Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Gender; intencje do przemodlenia

Dorota Wilk
„Rewolucja genderowa gwałtownie rozprzestrzenia się po całym świecie i z niespotykaną siłą atakuje macierzyństwo i ojcostwo, komplementarność mężczyzny i kobiety, ich tożsamość jako małżonków. Niszczy także ludzką potrzebę miłości oraz bezinteresownego dawania siebie, wspólnoty i szczęścia. Gender jako ideologia równouprawnienia obowiązuje jako polityczna norma od konferencji w Pekinie w 1995 roku. Co więcej, to priorytet globalnego zarządzania. Na Zachodzie ta rewolucja wprowadza do polityki państw i nowego ustawodawstwa tzw. małżeństwo poszerzone o pary jednopłciowe lub kreację „trzeciej” („neutralnej”) płci.”….

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie cech ludzkich osobowości, zachowań, stereotypów i ról płciowych, rozumianych/nie w danym społeczeństwie jako kobiece lub męskie i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie cech osobowości przyjmowanych/nie przez kobiety i mężczyzn w danej, naszej kulturze w drodze socjalizacji jako płeć kulturowa każdego człowieka (gender) i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
3. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie cech osobowości nie /wynikających bezpośrednio z biologicznych różnic w budowie ciała pomiędzy płciami, dwupostaciowości, czyli dymorfizmu płciowego i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
4. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, cech osobowości czyli gender jako, płci kulturowej, płci społecznej, płci kulturowo-społecznej, (płeć/rodzaj), czasami także jako płeć psychologiczna lub psychiczna i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
5. Naszego i cudzego we wszelkich płciach doświadczania/nie, promowania/nie, gender jako m.in. kulturowego składnika tożsamości płciowej, przekazywany/nie poszczególnym jednostkom, ludziom w sposób performatywny, czyli m.in. poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań innych osób tej samej płci i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
6. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, pojęcia ‘gender’ w badaniach socjologicznych, które pozwoliło/nie uniknąć nieporozumień związanych z słowem ‘sex’ szerszym rozumieniu jako coś więcej niż nasza płeć biologiczna, jako płeć społeczna, czyli z naszymi doświadczeniami i kulturą i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
7. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie ‘gender’ jako m.in. płci społecznej, sposobu ubierania się, sposobu zachowania, oczekiwanych funkcji sprawowanych w ramach społeczeństwa, sprawowanej władzy i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
8. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie ‘gender’ jako m.in. odróżniania się/nie od płci biologicznej, czyli sumy cech fizycznych i zachowań seksualnych wynikających z odmiennych funkcji i ról obu płci w procesie rozmnażania płciowego i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
9. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, doświadczania/nie, promowania/nie, definiowania/nie (przez WHO) ‘gender’ jako m.in. „stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane, nasze społeczeństwo uznaje/nie za odpowiednie i typowe dla mężczyzn i kobiet” m.in. o stosownym sposobie ubierania się, bycie ojcem matką i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
10. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, stosowania/nie, doświadczania/nie słowa ‘gender’ do określenia kulturowo nabytych różnic między kobietami i mężczyznami, oraz używania/nie ‘gender’ jako pełnionych ról społecznych przypisanych płci biologicznej ról i odznaczania się pewnymi zachowaniami, które są nam przekazywane z pokolenia na pokolenie i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
11. Naszego przejmowania się tym, że o płci, o równości płci, o gender mówią panowie ubrani w sukienki, spódnice, że mówią o tym androginiczne kobiety i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
12. Naszego i cudzego we wszelkich płciach bycia/nie, promowania/nie, pojęcia ‘gender’ i stosowania/nie w zakresie nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych oraz kryteriów biologicznych płci i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
13. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, stosowanie/nie słowa ‘gender’ m.in. na studiach wyższych oraz prowadzenia badan naukowych nad zachowaniem społeczno-kulturowym na kierunkach w Stanach Zjednoczonych oraz na uczelniach w Polsce i nie tyko
14. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie ‘gender’, stosowania/nie ujęcia odrębności płciowej, wraz z wszelkimi ich przymiotami, w sposób naturalistyczny, gdyż w płci biologicznie męskiej lub żeńskiej zawarta jest esencja, naturalna dana przez Stwórcę odpowiednio – męskości lub kobiecości i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
15. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie ‘gender’, stosowania/nie i ustalania/nie odmienności (m/ż) jako istoty określone poprzez stałe i właściwe dla płci zestawy cech, wyrażane w całokształcie przejawów życia ludzi danej płci, na gruncie zawodowym, a także o ‘obowiązku’ bycia osobą o orientacji heteroseksualnej i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
16. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie ‘gender’, stosowania/nie m.in. społeczno-kulturowego wymiaru płciowości (m/ż), kształtowanego/nie poprzez determinujący wpływ bodźców biologicznych, tworząc naturalną i nierozłączną psycho-fizyczną jedność i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
17. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, podtrzymywania/nie tradycyjnego stanowiska dla kultury europejskiej i zaakcentowania w socjobiologii i psychologii ewolucyjnej oraz przez przeciwników ‘gender’, że ten termin może wywołać jedynie coraz częstsze problemy z poczuciem własnej tożsamości płciowej i mają/nie wpływ na obieranie innej orientacji niż heteroseksualna i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
18. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie ‘gender’, ukazywania/nie m.in. kobiecości i męskości jako pewnych modeli, projektów powstałych w wyniku nałożenia na płeć biologiczną wszelkich ludzkich wyobrażeń, oczekiwań i oznaczeń i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
19. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, nasilających się/nie ostatnio - jako siłowe wbijanie dzieciom do głów ideologii ‘gender’, że nie ma różnicy pomiędzy płciami, a właściwie - że w ogóle nie ma płci ani orientacji seksualne i każdy może sobie wybierać jaką chce, co rujnuje/nie psychikę dzieci i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
20. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie ‘gender’, ukazywania/nie m.in. kobiecości i męskości jako ukształtowania się dwóch odrębnych rodzajów człowieka, dwóch społecznych płciowości i rozumienia jej fizycznego wymiaru i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
21. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie ‘gender’, uznawania/nie odmiennych narządów płciowych męskich i żeńskich, wytwarzania/nie podwójnych schematów zobrazowanych w sferach: nazewnictwa, gramatyki, charakteru, zdolności intelektualnych, gestów i zachowań, wyglądu i sylwetki, ubioru, upodobań, funkcji społecznych i zawodowych i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
22. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, zastrzeżeń odnoszących się m.in. do uznania dla istnienia dwóch odrębnych płci i typów ‘genderowych’ jako normy (oraz do upłciowienia ciała), które w niemal każdym swym fragmencie staje się/nie oznaką wskazującą jedną z płci biologicznych i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
23. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, podważania/nie statusu istnienia kategorii ‘gender’ i prób ujawniania, wykazania sztuczności i iluzoryczności pojęć „kobiecość” oraz „męskość” jako fikcyjności ich rozróżnienia, skutkiem czego wskazywania na ich usunięcie i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
24. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie kategoryzacji i postawie ‘genderowej’ i pojawiania się post-płciowości oraz w praktykach wobec osób interseksualnych * i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
(*występowanie u osobnika danej płci zewnętrznych cech płci przeciwnej lub cech pośrednich między cechami obu płci)
25. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, narzucania/nie, bycia/nie wszelkimi strażnikami, protagonistami kategoryzacji ‘genderowej’ i nachalności, natręctwa wobec jednostek, społeczeństw, Narodów, wprowadzania/nie pomieszania wartości i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
26. Naszej i cudzej we wszelkich płciach m.in. bezradności, niezdolności, sprzeciwu /nie wobec promowania/nie, narzucania/nie, przyjmowania/nie wszelkiej płci społecznej, ‘genderowej’ i całego pomieszania naszych i cudzych wartości i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
27. Naszego i cudzego we wszelkich płciach poszukiwania /nie wyjaśnień, zrozumienia/nie, celu wprowadzania ‘gender’ i szukania /nie pomocy u ludzi, dusz, istot, organizacji, kościołów, u Boga DŻ z powodu promowania/nie, odrzucania/nie kategoryzacji ‘genderowej’ i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
28. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, narzucania/nie, ideologii ‘gender’ m.in. przez kościół, forsując swą wizję tradycyjnego, patriarchalnego społeczeństwa, złożonego tylko z legalnych, sakramentalnych małżeństw, stworzył/nie na naszych oczach narzędzie służące do tej walki i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
29. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, narzucania/nie, ideologii ‘gender’ m.in. przez kościół w kontekście m.in. prawa do tworzenia wolnych związków między ludźmi (związków partnerskich) oraz niechętnie przyjmowanych w Polsce idei emancypacji mniejszości seksualnych, zwłaszcza homoseksualistów i transseksualistów, w tym dotyczące ich praw do adopcji dzieci.
30. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, narzucania/nie, traktowania /nie ideologii feministycznej ‘gender’ m.in. Kościół, społeczeństwa tradycyjne i wiązanie jej z pedofilią, dewiacją, zaburzeniem, co wzmacnia to lęk i negatywny przekaz dotyczący inkryminowanych idei.
31. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, narzucania/nie, ideologii ‘gender’ m.in. przez społeczeństwa jako coś, co wywołuje moralne potępienie lub poczucie zagrożenia z ideologią feministyczną lub prawami osób LGBT. (*z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości)
32. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, narzucania/nie, nazywania ideologii ‘gender’ m.in. jako "ideologię równości, wolności i tolerancji" – czyli zespół idei nowoczesnego społeczeństwa, powstałych w ‘europejskim oświeceniu’.
33. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, narzucania/nie, ideologii ‘gender’ m.in. jako ‘równości’ i sprzeciwu wobec dyskryminacji kobiet oraz osób LGBT , wolności do układania sobie życia prywatnego zgodnie ze swymi przekonaniami oraz tolerancji dla osób (i dzieci) o homo- i biseksualnej orientacji seksualnej,
34. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie kategoryzacji ideologii ‘gender’ m.in. jako radykalnej zmiany w społeczeństwie przez lewackie myśli – gdzie ‘nieliczni posiadali wiele, a wielu posiadało niewiele”
35. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. jako krytyki tradycjonalizmu, rewolucji seksualnej od wczesnego dzieciństwa, podżeganie do protestów, rzekomej wolności, swobody wyboru preferencji seksualnej, niszczenie wartości moralnych
36. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, wiedzy/ nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. przez Alfred Kinsey (geja liberalizmu), przez fundcje Rockefellera (- raport kinseya oparty na wymyślanych statystykach) , że idee po rewolucji seksualnej dają /nie podwaliny pod seksualnośc dzieci, oraz definiowanie płci jako konstrukt wrogi dla naturalnego rozwoju i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków,
37. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. prawa dla homo-seksuologicznych związków, prawa do związki sztucznie podsycane, (że 2% populacji to dotyczy?), prowadzenia/nie rozwiązłego stylu życia, posiadania wielu partnerów i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków (500-1000 związków seksualnych, nie zależy im na legalizacji związków)
38. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. wobec i dla kobiet –zniszczenie wzorca matki, opiekującej się nad dzieckiem, wysłanie kobiet do pracy, a dzieci do przedszkola, nie karmienie piersią, co prowadzi do zaburzeń rozwoju psychofizycznego dziecka, do wynaturzeń, agresji i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
39. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. legalizacji pedo-seksoholizmu (fr/niem) i seksualnego wykorzystywanie dzieci przez pedofilów, szkolenia/nie, praktykowania/nie na małych dzieciach ukrytych, wyuzdanych ideologii i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
40. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. przeciwstawianie i opór przez społeczeństwo m.in. narracji „ojców seksualizacji” , która może być/ jest furtką do seksu z dziećmi, praktyk seksualnych samych dzieci i dorosłych wobec dzieci, oraz molestowanie dzieci przez pederastów i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
41. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. przez narzucanie, społeczeństwom moralnego pomieszania, oraz zachęcania dzieci m.in. do masturbacji, kazirodztwa, obecności dzieci podczas stosunku rodziców, wychowania przez seks dla dzieci oraz jako instrukcja dla pederastów i tłumaczenie chorych idei, jako pedagogiki i wychowanie różnorodności o seksualności i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków, (w unii, WHO)
42. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. narzucania, społeczeństwo, że dzieci 0-4 roku życia mają być szkolone w seksualności i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków,
43. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. narzucania/nie, społeczeństwom, chronienia/nie dzieci przed napastliwą ideologią i wymuszaną seksualnością dzieci, przez dorosłych (lewackie organizacje) i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
44. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. narzucania, tworzenia społeczeństw wypaczonych, zaburzonych, z poczuciem wstydu, utratę zahamowań, (islam i lewackie pomysły Rockefelaera), tworzenie płci wg zaburzonej cywilizacji, pseudo-kulturę, wymysłów, (wdrożona w Pekinie, jako równości, tożsamości płci) i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
45. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. narzucania, tworzenia społeczeństw wypaczonych, zaburzonych Rewolucja genderowa gwałtownie rozprzestrzenia się po całym świecie i z niespotykaną siłą atakuje macierzyństwo i ojcostwo, komplementarność mężczyzny i kobiety, ich tożsamość jako małżonków i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
46. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. narzucania, tworzenia społeczeństw wypaczonych, zaburzonych Niszczy także ludzką potrzebę miłości oraz bezinteresownego dawania siebie, wspólnoty i szczęścia, jako ideologia równouprawnienia i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
47. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie ideologii ‘gender’ m.in. jako obowiązującej politycznej „normy” od konferencji w Pekinie w 1995 roku, a co więcej, jako priorytet globalnego zarządzania, oraz wprowadzanie na Zachodzie takiej rewolucji do polityki państw i nowego porządku ustawodawstwa jako tzw. małżeństwo poszerzone o pary jednopłciowe lub kreację „trzeciej” („neutralnej”) płci i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/mysl/54487,gender-manipuluje-narodami.html
Oraz
48. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie spożywania/nie m.in. atrazyny jako toksycznego herbicydu stosowanego w agrokulturze, wykrywanego jako pestycydu w żywności, co prowadzi do zaburzeń, chorób, chemicznej kastracji i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
49. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie spożywania/nie m.in. atrazyny jako toksycznego herbicydu, na skutek obecności w organiźmie obie ludzkie płcie wykształcają obojnacze cechy płciowe, oraz następuje utrata zdolności rozrodczych –występuje już w wodzie pitnej w usa, Australii, (wprowadzają koncerny chemiczne),
50. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie spożywania/nie m.in. atrazyny jako toksycznego herbicydu, który uszkadza organy płciowe męskie i żeńskie dokonując kastracji w wodzie(kąpiel) i poprzez wodę(spożywając), oraz nie możności prokreacji oraz powstawania tzw płciowej masy obojnaczej oraz szykowanie wyludnienia Ziemi i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków
51. Naszego i cudzego we wszelkich płciach promowania/nie, odrzucania/nie spożywania/nie m.in. Atrazyny jako toksycznego herbicydu oraz naszej i cudzej bezradności wobec narzuconego problemu i naszego kierowania naszych Intencji i modlitw do naszego Stwórcy i nie tylko, oraz naszego doświadczania tego skutków


Dodano : 14-05-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 589 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.