Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Gej- intencje do przemodlenia

Autor Stefan


Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, przejawiania/nie się jak i jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści o orientacji homoseksualnej, czyli tacy którzy odczuwają romantyczny i seksualny pociąg tylko/nie do innych m.in. mężczyzn, gejów, homoseksualistów i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego odczuwania/nie romantycznego i seksualnego pociągu tylko/nie do innych m.in. mężczyzn, gejów, homoseksualistów jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego budowania/nie własnej tożsamości w oparciu o pociąg do innych m.in. mężczyzn, gejów, homoseksualistów jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zawierania/nie, posiadania/nie trwałych/nie związków m.in. homoseksualnych z innymi m.in. mężczyznami, gejami, homoseksualistami jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przynależenia/nie do społeczności osób odczuwających pociąg do innych m.in. mężczyzn, gejów, homoseksualistów jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie świadomymi, rozumienia/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że słowo gej pochodzi od angielskiego gay, które pierwotnie było stosowane jako przymiotnik w znaczeniu beztroski, szczęśliwy, wesoły, skłonny do żartów, barwny, kolorowy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie, przejawiania/nie się jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści m.in. beztroscy, szczęśliwi, weseli, skłonni do żartów, barwni, kolorowi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego godzenia/nie się ze swoją orientacją homoseksualną a w tym jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego obawiania/nie się okazywać swojej orientacji seksualnej m.in. homoseksualnej zewnętrznemu światu a w tym jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego życia przejawiania/nie się zgodnie/nie posiadaną płcią a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego życia przejawiania się zgodnie/nie z własna orientacja seksualną m.in. homoseksualną a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uciekania/nie od kobiet, żon, kochanek jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista w środowiska rozmaitych mężczyzn, gejów, homoseksualistów i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego opuszczania/nie zostawiania/nie własnych dzieci i żon samych sobie a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wychowywania/nie własnych dzieci a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego nieuznawania/nie, nieznania/nie własnych dzieci a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wychowywania/nie się w środowisku głównie kobiet a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zostawiania/nie własnych dzieci wyłącznej/nie opiece kobiet a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego niszczenia/nie naszej i cudzej męskości a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego niszczenia/nie naszej i cudzej kobiecości a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego gardzenia/nie mężczyznami i płcią męską a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego gardzenia/nie kobietami i płcią żeńską a w tym jako m.in. mężczyzna, gej, homoseksualista i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powodowania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko że nasze dzieci wychowują się bez ojca oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powodowania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko że nasze żony samotnie wychowują dzieci i żyją bez mężów oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego spotykania/nie się z krytyką i bycia/nie obrażanymi jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko za przejawiania orientację seksualną m.in. homoseksualną i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie chęci aby mieć dzieci jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego chodzenia/nie w różne miejsca aby przy okazji oglądać innych m.in. mężczyzn, gejów homoseksualistów a w tym jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
DOTYCZĄCEGO pojawiania/nie się u nas blasku w oczach , gdy widzimy przystojnych m.in. mężczyzn, gejów homoseksualistów a w tym jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści nadmiaru i odpowiednio niedoboru testosteronu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści spowolnionego wzrost lewej półkuli mózgu w okresie płodowym oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści że w naszym organizmie wytwarzania/nie się zbyt mało testosteronu, a często też zbyt późno oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści jądra podwzgórza dwukrotnie mniejszego niż u mężczyzn heteroseksualnych oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści jądra podwzgórza takiej samej wielkości jak u kobiet oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie poddawanymi jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści w okresie życia płodowego i nie tylko wtedy, bezustannemu/nie stresowi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści swoistej traumy w okresie płodowym, zwłaszcza wczesnym i nie tylko wtedy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie odrzucanymi/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści przez istoty płci przeciwnej/nie a w tym przez m.in. gejów, homoseksualistów i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dążenia/nie jak i jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści do kopulacji z istotami płci przeciwnej/nie a w tym z rozmaitymi m.in. mężczyznami, gejami, homoseksualistami i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dawania/nie sobie radę jak i jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści z zalotami i prokreacją z płcią przeciwną/nie a w tym z rozmaitymi m.in. mężczyznami, gejami, homoseksualistami i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści czynników stresogennych które uwalniają duże ilości androstendionu, hormonu podobnie jak adrenalina uwalnianego przez nadnercza oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie świadomymi, rozumienia/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści że duża ilość androstendionu hamuje testosteronu w rozwoju części podwzgórza odpowiedzialnego za płeć i preferencje seksualne oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści zaburzeń różnicowania płci oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści nieprawidłowo ukształtowanych narządów płciowych oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie wrodzonego/nie przerostu nadnerczy jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rozwijania/nie się, dorastania/nie w środowisku sprzyjającym/nie nabywaniu orientacji seksualnej m.in. homoseksualnej i nie tylko, prawidłowej/nie względem obecnej płci a w tym jako m.in. mężczyźni, geje, homoseksualiści i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 12-05-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 360 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.