Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Atlantyda w aspekcie upadku Lemurii – intencje

Autorka Agata pająk na podstawie wglądów Karoliny Cudak

Usystematyzowane uwalnianie się od obciążeń- linki do tekstów, informacje o nagraniach, praca z intencjami, technika pokłonu >Link. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi.
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

1. Naszego a przez nas cudzego bycia mieszkańcami Lemurii, pięknej, wspaniałej, rajskiej krainy, zamieszkałej przez rozwiniętą cywilizację, mieszkania w krainie pięknej, czystej, baśniowej, bezpiecznej, uporządkowanej, której mieszkańcy żyli tysiące lat i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego jako i jak mieszkańcy Lemurii posiadania wielu doskonałych umiejętności, a także ogromnego zasobu wiedzy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego życia w Lemurii, krainie chronionej zabezpieczającą od góry kopułą i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego mieszkania w Lemurii, gdzie istniał podział społeczeństwa na kasty, gdzie istniały mocno zaznaczone hierarchie, podział społeczeństwa na grupy, kasty, te lepsze i gorsze, wyższe, niższe, i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego jako i jak mieszkańcy Lemurii należenia do kast najwyższych, bycia wysoko w hierarchii i traktowania niższych kast z szacunkiem, bez szacunku i odpowiednio, należenia do kast niższych, bycia w hierarchii społecznej najniżej i bycia traktowanymi przez innych z szacunkiem, bez szacunku i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego jako i jak mieszkańcy Lemurii pełnienia ważnych funkcji w społeczeństwie, w tym min. bycia lekarzami, dowódcami armii, policji, strażników, sędziami i nie tylko i jako tacy traktowania innych z szacunkiem, bez, lekceważenia i upokarzania niższych pozycją, wywyższania, szanowania równych nam, bądź wyżej postawionych a także traktowania wszystkich jednakowo i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego jako i jak mieszkańcy Lemurii bycia sędziami i jako i jak oni bycia sprawiedliwymi i odpowiednio niesprawiedliwymi, wydawania wyroków łagodnych lub surowych, w zależności i odpowiednio bez zależności od statusu, kasty, miejsca w hierarchii w jakich mieścił się osądzany, a także stosowania kar skazujących osądzanych, a w tym min. tych należących do kast najniższych na wygnanie na odległą Atlantydę i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego jako i jak mieszkańcy Lemurii bycia świadomymi, doświadczania, że najniższe kasty nienawidzą kast wyższych, zazdroszczą im, są zawistni a także mściwi, a w tym min. z powodu złego traktowania, gorszej sytuacji i nie tylko oraz że buntują się przeciw swojemu losowi, wyższym kastom, warunkom życia oraz naszego doświadczania tego skutków
9.Naszego a przez nas cudzego jako i jak mieszkańcy Lemurii bycia świadomymi, doświadczania, że niższe kasty, min. przestępcy i buntownicy, wprowadzają w krainie chaos i zagrażają bezpieczeństwu, w związku z tym zostali oni schwytani, i za karę zesłani na Atlantydę i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że mieszkańcy Atlantydy, Atlanci to niższa, najniższa kasta Lemurczyków zesłana za karę na Atlantydę i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że
mieszkańcy Atlantydy często i odpowiednio rzadko wynajmowali Lemurczyków do pomocy, i w innych celach i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
12.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że Atlanci pamiętali o karze wygnania, o zesłaniu i jego powodach i planowali zemstę na Lemurczykach i Lemurii, których znienawidzili, zatem ich celem było zniszczyć Lemurię i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
13.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że Atlanci wynajęli obcą cywilizację do zniszczenia Lemurii, a w tym wojowników – mroczne istoty, którzy przebili, uszkodzili kopułę chroniącą Lemurię i zalali całą krainę cuchnącą, ciemną substancją w której znajdowały się toksyczne, jadowite robaki, min. rozprzestrzeniające zarazę, w wyniku czego Lemuria została zniszczona i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
14.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że mieszkańcy Lemurii, którzy nie zginęli od razu, uciekali z zagrożonej krainy, ale większość z nich zginęła min. w wypadkach, zderzeniach i w wyniku działań agresorów, a część uciekinierów szukała schronienia na Atlantydzie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego bycia Lemurczykami, którzy uciekając przed zagładą i agresją z Lemurii szukają schronienia na Atlantydzie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego jako i jak Lemurczycy uciekający przed zagładą, bycia w trakcie ucieczki atakowanymi min. przez jadowite, toksyczne robaki, bycia przez nie gryzionymi, doświadczania, że nas/innych obsiadły oraz usuwania tych robaków, leczenia ran powstałych od ich ukąszeń, walczenia także z osłabieniem pochodzącym od jadu, toksyn wstrzykniętych przez gryzące robaki i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego bycia uciekinierami z Lemurii szukającymi schronienia na Atlantydzie, którzy po wylądowaniu na wyspie byli ranni, osłabieni i bezsilni z powodu odniesionych obrażeń zadanych przez agresorów i jako tacy, doświadczania, że zamiast ewentualnej pomocy, zostaliśmy schwytani i uwięzieni przez Atlantów i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
18.Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że spośród uciekinierów z Lemurii, jacy opuścili zniszczoną krainę tylko 2-3 grupy bezpiecznie wylądowały na Atlantydzie a reszta zginęła i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego bycia schwytanymi i uwięzionymi przez Atlantów i jako i jak więźniowie Atlantów bycia poddanymi przerażającym torturom, praniu mózgu, min., aby nas/innych podporządkować, zniewolić, zmanipulować, wykorzystać i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
20. Naszego a przez nas cudzego bycia przez Atlantów torturowanymi, a w tym trzymanymi na wielkich stołach, do których nas/ innych przywiązano i ulokowanymi w taki sposób abyśmy widzieli jakie tortury doświadczają inni, jak cierpią, a oni, żeby widzieli jak my jesteśmy torturowani i jak cierpimy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego, jako i jak więźniowie Atlantów bycia pojonymi rozmaitymi narkotykami, truciznami i substancjami wlewanymi nam lejkami do ust w taki sposób i takie, od których min. oczy robiły się nam czarne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego jako i jak więźniowie Atlantów bycia torturowanymi w taki sposób, że w trakcie tortur, kiedy byliśmy przywiązani, krojono nas/innych na kawałki, nacinano, przecinano, odcinano części ciała, podbijano oczy, grzebano w narządach i jamach ciała, wstrzykiwano, wlewano w nas/innych rozmaite ciecze, substancje i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego min. z powodu stosowanych wobec nas/innych przez Atlantów tortur doświadczania rozmaitych stanów, min. tracenia przytomności, wpadania w pomieszanie, nie wytrzymywania napięcia i bólu, cierpienia i ostatecznie zgodzenia się stanie się zniewolonymi, ulegnięcia Atlantom i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego bycia przez Atlantów schwytanymi, uwięzionymi i zniewolonymi min. dla zemsty na nas/innych oraz abyśmy przekazali im posiadaną wiedzę, umiejętności i abyśmy całkowicie podporządkowali się Atlantom i żyli, działali, pracowali i korzystali z naszej/cudzej wiedzy i umiejętności dla ich celów i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przekonania, doświadczania, że Atlanci, członkowie niższej kasty, zesłani z Lemurii na Atlantydę za wykroczenia, nie działają samodzielnie, a są nadzorowani i prowadzeni, kierowani, zarządzani przez kogoś, kto jest ponad nimi, kto jest ukryty, kto jest jak naczelny wódz typu Hitler, lub jak Gering i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego, po doświadczonych torturach, zadanych przez Atlantów i po wszelkich ich wobec nas działaniach, kiedy ostatecznie ulegliśmy im, min. z powodu zadanej nam/innym przemocy, doświadczonych cierpień, oraz narkotyków, trucizn i nie tylko, odtruto nas/innych, pozszywano, podleczono, wypuszczono na wolność, ale założono nam/innym na ręce przeźroczyste opaski do kontrolowania nas/innych, do nadzorowania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego po zwróceniu nam/innym przez Atlantów odrobiny wolności, po pozszywaniu, podleczeniu nas/innych bycia pokiereszowanymi, opuchniętymi, z widocznymi bliznami, szwami na głowach, ciele i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia, doświadczania, wierzenia, przekonania, promowania, że po przebytych cierpieniach, spowodowanych przez Atlantów, po narkotykach, truciznach, zabiegach, jakie wobec nas/innych stosowano wyszliśmy z więzień Atlantów wolni, ale odmienieni, zniewoleni, zmanipulowani, kontrolowani i w takiej sytuacji, gdzie można nas/innych o wszystko oskarżyć, do wszystkiego zmusić, a my nie mogliśmy się bronić, odmówić i czuliśmy się, byliśmy zmuszeni wykonywać wydawane nam polecenia, zlecenia nakazy, rozkazy, także te destrukcyjne, wykorzystując do tego posiadane umiejętności i wiedzę i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego bycia przez Atlantów blokowanymi, posiadania założonych nam/innym między innymi na głowie, na wysokości czoła, wokół głowy, w kręgosłupie, jego dolnej części i nie tylko, a także w innych miejscach ciała fizycznego, energetycznego, duchowego rozmaitych tabliczek, prostokątów, skrzyneczek przylegających do ciała, płaskich jak monety, min. mosiężnych, miedzianych, w takich kolorach a także czarnych oraz przeźroczystych służących min. do blokowania : wiedzy, jasnowidzenia, energii, woli i nie tylko, a także do programowania, a jakie mają połączenia, kanały, przewody, nitki, przewody łączące te prostokąty/tabliczki/skrzyneczki z całym kręgosłupem, z czakrami, narzadami, organami, układami, wszyskim i idą od nich połączenia, jak szelki do władców i władczyń Atlantydy, władców karmy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, doświadczania, promowania, że wkodowane nam/innym tabliczki/prostokąty/skrzyneczki służą Atlantom do między innymi ustawiania nas do pionu, dyscyplinowania, podporządkowania, kontrolowania, manipulowania, pobierania naszej/cudzej energii, wiedzy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, przekonania, promowania, doświadczania, że na wkodowanych nam/innym tabliczkach/prostokątach/skrzyneczkach widnieje napis „ po wsze czasy dla władców Atlantydy” i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, doświadczania, promowania, wierzenia, przekonania, że tabliczki/skrzyneczki/ prostokąty kodowane przez Atlantów w zależności od ich koloru mają różne działanie i moc i min. mosiężne/miedziane mają działanie opętujące i są przewidziane dla łagodniejszych przypadków, a czarne dla przypadków trudnych do okiełznania oraz naszego posiadania w energetyce takich tabliczek we wszelkich barwach i o różnym działaniu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego posiadania tabliczek/skrzyneczek/prostokątów ukradzionych Atlantom, jakie są przeźroczyste, niewidoczne, cieszenia się z ich posiadania, rażenia, żeśmy kogoś przechytrzyli i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego bycia przyduszanymi, przyciąganymi, prowadzonymi, ciągniętymi przez władców, władczynie Atlantydy, przez innych, a w tym wyposażonych w złote korony, bycia tak traktowanymi przez jednego, jednocześnie przez wielu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, przekonania, doświadczania, że władców Atlantydy jest 12 – 14, w pierwszym rzędzie, a za nimi w kolejnych rzędach stoją kolejne istoty, a w ostatnim rzędzie znajdują się upiory, które na rozkaz władców stosują hipnozy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, promowania, doświadczania, przekonania, że władcy i władczynie Atlantydy posiadają korony, na których znajdują się guziczki, przyciski, które służą do kontrolowania oraz, że za pomocą tych przycisków mają możliwość wysyłania, zarzucania sieci na wybranych do kontrolowania, a także posiadania takich sieci zarzuconych na nas/ na innych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
37. Naszego a przez nas cudzego wierzenia, przekonania, doświadczania, promowania, ze trzecie oko władców Atlantydy jest ogromne i czerwone, być może z przemęczenia, bo wszystko chcą ogarnąć, kontrolować i nie ufają nikomu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego bycia nie tylko na Atlantydzie rozmaitymi min. wieszczami, uczonymi i nie tylko, kontrolowanymi przez Atlantów i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
39. Naszego a przez nas cudzego bycia niepokornymi, buntowania się na Atlantydzie i wówczas bycia przez Atlantów zamienianymi w rozmaite twory, w hybrydy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
40. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że Atlanci, ich władcy posiadają laski do stukania (jak Aaron), a wokół ich tronów znajdują się węże, robaki i inne stwory, które razem z sieciami są wysyłane, rzucane przeciw niepokornym, niewygodnym poddanym, niewolnikom i nie tylko, oraz posiadania takich robaków, węży, trucizn i jadów od nich pochodzących i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
41. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, przekonania, promowania, doświadczania, że władcy Atlantydy, szczególnie, kiedy ktoś ich nie słucha, sprzeciwia się, jak artylerię wyciągają księgę na której widnieje tytuł „ Księga Życia Wcieleń” oraz na której jest narysowane drzewo, postać męska i żeńska, jak Adam i Ewa, wąż i jabłko, a której to księgi wszyscy panicznie się lękają, boją się, są przerażeni, lub są przerażeni treścią zawartą w tej księdze i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
42. Naszego a przez nas cudzego posiadania min. na szyi, założonej na Atlantydzie, przez Atlantów, wielkiej czerwonej obręczy, jak obroża, z kolcami, przyciskami, podłączonej do Atlantydy, do której pod szyją podłączone są cienkie przewody, nitki które są ciągnięte, zaciągane, przyciągane przez małe stworzonka ukazujące się jako smerfy, ale wyglądające jak połączenie tarantuli, pszczoły, owada, z głowami jak u owadów, bycia przez nich podduszanymi, ciągniętymi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
43. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że na Atlantydzie tworzono rozmaite mutanty, dokonywano rozmaitych doświadczeń min. z genetyką i nie tylko, oraz uczestniczenia w takich, jako wykonawcy, jako obiekty doświadczeń i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
44. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, przekonania, doświadczania, że min. z poziomów astralu, z wymiarów i spoza nich, władcy Atlantydy oraz ktoś kto jest ponad nimi, mają wpływ, sterują, manipulują, kontrolują, zniewalają, wpływają na los, na dolę, wyznaczają karmę w taki sposób, że nie ma możliwości tego uniknąć, uwolnić się i czynią to wszelkimi sposobami, z wszelkich przyczyn wobec ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów, roślin i nie tylko a w tym wobec nas/innych, polityków, rządzących, naukowców i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
45. Naszego a przez nas cudzego posiadania wzdłuż kręgosłupa na całej jego długości i nie tylko tam świecących czipów, światełek, wyglądających jak pas startowy, służących do kontrolowania nas/innych, sterowania nami/innymi, pobierania energii, do kontrolowania nas/innych i nie tylko, a pochodzących, wywodzących się min. z Atlantydy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
46. Naszego a przez nas cudzego posiadania na plecach, min. na wysokości czakramów wirów ciemnej energii, jak czarne dziury, do których wlewane są min. przez Atlantów rozmaite substancje, a w tym trucizny, a także te wiry mogą być portalami do innych wymiarów i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
47. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, doświadczania, promowania, że władcy i władczynie Atlantydy są bezlitośni, bezwzględni, zimni i mściwy i wzbudzają strach i przerażenie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
48. Naszego a przez nas cudzego bycia straszonymi, atakowanymi, szantażowanymi, szykanowanymi, niszczonymi na wszelkie sposoby przez władców, władczynie Atlantydy lub z ich zlecenia, z ich nakazów, a szczególnie, kiedy zajmujemy się, lub chcemy się zająć uwolnieniem od ich zniewoleń, presji, dyktatu, usiłujemy wyjaśnić, zrozumieć, rozwiązać kwestie uwikłań i obciążeń, jakie, nawet, jeśli nie jesteśmy tego świadomi, wywodzą się z Atlantydy, z podobnych jej krain, lub ich dotyczą oraz doświadczania gróźb i działań z tym związanych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków


Dodano : 17-05-2022 Przez: s_majda Przeczytano: 250 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.