Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Ciąża i macierzyństwo. Modlitwa uzdrawiająca.

Boże otwórz teraz moje serce.
Proszę teraz o pełne otwarcie mnie i mojego serca na boże energie, na boże uwolnienie od wszystkich moich lęków, od cierpień ciała związanych z moim macierzyństwem oraz z ciążą.
Boże, oddaję teraz Tobie wszechmogący, wszystkie moje cierpienia i wszystkie przywiązania jakie miałam do cierpienia oraz do boleści związanych z moim macierzyństwem oraz z ciążą.

Oddaję Tobie Boże ból i wszystkie wyobrażenia na temat bólu, mającego swoje źródło w moim macierzyństwie oraz z ciąży. Oddałam Tobie Boże wszystkie wyobrażenia na temat macierzyństwa oraz z ciąży. Usuń teraz Boże z mojego ciała oraz z mojej Duszy to wszystko, co jest związane z negatywnym nastawieniem do macierzyństwa oraz ciąży.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne, całkowite przekazanie Tobie wszystkich energii i wibracji we mnie, pochodzących macierzyństwa oraz ciąży jakie ja przeniosłam z poprzednich wcieleń.
Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości z energiami i wibracjami macierzyństwa oraz ciąży we mnie, to wszystko co Ty uważasz za właściwe, bezpieczne i słuszne.

Boże mego serca, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe moje uwolnienie mnie od wzorców energii, kodowań, kotwic, presji i wibracji negatywnie wpływających na moje macierzyństwo oraz ciążę.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie od wzorców ulegania istotom i energiom pragnącym wpływać negatywnie na moje macierzyństwo oraz ciążę. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich podłączonych do mnie wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych mogących wpływać negatywnie na moje macierzyństwo oraz ciążę.

Proszę dla mnie .....i dla mojej własnej Duszy o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość Duszy, całego mojego ciała fizycznego i jego energii związanych z moim macierzyństwem oraz z ciążą.
Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie z bożymi energiami, z bożym planem dla mnie, tego co we mnie ma związek z moim macierzyństwem oraz z ciążą.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnicą macierzyństwa oraz ciąży.

Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uzdrowienie mnie i mojej Duszy wobec ruchów i oddziaływań rozmaitych planet, gwiazd oraz ciał kosmicznych wszechświata związanych z moim macierzyństwem oraz z ciążą oraz z moim dzieckiem.

Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich strażników i kontrolerów mojego macierzyństwa oraz ciąży.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców umierania, uśmiercania mojego ciała, mojej ziemskiej osobowości- poprzez macierzyństwo oraz ciążę. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców bałwochwalstwa związanych z macierzyństwem oraz ciążą. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe oczyszczenie mojego serduszka wobec mojego macierzyństwa oraz ciąży.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich obcych, negatywnych energii wpływających na moje macierzyństwo oraz ciążę przez rozmaite nici Aka, przez rozmaite myślokształty, przez wielorakie energie z wszechświata.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uzdrowienie energii macierzyństwa oraz ciąży w moich tkankach, narządach, w organach ciała fizycznego i duchowego we wszystkich wzajemnych relacjach i połączeniach.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uzdrowienie energii macierzyństwa oraz ciąży na wszystkich warstwach moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz na wszystkich warstwach ciał aurycznych moich anielskich skrzydeł. Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne, całkowite przekazanie Tobie wszystkich energii i wibracji we mnie, pochodzących z macierzyństwa oraz ciąży jakie przeniosłam od mojej własnej mamusi.

Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uzdrowienie energii macierzyństwa oraz ciąży na moich punktach akupunkturowych oraz w mojej kundalini, w promieniach mojego światła, na ich wszystkich przestrzeniach i poziomach.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uzdrowienie energii macierzyństwa oraz ciąży jeszcze podtrzymywanych razem z nieprzytomnością i nietrzeźwością, ze wzorcami zatrucia i zanieczyszczenia.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uzdrowienie energii macierzyństwa oraz ciąży, podtrzymywanych na moich czakramach zewnętrznych, czakramach pobocznych, na wszystkich moich czakramach ciała fizycznego, we wszystkich moich gruczołach dokrewnych.

Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz we mnie oraz w mojej własnej Duszy, wypełnienie bożym światłem, miejsc związanych z moim macierzyństwem oraz z ciążą.

Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uzdrowienie energii macierzyństwa oraz ciąży podtrzymywanych na moich kanałach energetycznych. Boże stwórczej siły Miłości, proszę dla mnie oraz dla mojej Duszy o pełną całkowitą opiekę i ochronę wobec energii i wibracji macierzyństwa oraz ciąży.

Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, całkowite uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci, będących przy mnie strażnikami macierzyństwa oraz ciąży.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji docierających do mnie ciężarnej kobiety przez piramidy, przez rozmaite inicjacje i energie Reiki, przez wszystkie inne inicjacje.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy mojego macierzyństwa oraz ciąży, od uzależnienia od fioletowego Beliala, od astralnych archaniołów Gabriela, Michała, Metatrona, oraz od wszystkich istot im podobnych, żerujących na pomieszaniu energii i na cierpieniu. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnieni mojej istoty, mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich energii i wibracji, jakie wchłonęłam kiedyś w buddyzmie, w religiach chrześcijańskich, w rozmaitych innych sektach wschodu, zachodu, północy i południa.

Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji związanych z moim macierzyństwem oraz z ciążą a wpływających na mnie ze strony fizycznych i energetycznych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i wszelkich innych zbędnych we mnie i znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów.

Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich szkodliwych energii i wibracji, wynikających z intencji, nawyków i potrzeb szkodzenia sobie i innych istotom. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich energii i wibracji wzmacnianych poprzez niegodziwe i nieprawe działania tych istot, które wtargnęły kiedyś w obszar mojego ciała fizycznego, w energie mojej Duszy, od wszystkich, których w moje energie wpuściłam ja sam, moja Dusza i jej inni poprzedni ziemscy awatarowie. Boże mojego serca, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich energii i wibracji związanych jeszcze z blokowaniem we mnie jasnych i czystych bożych energii. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich energii i wibracji połączonych z podtrzymywaniem we mnie energetycznej czerni, energetycznych ściemnień, zabrudzeń, rozmaitych odcieni szarości. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojego macierzyństwa oraz ciąży, od wszystkich negatywnych seksualnych intencji, nawyków i potrzeb.
Boże twórczej siły, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie macierzyństwa oraz ciąży od ulegania astralnym jaszczurom oraz z zależności od nich.
Boże stwórczej mocy Miłości, oddałam Tobie wszystkie moje intencje, nawyki, potrzeby, wszystkie misje, ślubowania, zobowiązania dotyczące mojego macierzyństwa oraz ciąży. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie, mojego macierzyństwa oraz ciąży od energii i wibracji wynikających z rozmaitych nieznanych mi teraz energii walki, energii magicznych, transowych, narkotycznych i alkoholowych. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie, mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich wzorców zatrucia alkoholem i narkotykami.

Proszę udziel mi teraz Boże Twojego instruktarzu jak, co i kiedy, ja oraz moja Dusza powinniśmy uczynić wobec mojego macierzyństwa oraz ciąży.
vBoże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji dot. macierzyństwa oraz ciąży Białego Astralu, jakie wkodowałam sobie w Grecji, Tybecie, Indiach, na Atlantydzie, na Lemurii i w innych ziemskich krainach.  Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji macierzyństwa oraz ciąży utrzymujących we mnie choroby, dolegliwości, napięcia, cierpienia.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii mojego macierzyństwa oraz ciąży jeszcze korespondujących we mnie z energiami wężowych astralnych istot.
Oddałam Tobie Boże całą moją niewiedzę na temat mojego macierzyństwa oraz ciąży.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie, mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich energii pochodzących z Białego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie, mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich energii i zachowań wynikających z inicjacji i wibracji satanistycznych oraz z nimi współbrzmiących.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich szkód, kłopotów, potencjalnych powikłań.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie, mojego macierzyństwa oraz ciąży od wszystkich energii utrzymujących we mnie jeszcze pustkę, próżnię oraz nicość w rozmaitych formach i myślokształtach.
Pozwalam aby uzdrowione bożą Miłością wszystkie miejsca we mnie oraz w mojej Duszy złączone do teraz z moim macierzyństwem oraz ciążą, świeciły i zawsze promieniowały bożym światłem, jaśniejszym niż tysiące słońc.

Boże wszystkich serc, proszę aby dokonało się teraz trwałe uzdrowienie mnie samej, mojego macierzyństwa oraz ciąży na wszystkich fizycznych i energetyczny przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich moich połączeniach energetycznych, we wszystkich moich relacjach z wszechświatem.

 


Dodano : 21-02-2009 Przez: s_majda Przeczytano: 730 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.