Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Krytyczne myślenie – intencje do przemodlenia

Zestawił Konrad Jaszowski

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza

Naszego a przez nas cudzego chętnego sięgania po utarte, nowe schematy myślowe i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego chętnego sięgania po pogłębioną, krytyczną refleksję nad rzeczywistością i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego chętnego sięgania po heurystykę i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że heurystyka to umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, posiadania nawyku ze nasz mózg lubi chodzić na skróty i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że myślenie krytyczne jest rodzajem myślenia realistycznego, ukierunkowanego na specyficzny cel, jakim jest ewaluacja i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji, obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie o nich informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że ewaluacja poprzez przemyślane i logiczne osądy oraz uwzględnianie wartości ma podstawowe znaczenie dla procesu myślenia krytycznego i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że celem myślenia krytycznego jest rzetelna i realistyczna ocena istotnych aspektów aktywności intelektualnej człowieka i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania umiejętności oceniać przeciwstawne argumenty i dowody i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rozpoznawania stanowiska, wniosków i argumentów prezentowanych przez interlokutora, a także techniki i manipulacje, które może on stosować, aby uczynić swój wywód bardziej przekonującym i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rozważania problemów w sposób ustrukturyzowany, wnikliwie i z wykorzystaniem prawideł logiki i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia człowiekiem myślący krytycznie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania umiejętności przedstawienia swojego punkt widzenia w sposób jasny, zrozumiały i przemyślany i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania przejawiania umiejętności oceny wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów tejże oceny, podejmowanych w celu określenia efektywności interwencji, oszacowanej w odniesieniu do celów, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia predysponowani do reakcji emocjonalnych, a nie racjonalnych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że krytycznie myślący człowiek dopuszcza do siebie myśl, że może być inaczej, niż podpowiadają mu emocje i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wybierania automatyzmów zamiast głębokiej refleksji nad rzeczywistością i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania przekonania że myślenie boli i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że jednym ze sposobów radzenia sobie z „bólem myślenia” jest myślenie automatyczne, które nie wymaga dużego wysiłku umysłowego i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ponownego analizowania swoich pomysłów i nie bania się zmieniać zdania i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że myślenie krytyczne w głównej mierze opiera się na zadawaniu właściwych pytań i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania krytyczne myślenie polega na ciągłym zadawaniu pytań i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego stosowania wcześniej zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zadawania pytań i identyfikowania problemów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania gotowości aby zawsze i wszędzie uszczknąć nowej wiedzy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego podejmowania intelektualnego ryzyka i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego pielęgnowania w sobie ciekawości świata i ludzi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego myślenia w sposób niezależny i współzależny i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawania gotowości do rozpatrywania w przemyślany sposób problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczania i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania znajomości logicznych metod rozumowania i dociekania i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania nieustającego wysiłku rewidowania każdego przekonania czy innej przypuszczalnej formy wiedzy w świetle dowodów ją wspierających i dalszych konkluzji, do których ona prowadzi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania wprawnej i aktywnej interpretacji i ewaluacji tego, co obserwujemy, komunikatów, informacji, argumentów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rozpoznawania stanowisk, argumentów i wniosków prezentowanych przez innych ludzi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania umiejętności ewaluacji dowodów na rzecz alternatywnych punktów widzenia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania uczciwej ocena przeciwstawnych argumentów i dowodów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania umiejętności czytania pomiędzy wierszami i identyfikacji fałszywych lub krzywdzących założeń i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rozpoznawania technik mających sprawić, że dane stanowisko będzie w odbiorze bardziej przekonujące niż inne np. pewnych narzędzi perswazji i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rozważania spraw w ustrukturyzowany sposób, wnikliwie i z wykorzystaniem logiki i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyciągania wniosków na temat stopnia uzasadnienia argumentu na podstawie silnych dowodów i sensownych założeń i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego prezentowania własnego punktu widzenia w sposób ustrukturyzowany, jasny, przemyślany, taki, który łatwiej przekona innych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wykorzystywania, analizowania, syntetyzowania, oceniania informacji uzyskanych od kogoś lub sformułowanych samodzielnie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania przejawiania refleksji w rozumowaniu i komunikacji i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że myślenie krytyczne jest zdyscyplinowanym procesem intelektualnym i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że myślenie krytyczne opiera się na uniwersalnych wartościach intelektualnych, które wykraczają poza przedmiot naszych myśli, takie jak: przejrzystość, trafność, precyzyjność, spójność, istotność, uzasadnienie, głębia, rozmach oraz uczciwość i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego sprawdzania następujących struktur lub elementów myśli w każdym rozumowaniu: cel, problem, kwestię, założenia, pojęcia, podstawy empiryczne, rozumowanie prowadzące do określonego wniosku, implikacje i konsekwencje, zastrzeżenia płynące z innych punktów widzenia oraz pewien zakres możliwych nawiązań i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego opierania się na zaangażowaniu intelektualnym, określającego wykorzystanie owych umiejętności do kontroli i kształtowania zachowania i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi rodzaju myślenia ze względu na motywację, która stoi u jego podstawy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że nie można myśleć krytycznie przez cały czas, ponieważ każdy ma chwile, w których ulega niezdyscyplinowanemu lub irracjonalnemu myśleniu i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania myślenia które podlega samokontroli, jest zdyscyplinowane w którym staramy się przeprowadzać rozumowanie na najwyższym poziomie i w sposób możliwie najbardziej uczciwy intelektualnie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego podejmowania m starań, by żyć racjonalnie, rozsądnie i w sposób empatyczny i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia uwrażliwieni na zawodną naturę ludzkiego myślenia, która często bywa nieuświadomiona i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego starania się zmniejszać siłę swoich nawyków egocentrycznych i socjocentrycznych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego używania narzędzi intelektualnych, które stanowią warsztat krytycznego myślenia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania, znania pojęć i zasad, które pozwolą nam analizować, oceniać i poprawiać sposób, w jaki myślimy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego pracowania aby rozwijać intelektualne cnoty uczciwości, pokory, życzliwości, empatii, poczucia sprawiedliwości i zaufania do rozumu i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zdawania sobie sprawy, że jakkolwiek będziemy sprawni w myśleniu, zawsze możemy poprawić swoje umiejętności logicznego myślenia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania tego że czasami zdarzy nam się paść ofiarą błędów w rozumowaniu, ludzkiej irracjonalności, uprzedzeń, skrzywień poznawczych, zakłóceń, bezkrytycznie akceptowanych zasad społecznych i rozmaitych tabu, dbania o własne interesy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego starania się poprawić świat, by przyczynić się do budowania bardziej racjonalnego i cywilizowanego społeczeństwa i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zauważania złożoność problemów, spraw którymi się zajmujemy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego starania się unikać uproszczeń i dążenia do właściwego określenia praw i potrzeb innych ludzi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania, przejawiania/ie, doświadczania trudności związanych z rozwojem swoich umiejętności myślenia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zobowiązywania się do ćwiczenia się przez całe życie na drodze do samodoskonalenia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego podzielenia przekonania że bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto ponieważ zdaje sobie sprawę, że świat, w którym ludzie żyją nierozumnie, jest bezkrytyczny, niesprawiedliwy i niebezpieczny i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że myślenie, które pozostawiamy samu sobie, jest stronnicze, skrzywione, częściowe, pełne uprzedzeń i przesądów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że jakość naszego życia, tego, co tworzymy, robimy, budujemy zależy bezpośrednio od jakości naszego myślenia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że tandetne myślenie jest kosztowne, zarówno dla naszego portfela, jak i jakości naszego życia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że doskonałość w myśleniu wymaga systematycznej uprawy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania że myślenie krytyczne jest to sposób myślenia, na każdy temat, jakakolwiek byłaby jego treść lub przedstawiony problem, dzięki któremu ten, kto myśli, poprawia jakość swojego myślenia przez umiejętne uchwytywanie struktur z nim związanych i narzucanie mu intelektualnych standardów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rozważania życiowych pytań i problemów, formułując je jasno i precyzyjnie i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego gromadzenia i ocenia istotnych informacji, wykorzystując abstrakcyjne idee, aby je skuteczniej interpretować i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dochodzenia do dobrze uzasadnionych wniosków i rozwiązań, testując je według odpowiednich kryteriów i standardów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego myślenia w sposób otwarty w ramach alternatywnych systemów myślenia, rozpoznając i oceniając, co jest niezbędne, ich założenia, implikacje i praktyczne skutki i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego komunikowania się skutecznie z innymi podczas rozwiązywania złożonych problemów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dążenia do życia w sposób racjonalny, refleksyjny i pozbawiony uprzedzeń i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, rozumienia przejawiania, doświadczania jak wadliwe może być ludzkie myślenie, jeśli nie jest poddane kontroli i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego starania się ograniczyć siłę swoich egocentrycznych i socjocentrycznych skłonności myślowych i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wykorzystywania narzędzi intelektualnych, których dostarcza teoria krytycznego myślenia, w celu analizy, oceny i poprawy myślenia i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego pracowania nad rozwojem intelektualnych cnót, takich jak spójność, skromność, życzliwość, empatia, sprawiedliwość i pewność rozumowania i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zdawania sobie sprawy z tego, że nie ważne, jak dobrze i umiejętnie jesteśmy w stanie rozumować, to zawsze możemy swoje zdolności polepszyć i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dostrzegania tego, doświadczania że niekiedy wpadamy i odpowiednio inni padają ofiarą błędów w rozumowaniu, ludzkiej irracjonalności, uprzedzeń, skrzywień poznawczych, bezkrytycznie zaakceptowanych reguł społecznych, samolubnych interesów i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego starania się przyczynić do rozwoju bardziej racjonalnego i cywilizowanego społeczeństwa, w jakikolwiek sposób potrafimy i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego starania się zważać na prawa i potrzeby innych ludzi i nie tylko oraz doświadczania tego wszelkich skutków


Dodano : 11-05-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 331 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.