Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Domy, budynki-ich budowanie, posiadanie ; intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego i cudzego na rozmaite sposoby m.in. budowania, tworzenia, wznoszenia wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości min domów, budynków zarówno mieszkalnych jak i innych, użytkowych z przeznaczeniem dla nas samych, naszych rodzin, dzieci, małżonków, dla innych istot, ludzi, zwierząt, roślin i nie tylko
2. Naszego i cudzego bycia blokowanymi a także doświadczania rozmaitych utrudnień ze strony innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, bóstw, bogiń, weryfikatorów a w tym przez istotę Lokesia a nawet przez Boga i nie tylko podczas m.in. budowania, tworzenia, wznoszenia wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości min domów, budynków zarówno mieszkalnych jak i innych, użytkowych z przeznaczeniem dla nas samych, naszych rodzin, dzieci, małżonków, dla innych istot, ludzi, zwierząt, roślin i nie tylko
3. Naszego i cudzego m.in. budowania, tworzenia, wznoszenia wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości min domów, budynków zarówno mieszkalnych jak i innych, użytkowych z przeznaczeniem dla nas samych, naszych rodzin, dzieci, małżonków, dla innych istot, ludzi, zwierząt, roślin i nie tylko na trzeźwo i przytomnie i odpowiednio w nieprzytomności, kodowaniach, umowach, hipnozach i nie tylko
4. Naszego i cudzego posiadania, trzymania, odnawiania i doświadczania rozmaitych m.in. zakazów, braku pozwoleń, braku zgody na m.in. mieszkanie, posiadanie, budowanie własnych domów i we własnych domach, budynkach mieszkalnych i innych lokalach a w tym braku zgody ze strony dawnych ofiar, weryfikatorów a nawet Boga i nie tylko
5. Naszego i cudzego sposoby m.in. budowania, tworzenia, wznoszenia wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości min domów, budynków zarówno mieszkalnych jak i innych, użytkowych z przeznaczeniem dla nas samych, naszych rodzin, dzieci, małżonków, dla innych istot, ludzi, zwierząt, roślin i nie tylko m.in. stabilnych, trwałych, wieloletnich, o solidnych konstrukcjach, dobrych funkcjach użytkowych i odpowiednio lichych, nietrwałych, zawalających się po zbyt krótkim czasie i nie tylko
6. Naszego i cudzego m.in. blokowania innych na rozmaite sposoby w budowaniu, kupowaniu, posiadaniu m.in. domów, budynków i mieszkalnych i innych budowli a w tym wydając innym m.in. zakazy, cofając pozwolenia, wysiedlając ich, wyrzucając, wypędzając innych z ich domostw i nie tylko
7. Naszego i cudzego m.in. burzenia, niszczenia, podpalania, wysadzania, napadania i nie tylko rozmaitych m.in. domów, domostw, budynków, budowli w jakich mieszkają, egzystują, żyją, przebywają inni ludzie, dusze, istoty a także zwierzęta, rośliny, kosmici i nie tylko
8. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn, na rozmaite sposoby m.in. zajmowania, przejmowania, zagrabiania cudzych m.in. domów, domostw, budynków, lokali, budowli i nie tylko zarówno w inkarnacjach ludzkich jak i zwierzęcych i wszelkich innych
9. Naszego i cudzego bycia/nie z wszelkich przyczyn m.in sprawcami, beneficjentami, strażnikami, świadkami, weryfikatorami i nie tylko tego, że inni ludzie, Dusze, istoty, byty, twory, zwierzęta, rośliny nie maja własnych m.in. domów, domostw, budynków, budowli, noclegu, miejsca do życia, rozmnażania się, rozwoju i nie tylko
10. Naszego i cudzego na rozmaite sposoby zakłócania m.in. spokoju, harmonii, równowagi, miłości, twórczego przejawiania się w cudzych m.in. domach, domostwach, siedzibach, budowlach, miastach, grodach, państwach, królestwach i nie tylko
11. Naszego i cudzego nie dostrzegania/dostrzegania jakichkolwiek, żadnych możliwości, sposobności na urzeczywistnienie, przejawienie m.in. radości, satysfakcji z własnego m.in. domu, budynku, budowli o przeznaczeniu mieszkalnym m.in. zaprzeczając iż jest to w ogóle możliwe w obecnej inkarnacji mojej Duszy
12. Naszego i cudzego wierzenia/nie, oporowania/nie że to my właśnie możemy mieć, posiadać, zbudować, kupić, dostać, otrzymać swój własny m.in dom, mieszkanie, budynek o przeznaczeniu mieszkalnym i wszelkie inne budynki, budowle i nie tylko
13. Naszego i cudzego posiadania/nie m.in. pieniędzy, środków materialnych, zdrowia, siły na pełne/nie, całkowite/nie m.in. wybudowanie, zakupienie, urządzenie, użytkowanie, utrzymywanie swoich własnych m.in. domów, mieszkań, budynków o charakterze m.in. mieszkalnym, użytkowym i wszelkim innym i nie tylko
14. Naszego i cudzego zaciągania kredytów, pożyczek m.in. finansowych, pieniężnych, karmicznych i wszelkich innych u rozmaitych ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, bóstw, bogiń, weryfikatorów, a nawet u Boga, w instytucjach, bankach i ich odpowiednikach po to aby m.in. wybudować, kupić, wynająć, użytkować, remontować rozmaite m.in. domy, budowle, budynki o przeznaczeniu mieszkalnym, użytkowym i wszelkim innym, a także wszelkie lokale, mieszkania, całe kompleksy budynków, miasta, osady, królestwa, państwa i nie tylko
15. Naszego i cudzego dostawania/nie m.in. w podarku, w prezencie, za darmo/nie od innych ludzi, Dusz, istot, bytów, tworów, bóstw, bogiń, Boga i nie tylko m.in. domów, budynków, mieszkań, lokali, budowli o charakterze mieszkalnym jak i użytkowym i wszelkim innym a nawet całych kompleksów budynków, miast, osad, królestw, państw i nie tylko
16. Naszego i cudzego kupowania, przejmowania i bycia w posiadaniu z wszelkich przyczyn rozmaitych m.in. domów, budowli, budynków, mieszkań w stanie m.in. opłakanym, rozmaitych ruder, rozpadających się, konstrukcyjnie wadliwych, wybrakowanych, zużytych, zniszczonych jakie wymagają gruntownego remontu, nakładów finansowych a nawet jakich nie da się wyremontować, jakich koszty remontu są nieopłacalne i nie tylko
17. Naszego i cudzego m.in. remontowania, naprawiania, przywracania witalności, użyteczności, funkcjonalności wszelkim starym, zużytym, zepsutym, niesprawnym, zniszczonym, wadliwym m.in. domom, budynkom, budowlom, mieszkaniom, lokalom m.in jako ludzie a także jako zwierzęta i nie tylko
18. Naszego i cudzego posiadania, kupowania, otrzymywania, zagrabiania, zdobywania a w tym siłą, przemocą, manipulacjami, podstępami a także uczciwie, legalnie i nie tylko rozmaitych m.in. działek, ziem, terenów, obszarów w celu budowy m.in. domów, domostw, siedzib, grodów, miast, osad i nie tylko
19. Naszego i cudzego m.in. pamiętania/nie i kojarzenia/nie faktu m.in. budowania, posiadania, kupowania, utrzymywania własnego i cudzego m.in. domu, budynku, lokali, budowli i nie tylko z samymi/nie m.in. kłopotami, problemami, nieszczęściami, niepowodzeniami, stratami, cierpieniami, udrękami, śmierciami, wojnami i nie tylko a także bycia sprawcami, beneficjentami cudzych takich i podobnych przejawień
20. Naszego i cudzego m.in. tracenia życia, zdrowia, energii, pieniędzy, szczęścia z uwagi na budowanie, posiadanie, kupowanie i zlecanie nam i innym takich i podobnych działań w zakresie naszych i cudzych m.in. domów, budynków, mieszkań, budowli w inkarnacjach ludzkich jak również zwierzęcych i wszelkich innych
21. Naszego i cudzego doświadczania/nie rozmaitych strat, niekorzyści, cierpień z powodu m.in. niszczenia, demolowania, likwidowania naszych i cudzych m.in. domów, domostw, osad
22. Naszego i cudzego m.in. jak i jako wszelkich płci m.in. władcy, przywódcy, żołnierze, alkoholicy, narkomani, socjopaci i nie tylko m.in. demolowania, obracania w ruinę, gruzowisko, niszczenia rozmaitych naszych i cudzych własnych domów, budynków, miast, wsi, krajów i nie tylko
23. Naszego i cudzego posiadania/nie domów, budynków, lokali i niszczenia ich, doprowadzania do ruiny, zaniedbywania w poprzednich inkarnacjach mojej Duszy
24. Naszego i cudzego m.in. niewolenia/nie innych ludzi, Dusz, istot i czynienia z nich m.in. niewolników, parobków a także budowniczych jacy pracują za darmo lub za półdarmo na rozmaitych m.in. budowach wszelkich domów, domostw, pałaców, budynków, budowli, całych miast, osad i nie tylko
25. Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, płci m.in. budowniczymi, deweloperami, budowlańcami, rzemieślnikami, murarzami i innymi istotami jacy budują bądź zlecają budowę wszelkiej rangi, wielkości m.in. budowli, budynków, domów, murów, konstrukcji i nie tylko
26. Naszego i cudzego akceptowania/nie, rozumienia/nie, że Bóg jest/nie doskonałym budowniczym w swym dziele stworzenia jaki kreuje, buduje i ochrania wytwory własnego geniuszu
27. Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, znaczenia, płci m.in. psujami, rozbójnikami, rozrabiakami, niszczycielami jacy m.in. demolują, niszczą, rozwalają rozmaite m.in. budowle, wytwory cudzych rąk, jacy niwelują cudze a nawet boskie starania, pracę m.in. w zakresie budowania, posiadania, tworzenia, kreowania m.in. domów, domostw, szczęścia, zgody i nie tylko
28. Naszego i cudzego na trzeźwo/nie m.in. napawania się widokiem a nawet odczuwając triumf, zadowolenia, wygranej, sprawiedliwości z uwagi na dokonane, zlecone m.in. rujnowania, niszczenie, burzenie i nie tylko rozmaitych naszych i cudzych m.in. domów, mieszkań, siedzib, budynków, całych kompleksów budowli, osad, miast, królestw i nie tylko
29. Naszego i cudzego m.in. budowania, wznoszenia, powiększania, remontowania naszych i cudzych m.in. świątyń, miejsc dla sprawowania bałwochwalstwa, piekieł, niebios, czyśćców, więzień, karcerów i innych miejsc jakie służą blokowaniu innych istot, siebie samych, jakie godzą w boski plan, w najwyższe dobro zamiast budować twórczo i wspierać budowanie dla najwyższego dobra, dla miłości
30. Naszego i cudzego wykorzystywania/nie posiadanych domów, mieszkań do rozmaitych niecnych celów jak m.in. burdele, speluny, meliny, więzienia, miejsca wojennych narad, jako miejsca dla zadawania cierpień innym, blokowania innych
31. Naszego i cudzego wyrzekania się/nie naszych własnych domów, mieszkań, rodzin i ich opuszczania, pozostawiania, rezygnowania z nich z wszelkich przyczyn
32. Naszej niechęci do posiadania/nie własnego dużego/nie, wygodnego/nie domu, mieszkania z uwagi na świadomość, jak wiele wysiłku fizycznego potrzeba/nie na jego m.in. sprzątanie, utrzymanie w ładzie i porządku a nawet bycia/nie przekonanym, że wówczas będzie należało mieć służbę, niewolników, obsługę
33. Naszej z wszelkich przyczyn m.in. zachłanności, przymusu na mieszkanie na małych powierzchniach, w ciasnocie, w warunkach gdzie jedni drugim depczą po piętach, bez intymności, przestrzeni, w warunkach gdzie nawet zasób posiadanych przedmiotów należy ograniczyć do minimum z uwagi na brak miejsca na ich przetrzymywanie
34. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn, na rozmaite sposoby wpływania i przyczyniania się do cudzej bezdomności
35. Naszego i cudzego bycia/nie transiarzami cierpienia, bothisattwami, mnichami i nie tylko jacy odrzucają boskie dary a w tym jacy nie chcą mieć, nie mogą m.in. z uwagi na ślubowania, misje swoich własnych domów, dóbr materialnych i nie tylko
36. Naszego i cudzego zbywania/nie, wymieniania/nie naszych posiadanych min domów, mieszkań, budynków na m.in. alkohol, narkotyki, broń i inne destrukcyjne, rzeczy, idee i nie tylko
37. Naszego i cudzego posiadania/nie takich m.in. mieszkań, domów gdzie my i nasza rodzina posiadamy komfortowe/nie warunki do rozwoju, wypoczynku, pracy, zabawy, modlitwy a także odpowiednia/nie przestrzeń i warunki aby móc zaprosić tam innych ludzi, istoty, przyjaciół, znajomych i nie tylko
38. Naszej i cudzej niechęci do posiadania/nie dostatku, domów, mieszkań, własności z uwagi na możliwość bycia/nie napadniętym, obrabowanym z uwagi na strach przed m.in. złodziejami, zawistnymi istotami, weryfikatorami i nie tylko
39. Naszego i cudzego wybierania/nie, kupowania/nie, nabywania/nie, dostawania/nie, rabowania/nie rozmaitych m.in. działek, kawałków ziemi, pola, przestrzeni przeznaczonych pod zabudowę a w tym m.in. domów, mieszkań, budynków, wszelkich budowli o charakterze m.in. mieszkalnym, religijnym, społecznym i nie tylko
40. Naszego i cudzego wybierania/nie takich miejsc, terenów m.in. podmokłych, piaszczystych, górzystych, bagiennych i innych m.in. narażonych na zniszczenie, doświadczanie niekorzyści, zagrożeń-miejsc pod budowę naszych i cudzych min domów, domostw, budowli i nie tylko
41. Naszego i cudzego trzeźwego i przytomnego wybierania/nie zawsze/nie najwartościowszych, najlepszych, najkorzystniejszych miejsc, rejonów, terenów, państw dla naszego życia, zakładania rodziny, budowy domu, mieszkania, tworzenia osad, domowisk i nie tylko
42. Naszego i cudzego trzeźwego i przytomnego wybierania/nie zawsze/nie najwartościowszych, najlepszych, najkorzystniejszych, najlepszych jakościowo wszelkiego rodzaju, znaczenia m.in. materiałów budowlanych, dekoracyjnych, mebli, wyposażenia, sprzętów sanitarnych i nie tylko
43. Naszego i cudzego tworzenia/nie, rysowania, obmyślania, kupowania, sprzedawania, niszczenia wszelkiego rodzaju znaczenia rozmaitych m.in. planów, projektów, szkiców, rysunków dotyczących m.in. wznoszenia, budowania, zagospodarowywania naszych i cudzych m.in. budynków, mieszkań, terenów, ziem i nie tylko
44. Naszego i cudzego posiadania rozmaitych przeszkód i barier w posiadaniu, budowie m.in. domów, mieszkań m.in. finansowych, zdrowotnych, karmicznych a w tym nałożonych samym sobie oraz przez innych ludzi, Dusze, istoty, weryfikatorów, a nawet Boga i nie tylko
45. Naszego i cudzego rozpoczynania/nie wszelkich działań związanych z budowaniem, kupowaniem, pozyskiwaniem m.in. domów, budynków, lokali, mieszkań a następnie tych działań nie kończenia, pozostawiania w trakcie, w stanie niedokończonym
46. Naszego i cudzego zawsze/nie kończenia tego co rozpoczynamy a w tym rozmaitych działań związanych z budowami, wznoszeniem, zasiedlaniem, zagospodarowywania naszych i cudzych m.in. budynków, mieszkań, terenów, ziem i nie tylko
47. Naszego i cudzego bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia, płci m.in. architektami, wykonawcami, budowniczymi, kreatorami, projektantami, inżynierami, fundatorami, nadzorcami, inwestorami w zakresie tworzenia, wspierania, rozwijania, budowania, modernizowania rozmaitych m.in. budynków, domów, mieszkań, ziem, terenów i nie tylko
48. Naszego i cudzego m.in. posiadania/nie, tworzenia, projektowania, budowania m.in. ogrodów, parków, skwerków z roślinnością, kwiatami, drzewami i nie tylko jakie przyległe są/nie do naszych i cudzych m.in. domów, budynków, mieszkań i nie tylko
49. Naszego i cudzego uczciwego/nie płacenia/nie za wykonaną pracę wszelkiego rodzaju, znaczenia, płci m.in. budowniczym, konstruktorom, inżynierom, projektantom, murarzom, wykonawcom, pomocnikom i innym istotom jakie pomagają w m.in. tworzeniu, wznoszeniu, budowaniu naszych i cudzych m.in. domów, budynków, mieszkań, całych kompleksów budowli, miast, piramid i nie tylko
50. Naszego i cudzego w zamian za wykonaną pracę płacenia, odwdzięczania się rozmaitym m.in. budowniczym, pomocnikom na budowach rozmaitymi m.in. alkoholami, narkotykami, umowami zamiast płacić im uczciwie i odpowiednio tym którzy m.in. niszczą, rozwalają, rujnują
51. Naszego i cudzego m.in. upijania, blokowania, zniewalania naszych i cudzych wszelkiego rodzaju, znaczenia, płci m.in. budowlańców, budowniczych, konstruktorów, wykonawców rozmaitych budów, remontów i odpowiednio tych którzy niszczą, rujnują m.in. budynki i budowle, miasta, wsie i nie tylko

 


Dodano : 06-06-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 720 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 24-07-2017 12:03:02

   

  Budowanie, sprzedawanie, zamieszkanie, kupowanie, wynajmowanie m.in. domu, mieszkania, obiektu - intencje 
  1. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. pośrednio/nie, bezpośrednio/nie i nie tylko, dla siebie/nie, dla innych/nie od/nie innych i nie tylko sprzedawania/nie, kupowania/nie, użytkowania/nie, wynajmowania/nie, wypożyczania/nie, użyczania/nie, naprawiania/nie, psucia/nie, dbania/nie, okradania/nie dawania/nie, zabierania/nie, użyczania, budowania/nie, aranżowania, projektowania, urządzania/nie, wykańczania/nie, niszczenia/nie, burzenia/nie i nie tylko m.in. z radością, smutkiem, chęcią/nie, z własnej woli jak i pod przymusem i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  2. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. pośrednio/nie, bezpośrednio/nie i nie tylko, dla siebie/nie, dla innych/nie od/nie innych i nie tylko m.in. z radością, smutkiem, chęcią/nie, z własnej woli jak i pod przymusem i nie tylko m.in. załatwiania/nie, pomagania/nie, przeszkadzania/nie i nie tylko m.in. w sporządzaniu/nie, realizowaniu/nie, zrywaniu/nie m.in. umowy kupna-sprzedaży, wynajmu, dzierżawy i nie tylko zawartych m.in. ustnie, pisemnie i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko m.in., która staje/nie się dokumentem wiążącym/nie, zwalniającym/nie obydwie strony a na jej mocy sprzedający/nie, wynajmujący/nie, dzierżawiący/nie i nie tylko m.in. zrzeka/nie się prawa, nabywa/nie prawa do i przekazuje/nie go m.in. kupującemu/nie, wynajmującemu/nie i nie tylko, oraz naszego/nie, cudzego/nie złożenia/nie pod/nie tym podpisu, uściśnięcia sobie ręki, zaplucia i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  3. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. strony umowy kupna, odpowiednio sprzedaży i wynajęcia i odpowiednio wynajmowania, dzierżawy i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko po zakończeniu/nie transakcji muszą/nie, powinni/nie, mogą/nie udać się do odpowiednich instytucji i nie tylko w celu złożenia/nie odpowiednich dokumentów, informacji, podpisów, oświadczeń i nie tylko oraz odprowadzenia/nie od tego podatku, haraczu, daniny i nie tylko w m.in. Urzędzie Skarbowym i nie tylko w przeciągu określonego/nie czasu od zawarcia/nie umowy i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  4. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. pośrednio/nie, bezpośrednio/nie, na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. nasze/nie, cudze/nie prawa, obowiązki jako sprzedający/nie, pośrednik/nie, kupujący/nie, budujący/nie, wynajmujący/nie i nie tylko wszelkie m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko to m.in. przekazanie/nie nowemu/nie, i odpowiednio byłemu/nie właścicielowi i odpowiednio kupującemu i nie tylko m.in. wszelkie niezbędne, dokumenty, kopie dokumentów, umów, pism, kluczy, kodów, i nie tylko podpisanych/nie przez nas przez innych posiadające/nie stosowne/nie pieczęcie i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  5. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. pośrednio/nie, bezpośrednio/nie m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. mamy/nie prawo, obowiązek i nie tylko jako sprzedający/nie, wynajmujący/nie, pośrednik/nie kupujący i nie tylko wszelkie m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko możliwość/nie odstąpienia/nie od umowy kupna sprzedaży, wynajęcia, wypożyczania, i nie tylko w odpowiednim/nie terminie, czasie, przestrzeni, poza czasem i przestrzenią przy spełnieniu/nie odpowiednich/nie warunków formalnych/nie i każdych innych i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

  ZAMIESZKANIE
  1. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie , uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. jesteśmy/nie, mieszkamy/nie z/nie, jak i w sąsiedztwie/nie, z m.in. agresywnymi/nie, ambitnymi/nie, aroganckimi/nie, bezczynnymi/nie, beztroskimi/nie, buntowniczymi/nie, bystrymi/nie, chamskimi/nie, chciwymi/nie, chełpliwymi/nie, chytrymi/nie, cichymi/nie, cierpliwymi/nie, cierpliwymi/nie, czarującymi/nie, dobrymi/nie, dominującymi/nie, dumnymi/nie, dwulicowymi/nie, dziecinnymi/nie, dzielnymi/nie, egoistycznymi/nie, fałszywymi/nie, gadatliwymi/nie, głupimi/nie, grzecznymi/nie, hojnymi/nie, inteligentnymi/nie, irytującymi/nie, kapryśnymi/nie, kochającymi/nie, kulturalnymi/nie, leniwymi/nie, łagodnymi/nie, łatwowiernymi/nie, marudnymi/nie, mądrymi/nie, miłymi/nie, mściwy mi/nie, niedbałymi/nie, niedojrzałymi/nie, nieuczciwymi/nie, nudnymi/nie, obojętnymi/nie, odpowiedzialnymi/nie, odpowiedzialnymi/nie, odważnymi/nie, okrutnymi/nie, opanowanymi/nie, opiekuńczymi/nie, otwartymi/nie, pedantycznymi/nie, podstępnymi/nie, pomocnymi/nie, pracowitymi/nie, przedsiębiorczymi/nie, przyjaznymi/nie, radosnymi/nie, samotnymi/nie, schludnymi/nie, seksownymi/nie, serdecznymi/nie, skąpymi/nie, smutnymi/nie, spokojnymi/nie, sprawiedliwymi/nie, sprytnymi/nie, sympatycznymi/nie, szalonymi/nie, szczerymi/nie, szczęśliwymi/nie, śmiałymi/nie, śmiesznymi/nie, tchórzliwymi/nie, tolerancyjnymi/nie, towarzyskimi/nie, uczciwymi/nie, uczuciowymi/nie, uległymi/nie, upartymi/nie, uprzejmymi/nie, uroczymi/nie, wierzącymi/nie, wrażliwymi/nie, wrednymi/nie, wygadanymi/nie, wymagającymi/nie, zabawnymi/nie, zaradnymi/nie, zarozumiałymi/nie, zawodnymi/nie, zboczonymi/nie, złośliwymi/nie, złymi/nie, żądnymi przygód/nie, życzliwymi/nie, wiernymi/nie, ładnymi/nie, brzydkimi/nie, radosnymi/nie, dużymi/nie, małymi/nie, wytrwałymi/nie, groźnymi/nie, głośnymi/nie, cierpliwymi/nie, płochliwymi/nie, dzikimi/nie, dzikimi, potulnymi/nie, przebiegłymi/nie, upartymi/nie, wolnymi/nie, ze wzorcami pająka ptasznika, modliszki, czarnej wdowy, pumy, kukułki i nie tylko m.in. osobami, bytami, tworami, kosmitami, zwierzętami, roślinami, Duszami, mężami, żonami, córkami, synami, matkami, ojcami, teściami, teściowymi, babciami, dziadkami i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  2. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. mieszkamy/nie i nie tylko w m.in. otoczeniu harmonii/dysharmonii, przyrody/nie, w mieście, na wsi, prowincji, przy ruchliwym/nie skrzyżowaniu z torowiskiem, bez torowiska o małym/nie, dużym/nie natężeniu ruchu, pieszych/nie, ciężarówek/nie, czołgów/nie, samochodów/nie, motorów/nie, motocykli/nie, rowerów/nie, samolotów/nie, lotnisk/nie, ptaków/nie, zwierząt/nie i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  3. naszego/nie, cudzego/nie a przez nas/nie, innych/nie i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. mieszkamy/nie i nie tylko w otoczeniu cmentarzy/nie, kościołów/nie, kaplic/nie, synagog/nie, meczetów/nie, sanktuariów/nie, domów pogrzebowych/nie, ubojni/nie zwierząt i nie tylko, rzeźni/nie, farm ze zwierzętami/nie, fabryk/nie, oczyszczalni ścieków/nie, elektrowni atomowych/nie i nie tylko, linii wysokiego napięcia/nie, ścieków/nie, wysypisk śmieci/nie, piramid/nie, poligonów/nie, lingamów oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  4. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. mieszkamy/nie i nie tylko w otoczeniu cieków wodnych/nie, uskoków tektonicznych/nie, wulkanów/nie, lawin/nie, pól elektromagnetycznych/nie, hałasu/nie, smrodu/nie, trujących związków chemicznych/nie, zagrożonym występowaniem trzęsień ziemi, lawin, potopów, zalania, suszy i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  BUDOWANIE

  1. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, pośrednio/nie, bezpośrednio/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. wpadania/nie na pomysł, potrzeby, konieczności, przymusu, chęci i nie tylko m.in. sprzedawania/nie, kupowania/nie, dzierżawienia/nie, użytkowania/nie, wynajmowania/nie, wypożyczania/nie, użyczania/nie, naprawiania/nie, psucia/nie, dbania/nie, okradania/nie dawania/nie, zabierania/nie, użyczania, budowania/nie, aranżowania, projektowania, urządzania/nie, wykańczania/nie, niszczenia/nie, burzenia/nie i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko z kredytem/bez, z obciążeniem/bez, pod przymusem i odpowiednio dobrowolnie, z wszelkich przyczyn i powodów oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  2. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. pośrednio/nie, bezpośrednio/nie i nie tylko, dla siebie/nie, dla innych/nie od/nie innych i nie tylko m.in. używania/nie różnych instalacji, urządzeń, artefaktów, gansów, magravów, technologii plazmatycznej i nie tylko m.in. Pana Keshe, kosmitów i nie tylko do m.in. budowania, tworzenia, projektowania, aranżowania, urządzania/nie, wykańczania/nie, i nie tylko m.in. z radością, smutkiem, chęcią/nie, z własnej woli jak i pod przymusem i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  3. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. pośrednio/nie, bezpośrednio/nie i nie tylko, dla siebie/nie, dla innych/nie od/nie innych i nie tylko m.in. kupowania/nie, kradzenia/nie, otrzymywania/nie, dawania/nie i nie tylko m.in. drogich/nie, tanich/nie, dobrej/złej jakości i nie tylko m.in. materiałów, instalacji i nie tylko do m.in. budowania, tworzenia, projektowania, aranżowania, urządzania/nie, wykańczania/nie, adaptowania/nie i nie tylko m.in. z radością, smutkiem, chęcią/nie, z własnej woli jak i pod przymusem i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  4. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. pośrednio/nie, bezpośrednio/nie i nie tylko, dla siebie/nie, dla innych/nie od/nie innych i nie tylko m.in. zatrudniania/nie, wykorzystywania/nie, wynajmowania/nie, angażowania/nie i nie tylko m.in. drogiej/nie, uczciwej/nie, rzetelnej/nie, fachowej/nie, skrupulatnej/nie, trzeźwej/nie, dobrej/nie, złej, taniej/nie, odpowiedzialnej/nie i nie tylko m.in. ekipy, specjalistów, wykonawców, pracowników i nie tylko do m.in. budowania, tworzenia, projektowania, aranżowania, urządzania/nie, wykańczania/nie, i nie tylko m.in. z radością, smutkiem, chęcią/nie, z własnej woli jak i pod przymusem i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  5. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, pośrednio/nie, bezpośrednio/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. szukania i nie tylko m.in. z radością, smutkiem, chęcią, z własnej woli, pod przymusem i nie tylko, osobiście, jak i przez pośredników m.in. uczciwych, nie uczciwych i nie tylko m.in. dobrych/nie, złych/nie, atrakcyjnych/nie ofert i nie tylko m.in. sprzedawania/nie, kupowania/nie, użytkowania/nie, wynajmowania/nie, wypożyczania/nie, użyczania/nie, naprawiania/nie, dzierżawienia/nie psucia/nie, dbania/nie, okradania/nie dawania/nie, zabierania/nie, użyczania, budowania/nie, aranżowania, projektowania, urządzania/nie, wykańczania/nie, niszczenia/nie, burzenia/nie, i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko pod przymusem i odpowiednio dobrowolnie, z wszelkich przyczyn i powodów oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  6. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, pośrednio/nie, bezpośrednio/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. szukania i nie tylko z problemami/bez, i nie tylko m.in. z radością, smutkiem, chęcią, z własnej woli, pod przymusem i nie tylko, osobiście, jak i przez pośredników m.in. uczciwych, nie uczciwych, tanich i odpowiednio drogich, szybkich i odpowiednio wolnych w swej pracy i nie tylko m.in. rzeczoznawców, pośredników, architektów, inżynierów, geodetów, budowlańców, urzędników i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  7. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. pośrednio/nie, bezpośrednio/nie i nie tylko, dla siebie/nie, dla innych/nie od/nie innych i nie tylko m.in. sprzedawania/nie, kupowania/nie, użytkowania/nie, wynajmowania/nie, wypożyczania/nie, użyczania/nie, naprawiania/nie, psucia/nie, dbania/nie, okradania/nie dawania/nie, zabierania/nie, użyczania, budowania/nie, aranżowania, projektowania, urządzania/nie, wykańczania/nie, niszczenia/nie, burzenia/nie i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko pod przymusem i odpowiednio dobrowolnie, z wszelkich przyczyn i powodów oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  8. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. zlecamy/nie innym, załatwiamy/nie wszelkich spraw formalnych/nie i każdych innych związanych z m.in. sprzedażą/nie, kupnem/nie, wypożyczeniem/nie, dzierżawą/nie, wynajęciem/nie, naprawieniem/nie, budowaniem/nie, aranżowaniem, projektowanie/nie, urządzaniem, wykańczaniem, niszczeniem/nie, burzeniem/nie, dbaniem/nie, naprawianiem/nie, okradania/nie nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko i odpowiednio załatwiamy wszystko sami i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  9. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. mamy/nie m.in. pozwolenie/brak, zgodę, prawo i nie tylko do m.in. sprzedaży/nie, kupna/nie, wypożyczenia/nie, wynajęcia/nie, dzierżawę/nie naprawienia/nie, budowania/nie, aranżowania, projektowania/nie, urządzania, wykańczania, niszczenia/nie, burzenia/nie, dbania/nie, naprawiania/nie, okradania/nie nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, i przestrzenią we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  10. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, m.in. remontowania/nie, naprawiania/nie, poprawiania/nie, korygowania/nie i nie tylko m.in. za m.in. małe/nie, duże/nie pieniądze, dobrze/nie, po łebkach/nie, z gustem/bez, tak, że się podoba/nie i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko m.in. przed sprzedażą, wynajęciem, dzierżawieniem i nie tylko jak i po zakupieniu, wynajęciu, dzierżawie i nie tylko, aby uzyskać m.in. dobrą/nie, złą/nie m.in. cenę, warunki i nie tylko oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko oraz oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  11. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. wprowadzania/nie się, wyprowadzania/nie się z/nie do/nie m.in. wyremontowanego/nie i nie tylko m.in. dobrze/nie, po łebkach/nie i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko m.in. przed sprzedażą, wynajęciem, dzierżawieniem i nie tylko jak i po zakupieniu, wynajęciu, dzierżawie i nie tylko, aby uzyskać m.in. dobrą/nie, złą/nie m.in. cenę, warunki i nie tylko oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  12. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. zdobywania wygrywania, otrzymywania, kradzenia, dawania i nie tylko m.in. pieniędzy, majętności, skarbów i nie tylko, aby m.in. kupić, sprzedać wynająć, wybudować, wyremontować, odnowić, zaprojektować, zaaranżować, wypielęgnować, stworzyć, uratować i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  13. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. sporządzania umowy przedwstępnej, której istotą jest m.in. zobowiązanie obu stron do zawarcia umowy notarialnej w najbliższej przyszłości, która to jest/nie gwarancją, że ani sprzedający, ani kupujący i nie tylko już się nie rozmyśli, jak i że taka umowa powinna wyznaczać między innymi termin zawarcia ostatecznej umowy m.in. sprzedaży, kupna, wynajmu, dzierżawy i nie tylko a także dokładnie określać przedmiot sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, na podstawie umowy przedwstępnej/nie a dzięki/nie temu m.in. kupujący, wynajmujący i nie tylko może/nie starać się o udzielenie/nie kredytu, pożyczki i nie tylko m.in. w banku i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  14. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. gromadzenia wcześniej/nie, później i nie tylko całej/nie, i odpowiednio tylko części dokumentacji potwierdzającej prawo do rozporządzania/nie m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko a w jej skład wchodzi między innymi odpis z księgi wieczystej, akt notarialny potwierdzający prawo własności i nie tylko a jeśli obiekt ten jest m.in. spółdzielczy i nie tylko to m.in. dokument ze spółdzielni i nie tylko oraz dokument potwierdzający prawo do nich, a oprócz tego, niezbędne są aktualne zaświadczenia o braku zadłużenia i osobach zameldowanych w nich i nie tylko, a także o opłacaniu zobowiązań podatkowych, najlepiej, jeśli w gromadzeniu dokumentacji pomoże m.in. pośrednik, prawnik i nie tylko, który na podstawie odpowiednich upoważnień może wyręczać sprzedającego, kupującego, wynajmującego i nie tylko w m.in. urzędach i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  15. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. podpisywania m.in. notarialnie umowy i opłacenia/nie podatku z tytułu sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko oraz korzystania przy tym z pośrednika, który pomoże załatwić wszelkie terminy i informacje, dokumenty i nie tylko w szybkim/nie, wolnym/nie tempie i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  16. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. przekazywania, odbierania i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko jak i sporządzania protokółu zdawczo – odbiorczego, który określa ich stan i nie tylko oraz podpisywania takich dokumentów i nie tylko, co pozwoli uniknąć w przyszłości ewentualnych roszczeń i pretensji m.in. kupującego do strony sprzedającej i nie tylko, jak i towarzyszenia/nie przy tym m.in. pośrednika, świadka, adwokata i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  17. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. naszego zapewniania/nie sobie i innym i nie tylko profesjonalnego wsparcia, wyręczenia w sprawach kupna, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy i nie tylko nie m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko, aby po latach wspominać go z sentymentem i bez nerwów i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  18. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. uznawania doświadczania m.in., że do podpisania aktu notarialnego i nie tylko m.in. kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko potrzebne/nie będą, są/nie m.in. następujące dokumenty: dokument poświadczający prawo własności do nich i wszelkich innych obiektów aktualnego właściciela, aktualny odpis Księgi Wieczystej informujący o stanie prawnym nieruchomości, ruchomości, i wszelkich innych obiektów, zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej i nie tylko o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych, umowa kredytowa banku i nie tylko wraz z zaświadczeniami z m.in. banku niezbędnymi do m.in. wpisu hipoteki i nie tylko o ile wpis hipoteki będzie dokonywany za pośrednictwem notariusza i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  19. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, że m.in. na podpisanie aktu notarialnego kupna, sprzedaży m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko musimy/nie wziąć ze sobą gotówkę, bowiem m.in. u notariusza i nie tylko będziemy musieli zapłacić za m.in. podatek od zakupu, taksę notarialną i nie tylko, powiększoną/nie o m.in. 23% podatek VAT, opłatę za wszystkie odpisy m.in. aktu notarialnego, opłaty sądowe od wniosków sądowych o wpisy w Księdze Wieczystej, za wpis własności, za wpis hipoteki o ile będzie wpisywana przez notariusza i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  20. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie , uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie że m.in. po dokonaniu wpisu m.in. hipoteki i nie tylko do m.in. Księgi Wieczystej i nie tylko musimy dostarczyć do banku akt notarialny potwierdzający dokonanie zakupu/nie, sprzedaży i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko i nie tylko jak i potwierdzenie złożenia wniosku o wpis hipoteki najczęściej jego kopię opieczętowaną przez sąd o ile hipoteka nie została wpisana w akcie notarialnym oraz potwierdzeniem wniesienia własnych pieniędzy na poczet zakupu ich o ile takie miały być wniesione i nie było odpowiedniego zapisu w akcie notarialnym, oraz potwierdzenie przelewu, który umożliwia/nie uruchomienie/nie m.in. kredytu przez bank i przeleje pieniądze bezpośrednio m.in. na konto, da do ręki i nie tylko m.in. sprzedającemu/nie, kupującemu i nie tylko wskazane w akcie notarialnym i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  21. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, że m.in. po dokonaniu formalności związanych z zakupem i zapłatą za m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko, przychodzi czas na przekazanie ich i odbiór m.in. kluczy i nie tylko oraz zastania obiektu w takim stanie, na jaki umówiły się wcześniej obie strony podpisując umowę m.in. przedwstępną oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  22. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie, że m.in. przekazanie m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko, warto jest sfinalizować podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego a można go sporządzić własnoręcznie tak, aby znalazły się w nim zapisy o aktualnym stanie m.in. liczników, zegarów, wskaźników i nie tylko i wszelkie uwagi dotyczące ich stanu a po podpisaniu przez obie strony powinniśmy/ otrzymać od sprzedającego i nie tylko wszystkie m.in. klucze, kody, zabezpieczenia m.in. od mieszkania, klatki, piwnicy, pojazdu, obiektu, zamków i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  23. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie tego, że m.in. po zakupie m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko, musimy `odwiedzić` urząd skarbowy, urząd miasta lub gminy oraz zakład energetyczny czy gazownię i nie tylko w celu m.in. uiszczenia stosownych opłat, daniny, haraczu, jak i złożyć odpowiednie dokumenty, podpisy i nie tylko abyśmy mogli m.in. poinformować i nie tylko m.in. urząd miasta lub gminy o ich nabyciu i nie tylko, aby od tej pory nas wpisali jako nowego właściciela i płatnika podatku i nie tylko jak i powinniśmy przepisać na siebie m.in. umowy w zakładzie energetycznym, gazowni i nie tylko oraz powiadomić o zmianie adresu, danych do m.in. korespondencji m.in. bank, zakład pracy i wszystkie inne instytucje wymagające aktualizacji powyższych danych oraz możemy/nie odwiedzić zarządcę m.in. wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielnię mieszkaniową i nie tylko, do której i nie tylko, aby powiadomić o zmianie m.in. właściciela i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  24. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. zakańczania/nie, rozpoczynania i nie tylko formalności m.in. związane z zakupieniem, sprzedażą, wynajęciem, dzierżawą i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  25. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in. przy zakupie m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko z rynku wtórnego ważną kwestią jest sprawdzenie stanu ich m.in. księgi wieczystej a ma to na celu ustalenie, że sprzedającym, wynajmującym i nie tylko jest osoba, która jest ich właścicielem, bo w praktyce spotyka się przypadki, gdy za właściciela przy m.in. sprzedaży powołują się m.in. najemcy, którzy mają prawo posiadania m.in. mieszkania, ale nie są jego właścicielami oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  26. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in., że nie każde m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko posiada jednak założoną m.in. księgę wieczystą i odpowiednio inne formy własności i nie tylko a jest tak często w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do m.in. lokalu i nie tylko, co sprawia/nie, że wtedy trzeba/nie poprosić właściciela o zaświadczenie potwierdzające jego prawo do m.in. lokalu, np. m.in. akt notarialny i nie tylko, należy/nie również sprawdzić w księdze wieczystej ich stan prawny, co służy zweryfikowaniu, czy mieszkanie nie jest obciążone długiem, w postaci m.in. kredytu hipotecznego i nie tylko a zaś przed ich zakupem, które jest zadłużone należy dopilnować tego, aby wszystkie figurujące w niej hipoteki zostały wykreślone i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  27. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in., że przed zakupem m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko warto zapytać, czy są one obciążone tzw. prawem dożywocia a chodzi tu o umowę dożywocia, uregulowaną w Kodeksie cywilnym i nie tylko a polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, co oznacza, że np. osoba bliska właścicielowi mieszkania może mieszkać w nim aż do swojej śmierci, niezależnie od tego, kto jest właścicielem mieszkaniach a w takim wypadku na sprzedaż mieszkania musi się zgodzić osoba, na rzecz, której ustanowiono umowę dożywocia, co w razie sprzedaż mieszkania bez takiej zgody powoduje, że transakcja sprzedaży jest obciążona wadą prawną a co istotne, prawo dożywocia nie musi być ujawnione w księdze wieczystej i nie tylko, więc aby nie zostać zmuszonym do ponoszenia kosztów utrzymania dożywotnika razem ze zbywcą mieszkania, warto zadbać o to, aby w umowie sprzedaży mieszkania znalazło się oświadczenie sprzedającego, że mieszkanie nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie tylko i tylko na tej podstawie można domagać się odszkodowania na wypadek, gdyby sprzedający złożył nieprawdziwe oświadczenie w tej kwestii i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  28. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in., że przy kupnie m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko na rynku wtórnym i nie tylko szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, czy są w nim zameldowani lokatorzy i nie tylko, zatem zażądać od sprzedającego dostarczenia zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany i nie tylko oraz trzeba zwrócić uwagę na datę takiego zaświadczenia, jeśli m.in. zaświadczenie jest wystawione na 3 miesiące przed datą planowanej sprzedaży stan faktyczny może się zmienić, dlatego najlepiej zadbać o to, aby zaświadczenie dotyczące zameldowania i nie tylko miało datę z dnia m.in. ich sprzedaży i nie tylko a jeżeli m.in. kupujący nie sprawdzi tej kwestii, może m.in. je kupić i nie tylko m.in. z lokatorami, którzy mają prawo posiadania lokalu, wówczas, aby pozbawić ich tego posiadania, konieczny będzie pozew o eksmisję i zwykle długotrwały proces sądowy a sprawy o eksmisję ciągną się długo również z uwagi na brak lokali socjalnych, do których eksmisja jest wykonywana a do czasu wykonania wyroku o eksmisję do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego lokator lub lokatorzy mają prawo mieszkać w lokalu i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  29. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in., że. kupujący i nie tylko powinien też domagać się od właściciela m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko okazania zaświadczeń ze spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty mieszkaniowej i nie tylko, że nie ma zaległości z tytułu czynszu, podobnego zaświadczenia należy domagać się także w przypadku opłat za gaz, za prąd i nie tylko ponadto warto zapisać m.in. w umowie m.in. ich sprzedaży i nie tylko, że m.in. do nich i nie tylko przynależy m.in. piwnica i inne urządzania, części nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek przyczyn i nie tylko, oraz tego wszelkie zamienniki, odpowiedniki w innych krajach, czasach, półczasach, poza czasem, we wszelkich wymiarach naszej/nie cudzej/nie egzystencji i nie tylko, oraz naszego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
  30. naszego a przez nas cudzego i nie tylko m.in. na trzeźwo/nie, przytomnie/nie, uważania/nie, uznawania/nie doświadczania/nie m.in., że w wypadku m.in. zakupu m.in. wszelkiego rodzaju, wielkości, znaczenia, zamożności, rangi m.in. mieszkania, domu, obiektu, statku, łodzi, samolotu, wehikułu, akademika, zamku, pałacu, kampingu, szałasu, wigwamu, igla, lepianki, leśniczówki, folwarku nie tylko od przedsiębiorcy, należy sprawdzić nie tylko, czy mają one m.in. „czystą hipotekę”, ale także czy firma nie posiada zaległości podatkowych i nie tylko oraz bycia/nie przy tym oszukanym/nie, wykorzystanym/nie, uczciwie/nie potraktowanym i nie tylko przez kogokolwiek w tym przez m.in. żywych bogów, półbogów, bóstwa, bogów, bogiń, władców, królów, guru, Asurów, Boga Dawcy Życia i nie tylko w jakikolwiek sposób, z jakich

 • s_majda 24-07-2017 12:08:20

  -Naszego a przez nas cudzego pragnienia wybudowania wieży, co wymaga, aby usiąść najpierw i obliczyć koszty, czy stać nas na jej wykończenie, oraz m.in. podejmowania decyzji po zastanowieniu, po namyśle, po przemyśleniu, przeanalizowaniu wszystkiego, co wiemy, i odpowiednio bez przemyślenia i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków

  - Naszego a przez nas cudzego m.in. położenia fundamentów, bez możliwości ukończenia budowli, narażając się tym samym na naśmiewanie się tych wszystkich, którzy by to widzieli, oraz na ich mówienie, że ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć, a w tym naszego na trzeźwo(nie) i przytomnie (nie) podejmowania decyzji pochopnie, bez zastanowienia, bez świadomości skutków tej decyzji oraz m.in. zmieniania zdania, opinii, wyboru już po rozpoczęciu działania i nie kończenia tego, m.in. narażając się na ośmieszenie, kpiny ze strony innych i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków.