Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Uzdrowienie relacji z rodziną; modlitwa

Autorka Anna Kubanek
Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą, całą naszą istotą, bytem, tworem prosimy Ciebie abyś sobą wypełnił i oczyścił całą przestrzeń do której, ku której się modlimy. Prosimy też Boże o Twoją zgodę na tą naszą modlitwę wstawienniczą dla moich członków rodziny, męża, syna, córki, ich Dusz, bytów, tworów.
Proszę Ciebie Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą o kasację teraz wraz z wszelkimi obciążeniami i wzorcami naszego działania wszystkich naszych umów, przysiąg, próśb i wszelkich im pochodnych ograniczeń a także spraw z nimi powiązanych zawartych kiedykolwiek z członkami mojej rodziny i ich Duszami dotyczących świadkowania i strażnikowania które blokują przepływ Twojego Światła Miłości. Prosimy Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą o akt łaski dla mnie dla mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, twora oraz dla moich członków rodziny, ich Dusz, bytów, tworów, który skasuje w pełni i całkowicie nasze misje strażnikowania na każdym poziomie ochraniania, pilnowania a także poświadczenia złożonych przed moją Duszą, Duszami moich członków rodziny przez wszelkie inne istoty wszelkich ślubów w tym przysięgi małżeńskiej, partnerskiej bóstwom i bogom (obojga płci) oraz Stwórcy a także ślubów i przysiąg wierności pomiędzy wszelkimi istotami, duszami, ludźmi, bytami, tworami również ślubów i przysiąg wszelkim dobrom ziemskim i niematerialnym (bałwochwalczym).
Proszę Ciebie Boże Sił Stwórczych Miłości wspólnie z moją Duszą o to aby zawsze i wszędzie wszystko odbywało się według Twojej woli Stwórco, a nie według kaprysów, pomysłów, transów, kodowań moich, mojej Duszy, całej naszej istoty oraz moich członków rodziny, ich Dusz, bytów, tworów. Prosimy aby już od teraz nastąpiło pełne, trwałe zharmonizowanie naszej woli, woli moich członków rodziny z Twoją Światłości.
Prosimy Boże wspólnie z moją Duszą o otwarcie mojego serca, całej naszej istoty, bytu, twora na urzeczywistnienie skutków tej modlitwy na trzeźwo i przytomnie tak jak Ty Boże byś to widział.
Z uwagi na najwyższe dobro moje, mojej Duszy, całej naszej istoty, moich członków rodziny, ich Dusz, bytów, tworów prosimy o interwencję według Twoich kategorii Stwórco tak, aby nie było cofania, nanoszenia blokad, kreowania zmian na niekorzyść naszą, naszych twórczych modlitw i ich skutków oraz aby zostały rozkodowane i cofnięte wszelki blokady, opory jakie według Twoich kategorii Stwórco działają przeciwko nam, moim członkom rodziny i ich Duszom na niekorzyść naszą, naszych twórczych modlitw i ich skutków. Prosimy Boże Dawco Życia o pokazanie nam całej prawdy o nas, o sytuacji, o uwikłaniach w jakich żyjemy, skąd one wynikają, ku czemu nas i bliźnich prowadzą i czy my działamy tak naprawdę według naszej lub cudzej woli.
Prosimy także Stwórco o Twoją ochronę dla mnie, mojej Duszy, całej naszej istoty, bytu, twora oraz członków mojej rodziny, ich Dusz, bytów , tworów w czasie, a także po ukończeniu tej oto modlitwy we wszystkich wymiarach naszej egzystencji również aby nie było ze strony mojej Duszy oraz Dusz moich członków rodziny cofania, nanoszenia blokad, kreowania zmian na niekorzyść naszą, naszych twórczych modlitw i ich skutków.
Zapraszamy Boże wszystkich, których Ty Boże Dawco Życia chciałbyś widzieć na tej modlitwie wystawienniczej i prosimy Ciebie Stwórco aby wszystko odbywało się na Twoją odpowiedzialność bez znamion bałwochwalstwa, tak jak Ty Boże byś to widział. Jeśli są Boże Dawco Życia jakieś niedociągnięcia, luki, nieodpowiednie sformułowania w tej oto modlitwie to prosimy wspólnie z moją Duszą i całą naszą istotą o natychmiastową korektę według Twoich Boże kryteriów dla dobra naszego i bliźnich . Prosimy Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą o Twoją ingerencję, abyś Boże pokazał mnie, mojej Duszy oraz moim członkom rodziny, ich Duszom jakie korzyści przejawiamy żyjąc w Twoim Świetle Miłości i co daje praca w powrocie do Ciebie Boże. Prosimy Boże Dawco Życia przypomnij nam jak żyliśmy w Twoim Świetle Miłości zanim my, nasze Dusze zbłądziły i oddaliły się od Ciebie Stwórco. Prosimy Boże Dawco Życia o Twoją ingerencję aby moi członkowie rodziny, ich Dusze już nie komplikowały, nie przeszkadzały w pracy z Tobą Boże. Prosimy aby moi członkowie rodziny, ich Dusze już nie utrudniały kontaktu z Tobą Boże, aby nie uciekały w choroby i nie ściągały do siebie innych szkodliwych, bytów, istot, tworów. Prosimy Ciebie Stwórco o usunięcie wszelkich oporów moich, mojej Duszy oraz oporów moich członków rodziny i ich Dusz blokujących przepływ boskiego Światła Miłości. Prosimy wspólnie z moją Duszą , całą naszą istotą o kasację teraz wraz z wszelkimi obciążeniami i wzorcami naszego działania, wszystkich obcych wpływów, podpięć, kodowań, przekierowań nie pochodzących od Stwórcy a pochodzących od innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów abyśmy mogli już teraz mieć trwały, swobodny, niewinny kontakt z Tobą Stwórco według Twoich kryteriów. Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą, bytem, tworem prosimy Ciebie abyś teraz wytłumaczył nam oraz moim członkom rodziny i ich Duszom według Twoich kategorii wszelkie słowa, pojęcia, zwroty, metafory jakie są niezrozumiałe aby mogło nastąpić rzeczywiste, trwałe uwolnienie z wszelkich naszych ograniczeń, które blokują przepływ Twojego Światła Miłości. Przepraszamy wspólnie z moją Duszą moich członków rodziny i ich Dusze za wszelkie zło, krzywdy wyrządzone w tej inkarnacji jak i w poprzednich inkarnacjach jakich kiedykolwiek doświadczyli z rąk moich bądź mojej Duszy. Przepraszamy teraz wszystkie ofiary naszych działań. Przepraszamy wspólnie z moją Duszą za bycie oprawcami, katami i prosimy Ciebie Boże Dawco Życia o sąd nad nami i o sprawiedliwe wyrównanie energii między nami.
Oddajemy Tobie Boże Dawco Życia całą naszą złą karmę jaka się wytworzyła między mną a członkami mojej rodziny a która może blokować bądź blokuje przepływ Twojego Światła Miłości. Prosimy o kasację wszystkich przyczyn karmicznych tu nie wymienionych a znanych Tobie Boże. Prosimy Ciebie Boże o usunięcie wszelkich nakładek, zakładek, rogów, kapeluszy, wszelkich nakryć głowy i wszystkich tu nie wymienionych a znanych Tobie Boże a które mogą blokować przepływ Twojego Światła Miłości.
Boże Dawco Życia oddajemy Tobie cierpienia mojego ciała fizycznego, cierpienia mojej Duszy oraz ciał fizycznych moich członków rodziny i cierpienia ich Dusz, które blokują przepływ Twojego Światła Miłości. Już teraz jesteśmy wdzięczni za uwolnienie nas od wszelkiego rodzaju cierpienia i bólu.
Prosimy Boże Dawco Życia o uwolnienie nas od wszelkich hipnoz, transów i kodowań, które blokują przepływ Twojego Światła Miłości. Oddajemy teraz Tobie Boże te wszystkie kodowania i prosimy aby wszystko już teraz odbywało się na trzeźwo i przytomnie zawsze i wszędzie.
Prosimy Boże uwolnij nas od skutków medytacji wymiany. Przepraszamy za wszelkie bluźnierstwo jakiego my i moi członkowie rodziny i ich Dusze kiedykolwiek się dopuściły.
Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą, z moimi członkami rodziny i ich Duszami prosimy o uwolnienie nas od podtrzymywania w nas energii, wibracji, symboli, kodów i kotwic Reiki oraz jej skutków poprzez przyjęcie przez nas inicjacji Reiki, które blokują przepływ Twojego Światła Miłości. Przepraszamy teraz za to, że szukaliśmy mocy tam gdzie nie ma Ciebie Boże. Jesteśmy wdzięczni za uwolnienie nas teraz od wszelkich inicjacji, znaków, figur geometrycznych wkodowanych w nas, nasze Dusze, a które blokują i utrudniają przepływ Twojego Światła Miłości.
Prosimy Boże uwolnij nas od strachu przed kontaktem z Tobą, przed Twoim Bożym gniewem wpojonym nam w przeszłości przez rozmaite istoty, jako byś był Bogiem, którego trzeba się bać. Oddajemy teraz Tobie Boże cały ten strach, który może blokować i blokuje przepływ Twojego Światła Miłości i wpływa na nasze wspólne relacje także na kontakt z Tobą Boże jak również wszelkie błędne wyobrażenia na Twój temat Boże Dawco Życia. Prosimy pomóż nam odnowić kontakt z Tobą. Boże wspólnie z moją Duszą i Duszami moich członków rodziny prosimy uwolnij nas od wszelkiej agresji wobec nas samych, zachowań, które wpływają destrukcyjnie na nasze wzajemne relacje. Oddajemy teraz Tobie Boże całą złość, agresję. Jesteśmy wdzięczni z moją Duszą już teraz za uwolnienie nas od tych wszelkich negatywnych zachowań również tych tu nie wymienionych a znanych Tobie Boże, które blokują przepływ Twojego Światła Miłości. Prosimy Boże o uwolnienie nas i moich członków rodziny , ich Dusz od wszelkich, każdego rodzaju, wielkości, koloru lin, kajdan, łańcuchów, pułapek zwanych ośmiorniczkami oraz innych zniewoleń jak i sieci narzuconych na nas, narzuconych wzajemnie przez nasze Dusze blokujących nasze ciała auryczne, punkty akupunkturowe, meridiany a hamujących przepływ Twojego Światła Miłości do nas. Prosimy o odprowadzenie wszelkich bytów astralnych jeśli takowe są przy mnie, przy mojej Duszy i przy moich członkach rodziny i ich Duszach.
Przepraszamy Boże za wszelkie negatywne zachowania, które wpłynęły na zablokowanie Twojego Światła Miłości.
Prosimy Boże o udrożnienie naszych i moich członków rodziny i ich Dusz kanałów czakrowych aby już teraz Twoja Miłość i Twoja wola mogła przejawiać się w naszym życiu, życiu moich członków rodziny i ich Dusz. Prosimy Boże o takie prowadzenie nas, naszych Dusz aby nasze Dusze już więcej nie błądziły i aby zawsze znalazły drogę do Ciebie Boże Dawco Życia. Przepraszamy Boże za wszelkie bałwochwalstwo, oddajemy teraz Tobie Boże wszelkie znamiona naszego bałwochwalstwa. Przepraszamy między innymi za ściąganie węży i bóstw wężowych do naszych energii. Przepraszamy za promowanie kultu bóstw wężowych. Oddajemy teraz Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą z moimi członkami rodziny i ich Duszami wszystkie węże rakowe, robaki, węże energetyczne. Prosimy Boże przyjmij je na swoje utrzymanie i poinstruuj nasze Dusze aby już nie ściągały ich do siebie. Poprowadź Boże nasze Dusze tak i udziel takiego instruktażu aby nasze Dusze żyły w zgodzie z nami, ziemskimi osobowościami i aby sobie pomagały a nie utrudniały wspólne przebywanie razem tu na Ziemi.
Prosimy Boże Dawco Życia o uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców między innymi wiedźmy, czarnej modliszki, gumbasa, prostytutki i nie tylko i wszystkich innych znanych Tobie Boże a tu nie wymienionych które blokują przepływ Twojego Światła Miłości do nas, prosimy również o uwolnienie nas i Dusz moich członków rodziny od wzorców łysego c.... , który w jakikolwiek sposób blokuje otrzymywanie Twoich łask Boże, podpowiedzi.
Prosimy Boże Dawco Życia o uwolnienie nas również od złości na Ciebie Stwórco, jaka mogła się pojawić jak również od poczucia zawodu na Tobie Boże. Oddajemy teraz to wszystko Tobie Boże i przepraszamy za takie czyny.
Prosimy Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą o uwolnienie nas oraz moich członków rodziny i ich Dusz od zadawania sobie wzajemnie bólu i cierpienia wynikającego z zawartych między innymi umów, ślubowań, przysiąg, inicjacji, praktyk magicznych, czarno-tantrycznych, satanistycznych, lucyferańskich i wszelkich innych tu nie wymienionych a znanych Tobie Boże. Dziękujemy za uwolnienie od bólu i cierpienia, oddajemy Boże cały ten ból i cierpienie Tobie.
Prosimy Boże oczyść nasze intencje dotyczące chorowania. Oddajemy teraz Tobie Boże wszelkie negatywne skutki naszych działań powodujące choroby naszego ciała fizycznego i ciał moich dzieci i ich Dusz.
Prosimy Boże wspólnie z moją Duszą abyśmy już teraz z łatwością znajdowali wyjście z każdej trudnej sytuacji, która blokuje przepływ Twojego Światła Miłości i byli zawsze poprowadzeni przez Ciebie Boże szukając rozwiązań.
Prosimy również Boże wspólnie z moją Duszą o takie prowadzenie dla nas aby wychowanie moich dzieci przepełnione było teraz Twoją Miłością, naucz nas Boże kochać siebie tak jak Ty kochasz bo tylko wtedy nasze życie będzie szczęśliwe, zharmonizowane kiedy Ty Boże będziesz nas uczył , prowadził i opiekował się nami. Boże prosimy uwolnij mnie i moją Duszę od zachowań, schematów przejętych od innych istot a które w jakikolwiek sposób utrudniają, blokują kontakt z Tobą Boże. Prosimy Boże otwórz moje serce, moją Duszę abym mogła teraz dawać moim członkom rodziny czystą miłość mojego serca.
Prosimy Boże uwolnij mnie, moją Duszę od wszelkiego poczucia beznadziejności i bezsilności. Wypełnij nas Boże Dawco Życia energią życia abyśmy już teraz bez przeszkód mogli doświadczać życia, w którym przejawia się Twoja wola a nie nasza. Przejmij Boże kontrolę nad nami, moimi członkami rodziny, ich Duszami, nad naszym życiem i naucz nas żyć łatwo, lekko, z radością, Twoją Boże Miłością. Prosimy poprowadź i udziel instruktażu mnie, mojej Duszy, moim dzieciom , ich Duszom jak również mojemu mężowi, jego Duszy. Prosimy Boże Dawco Życia poucz nasze Dusze aby już nie komplikowały i nie utrudniały nam pracy, abyśmy już teraz zawsze miały czas na prace oczyszczania siebie i swojej Duszy. Naucz nas Boże jak postępować aby nasze wspólne relacje oparte były na miłości i wzajemnym szacunku. Niech nasze życie będzie już teraz zgodne, harmonijne i wypełnione Twoim Światłem Miłości. Prosimy Boże o wypełnienie całej naszej przestrzeni, w której przebywamy, naszego mieszkania, domu Twoim Boskim Światłem Miłości. Prosimy o ułatwienie nam naszej pracy z Tobą , wedle Twoich kryteriów Boże aby już teraz moi członkowie rodziny i ich Dusze zobaczyły jak można żyć w Twoim Boże Świetle Miłości dla najwyższego dobra nas wszystkich. Zaingeruj Boże i pokaż jak pracować aby to było z korzyścią dla nas wszystkich dla najwyższego dobra.
Prosimy również Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą o Twoją zgodę na zapraszanie do pracy przy oddawaniu intencji, uzdrawianiu relacji oraz modlitwach i pokłonach w pracy przy oczyszczaniu ze wszelkich wzorców, blokad powodujących brak przepływu Twojej Boże Miłości Dusze moich członków rodziny bo wtedy będziemy mogli skutecznie pracować i wspólnie powracać do Ciebie Boże Dawco Życia. Prosimy aby oddawanie intencji, modlitwy z Duszami moich członków rodziny odbywały się na Twoją Boże Dawco Życia odpowiedzialność.
Błagamy Boże o Twoją łaskę i Twoje Boże Dawco Życia błogosławieństwo. Prosimy Boże o sąd nad nami, naszymi Duszami i o sprawiedliwe wyrównanie energii między nami.
Prosimy Boże Dawco Życia aby ta oto modlitwa wstawiennicza od teraz trwale wpływała na mnie, moją Duszę oraz moich członków rodziny i ich Dusze aby byli zaangażowani w nią bez żadnych naszych przekrętów polegających między innymi na uciekaniu w sen, w nieprzytomność, na chowaniu się, na zatykaniu uszu, zaprzeczaniu, wyrzucaniu na nas samych i na wszystkich wokół złości , buntu, a w tym wobec Ciebie Światłości, na kierowaniu uwagi na coś innego, na przekręcaniu słów modlitwy , na słuchaniu innych aniżeli Ciebie Stwórco.
Prosimy Boże dopowiedz co jeszcze.


Dodano : 29-09-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 738 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.