Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


Modlitwa Inna Niż Wszystkie
KategoriaTekst pt.: ,,Bycie sobą”, okazał się tak być ważny, że specjalnie stworzyłem osobny rozdział do jego publikacji.


Wszystkie artykuły w kategorii:

Akceptacja, samoakceptacja i ich aspekty – intencje do przemodlenia
Argumentowanie w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Argumenty i głosy „za” lub „przeciw”, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Automatyczne, bezwiedne działanie w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Autorytet – intencje do przemodlenia
Autorytety dla nas oparte na …. (intencje do przemodlenia)
Badanie innych w ich naturalnym otoczeniu – intencje
Bawienie się okazjonalne – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Bezradność a władza – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Błądzenie, gubienie właściwej drogi-intencje
Blokady świadomej i wolnej wolnej woli – w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Bohaterami, supermenami bycie, zależnie od…. (intencje do przemodlenia)
Budowanie, posiadanie domów, budynków, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Bycie gwiazdami, bycie na widoku w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Bycie sobą Henrykiem Kowalskim (własne imię i nazwisko)
Centrum wydarzeń, życie w centrum świata, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Chcę, to oznacza, że mam rację, ale w zależności, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę – intencje
Cierpliwość – intencje do przemodlenia
Coś ,,zaczyna się” – intencje
Cyberprzemoc, hejt, mowa nienawiści w zależności od…-intencje do przemodlenia
Dążenie do bycia największą… – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Dążenie w górę, opadanie w dół, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Dobroć, miłość, życzliwość, miłosierdzie w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Dojrzałość, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Dokańczanie projektów i planów – intencje do przemodlenia
Dopuszczanie do siebie innych przekonań niż nasze własne, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Dorabianie sobie kolejnych twarzy – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Doskonałość-modlitwa
Działania oficjalne i nie oficjalne w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Działania przeciwko sobie – intencje
Działanie na nas przez innych -modlitwa
Echoizm – intencje
Efekt Potwierdzenia cz. I – intencje
Efekt Potwierdzenia cz. II – intencje
Efekt Potwierdzenia cz. III – intencje
Efekt Potwierdzenia cz. IV – intencje
Ego rozdęte, ego normalne w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Ego wielkie i gigantyczne – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Egoizm, samozachwyt w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Egzaminy, robienie doktoratu, w zależności od…(intencje do przemodlenia)
Emocje a aspołeczne zachowania – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Flejtuch, brudas, abnegat, świntuch w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Forum „Skype MINW„. Zasady korzystania z forum
Frajda i zyski czerpane z… [intencje do przemodlenia]
Fundamenty, filary, podpory naszego i cudzego życia….w zależności od-intencje do przemodlenia
Gdy ciało nie nadąża za zmianami – intencje
Gdybym żył przez 1000 lat -test psychologiczny
Geniusz, talenty, dorobek w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Gratulacje w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Gry społeczne, losowe, hazardowe, karmiczne w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Gry, zabawy, iluzje w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Harmonia wewnętrzna i zewnętrzna w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Harmonizowanie z działaniami grup, w zależności (intencje do przemodlenia)
Honor, czynienie honorów; Intencje do przemodlenia
Idealna osoba decyzyjna – intencje
Idealne życie definiowane w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Idealne życie, definiowane w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Ignorowanie i akceptowanie zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Inny to znaczy jaki? Intencje do przemodlenia.
Interpretacja zdarzeń i rzeczywistości w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Inwestowanie w siebie, dbanie o siebie i własne interesy w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Inwestowanie w wiedzę – intencje do przemodlenia
Ja, Klaudiusz (serial TV) -intencje do przemodlenia
Jednostki aspołeczne – intencje Autorka Agata Pająk
Jedyni, wyborni pośród… (intencje do przemodlenia)
Kastowość, neuroza kastowa – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Kiedy nam wychodzi jak zawsze, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Klucz do sukcesu- w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Kogo ty wziąłeś do współpracy? (intencje)
Kombinowanie z przeznaczeniem – intencje
Konkurowanie na rynku, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Kontrolowanie innych (absolutne) – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Kreowanie własnego i cudzego wizerunku….w zależności od-intencje do przemodlenia
Krytyczne myślenie – intencje do przemodlenia
Kryzys złożony – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Kumulowanie, tworzenie pozytywnych lub negatywnych emocji – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Linie rodowe, schematy karmiczne w zależności od …. (intencje do przemodlenia)
Lojalność w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Lojalność wobec.. (intencje do przemodlenia)
Lojalność, identyfikacja ze zmarłymi – w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Losy całego świata – intencje
Małostkowość, małoduszność w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Marionetki, pacynki uzależnione od … (Intencje do przemodlenia)
Martwienie się, że komuś się dobrze powodzi – intencje
Marudzenie, narzekanie – intencje do przemodlenia
Marzenia – intencje do przemodlenia
Miejsca dla nich nie znaleziono – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Mimetyzm, kamuflaż, ukrywanie się- w zależności od (intencje do przemodlenia)
Mnie już „nic nie zdziwi„ – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Moje, należące do mnie, wytworzone przeze mnie w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Motywacja: intencje do przemodlenia
Mówienie do samego siebie – intencje do przemodlenia
Mówienie językami w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Mówienie, retoryka w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Myślenie, decydowanie, działanie w imieniu….(intencje do przemodlenia)
Myślenie, że wszyscy myślą tak samo – intencje
Nadsprawność – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Naśladowanie Jezusa – intencje
Nasza drugorzędność, marginalność – intencje
Nasza rzeczywistość, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Nauczyciel; intencje do przemodlenia
Negocjowanie – intencje
Niemiłe spotkania i konwersacje – intencje
Niemiłe spotkania i konwersacje – intencje (część 2)
Nieograniczony potencjał, ale w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Nieomylność i własne racje w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Niereformowalność – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Niespodzianki, zaskoczenia w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Niespodziewane działania – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Niesprzyjające role społeczne – intencje
Niezastąpiony ale, w zależności od…(intencje do przemodlenia)
Niezłomność – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Nikt ważny, bycie nikim, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Niska samoocena, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Obłuda – intencje
Obraz samego siebie – w zależności od (intencje do przemodlenia)
Obszar i zakres oddziaływania, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Oczekiwanie na grozę – intencje
Oczekiwanie na zbyt wiele (za dużo) – intencje do przemodlenia
Odkładanie na później, prokrastynacja; intencje do przemodlenia
Odpowiedzialność, branie odpowiedzialności za siebie – intencje
Odtwarzanie dynamiki dawnych zdarzeń – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Odzyskiwanie i posiadanie kontroli we własnym życiu, ale w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Odzyskiwanie własności i własnych cząstek w zależności od…(intencje do przemodlenia)
Odzyskiwanie, tracenie wolności w zależności od…(intencje do przemodlenia)
Opera mydlana i życie w niej – intencje
Opiniowanie – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Opozycja i konkurencja nie tylko w rodzinie – intencje
Osądzanie innych i bycie osądzanymi
Osobliwość, bycie anomalią, efektem przypadków w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Osobowość, charakter, temperament w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Oznaki własnej doskonałości cz. 1 – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Pamięć zewnętrzna – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Patriotyzm, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Patrzenie w otchłań – intencje
Pewność w działaniu, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Pionek w grze – intencje
Pobłażanie sobie i innym, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Poczucie własnej wartości intencje do przemodlenia
Poczucie własnej wartości w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Podejmowanie decyzji przez nas – intencje do przemodlenia
Podnoszenie poprzeczki nam i innym – w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Podporządkowanie się władzy w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Pogardzani przez innych – intencje
Pokora – intencje
Porządek – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Porządki, porządkowanie w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Posłuch u innych, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Posłuszeństwo, posłuch w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Postacie źle nam życzące – intencje
Postrzeganie świata w ciemnych barwach, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Postrzeganie świata w jasnych barwach, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Potrzeby negatywnego wyrównania w relacjach – intencje
Potrzeby pozytywnego wyrównania w relacjach – intencje
Powiązane transakcje – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Powracanie, trafianie do swoich (do bliskich), w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Późne rozumienie błędów – intencje
Pozytywne afirmacje na swój temat – intencje
Pozytywne zmiany i kreacje – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Prawdziwa potęga – intencje
Prawo do popełniania błędów, pomyłek – intencje do przemodlenia
Prestiż, splendor – intencje do przemodlenia
Priorytety w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Promowanie, faworyzowanie w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Prowokacje – intencje
Prywatność, w zależności od…? (intencje do przemodlenia)
Przeciwko sobie (działania) – intencje
Przekonywanie innych nieskuteczne (intencje)
Przekonywanie innych skuteczne (intencje)
Przemieszczanie się i podróże w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Przyjaźń – intencje do przemodlenia
Punkt zwrotny – intencje do przemodlenia
Pustka, nicość (buddyjska) w umyśle- intencje do przemodlenia
Racja jest po naszej stronie w niezależności od….(intencje do przemodlenia)
Radość – test psychologiczny
Rejestrowanie naszych i cudzych działań, ruchów, pomysłów, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Robienie czegoś za „wszystkie czasy„ w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Robienie tego samego tak samo – intencje do przemodlenia
Robienie wrażenia na innych – intencje
Rozpoczynanie projektów i planów – intencje do przemodlenia
Rozrywka, parki rozrywki, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Rzetelność, konsekwentność działań, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Samoocena, poczucie własnej wartości; intencje do przemodlenia
Samozadowolenie z siebie – intencje
Samozadowolenie, zadowolenie z siebie, z własnych dokonań w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Sens naszego życia – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Skrajności – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Spełnienia medialne, publiczne wypowiedzi, publiczne wystąpienia, ukazywanie się w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Splendor, sława, blask, luksus w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Splendor, wywyższenie, pańskość w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Spokój w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Sposób myślenia, w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Spotykanie samych siebie – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Stanowimy ostatni bastion dobra – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Statyści i role pierwszoplanowe – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Stawanie naprzeciwko – intencje do przemodlenia
Stawanie przed skutkami własnych kreacji – w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Stawanie się pełnoprawnymi mieszkańcami Ziemi, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Stawianie wszystkiego na głowie, w zależności (intencje do przemodlenia)
Stosunek do siebie – intencje do przemodlenia
Strategie, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Strefa komfortu – intencje do przemodlenia
Stres, życie w ciągłym stresie – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Sumienie, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Światowe dziedzictwo – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Syndrom rocznicy – w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Syndrom wysokiego mniemania o sobie – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Szacunek i godność – modlitwa
Szlachetnie urodzony, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Sztuczność w relacjach, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Szukanie przyczyn własnych niepowodzeń, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Talenty i umiejętności w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Tanie podróbki kogoś mądrego, dobrego, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Tłumaczenie się mi przez innych – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Tłumaczenie się w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Tłumienie uczuć, w zależności od…(intencje do przemodlenia)
Traktowanie własnej osoby -modlitwa
Trzeźwe spojrzenie na wszystko – intencje
Udowadnianie swojej wartości – intencje
Udowodnianie innym swojej wartości – intencje
Ukrywanie wiedzy, umiejętności, talentów w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Umieranie i życie dla bóstw, bogów, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Umieranie i życie dla i za innych ludzi, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Unikalny światopogląd, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Uśmiech – intencje
Uśmiechanie się do ludzi – intencje do przemodlenia
Utożsamienia z innymi postaciami, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Uzależnienie od cudzej woli – intencje do przemodlenia
Uzależnienie się od woli Duszy i istoty ……….., w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Uzależnienie własnego życia od przypadkowości i zrządzenia losu, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Użyczanie twarzy jako reklamy zjawisk, usług w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Walczenie, zabieganie o własne dobro – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wampiry emocjonalne- w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Warsztaty, szkolenia; modlitwa
Ważne sprawy, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Wdzięk, kultura osobista, inteligencja, wykształcenie, pojmowanie świata w zależności od…. (intencje do przemodlenia)
Wiedza – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wielkie myśli i uczynki – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wierzenie w co tylko się pragnie i znajdowanie sposobu, aby to osiągnąć, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wizje lepszej przyszłości – intencje
Władza w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Własne miejsce na ziemi, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Własne zdanie, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wracanie do równowagi, do zdrowia, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wspaniałe nagrody, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Wstawanie z popiołów – intencje
Wstydzenie się własnych potrzeb w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Wybór dobry lyb zły, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wybory, decyzje rzutujące na nas w zależności od….intencje do przemodlenia
Wychodzenie poza wszelkie ramy środowiska, w którym żyjemy, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wygląd schludny lub kloszarda – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wyjątkowość własna – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Wzajemne traktowanie się – intencje do przemodlenia
Zadanie dla mnie jakie zna tylko Bóg – intencje
Zadowolenie z życia, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Zależność własnej woli, dążeń od …. (intencje do przemodlenia)
Zaprojektowani pod konkretne gusta i oczekiwania innych….w zależności od-Intencje do przemodlenia
Zarządzanie percepcją publiczną w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Zasoby inwentarskie, bycie w ewidencji w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zastępcze rodziny, zastępczy Bóg i nie tylko (intencje do przemodlenia
Zastępowanie osób niezastąpionych – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zaszczyt i wyróżnienie cudzą obecnością w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zaufanie do innych, zaufanie innych do mnie w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zazdroszczenia innym, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zdawanie egzaminów i weryfikacje w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Żerowanie na cudzym powodzeniu – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zgadzanie się na wszystko w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zły człowiek – intencje
Zmiana reguł postępowania już w trakcie działania, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zmienianie świata i siebie, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zmowy i sojusze przeciwko mnie w zależności od …(Intencje do przemodlenia)
Znane i nieznane inkarnacje modlitwa uwalniająca ze wzorców, iluzji, kodowań
Zosia „Samosia„ w duchowości i w życiu codziennym, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Zrozumienie własnych poczynań – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zwalczanie konkurentów, opozycjonistów działających przeciwko mnie – w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Zwątpienia – intencje
Życie w blasku sławy, w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Życie w ciągłym pośpiechu w zależności od… (intencje do przemodlenia)
Życie w monokulturowym lub wieloetnicznym środowisku, w zależności od….(intencje do przemodlenia)
Życie w zależności od (jakiejś) osoby…. (intencje do przemodlenia)
Żywy trup (w relacjach) – w zależności od… (intencje do przemodlenia)