Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Adam, Ewa, wąż – intencje do przemodlenia

Autorka Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego/cudzego wierzenia(nie), a w tym w przekazy biblijne zawarte(nie) w Księdze Rodzaju, że „Adam” to człowiek/mężczyzna, a dosłownie „czerwony”, od koloru ziemi, z której został(nie) ulepiony(nie), a Ewa, to „budząca życie”, oraz, wierzenia(nie), że byli(nie) to pierwsi(nie) ludzie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
2. Naszego/cudzego wierzenia(nie), przekazywania(nie), promowania(nie), że pierwsi ludzie zostali(nie) stworzeni(nie) przez Boga, a w tym najpierw Bóg stworzył(nie) Adama, a następnie z jego żebra stworzył(nie) Ewę, lub, że obaj zostali(nie) stworzeni(nie) szóstego dnia i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
3. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), że Adam i Ewa mieszkali(nie) w Edenie, w Raju, w Rajskim Ogrodzie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
4. Naszego/cudzego wierzenia(nie), promowania(nie), przekazywania(nie) innym, że Bóg zakazał(nie) Adamowi i Ewie, w Edenie, jedynie(nie) kosztowania(nie) owocu z drzewa poznania dobra i zła i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
5. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie) tego, że za namową(nie) węża- kusiciela, szatana, innych kusicieli, weryfikatorów i nie tylko, Adam i Ewa złamali(nie) zakaz, naruszyli(nie), sprzeciwili(nie) się Bożej woli i skosztowali(nie) owoc z drzewa poznania dobra i zła i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
6. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), że za złamanie(nie) zakazu, za grzech naruszenia(nie) woli Boga, Bóg ukarał(nie) Adama i Ewę wygnaniem(nie) z raju i przekleństwem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
7. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), co najmniej dwóch opisów stworzenia(nie) pierwszych(nie) ludzi, a w tym m.in, wg młodszej tradycji, że szóstego dnia Bóg stworzył rośliny, zwierzęta, a następnie na swój obraz mężczyznę i kobietę, pobłogosławił im, mówiąc Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną: abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim zwierzęciem naziemnym i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
8. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), co najmniej dwóch opisów stworzenia(nie) pierwszych(nie) ludzi, a w tym m.in, wg starszej tradycji, że Bóg ulepił(nie) z prochu człowieka, mężczyznę i osadził(nie) go w ogrodzie w Eden, aby go uprawiał(nie) i doglądał(nie) oraz, że zabronił(nie) mu- człowiekowi, jedynie(nie) spożywania(nie) owocu z Drzewa Poznania Dobra i Zła, a także, że mężczyzna nadał(nie) nazwę wszystkim(nie) zwierzętom stworzonym(nie) przez Boga, później Bóg zesłał(nie) na mężczyznę mocny sen, wyjął(nie) jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił(nie) ciałem, po czym Bóg z żebra, które wyjął(nie) z mężczyzny, zbudował(nie) niewiastę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
9. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi, promowania(nie), a także bycia(nie) tego świadomymi(nie), że po hebrajsku „żebro” oznacza(nie) też słowo „życie”, co może(nie) sugerować(nie) błąd w tłumaczeniu biblii
10. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), że Ewa, skuszona(nie) przez węża( szatana, innych…), zdecydowała(nie) się zerwać(nie) i skosztować(nie) owoc z drzewa poznania dobra i zła, a następnie podała(nie) go Adamowi i wtedy oboje uświadomili(nie) sobie, że są(nie) nadzy, więc spletli(nie) gałązki figowe, z których zrobili(nie) sobie przepaski i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
11. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), że Bóg Jahwe, i nie tylko on, gdy Adam i Ewa powiedzieli(nie) mu o swoim czynie, najpierw przeklął(nie) węża (szatana….), dodając(nie) Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.,
12. a co do kobiety, Bóg postanowił(nie): Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
13. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), że wobec Adama, reprezentującego(nie) przyszłą ludzkość, za złamanie(nie) zakazu dotyczącego(nie) zerwania(nie) owocu z drzewa poznania dobra i zła, Bóg postanowił(nie) W pocie, więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
14. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), że przez swój czyn, złamanie(nie) woli Boga, złamanie(nie) zakazu dotyczącego(nie) zerwania(nie) owocu z drzewa poznania dobra i zła, Adam i Ewa, pierwsi(nie) rodzice obarczyli(nie), obciążyli(nie) całą(nie) ludzkość grzechem pierworodnym i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
15. Naszego/cudzego bycia(nie) istotami, duszami, którym wolno(nie) było(nie) wszystko(nie), z wszystkiego(nie) korzystać(nie), wszystko(nie) robić(nie), poza łamaniem(nie) woli Boga, a w tym dotyczącej(nie) zakazów, przestróg dotyczących(nie) spożywania(nie), korzystania(nie) z owoców m.in. drzewa poznania dobra i zła i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
16. Naszego/cudzego bycia(nie) istotami, duszami, szczęśliwymi(nie), wolnymi(nie), naiwnymi(nie), jakie szczególnie(nie) nęciło(nie), kusiło(nie) spróbowanie(nie), posmakowanie(nie) tego, co było(nie) /jest(nie) zakazane(nie), przed czym Bóg, inni ludzie, dusze, istoty przestrzegają(nie), ostrzegają(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
17. Naszego/cudzego bycia(nie) chętnymi(nie) na posmakowanie(nie) tego, co zakazane(nie), przed czym nas/innych ostrzegano(nie) i naszego/cudzego pozwolenia(nie) innym, a w tym rozmaitym kusicielom, wężom, weryfikatorom, aby nas/innych skusili(nie), zwabili(nie), namówili(nie), podobnie(nie) jak Ewę, Adama, do skosztowania(nie) tego, co było(nie) /jest(nie) zakazane(nie), do złamania(nie) woli Boga, także bycia(nie) takimi kusicielami. Weryfikatorami, wężami wobec innych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
18. Naszego/cudzego wejścia(nie) na drogę Adama i Ewy, złamania(nie) woli Boga, pozwolenia(nie) na to, aby nas/innych przekonano(nie) do złamania(nie) woli Boga i naszego/cudzego poznawania(nie) dobra i zła i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
19. Naszego/cudzego, jako potomkowie Adama i Ewy, rodzaju ludzkiego, bycia(nie) obarczonymi(nie), obciążonymi(nie) grzechem pierworodnym i bycia(nie) obwinianymi(nie) przez innych za grzech, polegający(nie) na złamaniu(nie) boskiego(nie) zakazu i za uleganie(nie) rozmaitym kusicielom, wężom, weryfikatorom a także czucia(nie) się winnymi(nie) tego grzechu pierworodnego, obwiniania(nie) o jego popełnienie(nie) Adama i Ewę, węża, przodków, innych, samych siebie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
20. Naszego/cudzego usiłowania(nie), próbowania(nie) na rozmaite sposoby pozbyć(nie) się grzechu pierworodnego, a w tym poprzez rozmaite chrzty, praktyki oczyszczające(nie), pokuty i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
21. Naszego/cudzego bycia(nie) dotkniętymi(nie) klątwą nałożoną(nie) przez Boga, przez innych na pierwszych(nie) rodziców, Adama i Ewę, a w tym dotyczącą(nie) cierpienia, umierania, rodzenia w bólu, ciężkiej pracy, a także pożądania oraz panowania mężczyzny nad kobietą, oraz naszego/cudzego wierzenia(nie) w moc tej klątwy, powielania(nie), promowania(nie) tego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
22. Naszego/cudzego wierzenia(nie), promowania(nie), że Adam i Ewa posiadali(nie) potomstwo, a w tym Kaina, Abla i Seta, a także innych synów i córki oraz, że Adam żył 930 lat i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
23. Naszego/cudzego interpretowania(nie) czterech greckich liter, składających(nie) się na imię Adam, jako symbol czterech stron świata a także odróżniania(nie) Adama niebiańskiego od Adama ziemskiego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
24. Naszego/cudzego wierzenia(nie), promowania(nie), że pierwszą(nie) żoną Adama była(nie) Lilith, ale gdy ona opuściła(nie) Adama, Ewa została(nie) stworzona(nie) z trzynastego żebra mężczyzny i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
25. Naszego/cudzego bycia(nie) m.in. chrześcijanami, jacy m.in. doprowadzili(nie), także promowali(nie) taką logikę, m.in. w ślad za Łukaszem, wyprowadzając(nie) m.in. rodowód Jezusa aż do Adama, a także, jacy zestawiają(nie), jak Paweł z Tarsu, Adama z Jezusem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
26. Naszego/cudzego promowania(nie), kodowania(nie) innym, a w tym, jako chrześcijanie, katolicy, kapłani, księża, duchowni katoliccy i nie tylko, że przez jednego(nie) człowieka grzech wyszedł(nie) na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła(nie) na wszystkich(nie) ludzi, ponieważ wszyscy(nie) zgrzeszyli(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
27. Naszego/cudzego wierzenia(nie), promowania(nie), kodowania(nie) innym, a w tym, jako chrześcijanie, katolicy, kapłani, księża, duchowni katoliccy i nie tylko, że przed Prawem grzech był(nie) na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje(nie), gdy nie ma(nie) Prawa i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
28. Naszego/cudzego wierzenia(nie), promowania(nie), kodowania(nie) innym, że śmierć rozpanoszyła(nie) się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli(nie) przestępstwem na wzór Adama i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
29. Naszego/cudzego wierzenia(nie), promowania(nie), kodowania(nie) innym, jako chrześcijanie, katolicy i jak oni, że nie tak(nie) samo ma(nie) się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski, jeśli bowiem przestępstwo jednego sprowadza(nie) na wszystkich(nie) śmierć, to o ileż obficiej(nie) spływa(nie) na wszystkich(nie) łaska i dar Boży, łaskawie(nie) udzielony(nie) przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, a także naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), że jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
30. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), że Adam i Ewa posiadali(nie) m.in. dar nadprzyrodzony łaski, tzn. człowiek od pierwszego momentu swego zaistnienia powołany(nie) był(nie) /jest(nie) do wspólnoty z Bogiem oraz posiadali(nie) dary naturalne, właściwe(nie) naturze ludzkiej, a w tym ciało, duszę, możliwość poznania rozumowego, wolną wolę, naturalne talenty, a także posiadali(nie) cztery tzw. dary pozaprzyrodzone, czyli dar harmonii, panowanie nad ciałem, popędami i nie tylko, także dar nieśmiertelności, dar wolności od cierpień oraz dar wiedzy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
31. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), promowania(nie), że po grzechu popełnionym(nie) przez pierwszych(nie) rodziców i nie tylko i po odkupieniu dary pozaprzyrodzone nie zostały(nie) człowiekowi zwrócone(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
32. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), a w tym wg nauk głoszonych przez Kościół Katolicki, Chrześcijański nie tylko, że jesteśmy(nie) pozbawieni(nie) trwale(nie) i odpowiednio czasowo(nie) darów pozaprzyrodzonych, a w tym daru harmonii, nieśmiertelności, wolności od cierpień, daru wiedzy, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
33. Naszego/cudzego wątpienia(nie) i odpowiednio niewątpienia(nie) w zbawienie Adama, a także czczenia(nie), jako świętych Adama i Ewy oraz wspominania(nie) ich w rozmaitych kościelnych, katolickich, prawosławnych, i nie tylko obrzędach, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
34. Naszego/cudzego wierzenia(nie), a w tym wg Koranu, że aniołowie sprzeciwiali(nie) się stworzeniu(nie) Adama, gdyż zawsze(nie) będą(nie) oni czcili(nie) i wielbili(nie) Boga, zaś z człowiekiem wiąże(nie) się zniszczenie i rozlew krwi, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
35. Naszego/cudzego wierzenia(nie), a w tym wg Koranu, że Bóg, mimo sprzeciwu aniołów stworzył(nie) Adama i nauczył(nie) go imion wszystkich(nie) rzeczy, nie wyjawił(nie) ich aniołom, którzy mieli(nie) być(nie) posłuszni(nie) człowiekowi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
36. Naszego/cudzego wierzenia(nie), a w tym wg Koranu, że kiedy aniołowie mieli(nie) być(nie) posłuszni(nie) człowiekowi, Iblis, szatan, zbuntował(nie) się, twierdząc(nie), że, jako stworzony(nie) z ognia stoi(nie) wyżej(nie) od istoty stworzonej(nie) z gliny i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
37. Naszego/cudzego bycia(nie) wyznawcami Islamu uważającymi(nie) Adama za pierwszego proroka, a także budowniczego Kaaby i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
38. Naszego/cudzego przedstawiania(nie) m.in. w sztuce, malarstwie, sztukach plastycznych i nie tylko Adama i Ewę w rozmaitych scenach biblijnych, a w tym m.in. z wężem owiniętym(nie) wokół pnia, tworzenia(nie) takich dzieł, obrazów, podziwiania(nie), oglądania(nie), posiadania(nie), czczenia(nie) i nie tylko, a w tym m.in., jako aktów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków
39. Naszego/cudzego wierzenia(nie) w nie, promowania(nie), posiadania(nie) atrybutów Adama i Ewy, a w tym baranka, kłosa, łopaty, symbolu troski o pożywienie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego skutków

 


Dodano : 21-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 720 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.