Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Hermafrodytyzm, obojnactwo, dwupłciowość – intencje

Spisała Agata Pająk. Podobne kwestie warto rozpatrywać łącznie z karmą homoseksualisty, z wcieleniamu w muchy, skarabeusze itp. Tematy te są szeroko omówione na MINW. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

I.
1. Naszego/cudzego posiadania u nas/innych jednocześnie męskich i żeńskich gruczołów rozrodczych, lub też posiadanie gruczołu obojnaczego, jaki wytwarza równocześnie jaja i plemniki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego bycia obojnakami m.in., jako zwierzęta bezkręgowe lub też w inkarnacjach w rośliny wyższe oraz jako kręgowce, a w tym w inkarnacjach ludzkich, a w tym kobiecych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego bycia świadomymi, że obojnactwo, występuje m.in. u roślin i nazywane jest obupłciowością lub androginią, bycia takimi roślinami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego wierzenia, że u osobników hermafrodytycznych najczęściej zachodzi zapłodnienie krzyżowe, rzadziej samozapłodnienie, które u roślin nazywane jest samopylnością i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego bycia zwierzętami bezkręgowymi, i takimi jak one, jakie często są obojnakami, a w tym m.in. bycia tasiemcami, dżdżownicami, ślimakami, pasożytami wewnętrznymi, co wiąże się m.in. z naszym/cudzym trybem życia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego bycia zwierzętami kręgowymi, a w tym m.in. niektórymi gatunkami ryb i takimi jak one obojnakami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego bycia świadomymi, że m.in. u zwierząt istnieje kilka rodzajów obojnactwa, a w tym m.in. obojnactwo równoczesne, jakie występuje przez całe życie danego osobnika, m.in. u ślimaków lądowych, dżdżownic, tasiemców, oraz obojnactwo okresowe dotyczące określonych faz rozwoju populacji, m.in. u mszyc czy rozwielitek, a także obojnactwo potencjalne polegające na tym, że gruczoły płciowe danego osobnika mogą funkcjonować, jako męskie lub żeńskie w zależności od różnych czynników, a w tym w zależności od wieku, stanu zdrowia, spożywanego pokarmu i nie tylko oraz bycia takimi jak one obojnakami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego bycia świadomymi, że m.in. u zwierząt istnieje kilka rodzajów obojnactwa, a w tym m.in. obojnactwo następcze, jeżeli dojrzewanie plemników i komórek jajowych u danego osobnika nie zachodzi równocześnie, lecz w bliskim, następującym po sobie czasie, i nie tylko oraz bycia takimi jak one obojnakami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego bycia świadomymi, że m.in. u zwierząt istnieje kilka rodzajów obojnactwa, a w tym m.in. obojnactwo warunkowe, występujące w szczególnych przypadkach, m.in., jeśli usunie się jądra m.in. samcowi ropuchy, to znajdujące się obok narządy Biddera zaczynają funkcjonować jak jajniki u samicy i nie tylko oraz bycia takimi jak one obojnakami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego bycia świadomymi, że m.in. u zwierząt istnieje kilka rodzajów obojnactwa, a w tym obojnactwo pozorne, jakie występuje u ssaków i polega na tym, że u samicy wykształcają się zewnętrzne cechy samca, ale jej gruczoły płciowe, jajniki funkcjonują normalnie, a zjawisko to występuje m.in. u hien i nie tylko oraz bycia takimi jak one obojnakami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego bycia m.in. ludźmi, kobietami, obojnakami, urodzenia się, z wrodzonym, zaburzeniem różnicowania narządów płciowych o podłożu genetycznym lub hormonalnym i doświadczania m.in. obojnactwa prawdziwego, obojnactwa rzekomo żeńskiego, obojnactwa rzekomo męskiego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego bycia kobietami, obojnakami, posiadającymi męskie narządy płciowe, gruczoły płciowe i czujące się mężczyznami, funkcjonujące jak mężczyźni, posiadające zarost na twarzy, na piersiach, na udach, na brzuchu z powodu m.in. zaburzeń hormonalnych, a w tym nadmiaru testosteronu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
II.
13. Naszego/cudzego bycia wszelkiego rodzaju dwupłciowymi bóstwami, a w tym Hermafrodytem/Hermafrodytą, obupłciowymi, związanymi z rozmaitymi obrzędami weselnymi i nie tylko, a także utożsamiania się z takimi, i im podobnymi bóstwami, oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego wierzenia, czczenia, ubóstwiania wszelkiego rodzaju bóstw obupłciowych, Hermafrodyty i nie tylko oraz tworzenia takich bóstw, promowania ich i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego wierzenia w nie, utożsamiania się, tworzenia takich, promowania rozmaitych legend, mitów, bycia takich legend, mitów bohaterami, a w tym m.in., że nimfa Salmakis zakochała się bez wzajemności w pięknym młodzieńcu Hermafrodycie, synu Hermesa i Afrodyty, który wpadł jej w objęcia podczas kąpieli, a ponieważ się jej opierał, poprosiła bogów, aby połączyli ich na zawsze, i bogowie uczynili z obojga jedno ciało o cechach obu płci i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego rozmaitymi sposobami i metodami w tym m.in. poprzez m.in. magiczne praktyki, magię miłosną, tantryczne praktyki, prośby do Boga, do rozmaitych bogów i nie tylko wywierania presji, zmuszania innych ludzi, dusze, istoty, a w tym odmiennej od naszej/cudzej płci, jakie opierają się naszym/cudzym żądzom, pragnieniom do tego, aby byli z nami na zawsze, stale i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego odczuwania rozmaitych żądzy, a w tym seksualnych do rozmaitych ludzi, dusz, istot, zakochiwania się, odczuwania miłości, pociągu, uwielbiania ich, a w tym wbrew ich pragnieniom i m.in. utożsamiania się z nimi, zatracania się w ich energiach, przejmowania ich energii, a w tym głównie męskich i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego wierzenia w Ardhanari, przedstawianą, jako pół kobieta, półmężczyzna, postać łączącą parę bogów, Siwę i Parwati, pokazujących w takim ujęciu syntezę męskich i żeńskich energii wszechświata i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
III,
1. Naszego/cudzego bycia kobietami, jakie przejęły, a w tym z konieczności m.in. męskie role w rodzinie, grupie, rodzie, państwie, plemieniu i nie tylko i działają w oparciu, oraz wykorzystują męskie energie m.in., dlatego, że mężowie, ojcowie, bracia, mężczyźni uczestniczą w wojnach, rozbojach, polują, szukają przygód i pozostawiają nas/innych samotnymi, a także, w wyniku wojen, rozbojów, polowań, szukania przygód zostali trwale okaleczeni, zginęli i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego stania się, bycia kobietami, jakie przyjęły męską rolę, korzystają z męskiej energii z powodu bycia wszelkiego rodzaju władczyniami, królowymi, zarządczyniami, jakie muszą dominować, okazywać siłę, aby utrzymać władzę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego stania się, bycia, kobietami korzystającymi z własnych męskich energii kosztem żeńskich m.in. z powodu buntu przeciw rodzeniu dzieci, przeciw macierzyństwu, z powodu m.in. lęku przed utratą dzieci i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego stania się, bycia, kobietami korzystającymi z własnych męskich energii kosztem żeńskich m.in. z powodu doświadczonych przez nas/innych rozmaitych gwałtów, presji, jakie wobec nas/innych wywierali inni, a w tym rodzice, ojcowie, mężowie, bracia, a także rozmaici wróże, ród, naród, z powodu ich decydowania o naszym/cudzym losie, życiu, szczęściu, małżeństwie, dzieciach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego posiadania w nas nadmiaru skumulowanej, niewykorzystanej męskiej energii m.in. seksualnej, jaka z powodu naszej/cudzej m.in. samotności, płci, rozmaitych uwarunkowań nie może znaleźć ujścia, jakiej nie możemy, nie umiemy wykorzystać do spełnienia z powodu rozmaitych pomieszań i dysharmonii, jako kobiety, wiedźmy z nadmiarem męskich energii i naszego/cudzego stosowania wszelkiego rodzaju środków zastępczych do rozładowania napięcia, a w tym m.in. palenia papierosów, dziergania na szydełku, drutach rozmaitych robótek ręcznych, popadanie w rozmaite inne uzależnienia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków


Dodano : 07-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 678 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.