Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Czarna wdowa – intencje

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Poniżej kilka art. o pokrewnej tematyce.
- ,,Wiedźma i jej kapelusz. Wzorce obciążeń"Link
- ,,Mój mąż. Modlitwa dla kobiet jeszcze samotnych."Link
- ,,Kobieca samotność wg Edgara Caycego" Link
-,,Wiedźma i jej wzorce w urodzie i w blokadach. Test badający wiedzę" Link
-,, Celibat i asceza seksualna jako ciężar i nieszczęście dla ciała oraz Duszy"Link
- ,,Samotna kobieta z kotem (psem)." List. Link
- ,,Informacje dla początkujących z pracą na WWW/MINW -krok po kroku." Link

Czarna wdowa – intencje zestawione przez A.P.
1. Naszego/cudzego bycia(nie) kobietami czarnymi wdowami i nie tylko oraz takimi jak one m.in. obdarzonymi(nie) inteligencją oraz umiejętnością(nie) manipulowania(nie), jakie swoje/cudze plany żerowania, zabójstwa, morderstwa planują(nie) w szczegółach, a destrukcji, zbrodni dokonują(nie) w kilkumiesięcznych [i nie tylko] odstępach czasu używając(nie) jako m.in. ulubionych(nie) narzędzi zbrodni m.in. sztyletów, trucizny, zębów, szponów, kochanków i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego bycia(nie) cierpliwymi(nie), skrupulatnymi(nie), pedantycznymi min. (nie) czarnymi wdowami i nie tylko oraz takimi jak one, jakich chciwość nie zna(nie) granic, jakie są(nie) niczym studnia bez dna, oraz jakie bogacą(nie) się, wzbogacają(nie) się, zyskują (nie),m.in. systematycznie(nie) korzystając(nie) na uśmiercaniu(nie) członków rodziny, małżonków, dzieci i nie tylko ich oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego bycia(nie) ofiarami wszelkiego rodzaju min. czarnych wdów i takich jak one, jako mężowie, dzieci, inni członkowie rodziny, na których śmierci, uśmierceniu(nie) czarne wdowy zyskują(nie) min. majątek, pieniądze, dostatek, i nie tylko,m.in. z rozmaitych zapisów, spadków, polis na życie, z żerowania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego nieustannego(nie) noszenia(nie), zakładania(nie), przywdziewania (nie) m.in. wszelkiego rodzaju czarnych, żałobnych wdowich szat, czarnych, wdowich welonów i nie tylko dla efektu i z potrzeby serca oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego bycia(nie) czarnymi wdowami, wiedźmami, modliszkami i nie tylko oraz takimi jak one, oraz bycia(nie) tak określanymi, nazywanymi(nie), nazywania(nie), określania(nie) tak siebie/innych z powodu m.in. naszego/cudzego bycia(nie) zabójczyniami mężów, a także z powodu m.in. systematycznego(nie) mordowania(nie) swoich mężów lub innych członków rodziny, m.in. dzieci m.in. z powodu chęci (nie) zysku, dla zysku i wszelkich innych przyczyn i powodów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego bycia(nie) mężami, członkami rodziny, bliskimi czarnych wdów i nie tylko ich, oraz takich jak one, m.in. zabijanymi(nie), uśmiercanymi(nie), zniewalanymi(nie) przez rozmaitego rodzaju m.in. kobiety, samice, modliszki, czarne wdowy, pająki, i nie tylko, jakie zatruwają(nie), zatruły(nie) nas /innych śmiertelnymi dawkami jadu i działaniem umysłu doprowadzając(nie) do załamania, cierpień, oraz pośrednio(nie) lub bezpośrednio(nie) przyczyniły(nie) się do naszej/cudzej śmierci m.in. z chęci(nie) zysku, dla zysku i z wszelkich innych przyczyn i powodów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego jako m.in. czarne wdowy i nie tylko oraz jak one, zatruwania(nie) życia innym m.in. groźnym(nie), toksycznym (nie) myśleniem, działaniami, jadem, małymi(nie) dawkami jadu, a także paraliżowania(nie) ich działań, ograniczania(nie) ich poprzez wstrzykiwanie(nie), ukąszenie(nie), gryzienie(nie) ich m.in. na pozór bezboleśnie(nie), przy czym skutki tych ataków ujawniają(nie) się po czasie, paraliżują(nie) działania, decyzje, prowadzą(nie) do ograniczeń, zahamowani, do cierpień, bólu, a nawet do śmierci i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8. + odwrotnie
9. Naszego/cudzego lękania(nie) się aby wchodzić(nie) w jakiekolwiek związki, a w tym m.in. małżeńskie, a także lękania(nie) się Wkleić tu ostatni art o modliszkach utrzymywać wszelkie związki rodzinne m.in. żeby nie zostać pożartymi(nie), uśmierconymi(nie), zatrutymi(nie) przez bliskich/obcych i odpowiednio, aby samemu nie zabijać(nie), nie pożerać(nie), nie zatruwać(nie) bliskich/obcych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitego rodzaju, poziomu, gatunku, płci owadami a w tym m.in. pająkami jadowitymi z rodziny omatnikowatych, m.in. największymi(nie) z nich m.in. czarnymi wdowami wszelkich płci oraz takimi jak one i nie tylko aby min. nabierać wprawy we wdowieństwie i wiedźmowaniu oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego bycia(nie) m.in. owadami, pająkami, m.in. czarnymi wdowami i nie tylko oraz takimi jak one, a w tym m.in. samicami jakich długość ciała wynosi ok. 8 do 10 mm, a nawet do 38 mm, i odpowiednio samcami, jakich długość wynosi ok 3-4 mm i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego m.in. jako pająki [i ludzie]– czarne wdowy i nie tylko one oraz jak one posiadania(nie) charakterystycznego(nie) wyglądu jaki nadaje(nie) nam/innym m.in. czerwona plama w kształcie klepsydry po stronie brzusznej, rozmaite inne fizyczne i astralne znamiona, symbole kodowania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego bycia(nie) mylonymi(nie), jako czarne wdowy i nie tylko one, oraz jak one, z karakurtami i innymi pająkami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego min. m.in. jako pająki czarne wdowy i nie tylko one oraz jak one żerowania, zamieszkiwania(nie) wszelkich ciepłych(nie), wilgotnych (nie) rejonów świata, krain, a w tym m.in. wszystkich Stanów Zjednoczonych oprócz Alaski, a także Meksyku, Kuby, Gwatemali, Belize, Hondurasu, Salwadoru, Nikaragui, Kostaryki, Jamajki, Haiti, Dominikany, Hawajów i nie tylko i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego, jako wszelkiego rodzaju pająki, czarne wdowy i nie tylko one oraz jak one, przebywania (nie), żerowania w pobliżu m.in. ludzi, dusz, istot, zwierząt oraz na nich samych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego bycia(nie) pająkami, pajęczakami a w tym m.in. czarnymi wdowami, i nie tylko, oraz jak one, jakie ukrywają(nie) się kiedy są(nie) zaniepokojone(nie) lub przestraszone(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego m.in. jako pająki czarne wdowy i nie tylko one, oraz jak one, wytwarzania(nie), produkowania(nie), posiadania(nie) jadu, neurotoksyny jaki jest(nie) m.in. 15 x silniejszy(nie) od jadu grzechotnika i zabija(nie) min. owady, i osobniki tego samego gatunku, paraliżuje(nie), zabija(nie) nawet duże(nie) ssaki i ptaki, a u człowieka powoduje(nie) silne(nie) zatrucie, silne(nie) bóle, czasem uśmierca(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego bycia(nie) czarnymi wdowami i nie tylko oraz takimi jak one, jakie m.in. wstrzykują(nie) , m.in. ludziom, duszom, istotom, zwierzętom, owadom min. jad, jednak dawka tego jadu jest(nie) mała(nie), zaś ugryzienie(nie) nie jest(nie) bolesne(nie) ale powoduje(nie) m.in. zatrucie oraz silne(nie) bóle, a w tym dotkliwe(nie) bóle mięśni po ok. 10-30 minut od ukąszenia, z czego najgorsze(nie) i najbardziej(nie) dotkliwe(nie) mogą(nie) być(nie), są(nie) bóle kurczowe brzucha, jakie mogą(nie) trwać do 48 godzin, oraz u człowieka ukąszonego(nie) powrót do zdrowia następuje(nie), może(nie) nastąpić(nie) po 2-3 tygodniach, ale osłabienie(nie) występuje(nie) jeszcze co najmniej 2 miesiące, zaś bez pomocy(nie) śmierć może (nie) nastąpić (nie) w 1 do 2 dni i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
19. Naszego/cudzego bycia(nie) ugryzionymi(nie), pogryzionymi(nie), ukąszonymi(nie), zatrutymi(nie) przez m.in. czarne wdowy i inne jadowite pająki, owady z wszelkimi tego negatywnymi(nie) skutkami, m.in. zatruciem, bólem, skurczami, a nawet śmiercią i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego bycia(nie) pająkami, czarnymi wdowami i nie tylko oraz takimi jak one, a w tym samicami-kobietami jakie po kopulacji mogą(nie) pożreć(nie), pożerają(nie) mężczyzn-samce, jeśli te zbyt(nie) długo(nie) zwlekają(nie) z odstąpieniem(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
21. Naszego/cudzego bycia(nie) samcami wszelkich m.in. pająków czarnych wdów i nie tylko oraz takimi jak oni, zagrożonym pożarciem, pożartymi(nie), zjedzonymi(nie) przez samice, jeśli po kopulacji zbyt(nie) długo(nie) zwlekaliśmy(nie) z odstąpieniem(nie) od samicy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
22. Naszego/cudzego m.in. jako pająki czarne wdowy i nie tylko one oraz jak one posiadania(nie) kulistego, zwykle czarnego(nie) odwłoka, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
23. Naszego/cudzego m.in. jako pająki, czarne wdowy i nie tylko oraz jak one, żywienia(nie) się głównie owadami, zabijanymi(nie) wstrzykiwanym(nie) im jadem, jaki wywołuje(nie) śmierć, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
24. Naszego/cudzego m.in. jako pająki, czarne wdowy i nie tylko oraz jak one,życia przeważnie ok 2 do 3 lat i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
25. Naszego/cudzego m.in. jako pająki, samice czarnej wdowy i nie tylko one oraz jak one składania(nie) ok.300 do 400 jaj z których szansę na przetrwanie ma(nie) około 5 % i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
26. Naszego/cudzego m.in. jako pająki, czarne wdowy i nie tylko one oraz tak jak one bycia(nie) młodymi(nie) jakie są(nie) już w dzieciństwie kanibalami i zjadają(nie), pożerają(nie) się wzajemnie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

Tematy powiązane.

,,Wdowieństwo, bycie wdowami, czarnymi wdowami- Intencje"Link
,,Boska matka. Intencje do przepracowania" Link
,,Boskie Matki w Hinduizmie. Bogini Matka w starożytności" Link
,,Kobieta modliszka. Test badający wzorce obciażeń" Link
,,Palenie papierosów, szydełko i swetry robione na drutach. Aspekty braku seksu kobiety i mężczyzny" Link


Dodano : 16-04-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 722 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.