Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Linie rodowe – intencje do przemodlenia

Temat należałoby połączyć ze zjawiskiem takim jak ``cykle planetarne``  Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. bycia/nie zniewolonym, sterowanym, manipulowanych, kierowanym, prowadzonym, hipnotyzowanym, niewolonym oraz wszelkie tego odpowiedniki, zamienniki i nie tylko przez m.in. protoplastę, założyciela, pomysłodawcę rodu i wszelkie ich odpowiedników zamienników i nie tylko a w tym przez istotę, Duszę ... i nie tylko oraz bycia jak i jako takie istoty i takiego naszego a przez nas cudzego postępowania, oraz doświadczania, nie doświadczania własnych, cudzych obciążeń ,wzorców działania, intencji, nawet tych oczyszczonych, nie oczyszczonych przez Stwórcę zdefiniowanych według kategorii własnych, cudzych, Stwórcy oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
2) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. bycia/nie m.in. marionetką, kukiełką, pacynką, laleczką, plakatem, makietą, pionkiem, popychadłem i nie tylko oraz wszelkie tego odpowiedniki, zamienniki, synonimy nie tylko m.in. w rekach m.in. protoplasty, założyciela, pomysłodawcę rodu i wszelkie ich odpowiedników zamienników i nie tylko a w tym przez istotę, Duszę .... i nie tylko oraz bycia jak i jako takie istoty i takiego naszego a przez nas cudzego postępowania i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
3) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. posiadania/nie, zawierania/nie zarówno dobrowolnie jak i pod przymusem i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, znaczenia, ważności, struktury, rangi i nie tylko m.in. umów, długów, zobowiązań, inicjacji, rytuałów, sakramentów, przyrzeczeń, przysiąg, ślubowań, aktów, cyrografów, hipnoz i nie tylko i wszelkich tego odpowiedników, zamienników i nie tylko oraz aneksów do niech i nie tylko z/nie , przez/nie m.in. protoplastę, założyciela, pomysłodawcę rodu i nie tylko w tym z/nie, przez/nie istotę, duszę.... oraz kasowania/nie, oddawania/nie ich Bogu Dawcy Życia i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
4) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. wywyższania/nie, poniżania/nie m.in. Boga Dawce Życia, bóstwa, żywych bogów, półbogów, boginie, władców ludzi władców dusz i nie tylko ponad/nie m.in. wszystko/nie, ponad wszystkich/nie m.in. przodków naszych/nie, ponad wszystkich/nie przodków innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, roślin, kosmitów i nie tylko we wszystkich liniach rodowych naszych i innych oraz przed protoplastów, założycieli, pomysłodawców wszelkich linii rodowych i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
5) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. wywyższania/nie, poniżania/nie m.in. protoplastów, założycieli, pomysłodawców wszelkich linii rodowych i nie tylko ponad Boga Dawce Życia, bóstwa, żywych bogów, półbogów, boginie, władców ludzi władców dusz, kosmitów i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
6) naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania, uznawania doświadczania m.in. proszenia/nie m.in. Boga Dawce Życia o otrzeźwienie, oprzytomnienie o uwolnienie nas i wszystkich naszych/nie cudzych/nie potomków w czasie, w czasach, półczasach, pozaczasem, w przestrzeniach w całej/nie wielowymiarowości, w materii i poza nią, o uwolnienie ich/nie i nas/nie od wszystkich/nie obciążeń rodowych/nie, linii rodowych/nie męskich/nie, żeńskich/nie, wszelkich ras, gatunków i wszelkich innych które Bóg Dawca Życia zna/nie, które stworzył/nie w czasie, w czasach, półczasach w całej wielowymiarowości, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
7) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. kasowania/nie, oddawania/nie, ściągania/nie, przywoływania/nie, kodowania/nie, przenoszenia/nie, posiadania/nie i nie tylko wszelkich obciążeń rodowych/nie, linii rodowych/nie i nie tylko oraz tego doświadczania tego wszelkich skutków, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
8) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. posiadania/nie i nie tylko m.in. wiedzy/nie o naszych /nie, cudzych/nie liniach rodowych oraz na czym one polegają, jak wyglądają, jakie/nie są/nie obciążenia nasze/nie, cudze/nie zarówno w genach, zarówno energetyczne jak i fizyczne, duchowe, materialne i wszelkie inne i nie tylko oraz proszenia m.in. Boga Dawcę Życia aby powiedział, dopowiedział, ujawnił nam w sposób bezpieczny dla nas dla wszystkich innych, jakie są obciążenia, na czym one polegają, jakie są schematy ich powstawania i jak możemy się od tego trwale, skutecznie uwolnić w Bogu i poprzez Boga Dawce Życia poprzez współtworzenie z Nim na jego/nie odpowiedzialność, bezpiecznie, niewinnie, twórczo i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
9) naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania, uznawania doświadczania m.in. kasowania/nie, oddawania/nie, ściągania/nie, przywoływania/nie, kodowania/nie, przenoszenia/nie, posiadania/nie i nie tylko wszelkich blokad, kodowań, obciążeń rodowych/nie, linii rodowych/nie zarówno żeńskich jak i męskich, wszelkich gatunków, ras i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach, poza czasem w całej naszej a przez nas cudzej iej wymiarowości a także u naszych klonów, sobowtórów i nie tylko które m.in. nam i naszemu potomstwu, blokują/nie, uniemożliwiają/nie współtworzenie z Bogiem Dawcą Życia, blokują nam i innym, powrót do Boga Dawcy Życia i podążania za nim wedle jego woli jak On chce, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
10) naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania, uznawania doświadczania m.in. kasowania/nie, oddawania/nie, ściągania/nie, przywoływania/nie, kodowania/nie, przenoszenia/nie, posiadania/nie i nie tylko wszelkich blokad, kodowań, obciążeń rodowych/nie, linii rodowych/nie zarówno żeńskich jak i męskich, wszelkich gatunków, ras i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach, poza czasem w całej naszej a przez nas cudzej iej wymiarowości a także u naszych klonów, sobowtórów i nie tylko które m.in. nam i naszemu potomstwu, blokują m.in. nasze/nie a przez nas cudze/nie zdrowie zarówno fizyczne duchowe jak i każde inne, atomy, narządy, komórki, energie, ciała auryczne, płaszcze aur tyczne, kanał czakrowy, czakry główne zarówno przednie jak i tylnie, poboczne, płaszcze czakrowe, łańcuchy DNA, RNA, gruczoły dokrewne, kundlinie, skrzydła naszej Duszy, telomery , punkty akupunkturowe, meridiany, narządy, organy ciała fizycznego, obieg materii, obieg energii i nie tylko, które blokują nas/nie, i nnych/nie, a które/nie powodują/nie rozmaite patologie u nas, u innych i u naszego/nie cudzego/nie potomstwa między innymi choroby, kalectwa, schorzenia i nie tylko, które my i nasze potomstwo przenoszą na kolejne pokolenia, które zwrotnie wracają w innych inkarnacjach do nas/ do innych i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
11) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. kasowania/nie, oddawania/nie, ściągania/nie, przywoływania/nie, kodowania/nie, przenoszenia/nie, posiadania/nie i nie tylko wszelkich blokad, kodowań, obciążeń fizycznych, energetycznych, duchowych, wszelkie patologie ruchowe, umysłowe, wzorce gumbasa, idioty, kretyna, debila i nie tylko również te wynikające z bałwochwalstwa naszego i innych inkarnacji naszej duszy, potomków naszych, naszych rodziców i nie tylko które blokują, upośledzają, niewolą nasze/nie cudze/nie rody, linie rodowe/nie i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
12) naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania, uznawania doświadczania m.in. kasowania/nie, oddawania/nie, ściągania/nie, przywoływania/nie, kodowania/nie, przenoszenia/nie, posiadania/nie i nie tylko wszelkich blokad, kodowań, obciążeń rodowych/nie, linii rodowych/nie zarówno żeńskich jak i męskich, wszelkich gatunków, ras i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach, poza czasem w całej naszej a przez nas cudzej wymiarowości a także u naszych klonów, sobowtórów i nie tylko, które blokowane są przez nasze i cudze tworzenie, zarzucanie, przyjmowanie przez nas i przez innych rozmaitych m.in. sieci, kajdan, lin, wszelkich form zniewoleń, mieczy, ostrzy wbitych nam i innym narzędzi , krzyży karmicznych, sieci karmicznych, węzłów karmicznych, cyfr, liter figur geometrycznych płaskich i przestrzennych i rozmaitych myślokształtów, które Ty Boże znasz i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
13) naszego a przez nas cudzego, doświadczania, uznawania doświadczania m.in. kasowania/nie, oddawania/nie, ściągania/nie, przywoływania/nie, kodowania/nie, przenoszenia/nie, dziedziczenia/nie, posiadania/nie i nie tylko m.in. wszelkiego rodzaju, gatunku, poziomo, substancji, materiału, znaczenia, wielkości i nie tylko m.in. narzuconych na nas i na innych lin, sieci jak i kajdan, wszelkie umowy, porozumienia, ślubowania, cyrografy, obciążenia z nimi powiązane, wkodowane cyfry, liczby, litery, słowa, figury geometryczne, płaskie i przestrzenne, myślokształty, idee, misje, hipnozy, transy, podpięcia, cofki czasowe jak i wielowymiarowe które to mają/nie wpływ na obciążenia rodowe/nie, linii rodowych/nie zarówno żeńskich jak i męskich i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania, uznawania doświadczania m.in. kasowania/nie, oddawania/nie, ściągania/nie, przywoływania/nie, kodowania/nie, przenoszenia/nie, posiadania/nie i nie tylko wszelkich blokad, kodowań, obciążeń rodowych/nie, linii rodowych/nie zarówno żeńskich jak i męskich, wszelkich gatunków, ras i nie tylko we wszelkich czasach, półczasach, poza czasem w całej naszej a przez nas cudzej wymiarowości a także u naszych klonów, sobowtórów i nie tylko które m.in. nam, naszemu potomstwu i nie tylko, blokują …
14) m.in. kreatywność finansową, bezpieczeństwo finansowe, poczucie Twojego finansowego wsparcia Boże Dawco Życia, które blokują nam i im wszystkim seksualność, doświadczenia seksualne, bezpieczne, niewinne, radosne przezywanie miłości małżeńskiej , seksu małżeńskiego, macierzyństwa i odpowiednio ojcostwa a także blokują nam doświadczanie szczęśliwego dzieciństwa, młodości, podobnie blokują bądź blokowały naszemu potomstwu, wnukom naszym i nie tylko z naszej winy, przyczyny i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
15) naszą a przez nas cudzą kreatywność, przedsiębiorczość, zaradność, które powodują/nie naszą matołkowatość, chaotyczność i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
16) m.in. które to pochodzą z planów niematerialnych a także z innych wymiarów, rzeczywistości materialnej, rzeczywistości energetycznej a także z obciążeń z inkarnacji w kosmitów i nie tylko, które mogą nas w znaczący sposób blokować, blokować nasze potomstwo i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
17) m.in. które są/nie związane z drapieżnością naszą, z naszym i naszego potomstwa byciem socjopatami, psychopatami, dewiantami, tyranami, despotami, istotami ze skłonnościami do nieporządku, chaosu, patologii życiowej które mamy, które ma lub może mieć nasze potomstwo przez nas/nie, przez innych i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
18) m.in. które to pochodzą/nie m.in. z inkarnacji w inne rasy, rodzaje, gatunki ziemskie i nie tylko m.in. w owady miodne, owady, w rośliny w drzewa, w zwierzęta, w rośliny morskie, lądowe, kosmitów tych niezliczonych gatunkach, rodzajach, rasach i nie tylko a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
19) m.in. które m.in. wpływają na matrycę naszej/nie, cudzej/nie Duszy, na które wywierają linie rodowe nasze, naszych rodziców, naszego potomstwa i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
20) m.in. które zaczerpnięte są od rozmaitych utożsamień, naśladownictwa, kopiowania, powielania i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
21) m.in. nasze a przez nas cudze związki, małżeństwa, relacje intymne, prywatne, rodzinne, z naszymi mężami i odpowiednio żonami, dziećmi, z rodzicami, z krewnymi oraz ze wszystkimi bliźnimi z którymi mamy jakiekolwiek interakcje, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
22) m.in. nas a przez nas innych w naszej a przez nas cudzej m.in. pracy zawodowej, w sposobach zarabiania, gromadzenia pieniędzy, w wydawaniu pieniędzy, w niemożności zarabiania pieniędzy i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
23) m.in. relacje z sąsiadami, z mieszkańcami naszego domu, z mieszkańcami naszej ulicy, miasta, wsi, powiatu, województwa, kraju, sąsiednimi krajami, z naszym kontynentem, ze wszystkimi mieszkańcami całej kuli ziemskiej, kosmosu, wszechświata, ze wszystkimi we wszelkich czasach , półczasach, pozaczasem, we wszelkiej wielowymiarowości z ich Duszami i istotami, bytami, tworami, kosmitami, roślinami wszelkich gatunków, rac, płci rangi znaczenia i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
24) m.in. relacje z Bogiem Dawcą Życia i nie tylko, które powodują bałwochwalstwo, blokady w życiu codziennym, uniemożliwiają współtworzenie z Bogiem Dawcą Życia, które powodują, że my i bliźni żyjemy w bałwochwalstwie, zajmujemy się kultem kogoś lub czegoś, kultem bóstw, które nie są Bogiem Dawcą Życia i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
25) m.in. relacje finansowe, sposoby zarabiania, wydawania, gromadzenia pieniędzy, które powodują trwonienie pieniędzy, uwikłania w hazard, które powodują rozmaite dziury finansowe, braki finansowe i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
26) m.in. nasze a przez nas cudze życie na trzeźwo i przytomnie, trzeźwy osąd, rozumne doświadczenia, rozumne współtworzenie z Bogiem Dawcą Życia i nie tylko , również z uwagi na naszą i cudzą narkomanię, alkoholizm, pozostawania w transach, tworzenie transów, odnawianie ich, z uwagi na nasze i cudze hipnozy, ćpanie, przyjmowanie i dawanie używek, bycie dilerami, na wszelkie formy nieprzytomności i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
27) m.in. naszą seksualność, doznania seksualne, częstotliwość seksualnych spełnień, które uniemożliwiają spełnienia w seksie, bądź powodują u nas doświadczenia seksualne bez trzeźwości i przytomności i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
28) m.in. nas w naszym zdrowiu zarówno fizycznym, energetycznym, duchowym, umysłowym, przemianę materii, obiegu energii, wchłaniania, wydalania, w tym wszystkim co jest ważne w jakości oraz długości naszego życia, które powodują bądź zmierzają w stronę wypadków, kalectw, które tworzą takie sytuacje dla nas i dla bliźnich, a także w aspekcie zdrowia psychicznego, pomieszania na umyśle i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
29) m.in. nasze serce, gruczoły dokrewne, czakrę serca, meridiany serca, oraz to wszystko co z naszym sercem powiązane, także rdzeń serca, promienie serca i nie tylko,
30) m.in. naszą bezpośrednią relację z Bogiem Dawcą Życia i nie tylko, Jego odpowiedzi do nas, skuteczność naszych modlitw, naszych medytacji, które blokują oświecenie światłem Boga Dawcy Życia w taki sposób jaki Bóg Dawca Życia chce i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
31) m.in. mnie, Moja Duszę w relacji ze mną, które blokują mnie w relacji z moją duszą, z całą istotą, bytem, tworem oraz nas wspólnie w relacji z moją duszą, z całą istotą -z innymi istotami, bytami, roślinami, a także z Tobą Boże Dawco Życia, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
32) m.in. nasze a przez nas cudze wszystkie czakramy ponad naszą głową, ciała fizycznego zarówno przednie jak i tylnie jak i te znajdujące się pod stopami a także odcinki kanału czakrowego pomiędzy nimi a także same czakry i otaczające je płaszcze czakrowe we wszystkich wymiarach naszej egzystencji, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
33) m.in. u nas a przez nas u innych wszystkie ciała auryczne i odpowiednio wszystkie płaszcze auryczny, które ograniczają przejawianie Twojego boskiego światła, naszą kreatywność, nasze współtworzenie z Tobą Boże, które ograniczają nam bycie istotami boskiego światła, takimi boże jakimi Ty chcesz abyśmy byli i nie tylko, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
34) m.in. nasze m.in. meridiany, nadi, idę, pingalę, szuszumę, promienie światła, punkty akupunkturowe, nasze wszystkie czakry poboczne znajdujące się między innymi w naszych stopach, dłoniach, stawach, porach skóry oraz wszelkie nasze kanały energetyczne a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
35) m.in. nasze skrzydła mojej duszy oraz ich wszystkie ciała auryczne oraz odpowiednio płaszcze auryczne skrzydeł i nie tylko a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
36) m.in. wszystkie nasze a przez nas cudze łańcuchy DNA i RNA, łącznie z całą energetyką tych wszystkich par łańcuchów, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
37) m.in. nam nasze a przez nas cudze narządy, układy ciała energetycznego i fizycznego, komórki, atomy, cząsteczki, te najmniejsze jak i największe, całą naszą fizyczną i energetyczną witalność i żywotność między innymi wątrobę, woreczek żółciowy, płuca, oskrzela, serce, jelito cienkie, jelito grube, trzustkę, śledzionę, nerki, pęcherz moczowy, a także aparat mowy, węchu, układ oddechowy, aparat widzenia, oczy, zmysły, wzroku, węchu, dotyku, skórę, mózg, móżdżek, obie półkule mózgu, wszystkie gruczoły dokrewne, nasze narządy płciowe, naszą seksualność, układ kostno szkieletowy, mięśniowy, układ wchłaniania i wydalania od ust aż do odbytnicy, układ krwionośny, limfatyczny, oraz wszystko czego nie wymieniliśmy tutaj, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
38) m.in. pochodzące z czasu, z wszystkich czasów i pół czasów które ty Boże znasz, pochodzących z przed pierwszego wcielenia mojej duszy, pochodzących z okresów między wcieleniowych mojej duszy, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,

 


Dodano : 13-03-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 753 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.