Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Antyrakowa chemioterapia, wibracje chemii w ciałach energetycznych i w duszy. Modlitwa oczyszczająca ze skutków chemii.

Współautorka D.B.

Dążenie pod prąd woli Boga, to odłączanie się Duszy i osobowości od planu Boga- działanie samodzielne przynoszące niekorzystne rezultaty. Chemia i rak ukazują się jako wstrząsy od losu, które mogą pobudzić umysł i Duszę do pozytywnego ruchu. Cóż można zrobić gdy niesprzyjające siły, uprzywilejowane przez czas czynią postępy w organizmie?
O chemii antyrakowej wiemy, że przynosi prawie nieodwracalne destrukcyjne skutki. Bioterapeuci i jasnowidzący zgodnym chórem twierdzą, że do zabiegu chemii to jeszcze można coś zrobić, ale po niej destrukcja jest już tak wielka, że tylko pozostaje wiara w Boga i jego wsparcie.
Czym są owe skutki?
Co z nimi zrobić?
W jaki skuteczny sposób można opowiedzieć sobie i Bogu, że się pobłądziło, że skoro już doszło do raka i chemii, to zaistniały materialne rezultaty jakiegoś popełnionego błędu? Jaki to błąd, gdzie, przez kogo i kiedy został popełniony? Jak można uwolnić się od tego co podobno jest nieodwracalne?

Oddać Bogu. Dosłownie. Zdefiniować i powiedzieć, że się to Bogu oddaje a potem przyjąć boską odpowiedź.

Istotny jest czas, tempo i zakres tego co zostanie oddane i takie też przyjdą rezultaty.
Wypada;
1.Uzmysłowić sobie własne duchowe przyczyny raka.
2.Uzmysłowić sobie osobiste fizykalne przyczyny raka.
3.Ustalić po co rak był chorującemu potrzebny. Procedurę tę przeszła z powodzeniem D.B. spisując je w tekście ,,Kiedy jajników już zabrakło”.
4.Prosić o przebaczenie łącznie dla siebie, dla duszy i jej przeszłych awatarów, których zjednoczone działanie sprzeczne z planem Boga w konsekwencji doprowadziło do powstania raka.
5.Po chemii, w sytuacji podbramkowej wydaje się być zasadne wołanie jednym głosem i człowieka i Duszy ,,Boże posłuż się mną”. Kiedy wspólnie Dusza i człowiek jasno, bez wątpliwości widzą drogę przed sobą, pojawia się pogodna perspektywa, przy której bez chwili namysłu wybiera się to jest właściwe.

Znajomemu Bóg powiedział ,, Nie jest ważne czy w przeszłości byłeś prostytutką królem, lub oprawcą. Ważne jest to jak teraz traktujesz Boga, jak cenisz boże wsparcie i Miłość Boga do Ciebie oraz do Twojej Duszy”. To samo można powiedzieć o chorobie raka i chemioterapii.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy dla Boga ważne jest to jak ceni się jego Boże wsparcie i jego Miłość lub też czy stan ciała rzeczywiście odzwierciedla piękne energie i jasne myśli płynące w świat poprzez ludzkie serce i umysł.
Chemia po rakowa ani sam rak nie są wyrokiem śmierci, a pozostają w każdym przypadku napomnieniem, jako, że duch jest życiem, wola działaniem a ciało fizyczne rezultatem. To wola jednostki decyduje czy po napomnieniu będzie ona współtwórcą z Bogiem czy też istota będzie trwała przy dotychczasowych pomysłach.

Tekst jest jedynie jedną z wielu modlitw jakie dobrze było by przepracować.
Działanie sprzeczne z wolą Boga wprowadza rakową patologię w wibracje atomowe oraz w same komórki ciała fizycznego.
Należy pamiętać przez cały czas, że każdy atom ludzkiego ciała osobiście stworzył Bóg i każdy ten atom w jego władaniu podlega ozdrawiającej sile bożej Miłości.
Należy pamiętać przez cały czas, że każdą cząstkę ludzkich energii, czakramów, ciał aurycznych osobiście stworzył Bóg i każda cząstka jest w jego władaniu, podlegając ozdrawiającej sile bożej Miłości. Osoba chorująca może uważać, że jest tu wyjątkiem o którym Bóg zapomniał.
Jeśli po ujawnieniu się raka ktoś przyjął chemię to kochający Bóg wie o tym. Pojawia się pytanie czy osoba chorująca chce o tym pamiętać, czy we własnym sercu chce to docenić i zauważyć wspierającą obecność wszechmogącego? Czy osoba chorująca potrafi na siebie spojrzeć obiektywnie, powiedzieć przepraszam Boże za błędy moje i mojej własnej Duszy?

To czy prawdą jest, że da się odwrócić skutki chemii po rakowej, każdy modlący może od teraz ustalić osobiście negocjując nie z mistrzem Reiki, nie z bioterapeutą, czy kapłanem ale bezpośrednio z Bogiem i jego Miłością będącą zawsze i dla wszystkich do dyspozycji.

Zamieszczam tu jedynie ok 1/4 tekstu. Dla chętnych dostępna jest całość.

Bezpośrednio po chemii dobrze jest poprosić ,,Boże proszę wchłoń teraz w siebie wszystkie negatywne skutki przyjętej przeze mnie chemii, usuń je i zneutralizuj",

Chemioterapia antyrakowa, wibracje chemii w ciałach energetycznych i w duszy. Modlitwa oczyszczająca ze skutków chemii.

Boże stwórczych sił Miłości proszę otwórz teraz moje serce aż po sam rdzeń i otwórz też moją Duszę aż po jej złotą matrycę. Proszę o pełną boską ochronę całej mojej istoty, moich energii, serca i Duszy.
Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy chemioterapii antyrakowej, wibracje chemioterapii, toksyczne działanie chemioterapii antyrakowej, w których tkwiłam i które przyciągnęłam ja sama oraz moja własna Dusza. Oddałam już Tobie Boże stwórczych sił Miłości wszystkie formy chemioterapii przeciwrakowej, wibracje i toksyczne działanie chemii, które robiły wrażenie na mnie i mojej własnej Duszy oraz na jej ziemskich awatarach. Oddałam już Tobie Boże stwórczych sił Miłości wszystkie formy chemioterapii antyrakowej, wibracje i toksyczne działanie chemii, w które uwikłała się kiedyś moja własna Dusza, jej awatarowie oraz ja sama. Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy chemioterapii antyrakowej, wibracje i toksyczne działanie chemii, jakie nas fascynowały, a w które uwikłałam się kiedyś ja i moja własna Dusza oraz jej awatrowie. Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie noszone we mnie kotwice i chipy Raka i chemioterapii antyrakowej, kotwice i chipy podtrzymujące destrukcyjne działanie we mnie substancji toksycznych, które przyjęłam do swojego ciała dożylnie w czasie zabiegów chemioterapii antyrakowej. Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy, wszystkie wibracje i toksyczne działanie Raka i chemioterapii antyrakowej których obecność we mnie odbijała się niczym w lustrze w moich własnych autodestrukcyjnych intencjach, nawykach, potrzebach, oczekiwaniach. Przebaczyłam sobie to, że najpierw ściągałam do siebie raka a potem destrukcyjną chemię antyrakową. Przebaczyłam sobie to, że oczekiwałam na kolejny zabieg chemii. Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy chemioterapii antyrakowej, wibracje chemioterapii, toksyczne działanie chemioterapii antyrakowej które mnie, moją Duszę, moją istotę dotknęły.
Oddałam już Tobie Boże mego serca wszystkie mnisie, zakonne, kapłańskie, arcykapłańskie, diakońskie wzorce, które przyciągnęły do mnie Raka i konieczność leczenia substancjami chemicznymi antyrakowymi. Oddałam już Tobie Boże stwórczych sił Miłości wszystkie formy chemioterapii antyrakowej, wibracje i toksyczne działanie chemii, wpływające na moje własne energetyczne, fizyczne i duchowe serce aż po sam rdzeń, na moją czakrę serca oraz moją grasicę.
Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie funkcjonujące w świecie przyrody formy chemii, które mi szkodziły, wibracje i toksyczne działanie substancji rakotwórczych jakie na mnie oddziaływały kiedykolwiek, jakie mnie i moją Duszę niszczyły. Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy chemioterapii przeciwrakowej, wibracje i toksyczne działanie substancji medycznych -chemicznych antyrakowych. Żyjąc w Bogu i bożej Miłości, jestem wolna od przyciągania do siebie jakichkolwiek form chemioterapii przeciwrakowej, toksycznych i rakotwórczych substancji oraz wszelkiego szkodliwego dla mnie pożywienia, niszczących wibracji.
Oddałam już Tobie Boże stwórczych sił Miłości, pochodzące z piramid, z Reiki oraz innych inicjacji wszystkie negatywne wzorce, wibracje i istoty Chaosu, które przyczyniły się do mojego zachorowania na raka i niszczenia się chemią antyrakową. Żyjąc w Bogu i w jasnej bożej Miłości, jestem wolna od oczekiwania na konieczność powtórnej chemioterapii przeciwrakowej, od oczekiwania na nawroty raka i wzrosty markerów rakowych.
Przebaczyłam sobie to, że kiedyś ja sama, że moja Dusza i jej awatarowie zintegrowaliśmy się z rozmaitymi formami Chaosu, wibracjami i energiami Chaosu, mocami, istotami ciemności i Chaosu, które przyciągnęły do mnie szkodliwe wibracje raka i strach przed śmiercią na raka.
Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy szkodliwych substancji chemicznych, wibracje i energie rakotwórczych substancji, generowane przez rozmaitych twórców chemii antyrakowej i innych substancji niszczących energie moje oraz mojej duszy. Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej, wszystkie formy szkodliwych substancji chemicznych, wibracje i energie rakotwórczych substancji, generowane przez rozmaitych twórców wielorakiego zła i nieprawości.
Oddałam już Tobie Boże mego serca wszystkie formy szkodliwych substancji chemicznych oraz wibracje i energie substancji rakotwórczych pochodzące ze światów materialnych i ziemskich, astralnych, przyczynowych, mentalnych i innych światów energetycznych. Żyjąc w Bogu i bożej Miłości, jestem wolna od przyciągania do siebie jakichkolwiek wzorców działania, energii i wibracji które mogą powodować powstawanie raka. Oddałam już Tobie Boże stwórczych sił Miłości wszystkie wewnętrzne, zewnętrzne, malutkie i te największe wzorce, energie i wibracje, które mogą powodować powstawanie raka. Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie satanistyczne, lucyferańskie oraz im podobne formy Chaosu, wibracje i energie Chaosu, moce i istoty Chaosu przyciągające do mnie i innych chorobę raka oraz chemioterapię.
Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie białoastralne oraz im podobne formy Chaosu, wibracje i energie białoastralnego Chaosu, moce i istoty białoastralnego Chaosu przyciągające do mnie i innych chorobę raka oraz chemioterapię. Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy chemioterapii przeciwrakowej, wibracje i toksyczne działanie substancji chemicznych antyrakowych: energetyczne, astralne, mentalne i przyczynowe oraz wszystkie jej skutki jakie do mnie docierają jakie we mnie zaistniały. Urzeczywistniam we mnie obecność Boga stwórczej Miłości, ważniejszego dla mnie niż wszystkie negatywne wzorce, wibracje raka i chemii antyrakowej. Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu nawołujące moją Duszę i jej awatarów do przyjmowania dopustów bożych, kar boskich i kar piekielnych w formie choroby raka i chemioterapii.
Oddałam już Tobie Boże stwórczych sił Miłości wszystkie formy Chaosu, wibracje i struktury Chaosu, moce i istoty Chaosu działające w moich relacjach z moimi rodzicami i dziećmi, a oddziaływające na mnie jak najbardziej żrące substancje chemiczne.
Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie magiczne i czarno magiczne wzorce, które przyczyniły się do powstania u mnie chorobę raka i chemioterapii. Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie szkodliwe wzorce i wierzenia podtrzymujące w mojej Duszy i energiach transy cierpienia, boleści i wyrzeczenia przyciągające w efekcie do mnie raka i chemioterapię.
Realizuję plan Boga twórczej mocy Miłości, wolną będąc od uczestnictwa w cierpieniu i boleści tego świata generujących chorobę raka i chemioterapię.
Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy i wibracje wszystkich moich lęków,klęsk i niepowodzeń przyciągających do mnie chorobę raka i chemioterapię. Oddałam już Tobie Boże stwórczych sił Miłości wszystkie intencje dot. poszukiwania zbawienia przez cierpienia, poszukiwania zbawienia przez choroby raka. Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy cierpienia związanego z wibracjami i strukturami choroby raka, do których przyzwyczaiła się moja Dusza, jej awatarowie oraz ja sama- które wydawały się niezbędne dla nas. Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie formy cierpienia związanego z wibracjami i strukturami choroby raka, generujące dla mnie życiowe dramaty, zło powszednie i klęski nadzwyczajne. Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie formy cierpienia związanego z wibracjami i strukturami choroby raka oraz wszystkie negatywne skutki chemioterapii przeciwrakowej atakujące mnie, moje serce, energie moje oraz moją Duszę.
Proszę Boże dokonaj teraz kasacji intencji, nawyków oraz potrzeb uczestnictwa mojego oraz mojej Duszy we wszystkich formach cierpienia, chorowania na raka i oraz w intencji leczenia się chemioterapią przeciwrakową lub innymi destrukcyjnymi sposobami. Wiem już to, że tak jak sama daję światło tak też otrzymuję od Boga i ludzi.
Żyjąc w Bogu i bożej Miłości, jestem wolna od wszystkich form cierpienia, chorowania i leczenia się z Raka szkodliwymi metodami, oraz od uzależnienia od raka, w które uwikłane zostało kiedyś moje własne serce, moja dusza i jej awatarowie. Oddałam już Tobie Boże stwórczych sił Miłości wszystkie misje, ślubowania i transy wywołujące u mnie rozmaite formy cierpienia , chorowania na raka i inne choroby oraz przyciągające równie szkodliwe i niszczące metody leczenia.
Wywyższyłam we mnie obecność Boga stwórczej siły Miłości ponad wszystkie choroby raka i ponad chemioterapię. Wywyższyłam we mnie obecność Boga stwórczej siły Miłości ponad wszystkie formy rakowego cierpienia ,chorowania i szkodliwe metody leczenia, w uzależnienie od których uwikłała się kiedyś moja własna Dusza oraz jej awatrowie. Oddałam już Miłości przyjaciółce mojej wszystkie rakowe formy cierpienia, chorowania i energie szkodliwych metod leczenia atakujące innych ludzi, ich serca oraz ich Dusze.
Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie cierpienia, boleści i wyrzeczenia przyciągające do mnie chorobę raka i chemioterapię a inicjowane przez astralnych bogów i ziemskich żywych bogów oraz ich posłańców. Oddałam już Tobie Boże mego serca wszystkie wibracje i energie choroby raka w jakie weszłam w przeszłości, z jakimi się kiedyś zetknęłam a które do mnie przylgnęły i na które byłam zachłanna.
Oddałam już Tobie Boże stwórczej siły Miłości wszystkie funkcjonujące w moim mieście, moim powiecie, województwie i państwie instytucje zajmujące się leczeniem raka, stosujące chemioterapie przeciwrakową i inne szkodliwe metody. Oddałam już Tobie Boże stwórczej siły Miłości wszystkie funkcjonujące w moim mieście, moim powiecie, województwie i państwie formy raka jakie sobie ściągają i hodują inni ludzie.
Oddałam już Tobie wszechmogący Boże wszystkie Ziemskie, Układu Słonecznego, oraz wszystkie Kosmiczne wibracje i energie przyciągające do mnie raka, generujące we mnie raka i chemioterapię.
Proszę Ciebie Boże twórczej mocy Miłości, dokonaj teraz nieodwracalnej kasacji wszystkich moich zależności wobec wzorców cierpienia w uzależnienie od których uwikłała się kiedyś moja własna Dusza i jej awatrowie, oraz w zależność od których weszłam ja sama.
Proszę teraz o pełne otwarcie mnie i mojego serca na boże energie, na boże uwolnienie od wszystkich moich lęków, od cierpień ciała fizycznego, od cierpień mojej własnej Duszy przyciągające do mnie chorobę raka, generujące we mnie chorobę raka i chemioterapię.
Proszę teraz o pełne otwarcie mnie i mojego serca na boże energie, na boże uwolnienie od wszystkich negatywnych skutków chemioterapii antyrakowej występujących w moim ciele fizycznym, w moich ciałach energetycznych, w moich czakrach oraz w moim całym systemie energetycznym.
Usuń teraz Boże z mojego ciała oraz z mojej Duszy to wszystko, co jest związane ze wszystkimi transami cierpienia, wibracjami i energiami choroby raka oraz z negatywnymi skutkami chemioterapii przeciwrakowej.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne, całkowite przekazanie Tobie wszystkich energii i wibracji we mnie, pochodzących ze wszystkich form, wibracji i energii choroby raka oraz od wszystkich negatywnych skutków chemioterapii przeciwrakowej.
Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości, to wszystko co Ty uważasz za właściwe i słuszne z energiami i wibracjami we mnie pochodzącymi od choroby raka oraz od szkodliwych skutków chemioterapii przeciwrakowej. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe zneutralizowanie dla mnie oraz dla mojej Duszy skutków moich negatywnych modlitw z młodości, z dalekiej nawet przeszłości oraz moich negatywnych intencji dotyczących mojego ciała.
Boże mego serca, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe moje uwolnienie od energii, kodowań, kotwic, od presji, wibracji pochodzących od wszystkich chorych na raka ludzi, którzy nie chcą przyjąć Twojego Boże uzdrowienia, Twojego planu a którzy wywołują presje na mnie oraz na innych ludzi. Boże stwórczej siły Miłości, oddaję teraz Tobie wszystkie moje cierpienia i wszystkie przywiązania jakie miałem do rakowego cierpienia oraz do rakowych zmian we mnie, do rakowych boleści przyjętych telepatycznie od innych ludzi. Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie -z bożymi energiami, z bożym planem dla mnie, tego co we mnie skażone było przez wzorce cierpienia, wzorce umierania na raka i przez skutki uboczne chemioterapii przeciwrakowej.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich szkodliwych rakowych energii pochodzących ze światów astralnych oraz przejętych telepatycznie od innych istot. Proszę dla mnie ..... o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość mojej Duszyczki, całego mojego ciała fizycznego i jego energii uwolnionych od karmy i wibracji rakowego cierpienia na które zachłanna byłyśmy obie zachłanne.
Nie muszę nigdy więcej zasilać ani wzmacniać istot i światów astralnych, lubujących się w rakowych cierpieniach i boleściach ludzi jacy chorującą na raka i ,,leczonych,, chemioterapią przeciwrakową.

Fragmenty


Dodano : 06-06-2009 Przez: s_majda Przeczytano: 1002 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 29-03-2016 20:31:33

    Jeśli wiemy jak nazywały się podawane scpecyfiki, to wpiszmy ich nazwy w każde zdanie modlitwy. Medycyna posługuje się zwykle: iperytem, cisplatyną, etopotydem, bleomecyną itp.