Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Archetypy kobiecości - intencje do przemodlenia

Zestawiła Malgorzta Krata

Według uczniów Karla Junga, duszą kobiety rządzą archetypy starożytnych bogiń, a jeden z nich jest zawsze dominujący. Analizując cechy kobiet i pewne tendencje w ich przejawianiu się dokonano podziału na grupy i zebrano je pod nazwą archetypy bogiń. Wedle twórców takiej idei każda z kobiet ukierunkowana jest na dany archetyp i jego urzeczywistnienie w swoim życiu lub może na różnych etapach życia wykazywać cechy któregoś z nich. Czy taki podział jest prawidłowy-tego nie oceniamy. Warto natomiast te cechy przypisane do konkretnego archetypu oddać w intencjach.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego utożsamiania się/nie, wzorowania się/nie na wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości boginiach, bóstwach, boskich matkach i nie tylko a w tym m.in. Artemidzie, Persefonie, Hestii, Afrodycie, Herze i nie tylko a w tym przyjmując/nie na siebie ich m.in. wzorce, zachowania, cechy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków
Archetyp bogini Artemidy- wojowniczka, chłopczyca
2.Naszego bycia/nie m.in. jako kobiety i nie tylko one m.in. łowczyniami, aktywnymi działaczkami, twórczyniami jakie mogą jeśli chcą budować m.in. imperia, królestwa, rozmaite nurty społeczne i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego bycia/nie m.in. jako kobiety i nie tylko one istotami polegającymi na sobie, wierzącymi w siebie, we własne możliwości, własne talenty, własną siłę i kreację oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego bycia/nie jako kobiety i nie tylko one istotą przywódczą, niezależną, waleczną, przejawiającą cechy męskie a w tym podkreślane noszeniem m.in. męskich strojów, fryzur, atrybutów, obejmując role i stanowiska jakie zazwyczaj pełnia mężczyźni oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego bycia/nie jako kobieta i nie tylko one istotą władczą, dominującą, podporządkowującą sobie m.in. mężczyzn i odpowiednio kobiety oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego bycia/nie społecznymi działaczkami, aktywistkami jakie potrafią wyznaczyć sobie cel i niezłomnie do niego dążyć, a w tym nie bacząc na trudności, przeciwności, a wszelkie przeciwności przyjmując niczym zadania i wyzwania oraz możliwości wykazania się oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego bycia niezłomnymi, nieugiętymi, niewzruszonymi, nieustępliwymi, wytrwałymi a w tym w dążeniu do celu, w realizacji celów i zadań oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego bycia/nie m.in jako dziewczynki, jako kobiety tzw. chłopczycami a w tym w cechach wyglądu, cechach charakteru, sposobie przejawiania się, ubierania się, zachowywania się m.in. upodabniając się do mężczyzn, do ich sposobu mówienia, chodzenia, zachowywania się oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego jako m.in. kobiety, jako dziewczynki i nie tylko one poszukiwania i przebywania w męskich towarzystwach a w tym będąc dla mężczyzn bardziej kumplem, kolegą i zachowując się niczym mężczyzna w kobiecej skórze oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego m.in jako kobiety i nie tylko one poszukiwania m.in. przygód, wrażeń, bycia istotą jaka nie może usiedzieć w jednym miejscu, jaka nie podlega podporządkowaniu, zdominowaniu oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.Naszego m.in. jako kobiety, jako dziewczynki i nie tylko one lubowania się i bycia/nie zachłannymi na rywalizację, na odnoszenie sukcesów, na walkę , konkurowanie, ściganie się, współzawodnictwo, ścieranie się z innymi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego m.in. jako kobiety, jako dziewczynki i nie tylko one prowadzenia/nie m.in. walk, rozgrywek, pojedynków, starć a w tym będąc m.in. wojowniczkami wykorzystującymi m.in. broń, łuk, strzały, miecze, rozmaite elementy uzbrojenia, przedmioty służące do ranienia, walki, obrony, do zabijania oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.Naszego m.in. jako kobiety bycia/nie m.in. wysportowanymi, silnymi, z wyćwiczonymi mięśniami, zwinnymi, szybkimi, bystrymi, mającymi opanowane rozmaite kunszty walki, techniki ataku i odpowiednio samoobrony oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14.Naszego m.in. jako kobiety brania czynnego, aktywnego udziału m.in. w walkach, wojnach, turniejach, potyczkach, meczach, igrzyskach, partiach, rozgrywkach, szarpaninach a także bycia/nie m.in. sportowcami ceniącymi sobie rywalizację, ściganie się z innymi oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.Naszego bycia/nie kobietą niezależną, jakiej nie da się podporządkować a jaka podporządkowuje sobie innych a w tym mężczyzn i odpowiednio kobiety oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16.Naszego bycia/nie m.in. jako kobiety i nie tylko one m.in. samodzielnymi, niezależnymi, suwerennymi, autonomicznymi, wolnymi, swobodnymi a w tym w wypowiadaniu się, działaniu, w relacjach z innymi oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17.Naszego jako m.in. jako kobiety i nie tylko one posiadania i trzymania strachu przed byciem uzależnioną a w tym finansowo, uczuciowo, w relacjach z innymi, z mężczyznami i odpowiednio kobietami oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie konsekwentnymi a nawet konsekwentnymi aż do bólu a także skutecznymi, silnymi osobowościami, mocnymi kobietami a w tym takimi jakie pełnią role kierownicze, przywódcze, jakie sprawują władzę i dążą do ról przywódczych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia istotami jakie nie potrzebują wsparcia innych, męskiego wsparcia, męskiego ramienia, oraz jakie nie poszukują i nie dążą do zyskania opieki a w tym w ramionach i u boku mężczyzn i jakie traktują mężczyzn po partnersku jako równych sobie a nawet gorszych, słabszych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie m.in. odkrywczyniami, zdobywczyniami, medalistkami, szefowymi, przewodniczącymi jakie m.in. podążają za własnymi pasjami, upodobaniami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie niezależnymi a w tym lubując się w seksie bez zobowiązań, traktując mężczyzn przedmiotowo, jako łup, zdobycz oraz naszego posiadania/nie tendencji to wchodzenia i tworzenia nieudanych, nietrwałych, krótkich związków, małżeństw, relacji z mężczyznami oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one m.in. wypierania, odsuwania od siebie miłości, uczuć, emocji, bliskości i w zamian przejawiania własnej niezależności, samodzielności i w efekcie naszego bycia/nie istotą osamotnioną, wyobcowaną od której inni się odsuwają oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one powodowania i doświadczania tego, że bliscy, rodzina, znajomi, mężczyźni i odpowiednio kobiety czują się nam nie potrzebni, odsunięci, odsuwani, odtrącani, izolowani, iż czują się wobec nas niczym nasza przeszkoda oraz z powodu nie nadążania za nami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Archetyp bogini Persefony- kobieta niezdecydowana, fantazjująca
24.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one posiadania braku identyfikacji i braku poczucia tożsamości z rolą m.in. matki, żony i odpowiednio córki, dziecka a w tym takimi jakie raz są bardziej córkami, dziećmi uciekającymi w ramiona matek czy rodziców to znowu szukają własnej tożsamości u boku męża, partnera, dzieci a w tym uciekając od matek, rodzin i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia ciągle niezdecydowanymi i nieprzekonanymi co do własnej roli, co do wyboru drogi życia, celu w życiu a w tym unikając odpowiedzialności i przejawiając niechęć do wydoroślenia oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie twórczymi artystkami jakie dają światu piękno i jakie potrafią zatracić się w sztuce, artyzmie, fantazjach i nie tylko
27.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one posiadania skłonności do bycia/nie oderwanymi od rzeczywistości, bujania w obłokach, ulegania fantazjom, nierealnemu światu, wyobrażeniom i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one uwielbiania m.in. tańców, muzyki, sztuki, piękna, luksusu, zatracając się rozrywkach, dogadzaniu sobie, bywaniu na salonach, w wytwornym towarzystwie lecz jako istota raczej do towarzystwa, do zabawy oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie zawsze zbyt młodymi, niedojrzałymi do roli m.in. żony, matki, do brania odpowiedzialności za siebie i innych, do pełnienia obowiązków rodzinnych, społecznych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one unikania odpowiedzialności, stateczności, niechęci do ustatkowania się a w tym z powodu braku chęci czy niemożności zerwania i porzucenia panieńskiego życia, z powodu niechęci wyjścia spod skrzydła matek, rodziców gdzie jest nam miło, bezpiecznie, wygodnie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one posiadania niezrozumienia dla samych siebie, wiecznej ciekawości, wiecznej młodości, namiętności, zmysłowości oraz naszego zatracania się w naszych wyobrażeniach, a w tym powodując widzenie świata w sposób nierealny, urojony, unikając roli żony, matki i traktując je jako nudne, nieciekawe, żmudne i zagrażające naszym pasjom, marzeniom, fantazjom, wygodnemu życiu oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one a w tym jako żony, matki tęsknienia za panieńskim życiem, beztroską, niezależnością, wygodnictwem a nawet żałowania naszej roli żony czy matki a w tym próbując od nich uciec m.in. do mamusi, rodziców, do beztroski oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
33.Naszego bycia/nie emocjonalnie przywiązanymi do matek i odpowiednio do mężów a w tym na sposób patologiczny, jaki nie pozwala nam mieć szerokich horyzontów myślenia, a także z powodu naszego wygodnictwa i braku samodzielności i odpowiednio z powodu nadmiernej uległości oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
34.Naszego tkwienia w przeszłości i ciągnięcia za sobą przeszłości oraz niemożliwości zerwania z przeszłością z powodu naszej nieumiejętności dokonania wyborów, z powodu niedojrzałości, słabości i odpowiednio tworząc sobie bezpieczne poduszki bezpieczeństwa z których można skorzystać w razie niepowodzenia w obecnym życiu oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
35.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia istotą mało pracowitą, niezdyscyplinowaną, infantylną, mało ambitną, nie rozumiejącą mężczyzn i niechętną do tworzenia małżeństw jednak nie stroniąca od przelotnych znajomości czy nawet seksualnych przygód oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Archetyp bogini Hestii- kobieta poświęcająca się i opiekunka domu
36.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie opiekunkami domowego ogniska, domowego ciepła, miłości i naszego posiadania umiejętności tworzenia dla naszych rodzin, mężów, dzieci atmosfery rodzinnej, bezpiecznej, serdecznej, niczym ostoi i oazy spokoju, przepełnionej życzliwością oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie m.in. wolontariuszkami, społecznicami, uzdrowicielkami, ambasadorkami miłości, lekarkami, terapeutkami jakie zajmują się innymi, opiekują, troszczą, dbają o ich zdrowie, dobro a w tym poświęcając samych siebie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
38.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one dążenia do harmonii i ładu na świecie w rodzinach, społeczeństwach, pojednania wśród ludzi, dusz, istot jako istota o wielkim sercu a w tym z powołaniem, służbą, jako posłaniec, z misjami i odpowiednio na ochotnika traktując nasze bezinteresowne poświęcania się jako nasz atut, walor i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
39.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one dbania o rodziny, męża, dzieci w sposób przesadzony, własnym kosztem, poświęceniem a w tym zarywając noce, w trudzie, pocie oraz naszego bycia szczęśliwymi i spełnionymi w takiej roli m.in. z powodu widzenia zadowolenia i docenienia w oczach bliskich i innych istot oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
40.Naszego m.in. jako kobiety, jako żony, matki i nie tylko one bycia/nie cierpliwymi, spokojnymi, powściągliwymi, rozważnymi nawet w trudnych sytuacjach oraz m.in. z tych powodów bycia/nie taką istota do której inni się garną szukając otuchy, pocieszenia, spokoju, którym inni lubią się zwierzać i odpowiednio obarczać własnymi problemami oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
41.Naszego m.in. jako kobiety, jako żony, matki i nie tylko one bycia/nie taka istota elastyczną, łatwo dopasowująca się do innych, taką jaka lubiana jest w każdym towarzystwie, jaka potrafi zrozumieć, pocieszyć, z uwagą wysłuchać oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
42.Naszego m.in. jako kobiety, jako żony, matki i nie tylko one bycia/nie dobrą, wzorową matką, żoną, przyjaciółką, sąsiadką, obywatelką i odpowiednio naszego doświadczania/nie rozmaitych trudności, niewygód, własnych niespełnień z powodu nadmiernej społeczności, również z powodu bycia łatwym łupem do żerowania oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
43.Naszego m.in. jako kobiety, jako żony, matki i nie tylko one bycia/nie oderwanymi od rzeczywistości oraz zagubionymi w toku działań dla innych a także przejawiania m.in. melancholii, niechęci do zabawy, zapędów do bycia domatorami a w tym z powodu nadmiaru obowiązków i w efekcie do monotonii życia jak również osamotnienia i doświadczania tzw samotności będąc w grupie ludzi, dusz, istot i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Archetyp bogini Afrodyty- kochanka i uwodzicielka
44.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie pięknymi, powabnymi, kuszącymi uwodzicielkami, niczym bogini miłości i cielesnych rozkoszy i odpowiednio uosobienie niewierności i rozwiązłości oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
45.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one lubowania się w zmysłowych, cielesnych radościach, w doświadczaniu przyjemności a w tym czerpiąc je i poszukując ich min w smaku potraw, zapachach perfum, kąpielach, aromatach, luksusowych ubiorach, wytwornych przedmiotach i innych radościach ciała i ducha jakie koją i pobudzają zmysły oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
46.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one kochania własnego ciała i pokazywania, demonstrowania własnych kobiecych wdzięków nawet przedkładając końcowy efekt ponad własną wygodą, a w tym katując własne ciało m.in zakładając niewygodne buty, ciasne gorsety byleby jak najlepiej wypaść i wzbudzić podziw, fantazje, rozbudzić zmysły i pożądanie mężczyzn i odpowiednio zazdrość a nawet zawiść kobiet i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
47.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie niczym Afrodyta niezadowolonymi z męża i w efekcie uciekania w ramiona kochanków uznając się za istotą na która mąż nie zasługuje, nie jest godzien i nie jest w stanie zaspokoić jej rządz oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
48.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one kochania, lubienia towarzystwa szczególnie mężczyzn oraz poszukiwania miejsc gdzie nie będziemy samotne a raczej w centrum uwagi, na pierwszym planie, gdzie zobaczymy w oczach innych istot podziw i rozbudzone fantazje oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
49.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one stronienia od innych kobiet traktując je jako rywalki a nawet jako poza jakąkolwiek naszą konkurencją z powodu bycia bezkonkurencyjną, najlepszą, najpiękniejszą oraz ponieważ wzbudzamy u innych kobiet jedynie zazdrość, zawiść, złość oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
50.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie pełnymi tupetu, pewności siebie, nadmiernie przywiązującymi uwagę do urody, wyglądu zaniedbując jednocześnie sprawy duchowe oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
51.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one zatracania się w miłości, namiętności oraz poszukiwania mężczyzny jaki będzie nas wielbił, czcił, podziwiał, traktował niczym boginię, panią a nawet jako właścicielkę oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
52.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one doświadczania cierpień z powodu przemijającej urody, z powodu procesów starzenia i nieumiejętności pogodzenia się z upływającym czasem jaki również odciska piętno na naszym zdrowiu, sprawności, urodzie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
53.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one posiadania umiejętności kochania nawet obdarzania szczerą miłością kilku mężczyzn na raz i naszego braku umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego mężczyzny, tego właściwego, jedynego jaki byłby naszym mężem oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
54.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one tracenia głowy, rozumu dla mężczyzn i przez mężczyzn oraz posiadania skłonności do fantazjowania do ulegania szałowi zmysłów i traktowania ich jako nadrzędne wartości i źródło naszego spełnienia oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Archetyp bogini Hery-wzorowa żona ale zazdrosna i jędza
55.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia/nie m.in. surowymi, dostojnymi, powściągliwymi a zarazem wymagającymi, poprawnymi politycznie, wiernymi żonami jakie dopełniają się w małżeństwie, w macierzyństwie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
56.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one wypatrywania i oczekiwania na własne spełnienie u boku ukochanego mężczyzny a w tym usidlając go i czekając na oświadczyny i małżeństwo jak na najważniejszy i kulminacyjny punkt w naszym życiu jaki da nam szczęście, stabilizacje, spełnienie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
57.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one bycia zonami poprawnymi, gospodyniami domowymi, wzorowymi jakie dbają o męża należycie a w tym dbając o jego dobre samopoczucie, jakie są uległe, posłuszne, gospodarne, obowiązkowe i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
58.Naszego m.in. jako kobiety i nie tylko one tworzenia wizji i wyobrażeń, fantazji na temat własnego małżeństwa, męża, budowania rodziny, bycia matkami a w tym widząc w tym jedyny sens naszej egzystencji oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
59.Naszego m.in. jako kobiety, jako żony i nie tylko one bycia/nie gotowymi i zdolnymi na zrobienie wszystkiego byleby ocalić małżeństwo, a w tym upokarzając siebie, znosząc razy oszukując siebie i innych, że wszystko jest w porządku podczas gdy nie jest, a nawet maskując czy kryjąc własnego męża i jego wybryki oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
60.Naszego m.in. jako kobiety, jako żony i nie tylko one bycia/nie zazdrosnymi, zaborczymi wobec męża, wobec ukochanego m.in. z powodu ciągłej obawy o rozpad małżeństwa, z powodu obawy że utracimy fundament naszego życia jakim jest małżeństwo oraz naszego min z tych powodów wybaczania/nie własnemu mężowi wszystkiego byleby utrzymać go przy sobie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
61.Naszego m.in. jako kobiety, jako żony i nie tylko one zatracania się w małżeństwie, w roli żony i matki tak bardzo iż następuje zanik własnej osobowości iż jesteśmy skłonne wykończyć rywalki, śledzić męża byle mieć rękę na pulsie a w tym dlatego iż uważamy, że bez małżeństwa, bez męża to przestaniemy istnieć, że zatracimy siebie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 15-08-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 722 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.