Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Brodawczak -modlitwa uwalniająca

Boże Dawco Życia, proszę otwórz moje własne serce, moją Duszę oraz całą naszą istotę.
Przychodzę teraz do Ciebie Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą chyląc czoło i pokornie prosząc o przebaczenie wszystkich grzechów i wszystkich win, które zablokowały moje własne serduszko, czakrę mojego serca oraz moją Duszę na pełny niewinny kontakt z Tobą, które skutkowały przyciągnięciem do nas choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka, astralnych węży, astralnych robaków i wszelkich pasożytów.
Prosimy Boże usuń wszystkie negatywne wzorce i opory moje oraz mojej Duszy, narzucone przez nas samych, narzucone przez inne szkodzące nam istoty, skutkujące zablokowaniem nas na Twoje boskie dary i Twoje boskiego światło, Twoją miłość, powodujące naszą niechęć i niemoc przed usunięciem z mojego ciała i mojej Duszy, choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka, węży astralnych, astralnych robaków i innych pasożytów.
Przepraszamy Ciebie Boże, że kiedyś z moją własną Duszą wybraliśmy niechęć do życia, niechęć do siebie oraz do Ciebie Boże Dawco Życia, wmówiony nam przez nas samych oraz przez inne chcące naszej zguby, naszej śmierci istoty, która przyciągnęła do nas choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka, węże astralne, astralne robaki oraz wszelkie szkodzące nam pasożyty.
Prosimy Cię Boże chroń mnie oraz moją Duszę przed wszystkimi tymi istotami, które knują przeciwko nam, które nam szkodzą, podtrzymują i pilnują w nas samych chęć i potrzebę chorowania na Brodawczaka, raka, umierania na Brodawczaka, raka posiadania energii Brodawczaka, raka, przyciąganie i zatrzymywanie astralnych węży rakowych, astralnych robaków oraz innych pasożytów.
Nie musimy już nigdy więcej wspólnie z moją Duszą słuchać ani bać się tych istot, ponieważ mamy wsparcie Boga, Jego miłość, Jego światło, Jego ład i porządek w nas samych i w naszym sercu.
Przepraszamy wspólnie z moją Duszą Ciebie Stwórco oraz wszystkich naszych najbliższych i ich Dusze za to, że oni sami musieli cierpieć, musieli płakać, musieli odczuwać strach, postawieni w obliczu naszej choroby Brodawczaka, raka i wizji naszej śmierci.
Wywyższamy z Duszą Boga Stwórcę naszego, za to, że napełnił nas nadzieją, spokojem i dał nam wsparcie, akceptujemy zatem to, że my sami oraz nasi najbliżsi jako istoty bożego światła współistniejący z nami cieszą się z naszego oraz własnego zdrowia wolnego od choroby Brodawczaka, raka,od energii Brodawczaka, raka, od skutków przyciągania i zatrzymywania w naszych energiach węży astralnych, astralnych robaków oraz wszelkich pasożytów.
Przepraszamy Ciebie Boże Dawco Życia za kumulację we mnie i mojej Duszy wszelkiej złości, zawiści, niespełnień, jadu, goryczy, frustracji,przekory, niechęci do nas samych i niechęci do życia, skutkujących przyciąganiem i zatrzymywaniem astralnych węży, astralnych robaków, wszelkich szkodzących pasożytów, materializacją choroby Brodawczaka, raka podtrzymywaniem energii Brodawczaka, raka.
Przepraszamy Ciebie Stwórco wspólnie z Duszą za ciągłe umniejszanie sobie, porównywanie się z innymi, by wypaść w tym świetle jak najgorzej, skutkujące wolą posiadania wibracji Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka, podtrzymywaniem i karmieniem astralnych węży, astralnych robaków, wszelkich pasożytów oraz doświadczaniem tego skutków.
Nie musimy nigdy z moją Duszą porównywać się do kogokolwiek, ponieważ Bóg łaską swoją pozwolił nam uwierzyć, że tylko dążenie do Niego ma prawdziwą wartość.
Przepraszam wspólnie z moją Duszą Ciebie Boże Sił Stwórczych Miłości za całą zawiść kierowaną do innych, którzy w naszych oczach mają lepsze życie i więcej aniżeli my dostali od losu, za cały ten świadomie lub nieświadomie wysyłany do nich żal i jad, podtrzymujący w nas chęć i wolę posiadania astralnych węży, astralnych robaków, wszelkich pasożytów oraz doświadczaniem choroby Brodawczaka, raka, podtrzymywaniem niskich wibracji Brodawczaka, raka.
Nie musimy nigdy z Duszą więcej mieć z tego powodu rozgoryczenia, ponieważ zaufaliśmy Bogu a On uświadomił nam, że mając Miłość Boga, mamy WSZYSTKO.
Przebaczyłyśmy sobie wspólnie z moją Duszą całe nasze zapętlenie falą niespełnień i szukaniem utożsamień z innymi ludźmi, innymi duszami, wszelkimi bóstwami, przejawione wolą chorowania na Brodawczaka, raka, umieraniem na Brodawczaka, raka, przyciąganiem i posiadaniem astralnych rakowych węży, astralnych robaków i wszelkich szkodliwych pasożytów.

Przepraszamy wspólnie z moją Duszą Ciebie Boże Dawco Życia za całe bałwochwalstwo obrażające Ciebie, szkodliwe praktyki, urojone obrzędy, wymyślone kulty, wszelkie iluzje, wymysły i utopie, powodujące oddalanie się od Ciebie, powodujące przyciąganie do naszych energii astralnych węży, astralnych robaków, wszelkich pasożytów, chorób Brodawczaka, raka.

Przepraszamy wspólnie z Duszą Ciebie Boże Dawco Życia, za wszystkie wymienione oraz te których nie znam ja, których nie pamięta moja Dusza, powody, nawyki, obciążenia, potrzeby skutkujące przejawieniem się w naszym życiu i naszych energiach choroby Brodawczaka, raka, chęcią posiadania i karmienia astralnych węży rakowych, wszelkich robaków, wszelkich pasożytów i doświadczaniem tego skutków.
Ja.......jako człowiek, jako istota bożego światła wiem to i akceptuje, że Bóg chce mojego zdrowia, mojego szczęścia i cieszenia się życiem, długim życiem wolnym od wibracji Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka od przejawiania w moim życiu choroby Brodawczaka, raka.
Obudź się Duszyczko moja, zobacz jak dotąd żyłaś, porzuć fantazje, to wszystko w porównaniu z Miłością Boga to bańka mydlana, otrzep się z pyłu i kurzu po dawnych walkach ze światem, innymi ludźmi, innymi duszami, ze sobą samą i z Bogiem Twoim Stwórcą, które spowodowały wolę i chęć posiadania astralnych węży, astralnych robaków, astralnych pasożytów, i choroby Brodawczaka, raka.
Otrzeźwij Boże Duszę moją, aby przestała oporować i nie knuła za moimi plecami nie szykowała mi intencji, nawyków i potrzeb chorowania i umierania na chorobę Brodawczaka, raka, przykrą chorobę Brodawczaka, raka.
Ja....i moja Dusza oddajemy teraz lekko Bogu całą złą przeszłość, stare programy, stare nawyki, stare iluzje oraz całe pomieszanie skutkujące przejawieniem się w moim ciele oraz naszych energiach choroby Brodawczaka, raka, wibracji chęcią posiadania astralnych węży, astralnych robaków oraz wszelkich pasożytów i doświadczaniem tego skutków.
Ja ......oraz moja Dusza akceptujemy to, że Bóg nas zawsze przyjmuje i ociera nasze łzy, ma dla nas zawsze czas i że zawsze nas wysłuchuje, kiedy idziemy do Niego oddać intencje,nawyki i potrzeby posiadania astralnych węży i robaków oraz innych pasożytów, posiadania wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka oraz doświadczania tego skutków.
Stoimy teraz wspólnie z moją Duszą przed Tobą Boże Dawco Życia i pozwalamy, aby boskie światło i boska Miłość pozwoliła nam stać się lekkimi i subtelnymi istotami boskiego światła wyrażającymi zawsze i wszędzie bożą Miłość i boże dobrodziejstwa w życiu wolnym od zachłanności na energie Brodawczaka, raka, wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, wolnym od astralnych węży rakowych,astralnych robaków i wszelakich pasożytów.

Wybieramy wspólnie z moją Duszą ZDROWIE ciała i Duszy oraz ŻYCIE TU I TERAZ, wolne od budowania misji, kreowania powinności, wolne od energii śmierci, zatem oddaliśmy Bogu na Jego utrzymanie wszystkie astralne węże, które były przy nas, które nauczyły nas pokory, wszystkie robaki i wszystkie pasożyty, karmiące się naszymi energiami i blokujące przepływ boskiego światła.
Ja..... oraz moja Dusza dziękujemy Ci Boże Dawco Życia, że posiadane kiedyś przez nas astralne węże, szkodzące nam robaki i pasożyty przyjąłeś do siebie, czyniąc nas zdrowymi i wolnymi od energii Brodawczaka, raka, wibracji Brodawczaka, raka, przejawianiem w naszym życiu choroby Brodawczaka, raka.

Otuleni Bożą Miłością ja.... oraz moja Dusza, skąpani boskim jasnym światłem jesteśmy uśmiechnięci i czyści , wdzięczni Bogu, że uleczył wszystkie poranione fizycznie i energetycznie miejsca zmazał z nas resztki win swoją Miłością, Miłością, która wszystko leczy, czyniąc nas wolnymi od choroby Brodawczaka, raka,od energii Brodawczaka, raka, od skutków przyciągania i zatrzymywania w naszych energiach węży astralnych, astralnych robaków oraz wszelkich pasożytów.
Nakarm nas Boże z Twojego stołu abyśmy zawsze byli syci i nie musieli odczuwać braków miłości, braków zdrowia i wszelkiego dostatku, abyśmy nie musieli z moją Duszą mieć woli i chęci posiadania wibracji Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka, chorowania na chorobę Brodawczaka, raka, umierania na Brodawczaka, raka, karmienia naszymi energiami węży astralnych, astralnych robaków oraz wszelkich szkodzących nam pasożytów.
Autor tej części tekstu Sławomir Majda
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że otworzyłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość na doświadczenia życiowe wolne od wibracji choroby Brodawczaka, raka we mnie, od wszystkich energii choroby raka, od jego zmaterializowanej postaci.
Wiem to i rozumiem to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każda chwila przeżyta przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością jest dla mnie i Duszy mojej, oraz dla wszechświata cenna i wartościowa. Posłuż się mną i moją własną Duszą Boże, Panie i autorze naszego doskonałego zdrowia, doskonałego życia, oto całe moje własne ciało, moje własne serce jest do Twojej dyspozycji. Jestem wdzięczny Tobie Boże, źródle mojego wewnętrznego blasku, mojego zdrowia, za to że uczyniłeś mnie, Duszę i moje serce wolnymi od zachłanności na wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka.
Przebaczyłem wszystko tym wszystkim którzy byli dla mnie kiedyś jak wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka, którzy drążyli mnie niczym rak. Skupiłem wszystkie moje myśli, całą energię mojego serduszka, oraz moc i uwagę mojej nieśmiertelnej Duszy na doświadczaniu trwałej radości istnienia, na bożej Miłości, bożym świetle- na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka? No nie jest mi to do niczego potrzebne. Ja to wiem i rozumiem, Dusza moja też to wie i rozumie, że wibracje chorobotwórcze, braki zdrowia, rakowina nie są mi to do niczego potrzebne. Wiem to i rozumiem to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każda kolejna sekunda przeżyta przeze mnie tu na ziemi w życzliwej szczęśliwości, jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata bezcenna i wartościowa. Zdrowie mojego serca, mojego ciała, Duszy są naturalnym stanem mojego umysłu i doświadczaną przeze mnie rzeczywistością.
Ja ... jestem wdzięczny Bogu jasnej Miłości za to, że odwrócił wszystkie skutki, konsekwencje i następstwa tego, że kiedyś przyciągnąłem do samego siebie i mojej własnej Duszy wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka. Dostrzegam we wszechświecie tylko jedno i jedyne źródło światła- bożą stwórczą wszechmogącą Miłość, która zawsze przyjmuje wszystko co jej przekazuję a więc przekazałem bożej Miłości wszystkie moje posiadana dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka. Doceniam zawsze to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każda kolejna minuta przeżyta przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenna i wartościowa. Przebaczyłem całkowicie sobie kreowanie, tworzenie ślubowań, przysiąg, nakazów, zakazów przyciągających do mnie w moim życiu wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości, za to, że uczyniłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość wolnymi od intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania tradycji rodzinnych i wiary w to, że trzeba mi chorować na chorobę Brodawczaka, raka, czy też materializować go we mnie. Moje własne serce nierozłącznie wypełnione ochraniającą mnie bożą wszechmogącą Miłością zawsze i wszędzie trwa nieporuszone wobec woli chorowania innych na rozmaite przypadłości. Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie misji, zobowiązań, posłannictw, powinności, nawyków, przyzwyczajeń przyciągających do mnie wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka.
Jestem istotą bożego światła ciągle wnoszącą bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każda kolejna godzina przeżyta przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenna i wartościowa.
Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie intencji, oczekiwań, planów, projektów, pomysłów przyciągających do mnie w moim życiu wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka.
Ja to mam dobrze z Bogiem jasnej Miłości, któremu oddałem skutecznie i trwale całe moje dawne przywiązanie i zachłanność na Brodawczaka, raka, na wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka.
Boża stwórcza Miłość ochrania mnie i moje własne serce, umysł, Duszę i osobowość od negatywnego wpływu wszystkich istot, wszystkich Dusz, które chciałyby drążyć mnie niczym choroba Brodawczaka, raka, niczym wibracje Brodawczaka, raka. Bóg, wszechświat i wszystkie istoty, zawsze wspierają mnie kiedy niewinnie, bezpiecznie, wypełniony miłością doświadczam z moją własną Duszą życia wolnego od wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, od energii Brodawczaka, raka.
Jestem wdzięczny Tobie Boże za to, że uczyniłeś mnie, moją Duszę, serce wolnymi od oczekiwania na problemy zdrowotne, na cierpienia związanie z wibracja Brodawczaka, raka, chorobami Brodawczaka, raka, energiami Brodawczaka, raka.

Jestem istotą bożej Miłości wnoszącą pełnym sercem boże światło w świat przejawiony, najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każdy kolejny dzień, przeżyty przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością jest dla mnie i Duszy mojej, oraz dla wszechświata cenny i wartościowy. Mam trwałe źródło bożej Miłości, bożej światłości, boskiego zdrowia w moim własnym sercu w Duszy i w moim umyśle, na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka? Ja to wiem i rozumiem, Dusza moja też to wie i rozumie, że nie musimy już podtrzymywać w moim ciele ani w moich energiach wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka. Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie, urzeczywistnianie i doświadczanie mechanizmów działania przyciągających do mnie w moim życiu wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka.

Wiem to i rozumiem to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat materialny najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każdy kolejny tydzień przeżyty przeze mnie tu na ziemi w zdrowiu z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenny i wartościowy. Oddałem bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka Bogu doskonałej Miłości, jedynemu Bogu mojego własnego zdrowia.
Doceniam zawsze to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każdy kolejny miesiąc przeżyty przeze mnie tu na ziemi w zdrowiu z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenny i wartościowy. Jestem wolny od całego strachu przed doświadczaniem życia w zdrowym moim własnym fizycznym ciele wolnym od wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka. Chwalę Boga niestrudzenie. Wychwalam bożą Miłość i wsparcie jakie Bóg zawsze oraz wszędzie mi daje- bo tak chcę i tego prawdziwie pragnę, na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka. Boża wszechmogąca czysta Miłość do mnie, ochrania mnie i moje własne serce, umysł, Duszę i osobowość od negatywnego wpływu tych wszystkich istot wszystkich Dusz z którymi walczyłem kiedyś jak z rakiem.
Wiem to i rozumiem to, że trwale wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każdy kolejny rok przeżyty przeze mnie tu na ziemi w zdrowiu i szczęśliwości jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenny i wartościowy. Przebaczyłem sobie i mojej Duszy wszystkie intencje niszczenia samego siebie wibracjami Brodawczaka, raka, chorobami Brodawczaka, raka, energiami Brodawczaka, raka.
Chronione bożą Miłością radosna Dusza moja i pogodna cała moja osobowość nie przyjmują wcale wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka. Taka jest moja prawdziwa natura ukochanego dziecka Boga stwórczej siły Miłości.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości, za to, że uczyniłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość wolnymi od intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania wibracji choroby Brodawczaka, raka we mnie, energii Brodawczaka, raka, czy też jego zmaterializowanej postaci. Przebaczam wszystkim, którzy nakazywali mi unicestwić siebie wibracjami Brodawczaka, raka, chorobami Brodawczaka, raka, energiami Brodawczaka, raka. Pozwoliłem na to aby promienie i wibracje łaski bożej i doskonałej wszechmogącej Miłości starły ze mnie bezpowrotnie wszystkie wibracje Brodawczaka, raka, wzorce ciężkiej choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka i usunęły je ze mnie.
Przebaczyłem sobie to, że ja i Dusza moja niczym choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka, niczym rak drążyliśmy kiedyś innych ludzi inne Dusze. Ta epoka skończyła się już bezpowrotnie.
Wiem to i rozumiem to, że bezustannie wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każde kolejne dziesięciolecie przeżyte przeze mnie tu na ziemi w zdrowiu z radością jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenne i wartościowe. Jestem człowiekiem jestem a także istotą bożego światła, wyrażającą poprzez moje własne serce, Duszę, umysł i osobowość najczystsze, najwyższe boże wibracje, bożą światłość, boże energie- na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wibracji Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energii Brodawczaka, raka?
Moje ciało jest bezpieczne wobec przeszłości i przyszłości, wobec tych, którzy pragną chorować na Brodawczaka, raka, czy inne choroby ciała, Duszy i umysłowości.
Oddałem Bogu bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka pochodzące, lub wzbudzone przez żywych ziemskich bogów, bogów energetycznych, półbogów, asurów i guru.
Oddałem Bogu bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka pochodzące, lub wzbudzone przez twórców piramid, właścicieli reiki.
Oddałem Bogu bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka pochodzące, lub wzbudzone przez grupę fioletowego płomienia, grupę Beliala, przez różne grupy inicjacyjne.
Oddałem Bogu bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka pochodzące, lub wzbudzone przez energie lub istoty pochodzące z obcych cywilizacji energetycznych i materialnych.
Oddałem Bogu bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka utrzymywane na moich 21 czakramach głównych, czakrach pobocznych, 12 ciała aurycznych.
Oddałem Bogu bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka utrzymywane na moich skrzydłach oraz ich ciałach aurycznych
Oddałem Bogu bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka utrzymywane na mojej kundalini i promieniach mojego światła, punktach akupunkturowych oraz meridianach.
Oddałem Bogu bezpowrotnie i trwale te wszystkie trzymane dotąd wibracje Brodawczaka, raka, choroby Brodawczaka, raka, energie Brodawczaka, raka utrzymywane na moich 12 parach łańcuchów DNA, RNA.

 


Dodano : 09-03-2011 Przez: s_majda Przeczytano: 924 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.