Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Bycie wiernymi - Intencje

Wpisując w Google hasło ,,Bycie wiernymi” Link znajdujemy bogactwo zjawisk, idei jakim osoby piszące chcą - muszą być wierne.
Lista jest obszerna i około daje 7 180 000 wyników w języku polskim poświęconych wierności min małżeńskiej, seksualnej, religijnej i nie tylko. Dla wielu osób ważna jest wierność np. fladze, krajowi, mafii, szefowi, firmie, przysięgom.
Możliwe, że praca z podobnymi jak n/w intencjami pozwoli pozbyć się wierności czemu? co nie jest dla nas w ogóle istotne, a co Dusza ciągnie za sobą wiele wcieleń.


1. [synonimy słowa wierny] Naszego m.in. bycia wiernymi, oddanymi m.in. [nie] czyli m.in. bronienia, bronienia czegoś, kogoś, obstawiana, oddanymi czemuś, oddanymi komuś, stawania, upierania się, upierania się przy czymś, przy kimś i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego m.in. bycia wiernymi, oddanymi m.in. [nie] m.in. samym sobie, własnej Duszy, całej naszej istocie oraz Bogu Stwórcy Dawcy Życia i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
3. Naszego m.in. posiadania wiernych w liczbie większej ni? 10/>100/>1000/>10000/>1000000/> MILIARDY wiernych, wielbicieli i ich odpowiedników i nie tylko ich, gromadzenia ich, tracenia, ściągania do siebie i do innych, handlowania nimi, kupowania ich, sprzedawania ich i nie tylko ich oraz naszego doświadczania tego skutków
4. Naszego m.in. bycia razem, osobno, oraz osobnego, odpowiednio wspólnego, rozdzielonego życia, współżycia, współistnienia m.in. z[nie], dla[nie], przy[nie], przez[nie], wobec[nie] wszelkiego [nie]rodzaju, poziomu, rangi, p?ci m.in. własnymi[nie], cudzymi [nie]wiernymi nam innym [Ludziom, Duszom, istotom, Bytom, Tworom], oraz naszego życia bez jakichkolwiek wiernych i nie tylko bez nich, oraz złożonych wobec nich min ślubowań, przysiąg, umów, obietnic i ich odpowiedników i nie tylko ich, oraz naszego doświadczania tego skutków
5. Naszego m.in. zwalczania, niszczenia, likwidowania, katowania, ćwiartowania, zabijania, gwałcenia, szykanowania, mordowania, niszczenia, obdzierania [m.in. z mięsa, skór, godności, z ubrań, pieniędzy, majętności ] m.in. naszych własnych, cudzych min. wszelkiego [nie]rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. jakichkolwiek wiernych, bhaktów, czcicieli i nie tylko ich, oraz złożonych kasowania m.in. u Boga złożonych im i wobec nich m.in. ślubowań, przysiąg, umów, obietnic i ich odpowiedników i nie tylko ich, oraz naszego doświadczania tego skutków
6. Wzorzec odwrotny
7. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. bałwochwalcom, bałwochwalstwu, obrazom, rzeźbom, medalikom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
8. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. ludziom, Duszom, Duchom, bytom, sercom, tworom, istotom, kosmitom, bogom, władcom, kapłanom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
9. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. bogom, półbogom, asurom, guru, boskim matkom, dzieciom Boga, synom Boga, Mesjaszom, Duchowi świętemu, archaniołom, serafinom, piekłom, rajom, czyśćcom ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich z wzajemnością m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
10. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. kapłanom, arcykapłanom, prorokom, świątyniom, eremom, zakonom, zakonnikom, eremitom, ascetom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
11. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. dewiantom, socjopatom, psychopatom, sadomasochistom, pedofilom, zoofilom, homoseksualistom, gejom, lesbijkom, łysym kur.., łysym ch..., prostytutkom, alfonsom, burdelmamom, eunuchom, pedofilom, pederastom, rozwiązłym istotom, płciom, genitaliom, pochwo, penisom, piersiom ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
12. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. wodzom, dowódcom, żołnierzom, zdobywcom, władcom, cywilom, ciurom obozowym, zdobywcom, armiom, uzbrojeniu, ochroniarzom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
13. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. ofiarom i ofiarnikom, kozłom ofiarnym i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
14. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. biedzie, nędzy, biedakom, nędzarzom, cierpieniom, cierpiętnikom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
15. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego płci rodzajowi, poziomowi, randze, m.in. naszych i cudzych m.in. dzieci, żon, mężów, kochanków, kochanek, wnuków, rodziców, rodzeństwa, towarzyszy, asysty, strażników, weryfikatorów, kontrolerów, ochroniarzy i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
16. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, m.in. naszych i cudzych m.in. Imperiów, Dynastii, kultur, światów, państw, miast, religii, sekt i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
17. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, m.in. narkomanom, alkoholikom, magom, hipnotyzerom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
18. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci, m.in. władcom, władający, flagom, państwom, ojczyznom, miastom, przyrodzie, osiedlom, rodzinom, i nie tylko im, ich symbolice egregorom, ich presjom, potrzebom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
19. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci m.in. cyfrom, liczbom, słowom, literom, nutom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
20. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci m.in. muzom, sztuce, sztukom, muzyce, teatrowi, tańcowi, pismom, księgom, zwojom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich min ?lubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
21. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci m.in. klasom, uczniom, nauczycielom, szkołom ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
22. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci m.in. zwierzętom, roślinom, żywiołom, przyrodzie, skałom, ziemiom, obszarom, glebom, wodom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz z?o?onym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
23. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, m.in. własnym i cudzym m.in. poglądom, zapatrywaniom, wiedzy, sugestiom, smakom, zapachom, feromonom, odorom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
24. Naszego m.in. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, płci m.in. własnym i cudzym m.in. towarzyszom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
25. Naszego min. bycia wiernymi[nie], wielbiącymi [nie], oddanymi [nie] innym wszelkiego rodzajowi, poziomowi, randze, m.in. własnym i cudzym m.in. chorobom, chorujący, zdrowiu, zdrowiejącym kalectwom, kalekom i nie tylko im, ich symbolice, ich presjom, potrzebom, przesłaniom i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
26. Naszego m.in. zwalniania, likwidowania, oddawania, powierzania, skłócania, blokowania, kodowania, przekazywania, uzależniania [i uniezależniania] ich od siebie o siebie od nich, tworzenia[nie], likwidowania [nie], się wzajemnego m.in. sobie samym i innym min. wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, p?ci min. wiernych nam [Ludzi, Dusz, istot, Bytom, Tworów] i odpowiednio wiernych innym [LDIBT]i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
27. Wzorzec odwrotny
28. naszego m.in. skłócania się z..., sądzenia się z.., wchodzenia w spory, ważnie z m.in. naszymi i cudzymi wiernymi...
29. naszego min wspierania, ochraniania, wzmacniania min naszych i cudzych wiernych …. i bycia wspieranymi, chronionymi m.in. jako cudzy wierni, wielbiciele a w tym jak wierni Bogu Stwórcy BDŻ wierni bogom, półbogom ….wierni ich poglądom
30. naszego m.in. lubienia, kochania, chwalenia, kadzenia, nienawidzenia, pamiętania, zapominania, obrażania, urażania m.in. wszelkiego rodzaju, poziomu, rangi, płci m.in. wiernych nam [Ludzi, Dusz, istot, Bytom, Tworów] i odpowiednio wiernych innym [LDIBT]i nie tylko im, oraz złożonym wobec nich m.in. ślubowaniom, przysięgom, umowom i ich odpowiednikom i nie tylko im, oraz naszego tworzenia, posiadania wiernych nam samym na podobne sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
31. Wzorzec odwrotny

Art 800 intencji do oczyszczenia Link

S?owo (-nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. - bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
- bycia bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć - że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we w?osach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia prostytutką
pozwoli jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, nie bycia prostytutką-ależ skąd nigdy w życiu nie moje wzorce - To co ja robię jest moją prywatną sprawą, a nie prostytucją.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].


Dodano : 15-07-2014 Przez: s_majda Przeczytano: 789 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.