Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Mieszanie ras/rasy i struktura we krwi/telegonia – intencje

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego/cudzego badania, bycia świadomymi, rozumienia, promowania, wierzenia, tworzenia, powtarzania, przekazywania treści Wed Słowiańsko-Aryjskich, w których zawarta jest wiedza i mądrość przodków i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego zakazywania dopuszczania cudzoziemców do córek naszych i cudzych, oraz przestrzegania przed takimi kontaktami, oraz ostrzegania, że cudzoziemcy zwiodą córki nasze/cudze, zdeprawują ich czyste Dusze i krew Rasy Wielkiej zmarnują, a w tym, dlatego, że pierwszy mężczyzna u córy, zostawia Obrazy Ducha i Krwi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego ostrzegania przed cudzoziemcami i ich związkami z naszymi/cudzymi córkami będąc przekonanymi i wierząc, że cudzoziemskie Obrazy Krwi z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają, a pomieszanie krwi przyprowadza do zagłady i cały ród wyrodniejąc ginie, nie mając potomstwa zdrowego, gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej, co zabija wszelkie dolegliwości, choroby i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego posiadania przodków, jakich wiedzę i mądrość próbowali ukryć, ukrywali przed nami najeźdźcy z rozmaitych przyczyn i powodów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego akceptowania, że wszystkie żyjące na ziemi życia, istnienia żyją zgodnie z naturą oraz stanowią ściśle podzielone w oddzielne i zamknięte od siebie grupy, z których każda przedstawia oddzielny ród, gatunek i rodzaj tworząc harmonię życia będącą częścią natury, przyrody i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego akceptowania, że każde życie łączy się tylko ze swoim rodzajem, gatunkiem, a w tym m.in. zwierzęta i rośliny, a w tym np. wróbel łączy się tylko z wróblem, wilk z wilkiem, jaskółka z jaskółką, bocian z bocianem, dąb zradza dąb, brzoza brzozę i tak dalej i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że harmonię w przyrodzie, naturze zmienić mogą jedynie nadzwyczajne okoliczności, a w tym przede wszystkim sytuacja pozbawienia wolności, niewola albo inne okoliczności przeszkadzające w łączeniu się w ramach jednego i tego samego rodzaju i gatunku i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że przypadku zaburzenia harmonii w przyrodzie, naturze, wywołanej m.in. presją, niewolą, nadzwyczajnymi okolicznościami przyroda, natura stawia opór i odmawia m.in. tym m.in. zwierzętom zdolności do dalszego rozmnażania albo ogranicza współczynnik urodzeń następnych pokoleń tych pomieszanych osobników, a w tym poprzez „rozmycie” ich genetycznego fundamentu oraz pozbawia ich siły oporu chorobom, odporności i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że w wyniku krzyżowania istot/gatunków stojących w różnych stadiach rozwoju, prowadzi to do pojawienia się potomstwa, które jest gdzieś pośrodku między poziomami rozwoju każdego z rodziców, co oznacza, że potomstwo to stanie się, jest nieznacznie wyższe od rodzica mniej rozwiniętego, ale jednocześnie niższe od bardziej rozwiniętego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że w wyniku mieszania ras i jego skutków dla potomstwa, potomstwo będzie cierpieć, może cierpieć klęskę w walce, mieć trudności w zmaganiu się z bardziej rozwiniętymi członkami, przedstawicielami rodzaju lub gatunku i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że łączenie się, krzyżowanie różnych żyć, gatunków, rodzajów znajduje się w pełnej sprzeczności z dążeniami przyrody do stałego rozwoju, doskonalenia życia i harmonii i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że podstawą rozwoju, doskonalenia się, staje się, stanowi łączenie się wyższych istot/ żyć z sobie podobnymi, m.in. znajdującymi się na tym samym lub podobnym stopniu rozwoju ewolucyjnego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego wierzenia, promowania, że silniejszy panuje nad słabym, a łącząc się ze słabym, on poświęca swoją siłę, oraz, że istota bardziej rozwinięta, łącząc się z mniej rozwiniętą na poziomie duchowym, energetycznym, ewolucyjnym i nie tylko, poświęca w ofierze, traci swoją część tej siły życiowej tego poziomu, na którym się znajduje i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że tylko słabi ludzie mogą dostrzegać, znajdować coś złego w tym, że silni łącząc się ze słabymi tracą siły, a słabi ją zyskują m.in, dlatego, że są oni słabi i ograniczeni i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że jeśli w naszym/cudzym życiu panowałoby prawo słabych, to doprowadziłoby to do wymierania oraz na Ziemi ustałby rozwój i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że słabi zawsze posiadają przewagę ilościową nad silnymi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że gdyby zdolność rozmnażania u słabych i u silnych była jednakowa, to od jakiegoś czasu słabe pojawiłoby się w takich ilościach, że całkowicie zaćmiłoby sobą silne i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, postrzegania, że przyroda, natura dąży do rozwoju i zachowania równowagi, a także wnosi, dostosowuje się na korzyść, pożytek silniejszego, bardziej rozwiniętego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
19. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że przyroda, natura dążąc do rozwoju i dostosowując się na korzyść i pożytek silniejszego realizuje tę poprawkę tym, że stawia słabych w trudniejszych warunkach istnienia, czyli ogranicza słabych już w ilościowym sensie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że przyroda, natura robi dobór, oraz pozostawia możliwość rozmnażania się najmocniejszym, bardziej rozwiniętym i zdrowym i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Rasy(narody) i struktura we krwi
21. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że zachowanie i dążenie do gatunkowej, rasowej czystości to nie tylko ścisłe ograniczenie oddzielnych ras, gatunków od siebie nawzajem, ale również zachowanie jednorodności wewnątrz każdej z nich i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

22. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że lis zawsze zostaje i dąży do bycia lisem, gęś, gęsią, tygrys tygrysem i tak dalej, natomiast różnica tu może polegać tylko w większym albo mniejszym umyśle, świadomości, inteligencji i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
23. Naszego/cudzego rozumienia, bycia świadomymi, wierzenia, że nie ma lisa, który wykazuje humanizm do gęsi, także m.in. nie ma kota, który jest skłonny do przyjaźni z myszą, oraz m.in., że mysz zawsze boi się kota oraz, że zjawiska te są właściwe dla jednorodności i znane ludziom i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
24. Naszego/cudzego, m.in. na podstawie wiedzy wedyjskiej i nie tylko bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że ludzie o różnych kolorach skóry a w tym, różne narody mają określoną specyficzną strukturę energo-genetyczną krwi, grupę krwi, psychomatrycę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
25. Naszego/cudzego, m.in. na podstawie wiedzy wedyjskiej i nie tylko bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że energo-genetyczna struktura krwi zależy od energii, wpływu kosmosu i jednolitości, integralności całościowości genetycznego jądra/rdzenia genu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
26. Naszego/cudzego, m.in. na podstawie wiedzy wedyjskiej i nie tylko bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że m.in. ludzie z czarnym kolorem skóry mają 6- kanałową strukturę energo-genetyczną krwi, rozdzieloną na 3 męskie i 3 kobiece jednostki genetyczne, w związku z tym mogą oni obsługiwać przepływ 6 kanałów informacji, a pula genowa jest nadawana przez ojca i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
27. Naszego/cudzego, m.in. na podstawie wiedzy wedyjskiej i nie tylko bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że m.in. ludzie z czerwonym kolorem skóry posiadają 9 kanałową strukturę energo-genetyczną krwi podzieloną na 5 męskich i 4 kobiece jednostki genetyczne i m.in., dlatego są w stanie obsłużyć przepływ 9 kanałów informacji oraz pula genowa nadawana jest przez ojca i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
28. Naszego/cudzego, m.in. na podstawie wiedzy wedyjskiej i nie tylko bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że m.in. ludzie szarzy mają 10-cio kanałową strukturę energo-genetyczną krwi, a w tym 5 męskich i 5 żeńskich jednostek genetycznych i są w stanie obsłużyć jednocześnie do 10 kanałów informacji, a pule genowe nadawane są po matce i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
29. Naszego/cudzego, m.in. na podstawie wiedzy wedyjskiej i nie tylko bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że m.in. ludzie z żółtym kolorem skóry posiadają 12 kanałową strukturę energo-genetyczną krwi, a w tym 6 męskich i 6 żeńskich jednostek genetycznych i są w stanie obsłużyć 12 kanałów informacji, a pula genowa nadawana jest przez ojca i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
30. Naszego/cudzego, m.in. na podstawie wiedzy wedyjskiej i nie tylko bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że m.in. ludzie biali mają 16 kanałową strukturę energo-genetyczną krwi, a w tym 8 męskich i 8 żeńskich jednostek genetycznych i są w stanie obsłużyć, odbierać na raz do 16 kanałów informacji, oraz, że pula genowa nadawana jest przez ojca i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
31. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że m.in. podczas mieszania narodów czarnych i żółtych pojawili się Hindusi, którzy mają 9-cio kanałową strukturę energo-genetyczną krwi, a w tym 3 żeńskie i 6 męskich jednostek genetycznych, a pula genowa nadawana jest przez ojca i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
32. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że m.in. podczas mieszania białych i szarych ludzi wyszły warstwy w różnych narodach, ale większość m.in. w żydowskich, a w tym wśród przedstawicieli ich wyższego duchowieństwa, którzy są potomkami kapłanów egipskich oraz, że posiadają oni 13-to kanałową strukturę energo-genetyczną krwi, a w tym 5 żeńskich i 8 męskich genetycznych jednostek, a pula genowa przekazywana jest przez matki i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
33. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że bardzo ważną i dużą rolę odgrywa psychomatryca człowieka, która zawiera, (lub ma wpływ, wciela) sumienie, ducha, duszę i ciało, a genetyczny aparat człowieka odpowiada za rodową pamięć, fizjologię, oraz, że energogenetyczna struktura krwi odpowiada za ducha i duszę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
34. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, że mieszanie różnych krwi gwałtownie obniża ochronne siły organizmu dziedziczącego tę krew, oraz, że układ odpornościowy przestaje pracować normalnie i nie ochrania skutecznie organizmu przed infekcjami i chorobami, które prowadzą ostatecznie do zniszczenia rodu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
35. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, promowania, rozumienia, akceptowania, a w tym, jako biali udzie i nie tylko, że Szare, Czarne, Żółte, Czerwone narody nie są dla nas/innych, ani dobre, ani złe, one są po prostu inne oraz, że to, co odpowiednie i właściwe dla nich jest zgubne i niszczycielskie dla nas, a także, że to, co niezbędne nam, w żaden sposób nie może być wykorzystywane przez nich, a to, czego my potrzebujemy, nie jest przez nich wykorzystywane i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Telegonia
36. Naszego/cudzego bycia potomkami m.in. Rodu Rasy Wielkiej, oraz takich jak oni, tych, którzy żyli według Praw Rita, czyli Zbioru, Kodeksu Praw o czystości Rodu i Krwi, nazywanego też Kodeksem Niebiańskich, Boskich Praw
37. Naszego/cudzego posiadania przodków należących do Rodów Rasy Wielkiej, oraz takich jak oni, jacy żyli według Praw Rita w starych czasach oraz naszego/cudzego bycia tymi, którzy żyją według takich praw, stosują takie prawa, tworzą je i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

38. Naszego/cudzego naruszania Praw Rita, oraz powodowania tym samym własnego/cudzego upadku, degradacji, oraz spadania w kastę niedotykalnych, nieuczciwych, odszczepieńców, a także bycia wypędzanymi, jako tacy ze Wspólnot i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
39. Naszego/cudzego bycia niedotykalnymi, nieuczciwymi, odszczepieńcami, m.in. za naruszanie Praw Rita i wypędzonymi ze Wspólnoty, oraz zmuszonymi koczować, wędrować, łączyć się w tabory, enklawy, grupy z innymi, podobnymi do nas/innych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
40. Naszego/cudzego bycia znawcami, twórcami, a także propagowania, promowania Praw Rita i, jako tacy, bycia świadomymi, posiadania wiedzy, ukrywania, ujawniania, stosowania jej w życiu, działaniu, a w tym dotyczącej praw dziedziczności, określanej obecnie, jako telegonia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
41. Naszego/cudzego używania określenia telegonia, jakie m.in. w medycynie uważane jest „za zjawisko pierwszego samca” i wierzenia, bycia przekonanymi, promowania, że telegonia jest obrazem i jedynym parametrem przekazywania dziedziczności z pokolenia na pokolenie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
42. Naszego/cudzego przeprowadzania rozmaitych doświadczeń dotyczących potwierdzenia i odpowiednio zaprzeczenia telegonii, a w tym m.in. na zwierzętach, na ludziach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
43. Naszego/cudzego posiadania wiedzy na temat telegonii, wierzenia w to, a w tym m.in., jako hodowcy zwierząt, m.in. psów, a w tym, że rasowa suka, jeżeli chociaż raz zawiąże się z nierasowym kundlem lub innym gatunkiem psa, i jeśli w wyniku tego ona z niego nie będzie mieć mieszanych szczeniąt, to w przyszłości od niej rasowych szczeniąt nie będzie nigdy, suka już nigdy nie da rasowych szczeniąt i naszego/cudzego uważania jej za zepsutą i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
44. Naszego/cudzego bycia m.in. hodowcami rasowych gołębi, wiedzącymi o tym, że jeśli gołębicę pokryje nierasowy gołąb, należy ją natychmiast zabić, oraz stosowania takich praktyk, promowania ich, m.in., aby uniknąć posiadania nieczystej krwi piskląt i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
45. Naszego/cudzego przeprowadzania rozmaitych doświadczeń na ludziach, dotyczących zjawiska telegonii, interesowania się takimi, uczestniczenia w nich, a w tym m.in. przeprowadzanych na kobietach po sztucznym zapłodnieniu, gdzie dzieci były bardziej podobne do swoich prawnych ojców, a nie do swoich faktycznych krwiodawców, od których było wzięte nasienie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
46. Naszego/cudzego wierzenia, bycia przekonanymi, promowania, a w tym na podstawie wieloletnich, licznych i wielostronnych badaniach, że efekt telegonii dotyczy ludzi, przy czym nawet w bardziej podatnej i wyrazistej formie niż w świecie zwierząt i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
47. Naszego/cudzego wierzenia, bycia przekonanymi, a także wątpienia, podważania, że dziedziczą się nie tylko zewnętrzne oznaki pierwszego seksualnego partnera, ale też jego choroby, weneryczne, psychiczne, choroby krwi, energia, nastawienie i nie tylko oraz naszego/cudzego posiadania dostępu do takiej wiedzy, badań, ich wyników oraz nie posiadania takiej wiedzy, ani dostępu do niej, z uwagi na jej utajnienie, zakonspirowanie, sklasyfikowanie po 1960 roku i nazwanie telegonii pseudonauką, podobnie jak kiedyś genetykę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
48. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, a w tym zgodnie ze Świętymi tekstami, że pierwszy mężczyzna w życiu dziewicy zostawia swój Obraz Ducha i Krwi, który jest psychofizycznym i fizycznym portretem dzieci, które ona urodzi, oraz, że tylko od tego mężczyzny zależą zdrowie i pełnowartościowość przyszłości dziecka a także, że wszyscy późniejsi mężczyźni dają kobiecie tylko nasienie, ale rodzi ona dzieci pierwszego mężczyzny, który dał jej Obraz Ducha i Krwi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
49. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, a w tym zgodnie ze Świętymi tekstami, że pierwszy mężczyzna, który naruszył dziewiczość u dziewczyny staje się jedynym ojcem wszystkich dzieci, które ona urodzi w swoim życiu, niezależnie od tego, ilu mężów ona mieć będzie, czy ma przez całe swoje życie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
50. Naszego/cudzego wierzenia, bycia świadomymi, że m.in. kobieta, która jest np. Słowianką, ma kochanka Murzyna, po czym po wychodzi za mąż za Słowianina i rodzi mu dziecko czarnoskóre popełniła przestępstwo według Praw Rita, (mieszanie ras) oraz, że jest to przestępstwo przed rodem jej męża, przed jej rodziną a w pierwszej kolejności przed tym czarnoskórym i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
51. Naszego/cudzego bycia przekonanymi, wierzenia, że tzw. zjawisko pierwszego samca na fizjologicznym poziomie ma całkowicie logiczne wyjaśnianie, m.in. dojrzewająca dziewczyna ma w swoim ciele pełny całkowity zestaw komórek jajowych na cały reprodukcyjny okres swojego życia, dlatego od pierwszego mężczyzny i jego spermy na subtelnych płaszczyznach zostaje obraz, ślady na wszystkich tych komórkach jajowych naraz i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

52. Naszego/cudzego promowania treści, rozumienia tego, stosowania, łamania, a w tym m.in. Praw Rita, jakie m.in. nakazują dać ludziom Rodów Rasy Wielkiej wiedzę dla utrzymania, ochrony i przedłużenia swoich rodów na Ziemi, żeby iść za Prawami Przyrody, a nie być w sprzeczności z nimi, aby ich nie naruszać i tym samym, za pomocą m.in. wiedzy bronić swoje Rody od degradacji moralnej, duchowej, Duszy i fizycznej i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
53. Naszego/cudzego przestrzegania, rozumienia, promowania tego, co zostało w Słowiańsko-Aryjskich Wedach powiedziane, a w tym m.in., że największe zło to niewiedza i ignorancja, oraz, że podążanie za Prawami Rita i przestrzeganie ich oznacza, że wszystko, co zostało zrodzone przez Boga i Przyrodę w człowieku jest naturalne i harmonijne dla jego istnienia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
54. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że w pierwszą małżeńską noc mężczyzna daje i wysyła małżonce m.in. obrazy krwi i ducha, energię jednego roku swojego życia, a w tym dla donaszania potomstwa, oraz dar macierzyństwa, a w tym dar troski o dziecko, a także kobiecą dolę, czyli uaktywnia rodową genetyczną pamięć dziewczyny, oraz miłość i najbardziej samego siebie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
55. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że napełniwszy małżonkę swoim obrazem Ducha i Krwi, małżonek oddaje jej energię jednego roku życia, obdarzył małżonkę darem macierzyństwa, gdyż ich główny cel w życiu to mieć dzieci, także mężczyzna przyjmuje soją małżonkę jak matkę swoich dzieci, oraz, wierzenia, promowania, że jeżeli obrazów Matki małżonek w żonie nie dostrzegł, to u nich dzieci może nie być i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

56. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że mąż otwiera i uaktywnia w małżonce Kobiecą Dolę, czyli rodową genetyczną pamięć, pobudzając w niej mądrość jej matki, babci, prababki i wówczas małżonka zaczyna podświadomie rozumieć, co i jak lepiej i poprawniej zrobić i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
57. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że kobieta powinna przyjmować i wspomagać swojego małżonka, jak jedynego mężczyznę, danego jej przez Boga, bogów niebiańskich i nie tylko, dla niej oraz, że powinna wspomagać, opiekować się i troszczyć się o męża jak o swoje dziecko, przy czym chodzi tez o energie, m.in. otaczając go swoją kobiecością i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
58. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że mężczyzna w czasie seksualnego kontaktu oddaje kobiecie energię jednego roku swojego życia, przy czym energia trzech miesięcy idzie na umocowanie Obrazu Ducha i Krwi, energia dziewięciu miesięcy na donaszanie owocu w łonie matki, a jeśli ciąża nie nastała, to energia dziewięciu miesięcy jest przechowywana do bardziej sprzyjającego czasu, kiedy odbędzie się poczęcie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
59. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że jeżeli mężczyzna żyje z żoną, u której jest on pierwszym mężczyzną w życiu, to on tylko pierwszy raz zostawia energię jednego roku, ile by kontaktów z żoną do urodzenia pierwszego dziecka u niego nie było, natomiast po urodzeniu pierwszego dziecka przy następnym zbliżeniu on daje żonie energię dziewięciu miesięcy dla urodzenia drugiego dziecka i tak kolejno i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
60. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, uważania, że po urodzeniu każdego dziecka kobieta młodnieje o trzy lata i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
61. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że jeżeli mężczyzna wiedzie bezładne życie płciowe, to przy seksualnym kontakcie on oddaje każdej kobiecie energię jednego roku swojego życia trwoniąc ją na próżno, co skutkuje przedwczesnym starzeniem, wyłysieniem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
62. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że, kiedy mężczyzna żyje z ukochaną i jedyną małżonką, straty energii życia nie ma, gdyż oni wspomagają siebie nawzajem, a jego małżonka nie tylko dostaje energie życia od swojego męża, ale też otwiera w nim połączenia, kanały energetyczne, związek z Kosmosem, skąd i on zdobywa i otrzymuje energię życia przywracając to, co podał żonie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
63. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że każdy mężczyzna powinien znać tylko swoją żonę, oprócz okresów złych czasów, m.in. wojen, epidemii i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
64. Naszego/cudzego wierzenia w to, promowania, że jeżeli rodom Ray Wielkiej grozi wymieranie, żona nie może odmówić mężowi dać nasienie innej kobiecie, po jej prośbie do przedłużenia rodu swojego męża, który zginął przy obronie ojczyzny i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

 


Dodano : 14-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 715 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
01-08-2017 21:01:50

Załączam link do ryciny nieco wyjasniający genetyczne mieszanie i powstawanie ras http://m.neon24.pl/f69c92fe345d4e26e79a1bfae71f201f,0,0.png