Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wdowieństwo, bycie wdowami, czarnymi wdowami- Intencje

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Poniżej kilka art. o pokrewnej tematyce.
- ,,Wiedźma i jej kapelusz. Wzorce obciążeń"Link
- ,,Mój mąż. Modlitwa dla kobiet jeszcze samotnych."Link
- ,,Kobieca samotność wg Edgara Caycego" Link
-,,Wiedźma i jej wzorce w urodzie i w blokadach. Test badający wiedzę" Link
-,, Celibat i asceza seksualna jako ciężar i nieszczęście dla ciała oraz Duszy"Link
- ,,Samotna kobieta z kotem (psem)." List. Link
- ,,Informacje dla początkujących z pracą na WWW/MINW -krok po kroku." Link

1
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, bycia(-nie) wdowami, czarnymi wdowami, słomianymi wdowami, wesołymi wdówkami, samotnymi wdowami, wiedźmami wszelkiego rodzaju i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
2
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, pragnienia (-nie), życzenia (-nie), przyśpieszenia (-nie), oczekiwania (-nie) na śmierć chorych (-nie), kalekich (-nie), młodych (-nie), starych, kalekich min. min. mężów, partnerów, konkubentów i nie tylko, oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
3
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, zabijania (-nie), zagryzienia (-nie), niszczenia (-nie), mordowania min. mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych, a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, za zdradę, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
4
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przekonania (-nie), że śmierć min. mężów, partnerów, konkubentów i nie tylko, oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci i nie tylko, jest dla nas/innych uwolnieniem (-nie), oswobodzeniem (-nie) min. od wszelkich naszych dotychczasowych (-nie) problemów życiowych, kłopotów, udręk oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
5
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przekonania (-nie), że śmierć min. mężów, partnerów, konkubentów i nie tylko, oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci i nie tylko, może (-nie) stać się dla nas tragedią (-nie), obciążeniem psychicznym (-nie), społecznym (-nie), finansowym (-nie), oraz naszego i cudzego doświadczenia (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
6
-naszej, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, chęci (-nie) do dalszego życia w samotności (-nie), rozpaczy (-nie), odosobnieniu (-nie) jako wdowy, po zmarłych mężach, partnerach, konkubentach i nie tylko, oraz innych członkach rodziny a w tym m.in. rodzicach, dzieciach, rodzeństwie, przyjaciołach, krewnych, znajomych a także zwierzętach domowych (-nie) obojga płci i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczenia (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
7
-naszej, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, próby odebrania (-nie) siebie własnego życia, tracenia (-nie) sił, odwagi (-nie), depresji, załamywania się(-nie), i nie tylko, oraz podtrzymywania (-nie), trwania (-nie), realizowania (-nie) takich stanów, z powodu utraty ukochanych min. mężów, partnerów, konkubentów i nie tylko, oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
8
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, jeszcze za życia budowania (-nie), kopania, murowania, planowania (-nie), dopracowywania (-nie) i nie tylko, wspólnych (-nie), małżeńskich (-nie), rodzinnych (-nie) grobowców na cmentarzach i nie tylko tam, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
9
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, mówienia (-nie), myślenia (-nie), przekonania (-nie), żartowania (-nie), że najwspanialsi, najlepsi, najukochańsi mężowie to tacy, którzy są już martwi i leżą w grobie, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
10
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przekonania (-nie), wiary (-nie), że bycie (-nie) wdowami jest karą dla nas od Boga, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
11
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, bycia (-nie) wdowami, wiedźmami jako konsekwencja (-nie), bycia (-nie) modliszką, pająkiem ptasznikiem, żabnicą, wiedźmą, dobrą wróżką i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
12
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przysięgania (-nie), ślubowania (-nie), obiecania (-nie) i nie tylko, że po śmierci męża pozostaniemy (-nie) bez męża, partnera, konkubenta już do końca życia, oraz skracania sobie i innym życia chorobami, cierpieniem, szybką śmiercią np. poprzez samospalenie i nie tylko tak oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
13
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, szukania (-nie), chęci (-nie), odrazy (-nie) do utrzymywania kontaktów, znajomości, przyjaźni z kobietami w tym owdowiałymi (-nie), opuszczonymi (-nie), samotnymi (-nie), młodymi (-nie) i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
14
-naszej, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, chęci (-nie), pragnienia (-nie), dążenia (-nie) do odkupienia własnych (-nie) win, poprzez bycie (-nie), stanie się (-nie) i trwałe bycie wdowami, czarnymi wdowami, wiedźmami w młodym (-nie) wieku i nie tylko, poprzez dalszego życie w samotności (-nie), odosobnieniu (-nie), na uboczu (-nie), oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.

15
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, zmuszania, nakłaniania (-nie) rozmaitych min. wdów, samotnych, nieszczęśliwych kobiet, a w tym wiedźm do popełnienia (-nie) samobójstwa, oraz składania (-nie) siebie jako ofiary, na stosach i nie tylko, m.in. jako żywe ofiary dla bogów, bóstw, bogiń, oddania siebie (-nie) Jezusowi, NMP i spędzenia (-nie) życia w samotności (-nie), oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
16
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przekonania (-nie), myślenia (-nie), mówienia (-nie), że poślubienie wdowy, wdowca, starszych mężczyzn, starszych kobiet, wiedźm daje (-nie) dobrą pozycję społeczną, zabezpieczenie (-nie) finansowe, "święty spokój" na resztę życia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
17
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, pokazywania (-nie), utrzymywania (-nie), noszenia (-nie), obnoszenia (-nie) się i nie tylko z żałobą po śmierci męża, partnera, konkubenta przez za długi i odpowiednio za krótki czas jej trwania, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
18
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, chodzenia (-nie), kupowania (-nie), wybierania (-nie), noszenia (-nie) głównie czarnych ubiorów w czasie żałoby i po jej zakończeniu, m. in. sukienek, spodni, butów, nakryć głowy a w tym m.in. kapeluszy, chustek, czapek, butów, biustonoszy, majtek i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
19
-naszej, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, odwiedzania (-nie) min. jako wdowy zakładów takich jak m.in. pogrzebowe, kwiaciarni oraz placówek, instytucji, urzędów a w tym państwowych (-nie), kościelnych (-nie), jak również spotykania się (-nie) z pracownikami tych urzędów m.in. urzędnikami, bankierami, notariuszami, sędziami, agentami ubezpieczeniowymi, księżmi, sprzedawcami, doradcami, psychologami, pariasami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
20
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, zajmowania się (-nie) sprawami zmarłych min. mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa i nie tylko, dotyczącymi (-nie) pogrzebów, wszystkich formalności m.in. spadkowych, urzędowych, bankowych jak zamykanie (-nie), rozwiązywanie (-nie) m.in. kont bankowych, lokat, spadków a w tym przepisywanie (-nie), anulowanie (-nie), zamykanie (-nie), odrzucanie, przyjmowanie starych-nowych min. umów, długów, zobowiązań, ubezpieczeń oraz naszych wizyt i kontaktów u notariuszy, prawników, sędziów, urzędników, doradców których mieli (-nie) zmarli, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
21
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, podtrzymywania (-nie), umacniania (-nie) przekonania (-nie), wizji (-nie), wiary (-nie), że śmierć min. mężów, partnerów, konkubentów i nie tylko, oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci i nie tylko, daje (-nie) nam siłę, moc (-nie), czyni (-nie) nas silniejszymi (-nie), oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
22
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, czerpania (-nie) siły, mocy (-nie) z bycia (-nie) wdowami, czarnymi wdowami, wiedźmami oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
23
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przekonania (-nie), wiary (-nie) że śmierć min. mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych, a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, uwolni (-nie) nas od problemów życiowych (-nie), od biedy, męczarni seksualnych, połóg domowych, i innych form zniewoleń oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
24
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, pragnienia(-nie), życzenia (-nie) komuś i rodzinie, przyśpieszania (-nie), przyczyniania (-nie) się, dążenia (-nie), oczekiwania (-nie) na śmierć min. chorych (-nie) mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych, a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
25
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, pouczania (-nie), zachęcania(-nie), nagabywania (-nie), szantażowania (-nie), wymuszania (-nie), wywierania (-nie) presji do wszelkiego rodzaju kontaktów, znajomości (-nie), zawierania małżeństw z wdowami, wdowcami, jak również przestrzegania (-nie), odradzania (-nie), ostrzegania (-nie) innych przed kontaktami z wdowami, wdowcami, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
26
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, bycia (-nie), swatami dla wdów oraz nagabywania (-nie), namawiania (-nie), wymuszania (-nie), wywierania (-nie) presji na samych wdowach, wdowcach i innych, do zwierania ślubów (-nie), układów (-nie), związków (-nie) wszelkiego rodzaju z wdowami, wdowcami, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
27
-naszej, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, chęci (-nie) poślubienia (-nie) wdów z rożnych pobudek (-nie), powodów (-nie), zapędów (-nie) m.in. ze względu na posiadanie (-nie) przez wdowy majątku, dobrej (-nie) pozycji zawodowej, społecznej, posiadania (-nie) dzieci i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
28
-naszej, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, chęci (-nie), gotowości (-nie) do m.in. powtórnego (nie), ponownego (nie) wyjścia (-nie) za mąż, po śmierci męża, partnera, konkubenta a także życia (-nie) z innym mężczyzną w związku (-nie), małżeństwie (-nie), układzie (-nie), umowie (-nie) i nie tylko, oraz naszego strachu przed byciem (-nie), staniem się (-nie) własnością (nie), zniewoloną (-nie), kontrolowaną (-nie), ograniczaną (-nie) przez nowego męża, partnera, konkubenta oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
29
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przekonania (-nie), że śmierć min. mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych, a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, jest (-nie) dla nas uwolnieniem (-nie), oswobodzeniem (-nie), ratunkiem (-nie) od misji, ślubów, przekonania, że my mamy (-nie) służyć, poświęcać swoje życie innym, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
30
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przekonania (-nie), że śmierć min. mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych, a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, pozwoli (-nie) nam realizować własne cele, niespełnienia, marzenia, stłamszone pragnienia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
31
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, przekonania (-nie), że śmierć min. mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych, a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, jest (-nie) sprawiedliwą karą za wyrządzane przez nich krzywdy, zło, "grzeszne" życie i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
32
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, dążenia(-nie), doprowadzania (-nie), czekania (-nie) na śmierć min. mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, by pokazać światu i innym ludziom, duszom, otoczeniu jacy jesteśmy cierpiący, godni żałowania, warci współczucia, wsparcia finansowego i nie tylko a także naszego (-nie) trwania (-nie) w takim stanie i podtrzymywania (-nie) takiego stanu na wszelkie możliwe sposoby, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
33
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, zabijania (-nie), zagryzienia (-nie), niszczenia (-nie) min. mężów, partnerów, konkubentów oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych, a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, za czyn(y), jeśli któryś nas rozgniewał (-nie), zdradził, obraził (-nie), stworzył nienawiść (-nie), obłęd (-nie), którego według nas (-nie)"nie da się wybaczyć", oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
34
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, zabijania (-nie), zagryzienia (-nie), niszczenia (-nie), chęci (-nie) uwolnienia się od męża, partnera, konkubenta tak, by nie związał się z nikim innym, "bo jak nie z nami-to z nikim innym", oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
35
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie naszej egzystencji, zabijania (-nie), zagryzienia (-nie), niszczenia (-nie), doprowadzania (-nie) do śmierci męża, partnera, konkubenta oraz innych członków rodziny a w tym m.in. rodziców, dzieci, rodzeństwa, przyjaciół, krewnych, znajomych, a także zwierząt domowych (-nie) obojga płci, poprzez zaniedbywanie, niedopilnowanie, zaprzestanie udzielania im opieki w tym m.in. medycznej, lekarskiej, szpitalnej, rehabilitacyjnej i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania (-nie) tego skutków, konsekwencji i następstw, na każdy możliwy sposób znany Tobie Stwórco.
36
-naszego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, na wszelkie rozmaite sposoby, w każdym przejawie dalszego życia bez seksu, bez przytulenia, bez rozmów z kimś bliskim w domu, z kimkolwiek

Tematy powiązane.

,,Czarna wdowa – intencje"Link
,,Boska matka. Intencje do przepracowania" Link
,,Boskie Matki w Hinduizmie. Bogini Matka w starożytności" Link
,,Kobieta modliszka. Test badający wzorce obciażeń" Link
,,Palenie papierosów, szydełko i swetry robione na drutach. Aspekty braku seksu kobiety i mężczyzny" Link


Dodano : 14-04-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 728 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.