Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Jom Kipur - intencje do przemodlenia

Opracował Szymon K. na podstawie danych zaczerpniętych m.in. z Wikipedii Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.

-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie  Jom Kipur(„Dzień Pojednania”, „Dzień Pokuty”, „Dzień Przebłagania, Dzień Odpustu”), Najważniejszą Sobotą, Sobotą Sobót – „Szabatem Szabatów”, „Szabatem uroczystego odpoczynku”, w Polsce zwanego także „Sądnym Dniem” jako jednego z najważniejszych, najbardziej uroczystych religijnych świąt żydowskich, o charakterze pokutnym, które przypada dziesiątego dnia miesiąca tiszri, kończąc tym samy okres „10 dni pokuty” (Jamim Noraim), rozpoczynający się w Rosz ha-Szana, kiedy to od zachodu słońca pierwszego dnia (czyli w wigilię) do zachodu dnia następnego obowiązuje całkowity zakaz pracy i ścisły post, kiedy to zakazane jest mycie się, namaszczanie ciała, odbywanie stosunków seksualnych, a nawet noszenie skórzanego obuwia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, które jest jednym ze świąt w ramach cyklu ustanowionego przez Mojżesza i równocześnie jest jedynym postem, którego nakaz przestrzegania wywodzony jest wprost z Tory, a zbiór przepisów dotyczących obchodów święta zawarty jest w „Joma” , piątym traktacie drugiego porządku Miszny i obejmuje przepisy z zakresu obchodów Jom Kipur w Świątyni Jerozolimskiej, a także w obrębie domu, określają np. to, że kapłan winien wejść do miejsca „Świętego Świętych”, gdzie ma się znajdować „kamień węgielny świata” oraz Arka Przymierza, i złożyć tam ofiarę z młodego byka, krwi kozła i kadzideł i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, kiedy to tylko raz w roku – podczas ceremonii Kodesz Kodaszim Arcykapłan może wypowiadać Imię Boga (Tetragram), a za każdym razem gdy było wypowiadane, zebrani wierni odpowiadają: „Niech będzie błogosławione imię chwały Jego królestwa na wieki wieków” i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, kiedy to w pierwszym dniu nowego roku (Rosz ha-Szana) w niebie otwierane są trzy księgi: pierwsza – „Księga Życia” [Żyjących] (Sefer ha-Chajim), w której zapisywane są osoby czyniące dobro; druga – „Księga Śmierci”, w której spisywani są niepoprawni grzesznicy; oraz trzecia – dla osób, których nie można jednoznacznie ocenić, a werdykt zapada właśnie w Jom Kipur, kiedy Księgi zostają zamknięte, przy czym postępowanie wiernego w czasie Jamim Noraim może mieć wpływ na końcowy osąd podczas Jom Kipur, uwagi m.in. na indywidualne i wspólnotowe oczyszczenie wiernych poprzez praktykę przebaczania grzechów bliźnim oraz szczerego pokutowania za własne grzechy i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, w trakcie którego wyznawcy poszczą , a świętu towarzyszy skomplikowany ceremoniał, oraz całkowity zakaz pracy, zakaz mycia się, namaszczania ciała, zakazane jest również odbywanie stosunków seksualnych, używanie perfum, a nawet noszenie skórzanego obuwia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, kiedy w wigilię święta wierni rozdają ubogim jałmużnę i składają ofiary na cele dobroczynne, a w synagodze odmawia się modlitwę Kol Nidre a życzenia tradycyjnie składane przed Jom Kipur to: „łatwego postu”, „dobrego zapisu”, „dobrego zapieczętowania” i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur,.które poprzedza zwyczajowy obrzęd kaparot (l.mn. od hebr. kapara = przebaczenie, odpokutowanie, pojednanie, ofiara błagalna, okup), wiążący się z przekonaniem, że możliwe jest przeniesienie grzechu, winy czy choroby na inną osobę, istotę żywą lub przedmiot czyli zgodnie z judaistyczną tradycją, taką istotą zastępczą jest kogut lub kura, okręcane nad głową przy równoczesnym wypowiadaniu słów: „To w moim zastępstwie, to w zamian za mnie, to moja pokuta. Niech ten kogut (ta kura) idzie na śmierć, a ja wejdę w pokoju w dobre, długie życie” z okazjonalnym odmawianiem fragmentów tekstu z Księgi Hioba i Psalmów, po którym to obrzędzie ptak jest zabijany, a po przyrządzeniu zjadany przez właściciela, lub przekazywany ubogim i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, kiedy to przed świętowaniem Jom Kipur zalecana jest kąpiel w mykwie, kiedy to na rozpoczęcie święta (w wigilię) w synagodze odmawia się modlitwę Kol Nidre, a przed wyjściem z domu rodzice wygłaszają nad dziećmi błogosławieństwo, by zapisane zostały do Księgi Życia, kiedy to liturgii w synagodze towarzyszą białe szaty (kitel), które są symbolem czystości i pokory, kiedy to również centralnym rytem święta jest wyznanie grzechów (Widuj), kierowane bezpośrednio do Boga w pięciu częściach;
Maariw – modlitwa wieczorna,
Szachrit – modlitwa poranna,
Musaf – modlitwa dodatkowa,
Mincha – modlitwa popołudniowa,
Neila – modlitwa zamykająca.
Na koniec okraszone dźwiękiem szofaru i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, którego ceremonie zgodnie z historycznymi interpretacjami rabinicznymi wyglądają tak, że wczesnym rankiem arcykapłan składa w Świątyni Jerozolimskiej codzienną ofiarę, przygotowuje świeczniki, pali kadzidła, szykuje ofiarę całopalną składającą się z cielca i siedmiu jagniąt, a później arcykapłan zakłada specjalne, lniane szaty, w których odprawia ceremonie pokutne: kładąc ręce na głowie cielca wyznaje własne grzechy i grzechy swych najbliższych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, w trakcie którego arcykapłanowi wprowadzane są dwa kozły – jeden później przeznaczony na ofiarę za grzechy „dla Pana”, a drugi wyganiany na pustynię „dla Azazela” a z tej okazji arcykapłan ponawia wyznanie grzechów i po złożeniu ofiary ze zwierzęcia i zebraniu jego krwi do naczynia, arcykapłan napełnia kadzielnicę węglami z ołtarza, wchodzi do najświętszego miejsca w Świątyni – „Świętego Świętych” (Kodesz Kodaszim), umieszcza kadzidło na węglach i wznosi krótką modlitwę i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, które jest jedynym dniem w roku, kiedy arcykapłan wchodzi do Kodesz Kodaszim, wraca i zabrawszy czarę z krwią zwierzęcia wchodzi ponownie do świętego miejsca pokrapiając Arkę ośmiokrotnie, a później arcykapłan składa ofiarę z kozła przeznaczonego „dla Pana”, po czym wraca do miejsca świętego skrapiając Arkę jego krwią, które to świąteczne obrzędy mają wg zapisów oczyścić najświętsze miejsce od zanieczyszczeń, które mogły powstać na skutek wejścia do sanktuarium osób nieczystych, przy założeniu, że podczas obrzędów nikt, poza arcykapłanem, nie może przebywać w Świątyni i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, kiedy to krew zabitego cielca zmieszana z krwią kozła jest umieszczana przez arcykapłana w czarach na czterech rogach ołtarza całopalnego, sam ołtarz jest siedmiokrotnie skrapiany tą krwią, a jej reszta jest wylewana u podstawy ołtarza i później następuje obrzęd związany z ofiarowaniem kozła „dla Azazela” w trakcie którego Arcykapłan kładzie rękę na jego głowie, wyznając „wszystkie niegodziwości Izraelitów i wszystkie ich występki, także wszystkie ich grzechy”, które poprzez ten ryt miały pozostać na głowie kozła, a zwierzę jest wypędzane na pustynię, a pozostałości z cielca, jagniąt i kozła złożonego uprzednio w ofierze są usuwane „do miejsca, w którym wyrzucane są popioły”, i tak spalane i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
-Naszego, a przez cudzego bycia inspiratorami, organizowania, świętowania, zwalczania, promowania, żydowskiego Święta o nazwie Jom Kipur, kiedy to Arcykapłan odziany w swoje zwykłe szaty składa w ofierze dwa barany i kolejnego kozła, po czym ponownie zakłada lniane szaty, by móc w nich wynieść kadzielnicę pozostawioną w miejscu „Świętym Świętych” a na koniec obrzędu zdejmuje te święte szaty, składa je w sanktuarium, i w zwykłym stroju przeprowadza rytuał wieczornego zapalania świeczników i kadzenia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 22-11-2019 Przez: s_majda Przeczytano: 1001 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 22-11-2019 18:42:51

    Obecne Jom Kipur, różni się do opisanego w Biblii, z uwagi na zatracenie Arki Przymierza i zniszczenie Świątyni Salomona dokonane na zlecenie Rzymskiego Cesarza. Na terenie zajmowanym kiedyś przez Świątynię, stoi obecnie Meczet zwany ``Kopuła Na Skale``. Uniemożliwia to odbudowę Świątyni w dawnym miejscu. Teraz w Izraelu XXI wieku, po przejściach Holokaustu przez naród, żyje wielu Żydów, spragnionych, aby odbudowana Świątynia, jak za dawnych czasów raz do roku zamieniała w ubojnię. 

    Obrzędy Jom Kipur z okresu Świątyni, w pewnym stopniu przypominają te, opisane w artykule pt.: ``Relikwie księdza Popiełuszki`` Link.