Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Schizofrenia i inne choroby psychiczne – Intencje do przemodlenia

Autor Karolina Cudak i Konrad Jaszowski na podstawie filmu Roberto Barnai pt.”Schizofrenia”

Usystematyzowane uwalnianie się od obciążeń- linki do tekstów, informacje o nagraniach, praca z intencjami, technika pokłonu >Link. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi.
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

1. Naszego a przez nas cudzego posiadania wszelkich mechanizmów, wysiłków, transów popadania w obłęd, wpadania w odmienny stan świadomości, chorowania na wszelkiego rodzaju choroby psychiczne jak m.in. schizofrenia, choroba afektywna-dwubiegunowa, stany lękowe, depresja i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego posiadania ograniczeń i błędnych sposobów w odczytywania bodźców i informacji docierających ze świata zewnętrznego oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego posiadania wszelkich, wszelkiego rodzaju stanów rozdwojenia jaźni i odbierania rzeczywistości jakby się było inną osobą oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego posiadania lub nie posiadania zaburzeń w pracy przekaźników w rdzeniu lub korze mózgowej, zaburzeń we współpracy i komunikacji półkul mózgowych oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas cudzego posiadania lub nie posiadania zaburzeń w ośrodkach płciowości w mózgu wynikłych z zaburzeń psychicznych a w tym ze schizofrenii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas cudzego posiadania zaburzeń w przetwarzaniu danych obrazujących rzeczywistość oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
7. Naszego przez nas cudzego nie posiadania lub posiadania umiejętności zdawania sobie sprawy z tego co się dzieje w rzeczywistości lub odpowiednio przejawiania lub nie przejawiania poczucia bycia gdzie indziej, odlatywania w odmęty umysłów, odlatywania w świat astralny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania mani wielkości czyli megalomanii oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania manii rządzenia i zaburzeń z tym związanych, a w tym m.in. chęci kontroli innych osób, dusz istot , wtrącania się w życie innych osób, dusz, istot, wyrabiana sobie zdania i opinii na temat innych osób, dusz, istot na podstawie niepewnych, niepełnych, niesprawdzonych informacji nawet w błahych sprawach, wymuszania przywództwa i podporządkowania sobie innych osób, dusz, istot i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas cudzego posiadania zachowań i zaburzeń narcystycznych, chorobliwej miłości własnej, nienormalnego podziwu dla swojej osoby, duszy, istoty oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
11. Naszego przez nas cudzego posiadania zaburzeń i zachowań ambiwalentnych a więc posiadania sprzecznych nastawień do czegoś, kogoś oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego posiadania wszelkiego rodzaju zaburzeń, obciążeń, dysfunkcji, chorób, zwyrodnień m.in. rdzenia kręgowego, rdzenia mózgu, rdzenia kory mózgu, układu nerwowego, mózgu oraz przepływu impulsów elektromagnetycznych w całym układzie oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
13. Naszego przez nas cudzego posiadania niezdrowego osądu, popadanie w przesadę, szanowania urojonych przekonań, zachowań i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego bycia zdezorientowanymi, nie bycia sobą, zachowywania się w sposób szalony, pozbawiony sensu, odbiegający od norm społecznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
15. Naszego przez nas cudzego posiadania schizofrenii kory mózgowej a przez to bycia w urojonym świecie, przebywania w astralu przez naszą osobę, dusze istotę, byt, twór oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas cudzego posiadania, stwarzania spięcia w rdzeniu lub/i w korze mózgowej wywołujących schizofrenię i wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
17. Naszego a przez nas cudzego posiadania objawów bycia jak na haju, jak w nieprzytomności, w transach, hipnozach w wyniku zaburzeń psychicznych a w tym schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
18. Naszego a przez nas cudzego posiadania konfliktów wywołujących zaburzenia psychiczne a w tym schizofrenię, chorobę afektywna dwubiegunową i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
19. Naszego a przez nas cudzego wywoływania, doświadczania schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i innych zaburzeń psychicznych w celu uniknięcia, przetrwania sytuacji, które wydają się beznadziejne, których przy zdrowych zmysłach nie moglibyśmy przeżyć i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
20. Naszego a przez nas cudzego odrywania się od rzeczywistości, uciekania w schizofrenie i inne zaburzenia psychiczne, aby nie umrzeć z powodu przerastających możliwości konfliktów naszej osoby, duszy, istoty i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
21. Naszego przez nas cudzego posiadania, przejawiania zaburzeń rdzenia mózgu związanych m.in. z krzywdzeniem, wyzywaniem, okradaniem innych i związanych z manią wielkości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
22. Naszego a przez nas cudzego postępowania w wyniku przejawiania zaburzeń schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych w sposób bezmyślny, w sposób kompulsywny, odcięty od niektórych rejonów mózgu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
23. Naszego a przez nas cudzego w wyniku schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych cofania się w rozwoju, oraz bycia dotkniętymi konfliktami, które wywołują schizofrenię i inne zaburzenie psychiczne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
24. Naszego a przez nas cudzego bycia oraz trwania w niemożliwych lub w trudnych do przeżycia sytuacjach życiowych, a przez to oderwania się od rzeczywistości i bycia w obłąkanym stanie świadomości, aż do chwili w której konflikt zostanie rozwiązany oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
25. Naszego a przez nas cudzego posiadania przekonania, że schizofrenia i choroby psychiczne mają sens, że musimy chorować na te choroby i inne choroby ciała, duszy i umysłowości oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
26. Naszego a przez nas cudzego posiadania przekonania i mechanizmów z świata zwierzęcego oraz wierzenia że schizofrenia i choroby psychiczne są prymitywnym narzędziem służącym przetrwaniu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
27. Naszego a przez nas cudzego posiadania wszelkiego rodzaju sposobów do ucieczki w schizofrenię i inne choroby psychiczne od dotykających nas konfliktów, problemów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
28. Naszego a przez nas cudzego niszczenia siebie, swojej duszy, istoty odpowiednio bycia niszczonymi przez własną duszę, istotę oraz i inne dusze, istoty poprzez lub w wyniku schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych oraz ich skutków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
29. Naszego a przez nas cudzego podejmowania głupich, nieracjonalnych, zbyt pochopnych decyzji i działań w wyniku schizofrenii i innych chorób psychicznych oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
30. Naszego a przez nas cudzego odrzucania rzeczy dobrych i wartościowych gloryfikując chorobę i idiotyzmy oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
31. Naszego a przez nas cudzego bycia pośmiewiskiem i bycia wytykanymi palcami, odsuniętym od społeczeństwa w wyniku schizofrenii i innych chorób psychicznych oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
32. Naszego a przez nas cudzego nie zdawania sobie sprawy z swojego położenia, ani istnienia w wyniku schizofrenii i innych chorób psychicznych oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
33. Naszego a przez nas cudzego nie kontrolowania się, robienia nieobliczanych rzeczy, zachowań które uważa się w wyniku schizofrenii i innych chorób psychicznych za właściwe, za objawy choroby i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
34. Naszego a przez nas cudzego dramatyzowania, rozpaczania, nakręcania się w wyniku schizofrenii i innych chorób psychicznych oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków


Dodano : 14-06-2022 Przez: s_majda Przeczytano: 116 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.