Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Technologia Keshe, pole serca, matryca Energetyczna - intencje do przemodlenia

Opracował Michal Żak

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. jak i jako gorliwi/nie poszukiwacze wiedzy m.in. o technologii plazmowej/nie, energetycznej/nie i nie tylko m.in. bazujący/nie na własnych i cudzych przesłankach m.in. autorytetów naukowych, protoplastów, inspiratorów, promotorów technologii m.in. plazmowej/nie, energetycznej/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego, a przez nas cudzego m.in. spotykania/nie, doświadczania/nie ingerencji m.in. strażników, weryfikatorów, świadków, ochroniarzy, obrońców, powodów, promotorów, beneficjentów, ofiar, nadzorców, kontrolerów, inicjatorów, inspiratorów i nie tylko m.in. technologii plazmowej/nie, energetycznej/nie i nie tylko, oraz wymieniania/nie z nimi poglądów w sposób etyczny/nie, kulturalny/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zdobywania/nie wiedzy o polu magnetycznym i kreacji w tym polu poprzez to pole i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. pole magnetyczne utworzone jest przez promienie magnetyczne przemierzające cały wszechświat i nie tylko, a interakcja dwóch takich promieni o podobnej sile, ale o przeciwnych kierunkach m.in. tworzy/nie plazmę, czyli m.in. kulkę złożoną z tych dwóch promieni poruszających się ze sobą, za sobą i nie tylko m.in. wokół wspólnego środka, który jest punktem ich wzajemnego bilansu, punktem nazywanym duszą i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. dusza, to punkt przez który przechodzą najszybsze promienie magnetyczne, który ma bezpośrednie połączenie z centralnym promieniem magnetycznym wszechświata i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. wzajemne tarcie promieni magnetycznych powoduje uwalnianie kolejnych promieni magnetycznych, które m.in. zaczynają radiować na zewnątrz plazmy i tak, jak w magnesie wychodzą z jednej strony, lekko słabną, zaczynają wracać, oraz są z drugiej strony zasysane i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że gdy m.in. krążące wokół plazmy promienie magnetyczne natrafiają na kolejne promienie magnetyczne m.in. bliskie ich wartościom, pochodzące z innych plazm, to m.in. zaczynają współgrać ze sobą, a proces się powtarza tworząc kolejne porcje plazmy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków8. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. każda plazma tworzy pole o innej sile i prędkości, a zbiór podobnych plazm tworzy ich środowisko, oraz, że razem tworzą jedno wspólne pole o danej sile i prędkości, przy czym najszybsze pola tworzące wszechświat m.in. w wyniku tarcia o siebie, tworzą filtry, które zaczynają zwalniać przechodzące przez nie pola, co w konsekwencji prowadzi do manifestacji materii i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. nauczyciele, oraz strażnicy, weryfikatorzy, świadkowie, ochroniarze, obrońcy, sprawcy, promotorzy, beneficjenci, ofiary, nadzorcy, kontrolerzy, inicjatorzy, inspiratorzy i nie tylko m.in. technologii plazmowej, energetycznej i nie tylko m.in. uczą patrzeć na całość zjawisk, a nie na poszczególne elementy, bo analizowanie pojedynczych elementów nie daje pełnego oglądu zjawiska i powoduje przekłamania i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego, a przez nas cudzego m.in. bycia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie się m.in. jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, znaczenia, rasy, gatunku, płci i pochodzenia m.in. jasnowidzący/nie i nie tylko, którzy m.in. mają/nie większy ogląd na zjawiska, patrząc na nie i weryfikując je z Bogiem, niż m.in. przeciętni/nie promotorzy technologii plazmatycznej/nie, energetycznej/nie i nie tylko, którzy m.in. patrzą na zjawiska przez pryzmat i filtry, które narzucili/nie twórcy technologii, a nie potrafią tego zweryfikować, oraz przyjmują wszystko na słowo i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że jeżeli m.in. wszystko jest fraktalne ,,jako w niebie tak i na ziemi”, to kreacja jest taka sama na każdym poziomie kreacji i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że jeżeli m.in. plazma jest zawsze całością razem z tym, co z niej wychodzi, oraz z tym, co do niej wchodzi, to jedno nie istnieje bez drugiego i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. patrząc na całość, to my i wszystko wokół m.in. jesteśmy/nie częścią samego Kreatora, oraz, że wszystko, co od niego wychodzi, to do niego wraca i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zastanawiania/nie się, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. jak podzielić pole magnetyczne, które jest całością z resztą, oraz prób dzielenia go na dwie części i nazywania go dobrym i złym i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. jak podzieli się magnes na dwie części, to każda część będzie miała dwa bieguny, oraz będzie stanowiła całość i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. niska wibracja, aby stać się taką, musi najpierw spowolnić swoje pola, co oznacza, że wcześniej była szybsza, ale przechodząc przez różne filtry na swojej drodze zwolniła, oraz, że m.in. ta niska energia nie pojawia się znikąd, bo inaczej mielibyśmy dwóch Bogów i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. poprzez powtórzenia m.in. wzory organizowane przez pola morficzne stają się coraz bardziej prawdopodobne, nawykowe, a siła, którą wywierają te pola, jest siłą nawyku i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. kosmiczna świadomość ze swoim nieskończonym potencjałem m.in. spiskuje/nie przeciwko nam m.in. przez morficzne pole strachu, perspektywy ograniczających lęków m.in. stwarzających/nie podziały i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19. Naszego, a przez nas cudzego m.in. dostrzegania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. różnic między dzieleniem się pełnymi/nie informacjami, wiedzą na temat technologii plazmowej/nie, energetycznej/nie, aby umożliwić ludziom dokonywanie świadomych wyborów, a m.in. rozsiewaniem pozornych prawd i wiedzy spowitej w lęk i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. strachu będącego złudzeniem percepcji, oraz izolowania się m.in. w związku ze stosowaniem sprawnych/nie urządzeń i artefaktów produkujących/nie plazmę, energię i nie tylko m.in. ze źródeł pewnych/nie, sprawdzonych/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21. Naszego, a przez nas cudzego m.in. dostrzegania/nie analogii między zasadą działania technologii plazmatycznej/nie, energetycznej/nie i nie tylko, a m.in. działaniem pola torsyjnego serca i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. pole serca wygląda/nie, jak obwarzanek złożony z dwóch wirujących pól, gdzie wewnętrzne obraca się w jedną stronę, a zewnętrzne w drugą i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. między polami torsyjnymi serca wirującymi w przeciwne/nie strony m.in. znajduje się wir, a w wirze informacja, jako potencjał m.in. łącząca/nie się z obydwoma obejmującymi się polami, oraz że m.in. tworzy to moment wyhamowania i rozpędu zarazem, co m.in. pomaga informacji wystrzelić poprzez próżnię, jako forma, działanie, doświadczenie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. serce wytwarza/nie najpotężniejsze/nie, rytmiczne/nie pole elektromagnetyczne/nie ciała i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. pole serca zapewnia/nie nam bezpośredni/nie dostęp m.in. do wewnętrznego głosu, mądrości, komnaty bezgranicznego potencjału i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. pole torsyjne serca jest pierwszą rzeczą, jaka powstaje, zanim się pojawi serce fizyczne, oraz, że wszystko jest emanacją tego pola torsyjnego i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. kiedy nawiązujemy kontakt z polem serca, to uzyskujemy dostęp do czystego potencjału, takiego jakim był, zanim zamanifestował się, jako forma lub doświadczenie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. poprzez pole serca możemy nawiązać kontakt między m.in. nierozróżnionymi stanami informacji i potencjałem świadomości m.in. zanim informacja przybierze formę i zdefiniuje się przez działanie, perspektywę, działanie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. pole serca jest bramą do wszystkiego, co jest i wszystkiego, czego można doświadczyć i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. tworzymy/nie rezonans ze wzorem m.in. zanim ten wzór zostanie oddzielony, zidentyfikowany i nazwany, jako konkretne doświadczenie, oraz, że m.in. gdy próbujemy uleczyć jakąś część ciała, to nie jest tak naprawdę część ciała, bo część ciała jest czymś oddzielonym od całości, zidentyfikowanym, nazwanym i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. fizyka świadomości serca, to fizyka nas samych, miłości i nie tylko, która m.in. jest/nie tą samą fizyką pól torsyjnych, która wspiera m.in. działanie i uzdrawianie na odległość, natychmiastowe podróże w czasie, lewitacje, niewidzialność, nieograniczoną darmową energię i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. torus jest/nie świadomością wirującą/nie w eterze, plazmie i nie tylko, oraz, że jest/nie, jak pojemnik, przez który potencjał świadomości może doświadczyć samego siebie, jako formy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
33. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. wiele/nie pól torsyjnych, czyli wehikułów kosmicznej świadomości zagnieżdża się razem, tworząc m.in. bryły platońskie, figury geometryczne, oraz że w zależności od liczby połączonych pól torsyjnych kształty się zmieniają m.in. dając początek różnym formom geometrycznym i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
34. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. zagnieżdżenie wielu/nie pól torsyjnych m.in. może/nie trwać bez końca, oraz tworzyć/nie nieskończoną liczbę kształtów m.in. fraktalnych, holonomicznych, czyli zmieniających orientację, kierunek swego ruchu, rozprężenie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
35. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. torus jest wyjątkową, bardzo stabilną formą opływową w hydrodynamice, oraz pozwala, by ciecz płynęła spiralnie na zewnątrz i do wewnątrz po jednej powierzchni i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
36. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. torus jest idealną, naturalną formą opływową, dzięki której można stworzyć z eteru, plazmy i nie tylko m.in. pozornie osobne jednostki, wystarczająco stabilne, żeby przetrwać i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że jeżeli m.in. wszechświat składa się z uniwersalnej substancji m.in. eteru, plazmy i nie tylko, to właśnie te formy tworzą różne, oddzielne rzeczy z nich samych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
38. Naszego, a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, aktywowania/nie m.in. za pomocą skupionej siły woli, intencji i nie tylko m.in. sztucznych/nie matryc energetycznych/nie m.in. służących/nie uzdrawianiu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
39. Naszego, a przez nas cudzego m.in. łączenia/nie w siatki m.in. świętych/nie wzorców geometrycznych z wiedza kabalistyczną, oraz wzorami fizyki kwantowej m.in. traktując je, jako matryce energetyczne początkowe i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
40. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przywoływania/nie aniołów, mocy, Dusz, istot, bytów, tworów i nie tylko m.in. z energii próżni, oraz zapraszania/nie, umieszczania/nie ich strategicznie/nie w obrębie/nie pożądanej formy m.in. programując/nie w ten sposób m.in. wirtualne/nie urządzenia, artefakty i nie tylko m.in. wytworzone/nie na zasadzie m.in. technologii plazmatycznej/nie, energetycznej/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
41. Naszego, a przez nas cudzego m.in. decydowania/nie do czego mają służyć wytworzone/nie przez nas i nie tylko m.in. wirtualne/nie urządzenia plazmatyczne/nie, energetyczne/nie i nie tylko, oraz przyporządkowywania/nie im istot duchowych pełniących różne role, wykonujących/nie różne prace dla posiadacza artefaktów, urządzeń i nie tylko, oraz m.in. poprzez takie działania konstruowania międzywymiarowych matryc, kolektorów i nie tylko m.in. mających/nie dostęp do hiperprzestrzeni i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
42. Naszego, a przez nas cudzego m.in. stwarzania/nie, rozwijania/nie, wykorzystywania/nie m.in. międzywymiarowych technologii wirtualnych/nie m.in. obejmujących/nie przestrzeń z pola punktu zerowego, pola serca, oraz m.in. łączących/nie elementy wyobrażone z rzeczywistymi i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
43. Naszego, a przez nas cudzego m.in. sięgania/nie do wrót, portali, okien i nie tylko m.in. międzywymiarowych/nie i nie tylko, oraz m.in. wyciągania/nie z nich tego, czego potrzebujemy/nie m.in. plazmy, energii, oraz konkretnych wirtualnych/nie przedmiotów m.in. ufając/nie, że mamy do dyspozycji coś czego potrzebowaliśmy/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
44. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. dostrojenie się do obfitości, miłości, umiejętności uzdrawiania samego siebie i innych m.in. wymaga/nie stworzenia koherentnych, korzystnych układów odniesienia i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
45. Naszego, a przez nas cudzego m.in. robienia/nie miejsca w ciele, energetyce, w naszym życiu i nie tylko m.in. na przepływ Bożej Łaski, Miłości, Światła i nie tylko m.in. poprzez rezygnowanie/nie m.in. z ładunków emocjonalnych i atraktorów, których nie chcemy, oraz z rozróżniania skupionego na przeciwieństwach, czyli plusach i minusach jakichś przejawień i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
46. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. myśli, intencje i nie tylko, którym m.in. nie nadajemy żadnego kierunku zachowują swoją moc, ale m.in. brakuje im jasno sprecyzowanego punktu odniesienia, celu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
47. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. energia nieświadomych myśli, intencji, nawyków, wzorców, programów, kodowań i nie tylko m.in. zamieszkuje w polu morficznym, czyli potencjale kwantowym nieświadomego umysłu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
48. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. pola morficzne postrzegane, jako uniwersalne bazy danych m.in. form organicznych, żyjących, abstrakcyjnych, mentalnych i nie tylko m.in. przenikają/nie, otaczają/nie jednostkę morficzną, która m.in. decyduje o charakterystycznej strukturze pola, oraz o wzorcu aktywności na wszystkich poziomach złożoności i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
49. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. pola morficzne i nie tylko m.in. są/nie kształtowane i stabilizowane m.in. poprzez rezonans morficzny z wcześniejszych podobnych do siebie jednostek morficznych, będących pod wpływem pól tego samego rodzaju, oraz dlatego posiadają pamięć skojarzeniową, oraz tendencję do utrwalania się, tak jak m.in. nawyki, wzorce, programy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
50. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wierzenia/nie, przekonania/nie, twierdzenia/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie, że m.in. Matryca Energetyczna, plazma, energia i nie tylko m.in. posiada/nie ogromne pole morficzne, oraz zdolność do dzielenia się na małe pola morficzne i nie tylko, które pozwalają wkroczyć m.in. w zjednoczone pole świadomości z jak najmniejszym wysiłkiem i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

Bibliografia:
Bartlett R.: Fizyka cudów, Studio Astropsychologii, Białystok 2012.
https://www.facebook.com/groups/1597467270577718/permalink/1976855659305542/
Jonsson M.J.: Metoda dwupunktowa w praktyce, Studio Astropsychologii, Białystok 2016.


Dodano : 28-10-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 450 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.