Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Prawa i równouprawnienie kobiet - intencje

 Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przestrzegania/nie, łamania/nie, dyskryminowania/nie praw kobiet do integralności i autonomii cielesnej, do czynnego, biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do edukacji, do zawierania umów, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do wolności rodzinnej, rodzicielskiej, religijnej oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
2) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przestrzegania/nie, określania/nie, narzucania/nie praw kobiet na podstawie zwyczajów miejscowych, plemiennych, zapisanych/nie w świętych księgach i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
3) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby akceptowania/nie przestrzegania/nie, wiedzy/nie, ignorowania/nie, przekonania/nie, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, równi pod względem swojej godności i swoich praw oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
4) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przestrzegania/nie, przekonania/nie, wiedzy/nie, ignorowania/nie, że kobieta jest/nie człowiekiem oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
5) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przestrzegania/nie, wiedzy/nie, ignorowania/nie, przekonania/nie, że prawa kobiet to system praw zapewniających kobietom i dziewczynkom pełnię praw człowieka i obywatela oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
6) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przestrzegania/nie, przekonania/nie, wiedzy/nie, ignorowania/nie, że prawa kobiet to uprawnienia i wolność zapewniająca kobietom i dziewczynkom równość z mężczyznami i chłopcami oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
7) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przestrzegania/nie, przekonania/nie, wiedzy/nie, ignorowania/nie prawa kobiet do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania ile, kiedy i w jakich odstępach czasu, chcą mieć dzieci, jak również do informacji i środków umożliwiających osiągnięcie tego celu oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
8) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przestrzegania/nie, przekonania/nie, wiedzy/nie, ignorowania/nie, odmawiania prawa do podejmowania decyzji w sprawie reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu, przemocy oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
9) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby stosowania języka, określeń deprecjonujących kobiety, seksistowskich, a nawet brutalnych, wulgarnych itp. oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
10) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby odczuwania strachu, lęku przed protestowaniem przeciwko łamaniu praw kobiet w obawie przed jeszcze gorszymi restrykcjami, karami oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
11) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie praw wyborczych biernych, czynnych tylko pod określonymi warunkami np. jeśli kobiety posiadają wyższe wykształcenie oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
12) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie zakazu zajmowania wysokich, a nawet kierowniczych stanowisk przez kobiety oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
13) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie zakazu wychodzenia z domu bez towarzystwa mężczyzny, bez okrycia ukrywającego tego co ją zdobi jak chusta, hidżab, burka, nikab, czador, chimar, a nawet kapelusz itp. oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
14) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie zakazu prowadzenia, kierowania samochodu przez kobietę, a także odwiedzania niektórych miejsc publicznych oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
15) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie że to mąż obdarza kobietę chwałą własnej osoby, która musi całkowicie podporządkować się woli męża oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
16) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie, przekonania/nie o wyższości mężczyzny nad kobietą, tego że zeznania kobiet są mniej wiarygodne niż zeznania mężczyzn oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
17) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego,, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie ograniczania roli kobiet do roli żony, matki, gospodyni domowej oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
18. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, że rolą, życiem kobiety jest nie jest niczym więcej niż wieczne pragnienie podporządkowania się mężczyźnie oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
19. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, że tylko ktoś, kto nie uważa kobiety za człowieka, może twierdzić, że prawa nie powinny być takie same dla kobiet i mężczyzn oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
20. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, iż kobieta w męskiej roli, tracąca zmysły od rywalizacji, jest z góry skazana na porażkę oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
21. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, że jeśli kobiety wezmą się za rządzenie, będą wychowywać tchórzy, którzy będą nienawidzić wojny oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
22. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, przykrywania, okrywania ciała kobiecego na wszelkie sposoby, tak aby widok nagiego, odkrytego ciała kobiety nie rodził pokuszenia, rozbudzania zmysłów płci przeciwnej oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
23. Naszego, a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, wmawiania sobie, innym, że marzeniem każdej kobiety jest bycie gospodynią domową, zajmować się kuchnią, dziećmi, jedyną rozrywką jest wyjcie do kościoła oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
24. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, że bez zgody męża lub ojca, kobieta nie może otworzyć konta w banku, podróżować, wystąpić o paszport, a nawet prowadzić samochodu oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
25. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, przyrównywania psychiki kobiecej z powodu jej słabości do psychiki dziecięcej, a nawet zwierzęcej oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
26. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, kobietce nie wypada być dziwną, niemiłą, mieć kompleksy, zły humor czy zbyt skomplikowaną osobowość oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
27. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby dziękowania Bogu za to, że nie stworzył nas kobietami (w inkarnacjach męskich) oraz narzekania, a nawet przeklinania Boga za to że stworzył nas kobietami (w inkarnacjach żeńskich) oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
28. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, że o wartości kobiety decyduje ilość urodzonych dzieci, a w szczególności płci męskiej, a także pogardzania kobietami (bycia/nie pogardzanymi kobietami) które nie wyszły za mąż, bezdzietnymi, odtrąconymi, rozwódkami, porzuconymi i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
29. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, że niewierne kobiety, cudzołożnice należy ukamienować oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
30. Naszego, a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie, zakazu wstępu kobietom do świątyń, klasztorów, a jeśli już to tylko do wydzielonych pomieszczeń, po przeprowadzeniu rytualnego oczyszczenia, stosownie ubrana, a w tym z nakryciem głowy, a w tym odpowiednią chustą i nie tylko oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
31. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, że zgodnie z dziewiętnastowiecznym "prawem krwi",mąż, który przyłapie żonę na zdradzie, ma prawo zabić ją i jej kochanka oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
32. Naszego, a przez nas cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby przekonania/nie, doświadczania/nie, że kobieta jest śmieciem, który należy zutylizować oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
33) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie zakazu wstępu kobietom do biblioteki uniwersyteckiej, a jeśli już to tylko w towarzystwie profesora mężczyzny lub z listem polecającym od niego naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
34) naszego, a przez nasze postępowanie cudzego, we wszelkich płciach, z wszelkich przyczyn, we wszelkich wymiarach naszej egzystencji, na rozmaite sposoby doświadczania/nie braku możliwości sprawowania przez kobiety prawnej opieki nad dziećmi, jedynym opiekunem prawnym był ojciec dzieci, który o nich decydował oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków.

Spisała Jolanta Debiec


Dodano : 22-08-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 694 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.