Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Pomieszanie w energiach męskich i żeńskich – intencje

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego/cudzego inkarnowania, rodzenia się, jako kobieta lub mężczyzna posiadając w sobie energie zarówno męskie jak i żeńskie, rozumiane nie w kategoriach płci, ale energii, która istnieje niezależnie od płci i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego bycia świadomymi, że istnieją energie męskie i żeńskie, które funkcjonują w nas/innych niezależnie od płci i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego mylenia żeńskiej i męskiej energii z rolami społecznymi i powodowania tym samym rozmaitych dysharmonii w nas/innych, w otoczeniu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, że bycie mężczyzną oznacza m.in. niezgadzanie się z niesprawiedliwością, walczenie o swoje prawa, a także bycie odważnymi, nieokazywanie lęku, strachu, łez i kojarzenia tego z energią męską, a także promowania takich idei, bycia wg nich nauczanymi, ocenianymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, że kobietom, dziewczętom nie wolno się złościć, bo złość jest niekobieca, ale kobiety mogą m.in. okazywać strach, lęk, płakać, bo to im uchodzi, bycia tego nauczanymi, a także promowania takich postaw, bycia wg takich idei ocenianymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego tłumienia rozmaitych uczuć, emocji, jako kobiety i odpowiednio, jako mężczyźni, aby dopasować się do oczekiwań otoczenia, także własnych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego bycia kobietami, jakie okazują swoje uczucia, emocje, wyrażają swoje lęki i są przy tym określane, jako patetyczne ofiary, oraz naszego ukrywania wszelkich uczuć, aby nie być negatywnie ocenianymi i nie tylko oraz naszego/cudzego naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego oczekiwania od siebie samych, od innych dostosowania się do otoczenia, środowiska oraz zamiany ról z kobiecych na męskie i odwrotnie, z wszelkich przyczyn i powodów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego rozumienia tego, że energia męska związana jest m.in. ze świadomym umysłem, intelektem, logiką, strukturą, dynamiką a męskimi elementami, żywiołami są powietrze i ogień, oraz korzystania z tej wiedzy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego rozumienia tego, że energia żeńska jest związana m.in. z podświadomością, intuicją, emocjami i manifestacją nieświadomych wzorców na poziomie fizycznym, oraz, że żeńskimi elementami s, żywiołami są woda i ziemia oraz używania, korzystania z tej wiedzy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego bycia świadomymi, rozumienia tego, że równowaga i harmonia w każdym, w nas/innych powstają, jako wynik integracji, uzupełniania się dwóch komplementarnych aspektów, męskiego i żeńskiego, korzystania z tej wiedzy, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego bycia świadomymi, rozumienia tego, że m.in. uzupełnieniem energii męskiej i żeńskiej może być zależność między świadomością i uwagą, przy czym świadomość to zdolność kierowania uwagi, oraz naszego rozumienia, że świadomość to aspekt męski, a jego cecha to kontrola, kierowanie, działanie, a uwaga to stan bycia, czyli aspekt żeński, a także naszego/cudzego korzystania z tej wiedzy w życiu, działaniu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego bycia świadomymi, rozumienia, że energia męska przejawia się, jako m.in. gotowość do tworzenia, podejmowanie działań i dynamika, moc realizowania planów oraz, używania tej energii, gromadzenia jej, nadużywania, unikania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego bycia świadomymi, rozumienia, korzystania z tej wiedzy, m.in., że gotowość do tworzenia to m.in. motywacja do rozpoczynania nowych rzeczy, chęć kształtowania, formowania, skupiania energii w celu tworzenia czegoś nowego, a także odwaga do rozpoczynania nowych odkryć zewnętrznych, jak i wewnętrznych i chęć poszukiwania prawdy i sensu życia, oraz zrozumienia, kim jesteśmy, i na czym polega tworzenie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego bycia świadomymi, rozumienia, że podejmowanie działań i dynamika jest to energia wprawiania w ruch, także jest to działanie zamiast mówienia o działaniu, m.in. „nie rozprawiajmy o tym, chodźmy i zróbmy to”, a także jest to instynktowna i spontaniczna energia dawania i chronienia, oraz naszego/cudzego używania tej energii, nadużywania, unikania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego posiadania nierównowagi i zakłóceń w energii wprawiania w ruch, i dążenia „po trupach do celu”, a w połączeniu z lękiem stania się chciwymi i gromadzenia dla siebie kosztem innych, i odpowiednio posiadania zrównoważonej energii wprawiania w ruch, która jest w tym stanie dynamiczną mocą, która tworzy cuda, a wszystko niemal samo się dzieje i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego posiadania, korzystania z nich, używania m.in. mocy realizowania planów, a w tym do końca, a w tym posiadania osiągnięć, widzenia jak materializują, spełniają się nasze plany, zamiast o nich marzyć i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego posiadania gotowości, działania i realizowania planów korzystając z aspektów męskich energii w nas i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
19. Naszego/cudzego bycia kobietami przekonanymi, że tylko przez mężczyznę możemy dotrzeć do swojej energii męskiej i odpowiednio bycia mężczyznami wierzącymi, że potrzebujemy kobiety, aby nawiązać kontakt ze swoją energią żeńską oraz docierania do takich energii tworząc m.in. małżeństwa, związki, jeśli tworzymy je z osobami zrównoważonymi, uzupełniającymi się nawzajem, tworzącymi z nami/innymi harmonię i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego posiadania zawsze męskiego i żeńskiego aspektu, męskich i żeńskich energii, bez względu na płeć i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
21. Naszego/cudzego posiadania energii męskich i żeńskich w stanie nierównowagi z wszelkich przyczyn i powodów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
22. Naszego/cudzego bycia kobietami, jakie muszą zrównoważyć, jakie równoważą nie tylko swoją energię męską, ale również żeńską, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
23. Naszego/cudzego bycia kobietami, jakie nie ufają swojej kobiecości i stawania się m.in. tyrankami pełnymi złości, a w tym kierowanej do mężczyzn, a także, równocześnie bycia biernymi męczennicami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
24. Naszego/cudzego bycia mężczyznami posiadającymi energie męską w stanie nierównowagi i m.in. przepraszania m.in. za swoją męskość, oraz bycia biernymi mięczakami, którymi wszyscy rządzą i popychają, z uwagi na brak, niedostatek dynamicznej mocy i odpowiednio stawania się okrutnymi ciemiężycielami, zwłaszcza dla kobiet, dla słabszych, nad którymi łatwo możemy dominować i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
25. Naszego/cudzego bycia mężczyznami wierzącymi, promującymi, że przywrócenie równowagi można zacząć od zaakceptowania siebie, jako mężczyzny, a w tym cieszenia się swoją męskością, dostrzeżenie jej piękna, jej bezbronności i dynamicznej siły i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
26. Naszego/cudzego przejawiania energii żeńskich w wyobraźni, w uczuciach, w pragnieniach, w zdolności do działania a także w umiejętności bycia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
27. Naszego/cudzego wyobrażania sobie upragnionego rezultatu i odczuwania jego istnienia, korzystając tym samym z wielkiej mocy, jaką daje żeński aspekt energii, jednak nie korzystając przy tym z logicznego, intelektualnego procesu typowego dla energii męskiej, ale z wyobraźni połączonej z odczuwaniem, pragnieniem spełnienia marzeń i aspiracji oraz używania tego, jako podstawowego narzędzia manifestowania każdej części rzeczywistości i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
28. Naszego/cudzego posiadania energii żeńskiej w stanie nierównowagi i posiadania przy tym tendencji do odczuwania, a także odczuwania przy tym stanie m.in. niepokoju, lęku, strachu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
29. Naszego/cudzego postrzegania rzeczywistości przez emocjonalny aspekt, łagodzenia tym m.in. zimnych, twardych, suchych faktów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
30. Naszego/cudzego odczuwania, jako następnego kroku po myśleniu i tym samym otwierania się na mądrość intuicyjną i naszego/cudzego otwarcia się na intuicję, korzystania z niej w pełni, kiedy przez odczuwanie „wyjdziemy” z intelektu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
31. Naszego/cudzego znajdywania się, bycia, przebywania w stanie nierównowagi emocjonalnej i bycia przez to zagubionymi w negatywnych emocjach przez utożsamianie się z nimi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
32. Naszego/cudzego posiadania pragnień, służących nam/innym, pozwalających nam/innym tworzyć pozytywną i odpowiednio negatywną rzeczywistość i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
33. Naszego/cudzego posiadania marzeń, pragnień i zdrowych potrzeb do m.in. łączenia nas z siłą życiową i do stymulowania naszej/cudzej witalności i odpowiednio, posiadania tych energii w nierównowadze, i popadania w rozmaite uzależnienia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
34. Naszego/cudzego bycia świadomymi tego, rozumienia, akceptowania, że żeńska energia stwarza przestrzeń dla aspektu męskiego m.in. w taki sposób, że kiedy wyobraźnia, odczuwanie i pragnienie współpracują ze sobą, są w harmonii, stwarzają przestrzeń dla zamierzonego tworzenia w danej rzeczywistości i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
35. Naszego/cudzego posiadania zdolności do działania, tworzenia i realizowania planów, które są cechami żeńskimi, a także posiadania męskich aspektów energii, czyli samego tworzenia, działania i realizowania planów, a zdolność do tego jest cechą żeńską i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
36. Naszego/cudzego bycia świadomymi tego, że zanim czynnik zacznie działać, musi mieć żeńską zdolność do działania, chociaż nie musi jej demonstrować i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
37. Naszego/cudzego rozumienia, wierzenia, że zdolność do tworzenia leży u początków całego istnienia, co oznacza, że pierwszą energią była energia żeńska i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
38. Naszego/cudzego wierzenia, rozumienia, akceptowania tego, że w energii zdolności do działania kryje się energia dawania i otrzymywania, energia realizowania się i pozwalania sobie/innym na realizację, energia opiekowania się i pozwalanie na troskę o siebie/innych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
39. Naszego/cudzego akceptowania, spokojnego trwania i bycia tym, kim jesteśmy pozwalając mądrości intuicyjnej wejść w nasze/cudze pole świadomości, tym samym posiadania umiejętności bycia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
40. Naszego/cudzego posiadania m.in. wyobraźni, odczuwania, pragnienia, zdolności do tworzenia i naszego/cudzego bycia, czyli żeńskich aspektów energii, jakie tworzą przestrzeń dla męskiej energii i pozwalają jej działać i tworzyć i bycia świadomymi tego, akceptowania, że te dwa aspekty energii, męki i żeński nie mogą funkcjonować bez siebie nawzajem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
41. Naszego/cudzego posiadania energii żeńskich i męskich w stanie równowagi, co pozwala nam/innym m.in. na to, że, m.in., kiedy męska energia chce tworzyć, żeńska wyobraża sobie, odczuwa i pragnie tego, oraz kiedy energia męska dynamicznie tworzy i działa, żeńska zdolność do tworzenia pozwala, aby działanie mogło nastąpić, a także męski aspekt energii w nas/innych ma moc realizowania planów, natomiast żeński intuicyjnie pozwala na realizację i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
42. Naszego/cudzego posiadania w nas/innych energii męskich i żeńskich w nierównowadze, co m.in. powoduje, że nie wiemy, co to znaczy być kobietą czy mężczyzną, a myślimy o sobie tylko w kategoriach płci, podpieramy się i sugerujemy wiedzą na temat roli kobiety i mężczyzny, jakie nam/innym wkodowali m.in. rodzice i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
43. Naszego/cudzego bycia mężczyznami i jako oni posiadania energii męskich i żeńskich w nierównowadze, m.in. bronienia męskości lub wypierania się męskości i przepraszania za bycie mężczyzną i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
44. Naszego/cudzego bycia kobietami i jako one posiadania energii męskich i żeńskich w nierównowadze, przesadnie podkreślając przy tym swoje cechy kobiece lub zaprzeczając kobiecości i odrzucając własną kobiecość, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
45. Naszego/cudzego posiadania energii męskich i żeńskich w równowadze, co pozwala nam rozumieć siebie i innych, a w tym a aspekcie płci przeciwnej, a także m.in. równowaga tych energii pozwala nam/innym być równocześnie delikatnymi i pełnymi mocy, i odpowiednio brak równowagi i harmonii powoduje, że dominuje tylko jedna cecha kosztem drugiej, m.in., albo delikatność albo moc i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
46. Naszego/cudzego posiadania energii męskich i żeńskich w nierównowadze, a w tym m.in. męskich, m.in. zbyt dużo energii męskiej nie powoduje większej męskości, a zbyt mało tej energii, lub dużo żeńskiej nie daje większej tolerancji, a czyni tylko bezwolną ofiarą i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
47. Naszego/cudzego posiadania energii męskich i żeńskich w nierównowadze, a w tym nadmiaru energii żeńskich, co powoduje tkwienie w negatywnych emocjach i powoduje przechowywanie w sobie uraz i oskarżeń, żalu, złości i tym samym powoduje choroby, bądź też chęć odwetu, zemsty nawet kosztem zniszczenia samych siebie, a także nadmiar żeńskich energii nie pozwala na spełnianie marzeń, czy osiąganie celów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
48. Naszego/cudzego posiadania energii męskich i żeńskich w nierównowadze, a w tym z przewagą energii męskich, kosztem żeńskich, i naszego tłumienia emocji, zamiast je wyrazić w zdrowy sposób i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
49. Naszego/cudzego wzmacniania aspektów żeńskich kosztem męskich i odpowiednio aspektów męskich kosztem żeńskich dla m.in. realizacji własnych/cudzych celów, a w tym m.in. dominowania w pracy kosztem podległości w domu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków


Dodano : 07-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 724 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.