Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Emocje, Uczucia cz.2 Intencje do przemodlenia

Autorka Dorota Wilk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Użyte w tekście skróty oznaczają; BDŻ – Bóg Dawca Życia, LIDBT- ludzi istot, dusz, bytów, tworów


1. Naszej i cudzej umiejętności/nie, rozpoznawania/nie, rozróżniania/nie naszych/cudzych emocji, nastrojów, uczuć, w tym wszelkich m.in. wszelkich stanów znacznego poruszenia umysłu, m.in. doznań , afektów, przeżyć, wstrząsów, wibracji, szoków, wrażeń, przekonań, zdziwienia, oszołomienia, przeświadczenia, związanych /nie mi.in. z naszymi/cudzymi przeżyciami, wrażeniami i nie tylko oraz ich wpływu na nas, naszą Duszę, Istotę, na naszą świadomość, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
2. Naszej i cudzej umiejętności/nie, kwalifikowania/nie, rozpoznawania/nie, rozróżniania/nie emocji, nastrojów, uczuć, w tym wszelkich stanów znacznego poruszenia umysłu m.in. doznań , afektów, przeżyć, wstrząsów, wibracji, szoków, wrażeń, przekonań, zdziwienia, oszołomienia, przeświadczenia, naszych emocjonalnych reakcji oraz wpływu na nas, na naszą świadomość i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
3. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie m.in. emocji jako stanów psychicznych wyrażających m.in. ustosunkowanie się/nie do określonych zdarzeń, incydentów, wypadków, sytuacji, uwarunkowań, relacji, myśli, rozważań i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
4. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, stanów emocjonalnych i reakcji umysłu na bodźce pochodzące ze świata zewnętrznego (strach, wstręt) oraz reakcji psychicznych, powodujących stan wewnętrznego poruszenia i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
5. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie m.in. sygnałów jako wewnętrznych procesów, nastrojów, o spokojnym/nie łagodnym przebiegu, mniejszym nasileniu oraz dłuższym czasie ich trwania i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
6.Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie m.in. wobec własnych emocji oraz wobec innych ludzi, Dusz, BDŻ i otaczającego świata, polegających/nie na wyrażeniu/nie naszego/cudzego stosunku do rzeczywistości, otoczenia, środowiska oraz wpływu emocji na nas, na innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
7. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie, m.in. uczuć przyjemnych wobec kogoś lub czegoś m.in. miłości, radości, szczęścia, oraz naszej interpretacji uczuć jako informacji zakodowanych/nie w naszej/ cudzej pamięci, w naszej Duszy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
8. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie, m.in. emocji jako ekscytacji i reakcji m.in. wobec naszych marzeń, ideałów, urojeń, postaw, iluzji kulturowych, religijnych i doświadczeń/nie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
9. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie, m.in. m.in. emocji jako zespołu reakcji organizmu związanego/nie m.in. ze wzrostem poziomu adrenaliny, przyspieszonym tętnem i odpowiednim pobudzeniem układu nerwowego i może/nie być/nie interpretowane/nie, uświadamiane/nie jako strach, lęk, obawa lub panika w zależności od nasilenia oraz rozpoznania/nie wywołujących ją zewnętrznych bodźców i nie tylko oraz wpływu emocji i uczuć na nas oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
10. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie, m.in. uczuć m.in. jako świadomego procesu psychicznego, będącego reakcją organizmu na bodźce i może/nie zostać przez nas, ( naszą Duszę), innych ludzi zinterpretowana/nie i wpływać na nas/nie, w zależności od sytuacji i okoliczności, zagrożenia i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
11. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie doświadczania/nie, uświadomienie sobie/nie m.in. uczuć jako naszego określonego wewnętrznego stanu i nadaniu /nie uczuciom właściwego/nie dla nas znaczenia, wiedzy o tym uczuciu, o konotacjach etycznych, moralnych, intelektualnych, kulturowych, sentymentalnych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
12. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, nazywania/nie, stanów znacznego zewnętrznego poruszenia jako emocje m.in. zadowolenia lub niezadowolenia, wesołości lub smutku, niepokoju, tęsknoty, nostalgii, irytacji, dobrostanu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
13. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie doświadczania/nie m.in. uczuć jako naszych nastrojów, które określają nasze temperamenty( względnie trwałe stany), czyli nasz stan gotowości i predyspozycji do wywołania/nie, ulegania/nie danej emocji czy nastroju i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
14. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie, m.in. uczuć jako naszych instynktów, którymi obdarza nas Bóg i ustala zasady, inspiruje nas i wszelakie doskonałości/nie wady, natchnienia zmysły, weny, myśli, przytomności i nie tylko oraz wpływu wszelkich instynktów na nas i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
15. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, doświadczania/nie, zinterpretowanie/nie m.in. emocji jako afektów, powstających/nie najczęściej pod wpływem silnych/nie bodźców zewnętrznych, zwłaszcza działające/nie nagle, m.in. gniew, złość, rozpacz, radość i strach, posiadające/nie wyraźny komponent fizjologiczny i ograniczające/nie racjonalność działania i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
16. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie, zinterpretowanie/nie m.in. uczuć jako namiętności -trwałych skłonności do przeżywania różnych nastrojów i afektów w związku z określonymi naszymi celami, dążeniami, mające/nie dużą siłę pobudzającą, ukierunkowujące/nie nasze myśli, spostrzeżenia, pamięć i inne procesy psychiczne, (charakterystyczne dla wieku młodego), z czasem słabnących, ale niektóre np. chciwość mogą/nie narastać i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
17. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie doświadczania/nie, uświadomienie sobie/nie, m.in. uczuć jako sentymentalności, postawy psychicznej, odnoszącej się/nie do trwałych sympatii bądź antypatii oraz bycia/nie przesadnie uczuciowymi i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
18. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn m.in. rozpoznawania/nie, definiowania/nie, doświadczania/nie, interpretowanie/nie m.in. uczuć jako procesów emocjonalnych, ściśle/nie związanych/nie z funkcjonowaniem układu limbicznego, integrującego/nie czynności struktur korowych (zwłaszcza kory czołowej) z procesami neuro-endokrynnymi i czynnością autonomicznego układu nerwowego oraz naszej ekspresji wszelkich znanych/nie, uczuć i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
19. Naszego tworzenia/nie, promowania/nie, podtrzymywania/nie, wierzenia/nie, że uczucia rodzą się w nie-fizycznym królestwie, poza ciałem, że nie są odbierane w obrębie naszego obszaru ciała fizycznego, emocjonalnego, mentalnego, duchowego i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
20. Naszego zauważania/nie, wyczuwania/nie m.in. pojawiania się/nie w nas, w naszej świadomości, informacji dotyczących „wiedzy, czucia, widzenia”, który można poczuć/nie jakby coś otwierało się w naszej czakrze serca oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21. Naszego tworzenia/nie, promowania/nie, wierzenia/nie, że emocje, uczucia ( m.in. żal, smutek - radość, euforia) to nasze doświadczania/nie ciężary, wzorce działania, intencje i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
22. Naszego/cudzego m.in. wyrażania/nie emocji, uczuć dla zdrowia m.in. fizycznego, psychicznego oraz powodowania, że uczucia nie wyrażone na zewnątrz, zostają/nie wewnątrz w organach ciała w postaci napięć, bólu, chorób i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
21. Naszego/cudzego m.in.. wyrażania/nie, emocji, uczuć oraz sprzyjania/nie zdrowiu m.in. wzmacnia i wpływa na nasza samoocenę, zmienia/nie naszą postawę bierna, wycofującą, uległą na pozytywnie aktywną, na podwyższenie poczucia swojej wartości nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
22. Naszego/cudzego m.in.. wyrażania/nie, emocji, uczuć oraz sprzyjania/nie zdrowiu m.in. zwiększania szansy otrzymania tego, czego się potrzebuje, dzielenia się/nie informacją o sobie/nas:
23. Naszego/cudzego m.in. wyrażania/nie, emocji, uczuć, gdyż bez wyrażania emocji bliskie związki "obumierają", a dzielenie się/nie uczuciami to wymiana energii, paliwo dla relacji i związku, a bez przepływu relacje usychają, powstaje/nie napięcie zobojętnienie, oddalenie się o siebie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
24. Naszego/cudzego m.in. hamowania/nie, blokowania/nie, ukrywania/nie, nie wyrażania/nie, emocji, uczuć, emocji, nastrojów, oraz wypierania/nie, wyśmiewania/nie, ignorowania/nie, przyczyniania się do tworzenia/nie stanów chorobowych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
25. Naszych i cudzych m.in. frustracji, niepokoju, niecierpliwości, irytacji, poczucia pesymizmu, znudzenia, braku zadowolenia, braku nadziei, optymizmu, odczuwania braku pasji, pragnień i radości, wstydu, niechęci, wkodowanej m.in. niechęci, nienawiści, braku szacunku do siebie, oraz doświadczania/nie m.in. jako regresu duchowego, umysłowego, emocjonalnego i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.
26. Naszego/cudzego m.in. wyrażania/nie, emocji, uczuć, odczuwania szczęścia, entuzjazmu, lubienia/nie siebie, kochania/nie siebie, innych oraz pozytywnego oddziaływania na nasze i cudze zdrowie, życie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków .
27. Naszego i cudzego bycia/nie wszelkimi strażnikami, weryfikatorami, w tym dewiantami, socjopatami, oraz pilnowania/nie, doświadczania/nie nieprzyjemnych, niskowibracyjnych uczuć i emocji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.


Dodano : 07-10-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 513 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.