Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Rozwody, zdrady małżeńskie i rozstania – intencje do przepracowania

1. naszego bycia/nie nieustannie oszukiwanymi/nie, okłamywanymi/nie przez naszego męża (odpowiednio żonę) oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
2. naszego powodowania, że mąż/żona był przez nas oszukiwany/nie, okłamywany/nie oraz naszego doświadczania tego skutków
3. naszego bycia ranionymi/nie, poniżanymi/nie psychicznie i fizycznie przez męża (odpowiednio żonę) oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
4. naszego powodowania, że mąż/żona był przez nas raniony/nie, poniżany/nie psychicznie i fizycznie oraz naszego doświadczania tego skutków
5. naszego bycia/nie zdradzanymi/nie raz/wiele razy w trakcie trwania naszego małżeństwa oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
6. naszego zdradzania męża/żony raz/wiele razy oraz naszego doświadczania tego skutków
7. naszego doznawania/nie tego, że mąż/żona przyprawiał/nie nam rogi raz/wiele razy w trakcie małżeństwa oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
8. naszego przyprawiania rogów mężowi/żonie raz/wiele razy w trakcie małżeństwa oraz naszego doświadczania tego skutków
9. naszego bycia/nie nieustannie przygniecionymi/nie, przytłoczonymi/nie zdradami, oszustwami, kłamstwami, męża/żony oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
10. naszego powodowania, że mąż/żona był/nie przygnieciony/nie przytłoczony/nie naszymi zdradami, oszustwami, kłamstwami oraz naszego doświadczania tego skutków
11. naszego pozostawania/nie osamotnionymi/nie i z tego powodu cierpiącymi/nie w naszym małżeństwie oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
12. naszego powodowania, że mąż/żona czuł się osamotniony/nie i z tego powodu cierpiał/nie w tym małżeństwie oraz naszego doświadczania tego skutków
13. naszego afirmowania/nie, wyobrażania/nie sobie życia w samotności, zgodnie z tym, że lepiej nam będzie żyć samotnie niż w ciągłej wzajemnej walce z własnym mężem (odpowiednio żoną) oraz naszego doświadczania tego skutków
14. naszego pozostawania/nie w stanie nieustannej wojny z mężem/żoną zgodnie z hasłem: „oko za oko, ząb za ząb” oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
15. naszego wizualizowania/nie sobie, że zostaniemy/nie porzuceni/nie w końcu przez męża/żonę dla innej kobiety (odpowiednio mężczyzny) oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
16. naszego krzyczenia/nie na męża/żonę oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
17. naszego doznawania krzyku ze strony męża/żony oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
18. naszego nieustannego wbijania/nie energetycznych mieczy prosto w serce i w inne miejsca ciała męża/żony podczas kłótni, często w obecności naszego dziecka/dzieci, zgodnie z tym, że to właśnie my mamy/nie rację i że to właśnie nas trzeba słuchać/nie w różnych ważnych sprawach oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
19. naszego doznawania wbijania nam energetycznych mieczy prosto w serce i w inne miejsca naszego ciała przez męża/żonę podczas kłótni, często w obecności naszego dziecka/dzieci, zgodnie z tym, że to właśnie on/ona ma/nie rację i że to właśnie jego/ją trzeba słuchać/nie w różnych ważnych sprawach oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
20. naszego bycia/nie oskarżanymi/nie przez męża/żonę o to, że to właśnie my przyczyniliśmy się/nie do kryzysu/rozpadu tego małżeństwa oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
21. naszego oskarżania męża/żony o to, że to właśnie on/ona przyczynili się/nie do kryzysu/rozpadu tego małżeństwa oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
22. naszego powodowania/nie, że nasz mąż/żona wpędzał/nie nas w psychiczne bagno, depresję, cierpienie, rozpacz oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
23. naszego wpędzania/nie męża/żony w psychiczne bagno, depresję, cierpienie, rozpacz oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
24. naszego trwania/nie w małżeńskim trójkącie w nadziei, że mężowi/żonie przyjdzie/nie wreszcie opamiętanie się, przytomność i że będziemy/nie już tylko we dwoje oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
25. naszego trwania/nie w małżeńskim trójkącie w nadziei, że nam przyjdzie/nie wreszcie opamiętanie się, przytomność i że będziemy/nie już tylko we dwoje oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
26. naszego nieustannego porównywania się/nie z tą drugą/z tym drugim i dręczenia się/nie tym, że to widocznie nam czegoś zabrakło/nie i że to z naszej winy pojawiła się/nie ta trzecia osoba oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
27. naszego powodowania, że mąż/żona porównuje/nie się z tym drugim/drugą, myśląc że to widocznie jemu/jej czegoś zabrakło/nie i że to z jego/jej winy pojawiła się/nie ta trzecia osoba oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
28. naszego użalania się/nie nad sobą, jak to jesteśmy/nie bardzo nieszczęśliwi z powodu pożycia z mężem/żoną oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
29. naszego powodowania/nie, że nasz mąż/żona użala się/nie nad sobą, jak to jest/nie bardzo nieszczęśliwy z naszego powodu oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
30. naszego użalania się/nie przed innymi ludźmi jak to jesteśmy/nie bardzo nieszczęśliwi z powodu naszego męża/żony oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
31. naszego powodowania/nie, że mąż/żona użala się/nie przed innymi ludźmi, jak to jest/nie bardzo nieszczęśliwy z naszego powodu oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
32. naszego obwiniania/nie się o to, że nie dość się staraliśmy/nie o dobrą jakość tego małżeństwa i że to przez nas się ono rozpada/nie oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
33. naszego powodowania/nie, że nasz mąż/żona obwiniał/nie się o to, że nie dość się starał-a/nie o dobrą jakość tego małżeństwa i że to przez niego/nią się ono rozpada/nie oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
34. naszego niewolenia/nie, blokowania/nie męża/żony za pomocą wszelkiego rodzaju energetycznych lin, sieci, kajdan, nakładek, kapeluszy, aby z nami pozostał/nie, również ze strachu przed samotnością i poczuciem bycia/nie nikomu niepotrzebną/-ym oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
35. naszego bycia niewolonym/nie, blokowanym/nie przez męża/żonę za pomocą wszelkiego rodzaju energetycznych lin, sieci, kajdan, nakładek, kapeluszy, abyśmy z nim/nią pozostali/nie również ze strachu przed samotnością i poczuciem bycia/nie nikomu niepotrzebnym/-ą oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
36. naszego obmyślania/nie, dokonywania/nie zemsty na mężu/żonie za doznane/nie od niego/niej wszelkiego rodzaju krzywdy, w tym zdrady, oszustwa i kłamstwa oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
37. naszego doznawania/nie zemsty ze strony męża/żony za dokonywane/nie przez nas w stosunku do niego/niej wszelkiego rodzaju krzywdy, w tym zdrady, oszustwa i kłamstwa oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
38. naszego popadania/nie w cierpienie z tego powodu, że mąż/żona i ta druga kobieta/drugi mężczyzna ciągle coś za naszymi plecami ustalają/nie, obgadują/nie, oceniają/nie, rozstrzygają/nie, organizują/nie, planują/nie swoje dalsze wspólne życie oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
39. naszego powodowania/nie cierpienia u męża/żony z tego powodu, że wspólnie z tym drugim mężczyzną/drugą kobietą ciągle coś za jego/jej plecami ustalamy/nie, obgadujemy/nie, oceniamy/nie, rozstrzygamy/nie, organizujemy/nie, planujemy/nie swoje dalsze wspólne życie oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
40. naszego obsesyjnego myślenia/nie o zdradzie męża/żony i zamartwiania/nie się tym, że sobie emocjonalnie i materialnie bez niego/niej nie poradzimy/nie i że to będzie/nie symboliczny koniec naszego życia oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
41. naszego powodowania u męża/żony obsesyjnego myślenia/nie o naszej zdradzie i zamartwiania/nie się tym, że on/ona sobie emocjonalnie i materialnie bez nas nie poradzi i że to będzie symboliczny koniec jego/jej życia oraz naszego doświadczania tego skutków

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.


Dodano : 12-05-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 717 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.