Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Psalm nr 51 w dwóch wersjach tekstu ( Dawida i uwspółcześniony).
Sztuka pisania afirmacji zakłada afirmowanie w czasie już dokonanym. Zatem należało zmienić samą formułę tekstu na dziękczynną, za już pozyskane dobrodziejstwa. Czyli ja to już otrzymałem, gdy Dawid dopiero zabiegał. On nie śmiał Bogu dziękować za to, czego jeszcze nie otrzymał.
W konsekwencji zmiany techniki pisania modlitwy inaczej płyną w nas energie już podczas czytania
i inne są rezultaty.


PSALM 51 -wersja uwspółcześniona.

Nagranie tego tekstu. Link
Jestem wdzięczny Boże, że zmiłowałeś się nade mną i nad moją duszą, że otworzyłeś moje serce.
Jestem wdzięczny Boże, że w ogromie swej miłości uwolniłeś mnie i moją duszę od wszelkiej nieprawości, oraz od jej skutków.
Jestem wdzięczny Światłości, że zupełnie obmyłaś mnie i moją duszę z naszych win oraz wszelkich splamień.
Miłości, jestem wdzięczny wraz z moją duszą, że oczyściłaś nas z grzechów wszelakich oraz z ich skutków.
Uznałem bowiem i przebaczyłem nieprawe uczynki moje, mojej duszy oraz jej dawniejszych osobowości. Jestem wdzięczny Boże, że pozwoliłeś nam poznać nasze dawne złe uczynki i przebaczyć je wszystkie, oraz ich zaistniałe skutki.
Akceptuję to, że przebaczając sobie oraz duszy całą złą przeszłość, grzechy nasze oddaliśmy już Bogu, pozwalając aby całkiem odeszły.
Przebaczyłem to, że dusza moja inkarnowała obciążona winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.
Przebaczyłem to, że dusza moja przeciwko światłości kiedyś zgrzeszyła, boskich mocy używając do destrukcji.
Przebaczyłem to, że dusza moja oraz jej osobowości uczyni kiedyś coś, co złe i niegodziwe jest w Twoich oczach Boże.
Przebaczyłem winy sobie oraz mojej duszy, przebaczyłem też winy moim wszystkim dłużnikom, dlatego okazujesz się sprawiedliwy w Twoich wyrokach i prawy w swoim Boskim osądzie.
Miłości, jestem wdzięczny wraz z moją duszą, że oczyściłaś nas, abyśmy zyskali przebaczenie i stali się czyści, prawi.
Miłości jestem wdzięczny, że obmyłaś mnie całego, abym rozświetlił się bardziej niż tysiące słońc.
Jestem wdzięczny Boże, że sprawiłeś, abym zyskał i odczuł trwałą radość duszy i wesele serca.
Jestem wdzięczny Boże, że rozradowałeś serce, moją wątrobę oraz kości.
Jestem wdzięczny Boże, że nie odwróciłeś się ode mnie, ukochałeś mnie, gdy ku Tobie wyciągnąłem moje ręce.
Miłości, jestem wdzięczny wraz z moją duszą,że zmazałaś wszystkie moje przewinienia oraz winy mojej duszy.
Jestem wdzięczny Boże, że stworzyłeś we mnie serce czyste, kiedy Cię o to poprosiłem.
Jestem wdzięczny Boże, że odnowiłeś we mnie dobre moce serca oraz moc i skrzydła mojej duszy.
Jestem wdzięczny Boże, że nie odrzuciłeś mnie od swego oblicza, dając mi zawsze opiekę i trwałe w Tobie schronienie.
Jestem wdzięczny Boże, że zawsze dajesz mi odczuwać miłosierdzie i doświadczać Twoich łask.
Jestem wdzięczny Boże, że przywróciłeś mi radość z Twojego skutecznego wybawienia.
Miłości, jestem wdzięczny wraz z moją duszą, że uwolniłaś nas od zmazy przelanej kiedyś krwi. Boże, Zbawco - język mój bezustannie sławi Twoją sprawiedliwość.
Panie, jestem wdzięczny wraz z moją duszą, że otworzyłeś mi wargi, aby usta moje głosiły Twoją chwałę.
Moją ofiarą dla Boga jest dusza skruszona i serce otwarte na trwały przepływ światłości.
Jestem wdzięczny, że moje pokorne serce Ty, o Boże, przyjąłeś, okazując mi łaskę swej miłości,
odbudowując jasne, czyste i piękne energie mojej duszy. Moją ofiarą dla Boga są moje wszystkie słowa, myśli, uczynki.
Jestem wdzięczny, że w swojej dobroci zmiłowałeś się Boże nade mną i nad moją, zagubioną kiedyś duszą.

PSALM 51 Dawida
Zmiłuj się Boże nade mną,
zmiłuj się Boże nade mną
w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość
obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego
uznaję bowiem nieprawość moją
a grzech mój jest zawsze przede mną
urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka
przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem co złe jest w Twoich oczach
dlatego okazujesz się sprawiedliwy
w Twoich wyrokach i prawy w swoim sądzie
oczyść mnie hyzopem a stanę się czysty
obmyj mnie a nad śnieg wybieleję
spraw bym odczuł radość i wesele
rozradują się kości, które skruszyłeś
odwróć swój wzrok od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha
nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi Świętego Ducha Twego
przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i odnów we mnie ducha ofiarnego
będę błądzących nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy
uwolnij mnie od krwi, Boże mój zbawco
język mój będzie sławić Twoją sprawiedliwość
Panie, otwórz wargi moje
a usta moje będą głosić Twoją chwałę
ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz
moją ofiarą dla Boga jest duch skruszony
pokornym sercem Ty, o Boże nie wzgardzisz
okaż Syjonowi łaskę swej miłości
odbuduj mury Jeruzalem
zmiłuj się Boże nade mną
zmiłuj się w swoim miłosierdziu

Dodano : 27-05-2011 Przez: s_majda Przeczytano: 1342 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 10-03-2012 13:03:41
  The modernized version of Psalm 51.

  O God, I am grateful for Your mercy on me, my soul and that You opened my heart.

  God, I am grateful that according to Your lovingkindness, You blotted out all my and my soul transgressions and their results.

  Iam grateful to the Light that You washed me and my soulthoroughly from our faults and the whole our iniquity.

  I am grateful to God's Love that You cleansed us from our sins and their results.

  For I acknowledged my, my soul and its past-life personalities transgressions. God, I am grateful that You allowed me to know our former misdeeds and forgive myself them all and their all materialized effects.

  I accept the fact that through forgiving myself and my soul our entire bad past, we gave God our sins, letting them go away completely.

  I forgave my soul that it had been shapen in iniquity and as the sinner my mother had conceived me.

  I forgave my soul that it had sinned against the Light, using the divine power to destruction.

  I forgave my soul and its personalities that they had done what wrong and evil is in Your sight, God.

  I forgave myself and my soul all our debts as I also had forgiven my debtors, so You prove yourself right in Your saying and clear in Your divine judgement.  http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/infusions/articles/readarticle.php?article_id=943