Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Bojaźń Boża – intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.
1.Naszego a przez nas cudzego m.in przejawiania/nie i urzeczywistniania/nie, promowania/nie naszej i cudzej postawy „bojaźni bożej” względem Boga i odpowiednio bóstw, bogiń i nie tylko, a w tym takiej bojaźni jaka służy najwyższemu dobru i jaka leży u podstaw życia duchowego i jaka wpisana/nie jest w naturę każdej/nie Duszy, istoty i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
2.Naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania/nie, urzeczywistniania/nie i promowania/nie m.in. postawy bojaźni bożej względem Boga i odpowiednio bóstw, bogiń i nie tylko, a w tym takiej bojaźni bożej nieutożsamianej/nie ze strachem a będącej odpowiednią/nie postawą wobec Boga jaka to postawa wiąże się również z właściwą religijnością, pobożnością i całkowitym/nie zawierzeniu Bogu oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania/nie, urzeczywistniania/nie i promowania/nie postawy m.in bojaźni bożej, jaka jest cechą charakterystyczną każdego/nie m.in. Mesjasza i jaka wiąże się również, bądź wynika/nie z posiadanej mądrości i odpowiedniej relacji z Bogiem i jaka jest równoznaczna z trwaniem/nie w łasce bożej i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie i urzeczywistniania m.in. bojaźni bożej względem m.in. Boga i odpowiednio bóstw, bogiń, BM i nie tylko jako lęku twórczego i jako głębokiego poczucia odpowiedzialności a w tym z powodu lęku przed utratą tego co zostało obiecane mi, mojej Duszy, całej istocie przez Boga i odpowiednio przez bóstwa, boginie, BM i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie i urzeczywistnienia/nie bojaźnie bożej względem m.in. Boga i odpowiednio bóstw, bogiń, BM i nie tylko jako bojaźni niewolniczej, służalczej min takiej jaka wynika z naturalnego lęku o siebie, o Duszę, istotę i jaka to bojaźń warunkuje nasze dobre uczynki jedynie z obawy przed karą i wobec tego wymusza posłuszeństwo, uległość i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie i urzeczywistniania/nie bojaźni bożej m.in jako lęku przed kimś groźnym i wymagającym a w tym z powodu strachu przed karą m.in. przed niedotrzymaniem zobowiązań wobec Boga i z powodu naszych grzechów, błędów i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, promowania/nie tego, że z Bogiem należy się umiejętnie obchodzić m.in. dyplomatycznie, z polityczną poprawnością i odpowiednio z szacunkiem, bojaźnią bożą i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie i urzeczywistniania/nie bojaźni bożej względem m.in. Boga i odpowiednio bóstw, bogiń, BM i nie tylko jaka to bojaźń wynika z uczucia religijnego/nie przerażenia wielkością oraz mocą, możliwościami Boga jaka sprawia, że nie śmiemy się Bogu sprzeciwić, obrazić Go czy nawet z Nim rozmawiać m.in. z uwagi na Jego moce i przewagę nad nami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie i urzeczywistniania/nie bojaźni bożej m.in. takiej o naturze synowskiej, rodzicielskiej czy wynikającej z powodu okazywanego Bogu głębokiego szacunku, należnej czci wobec spraw bożych a także pełnego posłuszeństwa i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
10.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie i urzeczywistniania/nie m.in. bojaźni bożej będącej silnym przylgnięciem do Boga i Jego Miłości tak, iż na samą myśl o Jego utracie ogarnia nas lęk jak również z powodu lęku nawet potencjalnego dotyczącego bycia/nie przez Boga odrzuconymi oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
11.Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, promowania/nie, przejawiania/nie i urzeczywistniania/nie bojaźni bożej względem m.in. Boga i odpowiednio bóstw, bogiń, BM i nie tylko będącej/nie początkiem mądrości i będącej źródłem i podstawą oraz harmonizującej z oddawaniem czci Bogu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie i urzeczywistniania m.in. bojaźni bożej względem m.in. Boga i odpowiednio bóstw, bogiń, BM i nie tylko jako postawy pełnej szacunku, pokory, podziwu wobec bożego działania a w tym również polegającej na naszej zdolności rozpoznawania działania Boga w danej chwili, boskiej pomocy, boskich odpowiedzi, boskiego wsparcia dla nas oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.Naszego a przez nas cudzego uznawania/nie, że Bóg uczynił wszystko piękne, doskonałe i robi wszystko/nie zgodnie z ustalonym przez siebie samego porządkiem, harmonią, wolą oraz naszego kochania/nie i wspierania/nie Boga i działania zawsze/nie tak aby Bogu nie sprawiać przykrości z motywu naszej czystej miłości dla samego Boga i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. .Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie, promowania/nie, przejawiania/nie i urzeczywistniania/nie bojaźni bożej względem m.in. Boga i odpowiednio bóstw, bogiń i nie tylko będącej/nie jedynie/nie lub głównie m.in. strachem przed karą, konsekwencjami, bożym gniewem, potępieniem, piekłem i nie tylko a tym samym z pominięciem/bez wewnętrznej potrzeby kierowania się najwyższym dobrem naszym i cudzym, chwałą Boga i z pominięciem/nie motywowania się miłością i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie i urzeczywistniania/nie m.in. bojaźni bożej względem m.in. Boga i odpowiednio bóstw, bogiń i nie tylko będącej/nie równoznaczną z wiernym zachowaniem Prawa Bożego jak również z szacunkiem, czcią religijną, odczuciem w naszym sercu i wokół nas przejawów i obecności samego Boga, boskiej miłości, światła i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 19-01-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 1643 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.