Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
240 intencji aborcja, dziecko, ciąża

Procedurę omówiono w zbiorczym art. pt. ,,800 intencji do oczyszczenia" Link

Podana kolejność nie jest przypadkowa. Należy wziąć pod uwagę, że poprzednie inkarnacje Duszy mogły nie raz dopuścić się aborcji. Stąd może występować niepłodność bądź niechęć do posiadania wspólnego dziecka u jednego z małżonków.
Zachęcam aby panowie również uwalniali Duszę z obciążeń pochodzących z kobiecych inkarnacji Duszy bowiem obciążenia ICH DUSZ pochodzące z stamtąd rzutują na obecny seks oraz relacje z partnerką- lub na ich całkowity brak- a także na relacje z przyszłymi dziećmi.

Przedstawione poniżej intencje, nawyki, potrzeby są jedynie wstępnymi, niejako zahaczają o temat. .
Jeśli ktoś zauważy pominięte kwestie, bądź ma własny pomysł na INP to proszę o kontakt mailowy bowiem im szerzej opisany dany temat tym szybciej i dokładniej dokonuje się uzdrowienie w danej tematyce.
Uzdrowienie może nastąpić po kilku latach lub wcale,( bo tematyka będzie nachodzić z innymi nieuzdrowionymi intencjami) w przypadku kiedy wykonamy jedną ogólną intencje dotyczącą np. naszej (mojej oraz mojej Duszy) ciąży to może ona kolidować z ukrytymi obawami Duszy dotyczącymi własnej ciąży powodując,że INP nachodzą na siebie wykluczając się wzajemnie.
Dlatego bardzo ważne jest rozpisywanie precyzyjne intencji, nawyków, potrzeb oraz dzielenie się nimi z innymi osobami.
Im więcej rozpisze się intencji wspólnymi siłami tym lepiej dla nas.

Podobnie jak z modlitwami- jedno zdanie modlitwy bez omówienia szczegółów ani różnych aspektów spowoduje, że otrzymamy nie do końca to, co chcieliśmy (np. nadal pozostanie blokada w finansach jeśli urodzi się dziecko), a w przypadku chorób otrzymuje się rezultaty takie , że choroba powraca niczym przysłowiowy bumerang bo pominęło się jedną zdawało by się nieistotną kwestię.

Aborcja
Pilnujmy, aby angażować duszę w każdym zdaniu modlitwy

1. naszej chęci do aborcji naszego dziecka
2. naszego prawa do przejawiania się jako pełnowartościowe kobiety
3. naszego prawa do przejawiania się jako pełnowartościowy mężczyzna w inkarnacjach męskich mojej Duszy
4. naszej dokonywanej aborcji za pomocą drutu, uderzeń oraz za pomocą wszelkich innych dostępnych środków
5. naszego nakłaniania, zmuszania innych istot do aborcji
6. naszego bycia nakłanianymi do aborcji naszego dziecka
7. naszego ściągania raka do naszych piersi, naszych jajników, naszych narządów rodnych
8. naszego doświadczania skutków aborcji własnych dzieci w poprzednich inkarnacji mojej Duszy
9. naszego doświadczanego strachu przed naszą ciążą
10. naszego obwiniania innych istot za to, że spodziewamy się naszego dziecka
11. naszego braku odwagi by powiedzieć, że spodziewamy się naszego dziecka
12. naszego poczucia niedojrzałości, niegodności, otumanienia i niegotowości by zajść w naszą ciąże
13. naszego poczucia niedojrzałości, niegodności, otumanienia i niegotowości by być ojcem dla naszych własnych dzieci w męskich inkarnacjach mojej Duszy
14. naszego wykonania naszego testu ciążowego
15. naszego odczuwanego urazu do innych kobiet z ich własnymi dziećmi
16. naszej aprobaty aborcji
17. naszego bycia manipulowanymi feministycznymi hasłami, ideami
18. naszego odczuwanego poczucia winy, strachu za dokonane niegdyś aborcje przez poprzednie inkarnacje mojej Duszy
19. naszego trzymania skutków aborcji własnych dzieci z poprzednich inkarnacji mojej Duszy
20. naszego trzymania skutków dokonywanych niegdyś aborcji na innych istotach w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
21. naszego namawiana innych istot do aborcji własnych dzieci w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
22. naszego trzymania bólu po aborcjach własnych oraz cudzych dzieci dokonanych w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
23. naszego trzymania żalu po aborcjach własnych oraz cudzych dzieci dokonanych w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
24. naszego trzymania oschłości, surowości wobec nas i otoczenia po aborcjach własnych dzieci dokonanych w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
25. naszego przyciągania Dusz i istot, które obwiniały nas, oskarżały i przypominały nam o dokonaniu ich aborcji w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
26. naszego poczucia, że kobieta po aborcji powinna chorować, a jej relacje ulegają pogorszeniu, zmierzają ku rozpadowi
27. naszego bycia manipulowanymi przez Dusze naszych nienarodzonych dzieci
28. naszego zwlekania z rozpoczęciem uzdrawiania tematu aborcji dokonanych przez poprzednie inkarnacje mojej Duszy
29. naszego symbolicznego zabijania matki w nas
30. naszego wszczepiania nam implantu hormonalnego
31. naszego doprowadzania innych istot do zabiegu naszej aborcji w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
32. naszego doprowadzania innych istot do zabiegu aborcji naszych oraz cudzych dzieci w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
33. naszego przekonania, że nasza ciąża oraz ciąże innych istot są dziełem przypadku
34. naszego przekonania, że ciężko jest posiadać własne dzieci i je wychowywać
35. naszego przekonania, że nasze własne dzieci to problem
36. naszego przekonania, że dziewczyna zachodzi w ciąże w tym samym wieku, co jej matka kiedy była pierwszy raz w ciąży
37. naszej niezdolności do pokochania naszego dziecka i jego Duszy
38. naszego przyjęcia naszego dziecka i jego Duszy jako intruzów
39. naszego przekonania, że nasza ciąża jest szkodliwa
40. naszego przekonania, że nasze ciało podczas naszej ciąży starzeje się, brzydnie, puchnie
41. naszego przekonania, że jeden stosunek seksualny z naszym mężem spowoduje, że zajdziemy w ciąże
42. naszego żalu do wszelkich istot, że nie powstrzymały poprzednich inkarnacji mojej Duszy przed własną aborcją, aborcją własnych oraz cudzych dzieci
43. naszego bycia wyskrobywanym z łona naszej matki
44. naszego wyskrobywania innych istot z łona ich matki
45. naszego zagłuszania bólu, podejmowania misji i ślubowań po dokonanej aborcji własnej, aborcji własnych oraz cudzych dzieci w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
46. naszego gdybania, wyobrażania sobie nienarodzonych własnych dzieci oraz cudzych i ich Dusz po dokonanej przez nas aborcji na nich w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
47. naszego przyciągania kobiet i ich Dusz jakie dokonały aborcji
48. naszego robienia z nas ofiar losu, cierpiętniczek, bohaterek tragicznych
49. naszego przyciągania nałogowo empatii, współczucia z powodu odczuwanego naszego bólu po dokonanej aborcji w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
50. naszego trzymania złości wobec akuszerek oraz innych istot jakie dokonały naszej aborcji, aborcji naszych oraz cudzych dzieci w poprzednich inkarnacji mojej Duszy
51. naszego utrzymywania zdania, opinii, że nie będziemy miały nigdy naszych własnych dzieci
52. naszego nieświadomego zapraszania Dusz dzieci do wcielenia się w naszej rodzinie
53. naszego doświadczania bólu, szoku i żalu związanego z naszym zajściem w ciąże
54. naszego świadomego oraz nieświadomego brania narkotyków, alkoholu w czasie naszej ciąży
55. naszego trucia naszego dziecka w naszym łonie wszelkimi używkami
56. naszych doświadczanych problemów z naszym jajeczkowaniem
57. naszych doświadczanych problemów z naszymi piersiami


INP planowanie ciąży, wybór dziecka , zapłodnienie, ciąża
Pilnujmy, aby angażować duszę w każdym zdaniu modlitwy
58. naszego blokowania Dusz naszych dzieci
59. naszego odczuwania przymusu do zajścia w ciąże
60. naszego bycia w ciąży z naszym jednym dzieckiem
61. naszego bycia w ciąży z naszą dwójką dzieci
62. naszego bycia w ciąży z naszymi dziećmi, których liczba w naszym łonie przekracza dwójkę
63. naszego przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych
64. naszej używanej antykoncepcji
65. naszego poczucia, że musimy wybrać takie Dusze naszych dzieci o konkretnych, ustalonych z nimi wibracjach
66. naszego przyjmowania oferowanego własnego potomstwa przez Boga Dawcę Życia
67. naszego odnawiania obciążeń, przyrzeczeń, przysiąg, misji, transów, intencji przy naszych dzieciach i przy ich Duszach
68. naszego przekonania, że przy Duszach naszych dzieci zrealizujemy misje, ślubowania zobowiązania karmiczne
69. naszego ściągania Dusz naszych dzieci o określonych wzorcach seksualnych
70. naszej gotowości do roli matki i poczęcia naszego potomstwa
71. naszego podniecania się poczęciem, dążenia do niego
72. naszego uczestniczenia w poczęciu naszych własnych dzieci
73. naszego planowania z naszym mężem i jego Duszą naszego wspólnego potomstwa
74. naszego planowania bez naszego męża i jego Duszy naszego potomstwa
75. naszego planowania aby zapłodnić w męskich inkarnacjach mojej Duszy naszą kobietę bez jej zgody oraz jej Duszy
76. naszego planowania z naszą kobietą w męskich inkarnacjach mojej Duszy naszego wspólnego potomstwa
77. naszego gwałcenia naszych mężczyzn, kobiet, dzieci oraz wszelkich istot
78. naszej chęci bycia gwałconymi
79. naszej chęci do samotnego naszego macierzyństwa
80. naszego bycia porzuconą w czasie naszej ciąży przez naszego męża i jego Dusze
81. naszego bycia porzuconą po urodzeniu naszego dziecka przez naszego męża i jego Duszę
82. naszego porzucania w męskich inkarnacjach mojej Duszy naszej kobiety i jej Duszy kiedy były w ciąży
83. naszego bycia osamotnionymi emocjonalnie, psychicznie i fizycznie w czasie naszej ciąży
84. naszego otrzymywanego wsparcia w czasie naszej ciąży od naszego męża i jego Duszy
85. naszego otrzymywanego wsparcia w czasie naszej ciąży od naszej rodziny i ich Dusz
86. naszych doświadczonych problemów finansowych w związku z przyjściem naszego dziecka na świat
87. naszego obsesyjnego dążenia do wypełniania roli idealnej matki
88. naszego utrzymywania relacji społecznych w czasie naszej ciąży i po urodzeniu naszego dziecka
89. naszego bycia oziębłymi, niedostępnymi dla naszego męża i jego Duszy w czasie naszej ciąży
90. naszych trudności z zajściem w ciąże z naszym dzieckiem
91. naszego doświadczania anatomicznych wad naszego narządu rodnego
92. naszego doświadczenia problemów hormonalnych w czasie naszej ciąży a także w naszym życiu codziennym
93. naszego doświadczenia zaburzeń naszego miesiączkowania
94. naszej sprawności fizycznej w czasie naszej ciąży
95. naszego doświadczania naszej niepłodności
96. naszego doświadczania chorób w czasie naszej ciąży
97. naszej prawidłowej wagi w czasie naszej ciąży
98. naszego bycia prowadzonymi przez Boga Dawcę Życia w czasie naszej ciąży
99. naszego bycia prowadzonymi przez Boga Dawcę Życia w czasie porodu i po porodzie naszego dziecka


INP dziecko
Pamiętajmy aby angażować naszą Duszę w każdym zdaniu modlitwy

100. naszej zagrożonej ciąży
101. naszej ciąży wymagającej leczenia
102. naszej ciąży osłabiającej organizm
103. naszej ciąży wywołującej depresje, lęki, fobie
104. naszego radosnego stanu bycia w ciąży
105. naszego radosnego oczekiwania na nasze dziecko
106. naszego powitania wspólnie z naszym mężem/partnerem naszego zdrowego dziecka na świecie
107. naszego zbliżenia z naszym partnerem/mężem podczas naszej ciąży
108. naszego zbliżenia z naszą żoną, kobietą w poprzednich inkarnacjach męskich mojej Duszy podczas jej ciąży
109. naszych obowiązków domowych, społecznych podczas naszej ciąży
110. naszego ściągania Dusz naszych dzieci chorych psychicznie i fizycznie
111. naszego przyciągania Duszy naszych dzieci zdrowych
112. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci ze skłonnościami do częstych zachorowań
113. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci ze skłonnościami do częstych alergii
114. naszej pracy zawodowej kiedy będziemy w naszej ciąży i kiedy zostaniemy matką
115. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci wrogo nastawionych do mnie, mojej Duszy, całej mojej istoty a także do naszego męża, jego Duszy, jego całej istoty
116. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci karmicznych dawnych ofiar naszych oraz naszego męża i jego Duszy


Uwaga!!!!
Jeśli przyszły ojciec i matka mają nadal obciążenia np. z czasów prostytucji poprzednich inkarnacji Duszy to dane dziecko od Boga Dawcy Życia będzie współgrać z wibracjami obu rodziców
(czyli rodzice mogą się spodziewać dziecka z takimi samymi obciążeniami jak ich Dusze)

117. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą prostytutki
118. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą żołnierza , wodza, zabójcy
119. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą ascety
120. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą mnicha tybetańskiego, buddyjskiego
121. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą mnicha, zakonnika, kapłana, arcykapłana (obojga płci)
122. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą papieża
123. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą alfonsa
124. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą burdelmamy
125. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą bóstwa tantrycznego
126. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą satanisty
127. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą despoty , tyrana
128. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą maga
129. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą czarnego maga
130. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą druida, wieszcza, wiedźmy , szamana (obojga płci)
131. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą uzdrowiciela, szarlatana (obojga płci)
132. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą modliszki, czarnej modliszki, pająka ptasznika
133. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą ssmana, trzeciej Rzeszy
134. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą bałwochwalczą
135. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą bóstwa, boga, żywego boga Assury (obojga płci)
136. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą świętego, mistrza, guru
137. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci wiecznych kawalerów, starych panien
138. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą egzorcysty
139. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą spirytystyczną, mediumistyczną, istoty opętanej, chorej psychicznie
140. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z karmą dorosłego dziecka alkoholika
141. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci , które są wolne od karmy dorosłego dziecka alkoholika, narkomana, alkoholika, palacza
142. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które są wolne od popadania w nałogi takie jak alkohol, narkotyki, seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm, kompulsywne jedzenie oraz wszelkie inne nałogi
143. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które będzie trzeźwe, przytomne
144. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które mają być opóźnione w rozwoju
145. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które mają mieć problemy z nauką, inteligencją
146. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci zaradnych życiowo i społecznie
147. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które będą miały problemy w wyrażaniu miłości do ludzi, zwierząt oraz wszelkich istot, w tym Boga Dawcy Życia
148. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci z obciążeniami karmicznymi pomiędzy nami , a naszym partnerem/mężem i jego Duszą
149. naszego obdarzania naszych dzieci miłością rodzicielską
150. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które mają umrzeć młodo
151. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które mają ulec wypadkowi, na skutek którego chcą być chore psychicznie lub fizycznie
152. dojrzewania naszych dzieci
153. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które mają umrzeć za młodu
154. naszego przyciągania Dusz naszych dzieci, które mają umrzeć przede nami, naszym partnerem/mężem
155. pomocy naszego partnera/męża przy wychowaniu naszego wspólnego dziecka
156. pomocy naszej żonie, kobiecie w poprzednich inkarnacjach męskich mojej Duszy przy wychowaniu naszego wspólnego dziecka
157. naszego przeżywanego macierzyństwa wspólnie z naszym partnerem/mężem
158. naszej wspólnej radości z partnerem/mężem w wychowaniu naszego dziecka
159. naszej wspólnej radości z naszą żoną, kobietą w męskich inkarnacjach mojej Duszy w wychowaniu naszego dziecka
160. naszego wzajemnego obdarowywania naszego dziecka wspólnie z naszym partnerem/mężem światłem Boga Dawcy Życia
161. naszego przekazywania potomstwu naszych wzorców seksualnych
162. naszego przekazywania potomstwu naszych wzorców idealnego partnera
163. naszego przekazywania potomstwu naszych wzorców gry wstępnej
164. naszego przekazywania potomstwu wzorców naszych odczuwanych emocji przed seksem
165. naszego przekonania, że jak jesteśmy w ciąży to teraz możemy uprawiać seks bez ograniczeń, bez zahamowań
166. naszego przekazywania wzorców jakie nasze potomstwo i ich Dusze ma być, jaką ma mieć płeć i wygląd
167. naszego odczuwanego lęku, że naszemu dziecku i jego Duszy coś się zdarzyć podczas naszego stosunku seksualnego z naszym mężem
168. naszego ograniczania nas i męża w seksie podczas naszej ciąży
169. naszej odczuwanej złości na nasze własne dzieci, że jak rozwijają się w naszym łonie to musimy ograniczać się w seksie
170. naszego przyjęcia w naszym łonie zapłodnionego świadomego jajeczka
171. naszego atakowania w naszym łonie naszego dziecka
172. naszego bycia atakowanymi w naszym własnym łonie przez nasze dziecko
173. naszego przyzwalania na atakowanie naszego dziecka w naszym łonie a także poza nim przez inne istoty
174. naszego przyjęcia wiadomości, że jesteśmy w ciąży

175. naszej chęci bycia zapłodnioną in vitro
176. naszego wynajęcia naszego łona do urodzenia czyjegoś dziecka
177. naszego odżywiania się podczas naszej ciąży
178. naszego odżywania się podczas cyklu menstruacyjnego
179. naszego przekazu informacji naszemu dziecku w naszym łonie
180. naszego podejmowania decyzji za nasze dziecko i jego Duszę w kolejnych miesiącach naszej ciąży
181. naszego przekazywania naszych wzorców naszemu dziecku i jego Duszy w kolejnych miesiącach naszej ciąży
182. naszego przekazania mężowi wiadomości, że jesteśmy w ciąży
183. naszego przyjmowania informacji, że nasza żona, kobieta w poprzednich inkarnacjach męskich mojej Duszy spodziewa się dziecka
184. naszego przejmowania się reakcją innych istot, na to że jesteśmy w ciąży
185. naszego brania na nas obciążeń naszego dziecka i jego Duszy
186. naszego odczuwania lęku naszego, że urodzimy nasze dziecko nienormalne, chore
187. naszego odczuwania lęku naszego, że urodzimy nasze dziecko kalekie
188. naszego odczuwanego lęku przed porodem naszego dziecka
189. naszego świadomego i nieświadomego trucia naszego dziecka w naszym łonie
190. naszego świadomego i nieświadomego trucia innych istot, które są w ciąży
191. naszego doświadczania szoków, stresów w czasie noszenia naszego dziecka w naszym łonie
192. naszego doświadczania napięć, boleści w czasie noszenia naszego dziecka w naszym łonie
193. naszego doświadczania uderzeń naszego dziecka w naszym łonie
194. naszego doświadczania ruchów naszego dziecka w naszym łonie
195. naszego doświadczania radości, spełnień, szczęścia w czasie noszenia naszego dziecka w naszym łonie
196. naszego doświadczania orgazmu w czasie noszenia naszego dziecka w naszym łonie
197. naszego cieszenia się z obecności naszego dziecka i jego Duszy
198. naszego rozmawiania z naszym dzieckiem oraz jego Duszą
199. naszego odczuwania naszych bólów porodowych przed i w czasie rodzenia naszego dziecka
200. naszego rodzenia naszego dziecka
201. naszego doświadczania powikłań przy porodzie naszego dziecka
202. naszego doświadczanego bólu w czasie porodu naszego dziecka
203. naszego miażdżenia, zabijania naszego własnego dziecka w naszym łonie
204. naszego rodzenia naszego dziecka z wysiłkiem
205. naszego rodzenia naszego dziecka poprzez wyciąganie je, wyciskanie z naszego brzucha
206. naszego rodzenia naszego dziecka kiedy przedwcześnie wypłyną wody płodowe
207. naszego rodzenia naszego dziecka jako wcześniaka
208. naszego rodzenia naszego dziecka poprzez cesarskie cięcie
209. naszej opieki dla nas i naszego dziecka podczas porodu
210. naszego nastawienia do lekarza, pielęgniarek podczas rodzenia i po urodzeniu naszego dziecka
211. naszej opieki dla innych istot podczas ich porodu
212. naszego nastawienia do rodzącej kobiety
213. naszego przyjęcia naszego dziecka oraz jego Duszy zaraz po porodzie
214. naszego odrzucania naszego dziecka zaraz po porodzie oraz po nim
215. naszego bycia oddzielonymi od naszego dziecka zaraz po jego urodzeniu
216. naszej opieki nad naszym dzieckiem i jego Duszą
217. naszego karmienia naszego dziecka naszą piersią
218. naszego karmienia cudzych dzieci naszą piersią
219. naszego karmienia naszego dziecka za pomocą butelki
220. naszego odstawiania naszego dziecka od naszej piersi
221. naszego karmienia naszego dziecka po odstawieniu go od naszej piersi
222. naszego bycia karmionymi jako dziecko za pomocą butelki
223. naszego bycia karmionymi jako dziecko przez piersi innych kobiet aniżeli nasza mamusia
224. naszego wspólnego wychowywania naszego dziecka z naszym mężem oraz jego Duszą
225. naszego wspólnego wychowywania naszego dziecka z naszą żoną, kobietą oraz jej Duszą w poprzednich inkarnacjach męskich mojej Duszy
226. nauki naszego dziecka korzystania z nocnika
227. nauki naszego dziecka mówienia
228. nauki naszego dziecka chodzenia
229. naszej zabawy z naszym dzieckiem i jego Duszą
230. naszego odczuwanego podniecenia seksualnego wobec naszego dziecka i jego Duszy
231. naszego odczuwanego podniecenia seksualnego wobec cudzych dzieci oraz ich Dusz
232. naszego odczuwanego podniecenia seksualnego jako dziecko wobec naszych rodziców oraz innych dorosłych oraz ich Dusz
233. naszego kontaktu z naszym dzieckiem oraz jego Duszą
234. naszego zostawiania naszego dziecka pod czyjąś opiekę
235. naszego zostawiania naszego dziecka pod opiekę kompetentnej, rzetelnej osoby oraz jej Duszy
236. naszego zostawiania naszego dziecka pod opiekę nieodpowiedzialnej, zboczonej osobie która chce wykorzystać seksualnie nasze dziecko
237. naszego bycia zostawianymi jako dziecko pod opieką pedofila
238. naszego bycia zostawianymi jako dziecko pod opiekę niekompetentnej osoby
239. naszej chęci posiadania jako dziecko innej mamusi oraz tatusia
240. naszego wychowywania cudzych dzieci oraz ich Dusz
241. naszego stosowania kar na własnych i cudzych dzieciach oraz ich Duszach
242. naszego wysyłania naszego dziecka do żłobka
243. naszego wysyłania naszego dziecka do przedszkola
244. naszego wysyłania naszego dziecka do szkoły
245. naszego spędzania wolnego czasu z naszym dzieckiem oraz jego Duszą
246. naszej pomocy naszemu dziecku oraz jego Duszy w rozwoju, w realizacji jego marzeń
247. naszego wychowania naszego dziecka jako rozumną, świadomą istotę


Dodano : 04-10-2012 Przez: Sławomir M. Przeczytano: 722 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • Sławomir M. 28-05-2013 17:36:58

  [10:45:25 AM] Krzysztof: naszego trzymanego, jak i odpowiednio nie trzymanego strachu, obaw przed jakimikolwiek chorobami, niedomaganiami, że zachorujemy, jak i już chorujemy m.in. na HIV, raka piersi, jelit, prostaty, białaczkę, ślepotę, niedowidzenie, alzheimera, gruźlicę, zawał serca, wylew krwi do mózgu, że jesteśmy w ciąży i nie tylko

  [10:50:17 AM] Mirka : raka a w tym piersi bo jest jeszcze gruczołów dokrewnych, płuc, mózgu takie przekonanie wyskoczyło, że ciąża to choroba

  [10:51:17 AM] Krzysztof: nie po prostu jako dziecko balem się, że jestem w ciąży 

  [10:51:20 AM] Mirka : w prostytucji w intencjach było odnośnie zachodzenia w niechcianą ciąże 

  [10:51:27 AM] Krzysztof: mogę rozbić na inna intencje

  [10:51:45 AM] Mirka : daj na początek to bycie w ciąży

  [10:51:52 AM] Krzysztof: ok

  [10:52:05 AM] Mirka : obaw przed tym że jesteśmy w ciąży, a potem wymieniasz choroby i może przekonanie że ciąża to choroba