Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Asceza wg.Manusmryti- intencje do przemodlenia

Na podstawie traktatu o zacności Manu Swajambhuwa, spisała Agata Pająk.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego/cudzego dobrowolnego(nie), świadomego(nie), przytomnego(nie) wyrzekania(nie) się wszelkich przyjemności, dóbr, seksu, radości życia oraz umartwiania(nie) się, prowadzenia(nie) surowego trybu życia, dyscyplinowania(nie) siebie, m.in. w celu osiągnięcia(nie) zbawienia, dla ukarania(nie) się i zmycia(nie) z siebie wszelkiego rodzaju grzechów i nie tylko, a w tym w rozmaitych religiach, filozofiach, krainach, miejscach i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego plamienia(nie) siebie/innych podłymi czynami, uczynkami, a w tym świadomie(nie), celowo(nie) i naszego/cudzego dążenia(nie) do tego, aby więcej nie popełniać(nie) takich czynów, jeśli chcemy(nie) wyzwolenia, oświecenia, oraz naszego/cudzego próbowania(nie) zapanować(nie) nad takimi pragnieniami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego popełniania(nie) rozmaitych czynów, uczynków, działań, po których nam/innym w sercu nie jest(nie) lekko(nie), jakie powodują(nie) ciężar w sercu i naszego/cudzego umartwiania(nie) się, aż do odzyskania(nie) spokoju i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie) i wierzenia(nie), a także promowania(nie), m.in. w ślad za rozmaitymi naukami wszelkiego rodzaju mędrców, nauczycieli, znawcami Wedy, Biblii, Koranu i nie tylko za tymi, którym Wedę, Biblię, Koran objawiono(nie), że asceza, czyli dobrowolne(nie) wyrzeczenie(nie) się m.in. wszelkich dóbr i nie tylko, jest(nie) tak boskiego(nie), jak i ludzkiego, duchowego szczęścia(nie) początkiem, środkiem i zakończeniem oraz naszego/cudzego poszukiwania(nie), pragnienia doświadczać(nie), osiągania(nie) szczęścia(nie) poprzez praktykowanie(nie) ascezy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
5. Naszego/cudzego bycia(nie) nauczanymi(nie), nauczania(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że wiedza jest(nie) ascezą bramina, ascezą ksztrji jest(nie) obrona, ascezą Wajśji jest(nie) rolnictwo, ascezą śudrzyna jest(nie) służba i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego bycia przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że wszelkiego rodzaju wieszcze, prorocy, jacy żyją(nie) owocami, korzeniami, powietrzem, żyją (nie) tylko, we władaniu mają(nie) swoją jaźń i poprzez ascezę postrzegają(nie) cały(nie) trójświat, to, co w nim martwe i żywe oraz naszego/cudzego dążenia(nie) do tego, by być (nie) takimi jak oni, osiągania(nie) takich stanów, bycia(nie) takimi, stosowania(nie) takich praktyk i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że zioła, leki, wiedza i nie tylko to, oraz rozmaite boskie(nie) godności zdobywane(nie) są(nie) ascezą, poprzez(nie) ascezę i asceza jest(nie) ich narzędziem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że wszystko(nie), co nieprzebyte(nie), niedościgłe(nie), niezdobyte(nie), niemożliwe(nie), wszystko(nie) to można(nie) osiągnąć(nie) przez ascezę, bo nic ascezy nie potrafi(nie) przewyższyć i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że najwięksi grzesznicy i pozostali złoczyńcy z grzechów swoich się wyzwalają(nie) posługując(nie) się ascezą najwłaściwiej(nie) stosowaną(nie) oraz naszego/cudzego pragnienia(nie) uwolnić(nie) się od grzechów za pomocą ascezy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi, wierzenia, promowania(nie), że moc/niemoc ascezy powoduje(nie), że robaki, węże, ptaki, oraz bydło, owady i nie tylko oni, posługując(nie) się ascezą osiągają(nie) niebiosa i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że jakikolwiek, każdy(nie) grzech popełniony(nie) przez człowieka, przez ludzi, dusze, istoty, zwierzęta i nie tylko, a w tym popełniony(nie) w sercu, w mowie, w czynie, w działaniu szybko(nie) się wszystko(nie) wypala(nie), wypali(nie) posługując(nie) się ascezą, oraz naszego/cudzego praktykowania(nie) ascezy, aby wypalić(nie) wszystkie(nie) nasze/cudze grzechy, a w tym szybko(nie) je wypalić (nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że Bóg, bogowie rozmaici przyjmują(nie) ofiary tylko(nie) od m.in. oczyszczonych(nie) ascezą braminów, od ascetów i tylko(nie) ich pragnieniom nie odmawiają(nie) spełnienia oraz naszego/cudzego praktykowania(nie) ascezy, aby nasze/cudze prośby, pragnienia były(nie) spełniane(nie) przez bogów, bóstwa, przez Boga i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego bycia przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że przez ascezę Pan Stworzenia, Bóg, inni stworzył(nie) także tę naukę oraz, że wieszczowie przez(nie) ascezę, praktykowanie(nie) ascezy otrzymali(nie) Wedę, Biblię, Koran, inne święte Księgi i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że sami bogowie, bóstwa, Bóg dostrzegali(nie), że święte(nie) źródło wszystkiego(nie) to jest(nie) asceza i ogłaszali(nie) doskonałość (nie) ascezy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego bycia przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że codzienne(nie) ćwiczenia, ile tylko sił staje(nie), wystarcza(nie), m.in. w Wedzie, i nie tylko w niej, oraz odprawianie(nie) wszelkich ofiar i cierpliwość(nie) bardzo(nie) szybko(nie) gładzą(nie) grzechy nawet bardzo(nie) ciężkie/lekkie i naszego/cudzego praktykowania(nie) ascezy, wyrzeczeń, ofiar, a także m.in. życie wg Wedy, Biblii, Koranu i nie tylko oraz wg zawartych(nie) tam nauk, aby zostały(nie) zgładzone(nie) nasze/cudze nawet ciężkie/lekkie grzechy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), promowania(nie), że jak ogień swoim żarem w okamgnieniu strawi(nie)położone(nie) weń paliwo, podobnie znawca Wedy (Biblii, Koranu i nie tylko) płomieniami swojej/cudzej mądrości grzech wszelaki w popiół zmieni(nie) oraz studiowania(nie) takich dzieł, aby nabyć (nie) mądrość do uwolnienia(nie) się od grzechów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków


Dodano : 27-02-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 724 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.