Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Strażnicy, weryfikatorzy jako nasza rodzina -Intencje

 1.Naszego bycia/nie na rozmaite sposoby, z wszelkich przyczyn m.in. pilnowanymi, kontrolowanymi, weryfikowanymi, sprawdzanymi przez naszych m.in. najbliższych, rodziny, rodziców, mężów, żony, członków rodzin, znajomych i przez innych ludzi i dusze a w tym przez nich jako wszelkiej rangi, znaczenia, płci, zakresu m.in. strażników, weryfikatorów, kontrolerów, ochroniarzy, bóstwa i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

2.Naszego bycia/nie na garnuszku, na utrzymaniu, pod pantoflem wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości, płci m.in. strażników, weryfikatorów, kontrolerów, ochroniarzy, świadków, bóstw i innych ludzi i dusze a w tym naszych m.in. najbliższych, rodziny, rodziców, mężów, żon, członków rodzin, znajomych, społeczeństw i nie tylko oraz naszego bycia/nie zdanymi na ich m.in. decyzje, plany wobec nas, na ich pozwolenia/nie, aprobaty/nie, humory i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

3.Naszego przyciągania/nie, trzymania/nie ich, uzależnienia/nie od nich i inkarnowania/nie z takimi ludźmi i duszami a w tym z naszymi m.in. najbliższymi, rodzinami, rodzicami, mężami, żonami, znajomymi i innymi ludźmi i duszami którzy są/nie dla nas i pełnią/nie wobec nas m.in. funkcje, rolę i obowiązki bycia/nie wszelkiej rangi, znaczenia, płci, zakresu m.in. strażnikami, weryfikatorami, kontrolerami, ochroniarzami, bóstwami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

4.Naszego i cudzego ciągłego/nie m.in. patrzenia nam na ręce, mieszania się do naszych spraw, ingerowania, wtrącania się w nasze m.in. działania, wybory, decyzje, plany, sposoby przejawiania się, w nasza wiarę, religię, światopogląd, rozumienie świata, praw rządzących na świecie, w to co m.in. czytamy, oglądamy, robimy, co jemy, jak się ubieramy, z kim się spotykamy, jakich mamy znajomych, przyjaciół, w nasze relacje moje i mojej Duszy, w moje i mojej Duszy relacje z Bogiem, w nasze współtworzenie/nie z Bogiem i nie tylko przez naszych m.in. najbliższych, rodziny, rodziców, mężów, żony, członków rodzin, znajomych i przez innych ludzi i dusze a w tym przez nich jako wszelkiej rangi, znaczenia, płci, zakresu m.in. strażników, weryfikatorów, kontrolerów, ochroniarzy, bóstw i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

5.Naszego posiadania/nie i trzymania/nie przy mnie, przy mojej duszy takich istot a w tym naszych m.in. najbliższych, rodziny, rodziców, mężów, żon, członków rodzin, znajomych i innych ludzi i dusze i nie tylko którzy wobec mnie, mojej Duszy mają/nie rozmaite m.in. powinności, zobowiązania, misje, ślubowania, przysięgi, przyrzeczenia, nakazy a w tym zawarte/nie przez poprzednich awatarów mojej Duszy, przez moją Duszę z innymi duszami, ludźmi, a nawet z Bogiem, odpowiednio z bóstwami, boginiami jakie to zobowiązania m.in. nakazują aby nas m.in. ochraniać, pilnować, sprawdzać, kontrolować, weryfikować i nie tylko oraz m.in. pilnować naszej karmy i planów karmicznych, naszego oświecenia i braku oświecenia a także takich jakie zabraniają/nie nam być m.in. szczęśliwymi, spełnionymi, zdrowymi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

6.Naszego i cudzego posiadania/nie takich m.in. najbliższych, rodziny, rodziców, mężów, żon, członków rodzin, znajomych i innych ludzi i dusze jacy chcą/nie lub muszą/nie mnie, moją Duszę utrzymywać/nie m.in. w bałwochwalstwie, samotności, cierpieniu, nieprzytomności, nietrzeźwości, w transach, kodowaniach, blokadach, uwikłaniach, ograniczeniach, izolacji, bezdzietności, w biedzie, w chorobie, w braku perspektyw i nie tylko a w tym poprzez i na skutek pełnienia przez nich wobec nas rozmaitych m.in. funkcji, obowiązków i misji m.in. strażniczych, kontrolerskich i każdych innych m.in na skutek ich bycia/nie dla nas wszelkiej rangi, znaczenia, płci, zakresu m.in. strażnikami, weryfikatorami, kontrolerami, ochroniarzami, bóstwami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

7.Naszego i cudzego stosowania/nie wobec nas i innych rozmaitych technik i sposobów działania a w tym m.in. hipnoz, kodowań, presji, obietnic, manipulacji, zastraszania, szantażu a w tym powodujących utrzymywanie u nas poczucia winy i nie tylko oraz rozmaitych form zniewoleń ze strony naszych m.in. najbliższych, rodziny, rodziców, mężów, żony, członków rodzin, znajomych i przez innych ludzi i dusze a w tym przez nich jako wszelkiej rangi, znaczenia, płci, zakresu m.in. strażników, weryfikatorów, kontrolerów, ochroniarzy, bóstw i nie tylko a w tym aby utrudnić nam, uniemożliwić nam m.in. rozwój duchowy, oświecenie, bycie szczęśliwymi wedle boskich kategorii i współtworzenie z Bogiem oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

Autorka Małgorzata Krata 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice "Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 


Dodano : 29-06-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 736 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.