Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wzorce wyniesione z domu oraz relacje małżeńskie - intencje

Autor Konrad Jaszowski

Usystematyzowane uwalnianie się od obciążeń- linki do tekstów, informacje o nagraniach, praca z intencjami, technika pokłonu >Link. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.

Art ,800 intencji do oczyszczenia” Link
,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link. Film z roku 2022 na ten sam temat > Link.
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi.
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których wychowujemy się oraz inni wychowują się w rodzinach w których rodzice nie potrafią rozwiązywać konfliktów w sposób zdrowy, unikają konfrontacji, stosują agresywne metody rozwiązywania problemów wpływając negatywnie na wszystkich członków rodziny oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których kontrolujemy dzieci jako rodzice lub jesteśmy kontrolowani przez rodziców w nadmierny sposób ucząc braku zaufania i nadmiernej kontroli co prowadzi do podejrzliwości i potrzeby kontroli w relacjach małżeńskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których w naszych rodzinach brakuje wzorców zdrowych relacji co przyczynia się do trudności w tworzeniu i utrzymywaniu zdrowych relacji małżeńskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których problemy emocjonalne rodziców takie jak depresja, lęk lub uzależnienie od alkoholu rozwijają w dzieciach problemy emocjonalne w dorosłym życiu co wpływa na relacje małżeńskie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice nie okazujący sobie czułości i miłości wobec siebie nawzajem przyczyniają się do tego że dzieci w przyszłości maja trudności z okazywaniem intymności w związkach małżeńskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice stosujący agresję i przemoc wobec siebie przyczyniają się do tego że dzieci rozwijają negatywne wzorce zachowania takie jak agresja lub przemoc co może wpływać na ich przyszłe relacje małżeńskie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice nieumiejący rozmawiać ze sobą i rozwiązywać konfliktów w sposób konstruktywny przyczyniają się do tego że dzieci mogą mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem zdrowych relacji a w tym małżeńskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice wychwalający wolność i niezależność a jednocześnie przedstawiają małżeństwo jako coś negatywnego przyczyniają się tego że dzieci mogą mieć trudności z podjęciem decyzji o małżeństwie w przyszłości oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice mający problemy z zarządzeniem pieniędzmi lub byli skąpi przyczyniają się do tego że dzieci mogą mieć trudności i konflikty finansowe również w relacjach małżeńskich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice stosujący przemoc domową przyczynią się do tego że dzieci mogą mieć trudności z zaufaniem i nawiązywaniem bliskich relacji w przyszłości oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice mający problemy z uzależnieniami takimi jak alkohol czy narkotyki przyczyniają się do tego że dzieci mogą rozwijać problemy emocjonalne i mieć trudności z utrzymywaniem zdrowych relacji nie tylko małżeńskich oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice którzy żyją w separacji przyczyniają się do tego że dzieci mogą mieć trudności z nawiązywaniem trwałych i stabilnych relacji w przyszłości nie tylko małżeńskich oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice krytykujący dzieci w nadmierny sposób przyczyniają się tego że dzieci mogą rozwijać niskie poczucie własnej wartości i mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem zdrowych relacji nie tylko małżeńskich oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice nie wykazujący zainteresowania życiem swoich dzieci przyczyniają się do tego że dzieci mogą mieć trudności z okazywaniem zainteresowania życiem swojego partnera w związku małżeńskim oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi dla których i przez których rodzice nie okazujący swoim dzieciom emocjonalnego wsparcia i uwagi przyczyniają się do tego że dzieci mogą mieć trudności z okazywaniem emocjonalnego wsparcia i zrozumienia dla swojego partnera w związku małżeńskim oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie nie rozmawiają lub rozmawiają zbyt mało, nie dzielą się swoimi myślami, uczuciami i potrzebami z osobą płci przeciwnej doprowadzając do braku zrozumienia, wzajemnej niechęci i rozpadu relacji oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie tworzą, doświadczają regularnych kłótni, nieporozumień i ciągłych starć szczególnie o małe rzeczy które z czasem niszczą zaufanie i miłość w relacji oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie nie doceniają i nie szanują osoby płci przeciwnej i doprowadzają do pogorszenia relacji i jej rozpadu oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie nie są wierni, którzy zdradzają i doprowadzają tym do poważnych problemów emocjonalnych, fizycznych i psychicznych drugiej osoby które trudno jest naprawić  oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy małżeństwie nie poświęcają czasu osobie płci przeciwnej, nie spędzają razem czasu oraz nie dbają o wzajemne potrzeby doprowadzając do poczucia izolacji, osamotnienia i rozpadu relacji oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie zbyt dużo uwagi poświęcają kontrolowaniu osoby płci przeciwnej oraz przejawiają podejrzliwość i zazdrość o drugą osobę doprowadzając do niezdrowej atmosfery w relacji i jej rozpadu oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie nie inicjują intymności, bliskości i miłości z osobą płci przeciwnej prowadząc do poczucia odrzucenia i pogorszenia relacji oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie nie dają sobie wzajemnie przestrzeni na kompromis oraz wspólne dogadywanie się z osobą płci przeciwnej prowadząc do konfliktów i problemów w relacji oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie przejawiają nieodpowiednie zachowania wobec osoby płci przeciwnej takie jak agresja, ignorowanie, brak szacunku, obraźliwe uwagi doprowadzając do pogorszenia relacji oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi którzy w małżeństwie nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów finansowych wspólnie z osobą płci przeciwnej doprowadzając do stresu, napięć i pogorszenia relacji oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którzy posiadają, odtwarzają tworzą i kodują sobie i innym realne oraz sztuczne problemy, opory, blokady, ograniczenia, mechanizmy, braki możliwości dotyczące m.in. posiadania, rozwijania, doświadczania zdrowego małżeństwa, zdrowych relacji z płcią przeciwną oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którzy nie tylko w kwestiach małżeńskich, w kwestiach relacji z płcią przeciwną nie mają jasno określonego celu, planu oraz dobrych intencji, nawyków aby posiadać, budować, rozwijać zdrowe relacje małżeńskie, przejawiać się z szacunkiem, z miłością, z dobrocią, ze wsparciem wobec płci przeciwnej oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którzy mają braki wiedzy i umiejętności niezbędnych do posiadania, rozwijania, doświadczania zdrowego małżeństwa oraz zdrowych relacji z płcią przeciwną oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którzy nie mają wsparcia ze strony innych, którzy napotykają opory i blokady ze strony innych, aby posiadać, rozwijać, doświadczać zdrowego małżeństwa oraz zdrowych relacji z płcią przeciwną oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którym rzuca się kłody pod nogi, tworzy realne oraz sztuczne problemy, opory i blokady w kwestiach posiadania, rozwijania, doświadczania zdrowego małżeństwa oraz zdrowych relacji z płcią przeciwną oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którym rozmaici opozycjoniści, wrogowie, konkurenci, najbliżsi nie pozwalają na posiadanie, rozwijanie, doświadczanie zdrowego małżeństwa oraz zdrowych relacji z płcią przeciwną oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków

Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którzy mają ciągłe lub cykliczne problemy, zgrzyty, opory w małżeństwie, w relacjach z płcią przeciwną oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia tymi, którzy nieustannie burzą i na nowo próbują budować relacje z płcią przeciwną, relacje małżeńskie oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego wszelkich skutków


Dodano : 29-04-2023 Przez: s_majda Przeczytano: 458 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.