Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Energie męskie i żeńskie- harmonia,pomieszanie; intencje do przemodlenia

Autorka Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że kobieta i mężczyzna to dwie piękne istoty stworzone dla siebie nawzajem i pasujące do siebie jak idealna harmonia przeciwieństw, jak dwie iskry świadomości ubrane w ciała i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
2. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że kobieta i mężczyzna są obdarzeni przeciwną względem siebie biegunowością, co wpływa na wzajemne przyciąganie oraz stanowi o ich inności i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
3. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że harmonia przeciwieństw w kobiecie i mężczyźnie jest dostrzegalna na każdym kroku, a w tym m.in. w kształtach, w ruchach, w sposobie myślenia, odczuwania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
4. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że płeć związana jest z kierunkiem obrotu podstawowego wiru energii życia, jaki m.in. od czakry podstawy począwszy pnie się w górę przechodząc przez poszczególne ośrodki energetyczne i ożywiając kolejne struktury naszego ustroju psychofizycznego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
5. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że wir energii życia nie powstaje w czakrze podstawy ani nie kończy się na czakrze korony, są one jedynie bramami, przez które ten wir przechodzi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
6. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że promień Boskiej Energii wnika przez otwarte bramy dając życie unikalnej indywidualnej strukturze, jaką jest każda żywa istota i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
7. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że od stopnia otwarcia czakramów podstawy i korony, bram, zależy moc i poziom wyrazu, a od unikalnej struktury splotów świetlistych nici DNA, których jest 12, zależy kształt i osobowość i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
8. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że zapis energetycznej struktury zabieramy ze sobą po odejściu z fizycznego ciała i realizujemy jego ciąg dalszy w innym miejscu i czasie, w kolejnych odsłonach filmu zwanego życiem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego posiadania wzorca energetycznego zawartego pomiędzy czakrą podstawy i czakrą korony, jaki m.in. stanowi o naszej/cudzej indywidualności, która jest jedynie małym fragmentem Wielkiego Boskiego Wiru i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
10. Naszego /cudzego bycia świadomymi, wierzenia, akceptowania, że jesteśmy my/inni integralną częścią Wszystkiego, gdyż Wszystko jest częścią Boskiego Wiru i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
11. Naszego /cudzego posiadania prawidłowo funkcjonującego wzorca życia, jaki zawiera w sobie, powinien zawierać w sobie biegunowość, a w tym m.in. energia Wiru życia przechodząc przez strukturę energetyczną istoty o polaryzacji męskiej wiruje w kierunku przeciwnym w stosunku do tej samej energii przechodzącej przez istotę o polaryzacji żeńskiej oraz kierunki ruchu obrotowego zmieniają się w każdej kolejnej czakrze, jednak u kobiety i u mężczyzny zawsze są względem siebie przeciwstawne i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego rozumienia, że biegunowość jest wyrazem piękna i różnorodności, a w tym m.in. odróżniania od płci przeciwnej m.in. się emanacją subtelnych energii, sposobem odczuwania, myślenia, poruszania się, kształtami, gestami, gustami, ubiorami i innymi detalami, jakie sprawiają, że mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta kobietą i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego życia w okresie m.in. energetycznego pomieszania, gdzie wszystko jest pomieszane lub odwrócone, wierzenia, że tak jest, promowania tego, a także przyczyniania się do takich pomieszań i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego wierzenia, promowania tego, że to, co powinno przyciągać, antagonizuje, że jest, istnieje pomieszanie i m.in. mężczyźni wykorzystują słabości kobiet i stawiają się w roli panów świata, a kobiety zazdroszczą mężczyznom ich pozycji i starają się za wszelką cenę być takie jak mężczyźni i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego wyrzekania się, wyrzeczenia się swojej kobiecości, jako kobiety, m.in. ubierając się po męsku, np. w spodnie, oraz zapominania, zapomnienia o tym, że role kobiety i mężczyzny cyklicznie się zamieniają i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego wierzenia, bycia przekonanymi, świadomymi tego, że zgodnie z cyklami naturalnymi, nikt nie przebywa w ciele o tej samej polaryzacji dłużej, niż jedno, góra dwa wcielenia oraz, że m.in. ciekawość i przyciąganie do przeciwnego bieguna sprawiają, że po wypełnieniu swej roli w danym życiu dusza instynktownie dąży do zmiany polaryzacji i w ten sposób m.in. mężczyźni stają się kobietami a kobiety mężczyznami, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego wierzenia, bycia przekonanymi oraz świadomymi tego, że można przedłużyć swoje istnienie pod wpływem jednorodnej polaryzacji, ale nie jest to naturalne i wymaga m.in. silnej motywacji, jaką może być m.in. silny uraz psychiczny i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego bycia świadomymi tego, że nadmierne przeciążenie któregoś z biegunów burzy harmonię i może prowadzić do późniejszych wynaturzeń, w postaci m.in. homoseksualizmu, lesbijstwa i nie tylko, co m.in. dzieje się wówczas, kiedy po nadmiernym wejściu w któryś z biegunów płciowości dusza w końcu decyduje się na wzięcie ciała o biegunowości przeciwnej, ale nawyki emocjonalne przeszłości i nawyki myślowe oddziałują nadal bardzo silnie i zakłócają naturalny ruch wirowy energii w czakramach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
19. Naszego/cudzego decydowania się, a w tym MD, m.in. po nadmiernym wejściu w jeden z biegunów płciowości na wzięcie ciała o biegunowości przeciwnej i spowodowanie tym samym rozmaitych wynaturzeń, w postaci m.in. homoseksualizmu, męskiego, żeńskiego, obojnactwa i nie tylko m.in. z powodu silnego oddziaływania emocjonalnych nawyków, intencji, nawyków myślowych z przeszłości i doświadczania, że te intencje, nawyki, potrzeby, wyobrażenia zakłócają naturalny ruch wirowy energii w czakramach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego bycia istotami o zakłóconej polaryzacji, gdzie część energii w czakramach wiruje w nieprawidłową stronę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
21. Naszego/cudzego zmieniania polaryzacji za pomocą rozmaitych technik energetycznych a w tym samodzielnie, a także przez innych ludzi, dusze, istoty, przez Boga i nie tylko oraz doświadczania trwałych i odpowiednio nietrwałych skutków tej zmiany i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
22. Naszego/cudzego pogodzenia się, akceptowania nowej roli, odpowiedniej do przejawianej płci oraz docenienie jej przymiotów, a w tym takich, jakie skłoniły duszę jeszcze przed poczęciem do przyjęcia takiego a nie innego ciała i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
23. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, że osoby rozwinięte duchowo mogą w zależności od potrzeb z łatwością, tymczasowo zmieniać swoją polaryzację m.in. na poziomie duchowym nie zmieniając wyglądu fizycznego ciała ani podstawowych cech przez nie przejawianych, oraz w efekcie mogą manifestować swoje ciało świetliste dowolnie, jako mężczyzna lub kobieta i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
24. Naszego/cudzego praktykowania rozmaitych technik związanych z elastycznym przełączaniem energii płci a w tym u samych siebie, u innych, m.in. dokonując i odpowiednio nie dokonując zmiany we własnym poczuciu tożsamości i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
25. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, że nasza/cudze dusze w swojej najczystszej formie czystego światła poza wymiarami są, znajdują się poza wszelką polarnością, oraz, że schodząc w świat wymiarów, nadal w świetlistej, lecz już wielowymiarowej formie mają doskonały dostęp do obu biegunów, męskiego i żeńskiego i można z nich swobodnie korzystać i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
26. Naszego/cudzego bycia świadomymi, wierzenia, że dopiero schodząc na plan materialny dusza daje się tak mocno złapać w klatkę ciała, że zaczyna się z nim utożsamiać i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
27. Naszego/cudzego posiadania wspomnień z poprzednich wcieleń, kiedy nie zawsze byliśmy jednorodnie spolaryzowani i m.in. posiadania wspomnień jedynie z męskich lub jedynie żeńskich wcieleń duszy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
28. Naszego/cudzego korzystania z energii męskiej m.in. poprzez jasne i wyraźne wytyczanie drogi swojego życia, poprzez bycie stanowczymi i odważnymi, kiedy trzeba podjąć trudne decyzje oraz naszego bycia odpowiedzialnymi, zamiast uchylać się od odpowiedzialności oraz korzystania z energii żeńskiej poprzez posługiwanie się intuicją i odczuwanie sercem, kochanie, kiedy jest czas, pora, aby kochać, poprzez bycie czułymi wobec tych, którzy czułości potrzebują i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
29. Naszego/cudzego bycia świadomymi, także wierzenia, że kobieta oznacza intuicję, poezję, wyobraźnię a mężczyzna oznacza wolę, prozę, logikę, rozum, oraz, że mężczyzna walczy, zmaga się i usiłuje zdobywać a kobieta nie walczy, tylko wita, czeka, ulega, zatem mamy energię męską i energię żeńską, których zadaniem jest współpraca, by człowiek mógł być twórczy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
30. Naszego/cudzego bycia świadomymi, że aby mogło zamanifestować się dzieło, niezbędna jest doskonała i harmonijna współpraca energii męskiej i żeńskiej, oraz, że m.in. pełnia człowieczeństwa, to połączenie tych dwóch energii w jedną harmonijną całość i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
31. Naszego/cudzego uczenia się tego, rozpoznawania, a następnie dzielenia i łączenia energii, z jakimi się stykamy, oraz bycia świadomymi, że dzieje się to mentalnie, przez m.in. wybory, jakich świadomie lub nieświadomie dokonujemy nieustannie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
32. Naszego/cudzego lękania się wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje myśli, słowa, czyny, działania i szukania wymówek, oskarżania innych, szukania wszystkiego w innych, naprawiania innych zamiast siebie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
33. Naszego/cudzego wierzenia, bycia świadomymi, unikania, promowania, ujawniania, utajniania takiej wiedzy, że wszystkie uruchomione energie, a w tym dosłownie każda myśl, każde słowo, nie znikają, tylko przemieszczają się, mkną poprzez uniwersalny język światów, czyli symbole, dźwięki, i inne, do miejsca, które można określić, jako kosmiczne lustro, czy też świetlistą matkę, gdzie te wszystkie energie zgodnie z zawartą w nich symboliką, układają się w określone obrazy i powracają do swojego ziemskiego nadawcy w formie doświadczeń i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
34. Naszego/cudzego bycia świadomymi tego, że symbol, to symbol i nie ma wymówek i tłumaczeń, że mieliśmy na myśli, co innego uruchamiając rozmaite energie, które potem wracają do nas i stajemy ponownie wobec doświadczeń, z którymi coś trzeba zrobić i reagujemy na nie zwykle emocjonalnie, nieświadomie przyjmujemy rozmaite postawy obronne lub zaczepne i tak wszystko toczy się tym samym torem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
35. Naszego/cudzego posiadania szansy, by wyjść z koła samsary, oraz podjęcia decyzji żeby wyjść z tego koła, wybrania wolności od koła samsary m.in. poprzez wzięcie na siebie odpowiedzialności, zakwestionowanie obecnego, starego punktu widzenia i sposobu postrzegania i rozpoczęcia transformacji i wprowadzania równowagi w energiach oraz świadomą twórczość i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
36. Naszego/cudzego rozumienia tego, że nic w tym świecie nie powstało, nie zostało powołane do życia, dopóki współtwórca, a w tym m.in. człowiek nie wykreował mentalnego obrazu, a następnie użył swych twórczych zdolności, aby posłać go ku Świetlistej Matce, dzięki czemu obraz przybrał namacalną formę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
37. Naszego/cudzego reagowania na rozmaite doświadczenia w rozmaity sposób, a w tym w sposób przejęty po przodkach, określony tradycją, przenoszony z pokolenia na pokolenie, m.in. od Amazonek, przez inkwizytorów, do dziś i m.in. powoływania energii oskarżania, wojowania i nie tylko takich, oraz nadawania etykiet „dobre” lub „złe” i podtrzymywania pomieszania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
38. Naszego/cudzego wznoszenia świadomości, powodując tym samym, że działamy, zamiast reagować i m.in. widząc brak równowagi, po prostu wkraczamy z zgodzie ze swoim wnętrzem i robimy, co trzeba, bez polemik, dyskusji, czy podpierania się autorytetami, tradycjami, dowodami, często nieprawdziwymi, zatęchłymi, nie czekając aż inni przyjdą i zrobią za nas i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków


Dodano : 28-12-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 729 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • Małgorzata Krata 30-01-2018 19:14:17

    Pomodliłam się do Boga ale w taki sposób, że oddawałam po kolei wszystkie części mojego ciała te zewnętrzne np. oko lewe, oko prawe, nos, usta, uszy, policzki, brodę, piersi, ręce, palce paznokcie itd i prosiłam aby Bóg je upiększył, poprawił, usprawnił, wymodelował, zharmonizował, dopasował do reszty, dopasował do mojej płci, urody, aby poprawił ich wygląd, rysy, kształt, wielkość, uformował, wymodelował  abym ja była bardziej młoda, kobieca, ładniejsza, aby pozytywne skutki naszych modlitw objęły również te zewnętrzne cechy i były widoczne w wyglądzie. Prosiłam Boga aby skorygował mnie, moją fizyczność i usunął z wyglądu te nieaktualne wzorce które malują się jeszcze na mojej twarzy oraz te różne dysharmonie w zewnętrznym wyglądzie, które zaistniały jako przejawienie wzorców, blokad, obciążeń, intencji, karmy.