Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kulty płodności - intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
Naszego tworzenia/nie, promowania/nie, podtrzymywania/nie rozmaitych kultów m.in. religijnych a w tym kultów płodności m.in. oddając cześć bądź czcząc, uznając za Boga i jako Boga rozmaite źródła i przejawienia płodności jak m.in. urodzaj, deszcz, Słońce, Księżyc, wodę, roślinność, glebę, kobietę, mężczyznę, zwierzęta, rozmaite istoty, Dusze, byty, twory, bóstwa, boginie, boskie matki, Wielkie Matki lingamy, fallusy, joni i ich odpowiedniki nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego modlenia się/nie do rozmaitych wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, wielkości, płci m.in. bóstw płodności, bogiń płodności, urodzaju, lingamów, fallusów, joni, rzeźb, figur, symboli i ich promowania, czczenia m.in. o plony, o urodzaj, o płodnośc wśród zwierząt m.in. hodowlanych, o naszą własna płodność, o potomstwo, o dobrobyt i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego tworzenia/nie, promowania/nie, podtrzymywania/nie rozmaitych kultów m.in. religijnych a w tym jako kultów płodności m.in. boskiego małżeństwa-hierogamii, wielkich rodziców, wielkiej matki i wielkiego ojca jak i jako m.in. stwórców, twórców, źródeł, dawców i krzewicieli wszelkich form życia a w tym uosabiających związki, małżeństwa typu niebo-ziemia, słońce-ziemia, słońce księżyc i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby odzwierciedleniem mitycznego aktu boskiego małżeństwa jest ceremonia małżeństwa i jego konsumpcja, a w sensie zbiorowym rytualna orgia i naszego tworzenia/nie i promowania/nie, uczestniczenia/nie w rozmaitych tego typu rytuałach tzw świętych zaślubin m.in. zgodnie z porami roku, zjawiskami atmosferycznymi, rozmaitymi świętami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego wierzenia/nie, promowania/nie, przypisywania/nie m.in. zjawiskom pór roku, wegetacji roślin i wszelkich zjawisk związanych z obumieraniem i rodzeniem się w przyrodzie, na świecie jakoby były to przejawy odradzających się bóstw, bogiń i naszego wiązania tego typu faktów z bóstwami, boginiami, z ich działalnością, obecnością, opatrznością, łaską i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego wierzenia/nie, promowania/nie, podtrzymywania/nie kultów dla rozmaitych bóstw, bogiń jakie w naszym rozumieniu odradzają się na nowo a w tym takich jak m.in. Ozyrys, Baal, Adonis, Attis, Persefona, Dionizos, Kicze i wszelkich innych jak również naszego bycia/nie i wierzenia/nie że sami takimi i podobnymi bóstwami jesteśmy oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego opłakiwania/nie, żegnania i odpowiednio witania a w tym poprzez rozmaite misteria, rytuały, inicjacje, święta i nie tylko wszelkich bóstw, bogiń a w tym płodności, urodzaju jakie w naszym rozumieniu właśnie się odrodziły, zmartwychwstały i odpowiednio obumarły, nie żyją i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego wierzenia/nie że m.in. Księżyc związany jest z płodnością a w tym z płodnością kobiet i naszego oddawania czci, tworzenia i podtrzymywania kultu księżyca i rozmaitych bóstw, bogiń z nim związanych a w tym jako m.in matkę płodności, jako bóstwo płodności i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby w rozmaitych m.in. roślinach, zbożach, ryżu, kukurydzy i innych mieszkają/nie i bytują rozmaite m.in. bóstwa, boginie, duchy bóstw, duchy tych roślin jakim należy się cześć, modlitwa, kult i jakie należy na rozmaite sposoby zachęcać, przekupywać aby tam właśnie zechciały bytować i przynosić tym samym urodzaj, plony, obfitość i pomyślne zbiory i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego promowania/nie, podtrzymywania/nie i tworzenia/nie rozmaitych kultów m.in. religijnych/nie a w tym kultów fallicznych, kultów bóstw, bogów fallicznych związanych/nie m.in. z płodnością, rolnictwem i nie tylko a w tym takich bóstw jakich wyobrażenia i wizerunki posiadają/nie męskie penisy, członki w stanie wzwodu lub nawet w połączeniu z odpowiednimi im symbolami żeńskimi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego wierzenia/nie, promowania/nie i modlenia się do rozmaitych m.in. fallusów, lingamów, bóstw fallicznych, symboli fallicznych jako do symboli twórczych, dających życie, pomyślność, posiadających potęgę twórczą i nie tylko oraz naszego takich i podobnych m.in. symboli, rzeźb, wizerunków m.in. umieszczania/nie w rozmaitych świątyniach, domostwach, przy drogach, na placach, w kaplicach i we wszelkich innych miejscach oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego posiadania/nie, tworzenia/nie, promowania/nie i nie tylko rozmaitych m.in. bałwochwalczych/nie m.in. figurek, lalek, biżuterii, symboli, rzeźb, tatuaży, wizerunków, pamiątek, dewocjonaliów, obrazów, pomników, kaplic i nie tylko jakie są/nie poświęcone rozmaitym wszelkich płci, rangi, znaczenia bóstwom płodności, boginiom płodności, wielkim matkom, boginiom matkom, bogom ojcom, ojcom ludzkości, bóstwom fallicznym, lingamom, fallusom, joni ich odpowiednikom i ich twórcom i właścicielom i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby rozmaici bogowie, bóstwa stworzyli m.in. świat, ludzkość, nas samych na skutek rozmaitych boskich wytrysków, boskiego nasienia, aktów miłosnych z rozmaitymi boginiami, boginiami matkami, jak również jakoby rozmaite bóstwa zapładniały/nie świat własnym nasieniem i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 


Dodano : 06-10-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 695 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.