Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Grzech Dawida - Batszeba. Intencje

Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować?
Informacje w artykule

Link- 800 intencji

Intencje spisane są w oparciu księgę Samuela cz II.
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty oglądania kąpiących się m.in. nagich kobiet w tym Batszeby /mężczyzn z którymi jesteśmy/ nie jesteśmy /poślubieni, którzy są w związku małżeńskim (i nie tylko) z innymi osobami, a także są istotami samotnymi oraz zasięgania o nich informacji oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty wysłania m.in. posłańców, by sprowadzili, sprowadzali do nas na seks cudze żony/ mężów/ w tym Batszebę, istoty samotne i nie tylko, samego starania się o seks z cudzymi małżonkami, docierania na seks do cudzych żon/ mężów i nie tylko oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn oczyszczania się m.in. po seksie od swej i cudzej nieczystości, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego dowiadywania się i rozumienia że m.in. ,,Jestem brzemienna"", naszego ogłaszania tej wiadomości ojcu dziecka, rodzinie i własnemu mężowi i innym istotom, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków

Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty m.in. rozmawiania, ugaszczania, obdarowywania, upijania, odurzania, otumaniania, ogłupiania mężów [jak Uriasza](odpowiednio żon) tych osób z których żonami/ mężami one/oni zdradzały, zdradzają ich seksualnie z nami i nie tylko, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn nie chodzenia m.in. do naszych własnych domów do naszych zdradzających nas żon/ mężów i nie tylko, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn i niechodzenia/ chodzenia m.in. do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną i nie tylko z nią kiedy min. Arka Przymierza, królowie, kapłani, wojska przebywają w namiotach, podobnie ja też inni wielmoże wraz ze sługami obozują w otwartym polu, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty wysyłania innych ludzi nie tylko Uriasza, tam gdzie walka będzie, jest najbardziej zażarta, aby potem odstąpiono ich, aby zostali ugodzeni i zginęli, również aby posiąść ich żony [jak Batszebę] oraz mienie i inne niewymienione godności, rzeczy jakie byś Stwórco tu widział oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków

Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty lekceważenia słów i opinii Stwórcy, popełniając to, co złe w Jego oczach, oraz słuchania napomnień Stwórcy, jego połajanek, cierpkich uwag oraz zapowiedzi, że nadejdą ciężkie dni za nasze winy, błędy oraz popełnione zbrodnie m.in na Uriaszu Hetycie, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty powracania (a nawet ponownego inkarnowania duszy) do i dla wszelkich nawet pojedynczych nałogów, uzależnień, do i dla żon, kobiet, kochanek/mężów, mężczyzn, kochanków, krain, miast, państw, krain, zjawisk, obciążeń, intencji misji, niespełnień, nawet do istoty Lokesia/Pandory/Kleopatry oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza i inne części naszej istoty doświadczania rozmaitych trosk, kłopotów i tragicznych uwikłań z powodu zabijania kobiet i brania sobie ich mężczyzn na mężów, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty doświadczania rozmaitych trosk, kłopotów i tragicznych uwikłań z powodu zabijania mężczyzn jak Uriasza i brania sobie ich kobiet na żony, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty również z woli Stwórcy i przez lekceważenie woli Stwórcy bycia tymi od domu których miecz i wojny nie oddalały się przez całe wieki, min. z powodu zabicia Uriasza, przez inicjacje min satanistyczne, przez układy min. z Maaki, z duszą Lokesia i nie tylko oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty bycia(i nie bycia) tymi przeciwko którym Stwórca wywiódł nieszczęścia z własnego domu, którym zabrał żony sprzed oczu z sypialni i oddał współzawodnikowi, który obcował z naszymi żonami - wobec tego słońca, oraz bycia tymi jakich grzechy Stwórca obwieszcza i obwieszczał ę tę rzecz wobec całego świata, ludzi, dusz, istot i wobec słońca naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty przez to, że odważyliśmy się wzgardzić Panem, umierali synowie i córki, jacy się nam urodzili, a nasze żony nie mogły też często urodzić nam potomków, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty błagania Boga za naszymi i cudzymi dziećmi, rodzicami, krewnymi,za innymi bliźnimi i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty okazywania współczucia dla swej żony (odpowiednio mężów), przez uprawianie z nimi seksu i nie tylko, oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty , oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków
Naszego we wszelkich płciach i z wszelkich przyczyn m.in. jako dusza, jak Dawid Psalmista i inne części naszej istoty posiadania synów i córki rodzinę o takich umysłach i talentach jak Salomon, Absalom oraz naszego dążenia do takich, i nie tylko do takich doświadczeń, oraz naszego unikaniach ich, uchylania się od nich i naszego doświadczania tego skutków


Dodano : 07-06-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 691 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.