Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Rodzina dysfunkcyjna – intencje do przemodlenia.

Spisała Agata Pająk. Wiecej o obciążeniach narkotyczno-alkoholowych i sposobach ich niewelowania napisałem tutaj Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, a w tym bliskiej rodziny, w której relacje pomiędzy jej członkami są trwale zaburzone i rzutują na samopoczucie psychiczne oraz fizyczne m.in. tak rodziców jak dzieci, oraz wszystkich członków rodziny do rodziny bliskiej zaliczonych, a w tym, także w ramach własnej Duszy, całej istoty duszy
2. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, a w tym patologicznej, w której istnieją, istniały najpoważniejsze formy przemocy w rodzinie takie jak przemoc fizyczna, wykorzystywanie seksualne, alkoholizm, narkomania
3. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, a w tym bliskiej rodziny, która jest dysfunkcyjna, co polega na tym, że rodzina ta nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych członków, nie zapewnia bezpieczeństwa ani właściwych warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania dzieci, oraz nie spełnia istotnych funkcji z punktu widzenia zdrowia psychicznego samych członków rodziny oraz całego społeczeństwa, a w tym posiadania takiej rodziny w ramach własnej Duszy, całej naszej istoty
4. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, a w tym bliskiej rodziny, w której źródłem zaburzeń są zakłócenia w relacjach między rodzicami, a także ich nieprawidłowe relacje z własnym „ja”, a w tym m.in. są chorzy, a w tym psychicznie, niedojrzali emocjonalnie, trwają w nałogach, mają przerost ambicji
5. Naszego/cudzego bycia świadomymi, rozumienia, że zgodnie z koncepcją rodziny, jako systemu ( także w ramach istot duszy, duszy), kiedy jeden element, np. matka, ojciec lub ich związek jest dysfunkcyjny, skutki tego dotykają wszystkich członków rodziny i m.in. alkoholizm ojca negatywnie wpływa na relacje z matką, to z kolei burzy poczucie bezpieczeństwa u dziecka i naraża je na długotrwały stres
6. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, w której alkoholizm, nałogi, choroby ojca, matki, innych członków rodziny spowodowały, powodują skutki w całej rodzinie, pozbawiły, pozbawiają nas/innych poczucia bezpieczeństwa już we wczesnym dzieciństwie i narażały, narażają nieustannie na długotrwały stres, na skutek, czego już od dzieciństwa bycia pozbawionymi właściwych wzorców funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie oraz życia w nieustannym stanie zagrożenia, czucia się gorszymi, lękania się angażować w głębsze relacje z innymi oraz naszego/cudzego powodowania takich stanów m.in. u naszych/cudzych dzieci, rodziny
7. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, w której istnieje „tajemnica rodzinna”, w postaci m.in. wstydliwego problemu, który matka, ojciec, inni członkowie rodziny chcą za wszelką cenę zataić, ukryć i w tym celu przestrzegają m.in. dzieci, a w tym nas/ innych członków rodziny, abyśmy nikomu nic nie mówili, a dzieci, a w tym my/ inni członkowie rodziny, często odczuwamy wstyd, oraz rzadko komunikujemy, że w naszym/cudzym otoczeniu coś jest nie tak
8. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym także w ramach Duszy, całej naszej istoty, gdzie brakuje ustalonych ról i wzorców zachowań i, wobec braku właściwej opieki rodzicielskiej m.in. matka przejęła rolę ojca, starsze/młodsze rodzeństwo pełni w stosunku do młodszego/starszego rolę rodziców
9. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie nie ma prawdziwej komunikacji między członkami rodziny, i wzajemne kontakty są albo pełne wrogości i agresji, albo są powierzchowne i stanowią milczącą zgodę na konflikt
10. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, która nie stworzyła, nie stwarza warunków do rozwoju swoich członków, nie ma w niej miejsca na indywidualność, a także występuje rezygnacja z własnych potrzeb na rzecz utrzymania dotychczasowej sytuacji i dochowania „tajemnicy rodzinnej”, a w tym naszego/cudzego zrezygnowania z własnych potrzeb dla celów jak wyżej
11. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie nie ma intymności i nie akceptowano, nie akceptuje się odmiennych postaw i opinii
12. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie nie ma zgody, przyzwolenia na okazywanie uczuć i słabości, a członkowie rodziny, a w tym my/inni muszą udawać, że wszystko jest w porządku
13. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, w której rodzice, matka, ojciec, oboje, inni członkowie rodziny są, byli uzależnieni od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, seksu, i nie tylko, a także, gdzie stosowana była, jest przemoc domowa, a w tym fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna a w tym zarówno wobec partnera, jak dzieci i innych członków rodziny
14. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie rodzice, matka, ojciec, inni mieli, mają zbyt wygórowane wymagania wobec dzieci, nas, wobec siebie i w związku z tym okazywali, okazują nadmierną surowość oraz brak wyrozumiałości
15. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, w której rodzice stosują nadużycia emocjonalne wobec nas/innych, a w tym m.in. szantażują nas/innych, wykorzystują nas/innych w konflikcie z partnerem, zmuszają do tego abyśmy się wypowiedzieli, stanęli po którejś ze stron konfliktu
16. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, w której rodzice okazywali nam/innym chłód emocjonalny, a także całkowity brak zainteresowania naszymi potrzebami lub też nadmiernie nas kontrolowali i byli nadopiekuńczy
17. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, także w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie nieustannie byliśmy, jesteśmy narażeni i angażowani już, jako dzieci na oglądanie deprymujących zachowań, m.in. kradzieży, narkotyzowania się, nierządu, przemocy, pijackich burd, awantur,
18. Naszego/cudzego m.in. dla własnej, cudzej pokuty, kary m.in. posiadania, tworzenia rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, dorastania w niej i jako tacy i jak tacy doświadczania, że rodzice nie wypełniają, nie spełniają prawidłowo swoich podstawowych funkcji oraz bycia narażonymi m.in. na przemoc fizyczną i psychiczną, brak wsparcia oraz brak uwagi, dorastanie w poczuciu zagrożenia i niepewności a także przejmowania, przejęcia na siebie obowiązków, które w naturalny sposób powinni realizować opiekunowie
19. Naszego/cudzego bycia świadomymi tego, że rodzina jest takim systemem, w którym każdy element, każdy członek rodziny działa na pozostałych, a także, bycia świadomymi, rozumienia, że w dobrze funkcjonującym systemie role są zwykle z góry określone i m.in. rodzice i relacja miedzy nimi powinna opierać się na odpowiedzialności, bliskości, szacunku, a dzieci pod wpływem takich wzorców powinny mieć warunki, inspiracje do budowania poczucia własnej wartości, sprawczości oraz relacji międzyludzkich w rozwojowy dla siebie sposób
20. Naszego/cudzego bycia świadomymi tego, zrozumienia, że dysfunkcyjność naszej własnej/cudzej rodziny polega między innymi na braku przestrzeni do poszanowania potrzeb dziecka, innych członków rodziny, naszych/cudzych potrzeb, w wyniku, czego, jako dorośli, w dorosłym życiu nie potrafimy rozpoznać i uznać swoich faktycznych potrzeb i w konsekwencji nie potrafimy ich zaspokajać
21. Naszego/cudzego bycia świadomymi tego, że syndrom rodziny dysfunkcyjnej, to całkowite pomieszanie ról, w wyniku, czego „system rodzinny” próbuje pozornie nadrobić swoje braki i sprawiać wrażenie dobrze działającego, a w tym m.in. naszego/ cudzego bycia umieszczanymi, także samemu wchodzenia w role, przejmowania funkcji, już we wczesnym dzieciństwie, na skutek rozmaitych okoliczności, z którymi to rolami, funkcjami, ze względu na ich zgubny wpływ nie powinniśmy się mierzyć, aby podtrzymać chory układ rodzinny
22. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie m.in. podtrzymujemy, odtwarzamy, utrzymujemy role, funkcje nabyte, przejęte, przyjęte, narzucone nam/innym w takiej rodzinie m.in. w dzieciństwie, jakie rzutują na całe nasze/cudze także dorosłe życie
23. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie m.in. podtrzymujemy, odtwarzamy, utrzymujemy role, funkcje nabyte, przejęte, przyjęte, narzucone nam/innym w takiej rodzinie, a w tym m.in. role, funkcje kozła ofiarnego, jaki m.in. przejawia problemy wychowawcze, jest często słabym uczniem, często wplątuje się w bójki, awantury, podejmuje rozmaite destrukcyjne działania, co jest wykorzystywane do obwiniania nas/innych o wszystkie problemy, z jakimi rodzina się zmaga i równocześnie umożliwia to wyładowanie na nas/innych negatywnych emocji, oraz, jako i jak rodzinny kozioł ofiarny, kanalizowania emocji rodziny, a także odbarczenia nieudolnych rodziców za niewystarczające wsparcie czy uwagę, jaką nam/innym poświęcają tworząc pozory zwolnienia ich z odpowiedzialności za sytuacje panującą w domu
24. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie m.in. podtrzymujemy, odtwarzamy, utrzymujemy role, funkcje nabyte, przejęte, przyjęte, narzucone nam/innym w takiej rodzinie m.in. rolę, funkcję bohatera rodzinnego, odpowiedzialnego, zawsze pomocnego, już od dzieciństwa, często dobrego ucznia, którego trofea pomagają podtrzymać iluzje ładu rodzinnego oraz, jako i jak taki bohater rodzinny, przejmowania, przejęcia na siebie zobowiązań rodziców, a w tym m.in. opiekę nad młodszym/starszym rodzeństwem, dbanie o porządek i ład w domu i naszego/cudzego w tej roli zamienienia się funkcjami z rodzicami
25. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie m.in. podtrzymujemy, odtwarzamy, utrzymujemy role, funkcje nabyte, przejęte, przyjęte, narzucone nam/innym w takiej rodzinie m.in. funkcje dziecka niewidzialnego, cichego, wycofanego, jakie nie sprawia problemów, ale i nie wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami, oraz uciekania, jako i jak tacy, w świat nierzeczywisty, w literaturę, muzykę, co stanowi reakcję na sytuacje rodzinną i stwarza pozory bezpieczeństwa
26. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie m.in. podtrzymujemy, odtwarzamy, utrzymujemy role, funkcje nabyte, przejęte, przyjęte, narzucone nam/innym w takiej rodzinie m.in. role powiernika, któremu już od dzieciństwa zwykle jeden z rodziców, lub każdy z nich powierza kłopotliwe szczegóły życia rodzinnego, zwierza się z rozmaitych problemów sprawiając wrażenie wyjątkowości dziecka, oraz jako i jak taki powiernik bycia wykorzystywanymi do wentylowania czy obsługiwania emocji rodzica, lub obojga rodziców, a co w efekcie sprawia, że nie ma potrzeby zwierzania się dorosłym z poza rodziny
27. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie m.in. podtrzymujemy, odtwarzamy, utrzymujemy role, funkcje nabyte, przejęte, przyjęte, narzucone nam/innym w takiej rodzinie oraz m.in. mieszania roli i funkcji kozła ofiarnego, powiernika, bohatera rodzinnego, czy cichego dziecka w zależności od okoliczności, sytuacji, potrzeb naszych/cudzych i nie tylko
28. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie m.in. żyjemy w nieustannym i nadmiarowym stresie, oraz jesteśmy lojalni wobec rodziny, jednak jest to źle rozumiana lojalność, ponieważ wstyd, czy obawa przed konsekwencjami np. prawnymi, utrudnia i uniemożliwia poszukiwanie pomocy na zewnątrz
29. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, oraz, z uwagi na takie dysfunkcyjne doświadczenia, wypracowania sobie mało konstruktywnych mechanizmów obronnych, umożliwiających radzenie sobie z całą sytuacją, a w tym m.in. w destrukcyjny sposób, m.in. wypierania trudnych do skonfrontowania emocji i wspomnień, czy tez nieadekwatnego racjonalizowania zachowań i postaw odpowiadających oczekiwaniom rodziny, systemu
30. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie skutkiem tworzenia rozmaitych postaw obronnych i zachowawczych jest obawa przed nawiązywaniem relacji, zupełne odcięcie od uczuć, lub nieadekwatny sposób przeżywania, a także trudności i niemożność zaufania zarówno na poziomie interpersonalnym, jak i społecznym
31. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, gdzie m.in. w rodzinie pojawia się lub występuje uzależnienie m.in. od substancji psychoaktywnych, lub np. hazardu, także, w której występują u członków rodziny choroby, zaburzenia psychiczne lub źle obsługiwane choroby przewlekłe, kalectwa, jest stosowana przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, nastąpił rozpad rodziny z powodu rozwodu, śmierci członka rodziny, rodzica, emigracji, a także w relacjach rodzinnych dominuje nadmierna kontrola, brak zaufania, oskarżanie, zbyt wyśrubowane wymagania, przemilczanie, zaprzeczanie rzeczywistym problemom, kłamstwa
32. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, i jako i jak tacy, borykania się przez całe także dorosłe życie z rozmaitymi problemami a w tym w obszarze poczucia własnej wartości, co m.in. przejawia się brakiem umiejętności radzenia sobie z gniewem, złością, a także doświadczania braku poczucia bezpieczeństwa, także braku poczucia kobiecości/męskości, co zwykle wiąże się z nadmiernym seksualnym wstydem czy wycofaniem a także braku umiejętności kochania i bycia kochanymi, co wiąże się z poczuciem smutku i nieadekwatnie obniżonego nastroju
33. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, i przejawiania, jako i jak tacy m.in. syndromu dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej, jaki m.in. w sferze emocjonalnej wyrażany jest w dwojaki sposób, a w tym m.in. naszego/cudzego ucieczkowego odcięcia czucia w tej sferze (emocje), uniemożliwiając sobie/innym komunikacje z innymi i samym sobą, lub odpowiednio, bycia zalewanymi emocjami, ich nadmiarem, jaki w konsekwencji przejmuje kontrolę nad świadomym działaniem i kierowania się przy tym emocjami,
34. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, i jako i jak tacy, przejawiania, doświadczania m.in. Drażliwości, poczucia pustki i problemów z koncentracją, Przedłużającego się napięcia emocjonalnego, smutku, niepokoju oraz lęku wiążącego się z objawami somatycznymi, Przewidywań negatywnych konsekwencji podejmowanych działań oraz nadmiernego zamartwiania się przyszłością, Zaniżonego poczucia w obszarze własnej wartości i kompetencji, przy jednoczesnym odnoszeniu sukcesów naukowych, zawodowych itp., Przekonania o samowystarczalności przy jednoczesnym unikaniu podejmowania wyzwań związanych z rozwojem osobistym, Sztywności w obszarze oceny zachowań, intencji i emocji swoich oraz osób trzecich, prokrastynacji wynikającej z lęku przed popełnieniem błędu lub niedoskonałego wykonania zadania.
35. Naszego/cudzego tworzenia, posiadania rodziny dysfunkcyjnej, życia w takiej rodzinie, a w tym w ramach duszy, całej naszej istoty, i jako i jak tacy doświadczania m.in. Lęku przed wchodzeniem w związki, braku umiejętności budowania związków partnerskich, czerpania satysfakcji z bycia w bliskiej relacji a w konsekwencji ponadprzeciętnym współczynnikiem rozwodów, nie posiadania umiejętności dzielenia się z innymi swoimi emocjami, doświadczania trudności w obszarze kompetencji społecznych oraz rozwiązywania konfliktów oraz kłopotów w konstruktywnym odnalezieniu się w roli rodzica.


Dodano : 06-06-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 730 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • Konrad Jaszowski 27-06-2019 00:01:59

    Oddając Bogu in z tego, odnośnie tylko np. bycia/nie takimi, to czy to nie za mało, bo jak jest  brak zrozumienia tego np. przyczyn, skutków i konsekwencji, to warto by było do tego dodać np. rozumienia/nie