Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Huna współczesna. Czyli dezinformacja na temat WJ, NJ, Pś, Boga, duszy, osobowości.

Książka pt ,,Magia Kahunów”, autor M.F. Long na str. 66 tom 2. Okładka tego wydania widoczna jest na drugim rysunku. Znajdujemy tu zdanie będące kwintesencją duchowości, nie tylko samej Huny,,Pierwsi kahuni symbolizowali Wyższe Ja jako światłość”.
Co z tą informacją zrobili następni?
To samo co zrobił sam Long, co zrobił B. Hellinger, polscy regreserzy- gdy z błogosławieństwem istot astralnych pomieszali czytelne pojęcia tj. duszę z podświadomością, NJ, Boga mianując Duchem, Wyższym Ja, Nadświadomością, Duchem świętym. Czyniąc w ten sposób całą wiedzę mało przydatną i niezrozumiałą dla przeciętnego czytelnika. Powstało hermetyczne środowisko mistrzów i znawców huny, niedostępne dla zjadacza chleba. Trzeba mieć ogromną wiedzę i samozaparcie, aby się przekopywać przez błędne, czasami nierozumne pojęcia, opracowane wyłącznie dla użytkowników jakiejś jednej, jedynej wybranej techniki. Niewielu ludzi decyduje się nazywać rzeczy po imieniu, nie potrafi tego dokonać lub wzoruje się na dawnych mistrzach jako mierni ich naśladowcy.
Popularnym sposobem gmatwania wiedzy innym, jest wprowadzanie własnego nazewnictwa, dla oznaczenia doskonale znanych wszystkim pojęć. Matka to matka, chleb jest chlebem, trawa zawsze będzie trawą.
Gdyby ktoś nazwał stół ,,grzęsilem” a słońce ,,rochanem”, to inni stukaliby się w czoło. Na niwie duchowości jest to normalne i cenione zjawisko, gdy jakaś odkrywcza postać wprowadza chaos informacyjny.
-Kurcze nic z jego zapisów nie rozumiem, lecz zawołam Alleuja.
-Tak On ma rację, bo samodzielnie nazwał coś po swojemu. On jest wielki.
-Lepiej jest i bezpiecznej chwalić myśliciela, jak przyznać się do niezrozumienia pojęć i tej całej wiedzy.
Dwa cytaty z pism polskiego mistrza Huny
1)W pierwszym etapie modlitwy Kahuna wzywał na pomoc swoje Wyższe Ja (równoważne z chrześcijańskim Duchem Św.).
2)”Wytłumacz, że mają możliwość istnieć dalej we własnym ciele, pod warunkiem, że znajdą sobie Wyższe Ja, wcześniej czując się tego godnymi.”

B. Hellinger w swej książce pt. ,,Miłość Ducha” nazywa Boga DUCHEM. Unika słowa Bóg jak ognia piekielnego. Wprowadza dalszy chaos i pomieszanie własnym nazewnictwem, użytym dla doskonale wszystkim znanego pojęcia jakim jest słowo BÓG.
Duch -to też zrozumiałe wszystkim oznaczenie słowne (tzw desygnat) dla duszy istoty zmarłej, lecz nigdy nie dla Boga. Ciężko jest się przebijać przez tę jego cenną wiedzę, lecz udostępnioną niezrozumiale. Motywacja do czynienia nieporządku informacjami, to karma duszy B.H., widoczna jako jego białoastralna otoczka.

Huna kładzie nacisk na praktyczne życie i harmonię z trzema poziomami świadomości lub jaźni, Long uważał że niższe, średnie i wyższe ja, były rozpoznane przez kahunów. Nazwał te jaźnie;
– unihipil i(podświadomość, wewnętrzna, emocjonalna, intuicyjna),
– uhane (budząca się świadomość racjonalna)
– i aumakua (nadświadomość, połączenie z boskością).
Na złym nazewnictwie terminologii duchowości wyłożyli się chyba wszyscy nauczyciele Huny. Patrzę tu przez pryzmat dostępnych książek oraz rozmów i doświadczeń z osobami piszącymi na Cudownym Portalu. Spore grono na moje hasło DUSZA dostaje wysypki i jako argument wyciąga swoją podświadomość a niekiedy swoje Niższe Ja, lub Średnie Ja.
Słowo „Dusza„ należy do pojęć zwalczanych, potępianych lub przemilczanych zarówno na Cudownym Portalu jak w Hunie. Żaden ze znanych nauczycieli Huny nie pisze o ludzkiej, nieśmiertelnej Duszy. Nikt o niej też nic nie mówi.
Ostatecznym argumentem jaki często ma mnie powalić na kolana, jest przekazanie sprawy przez oponenta własnemu Wyższemu Ja. Niech jego Wyższe Ja załatwi sprawę z moim Sławka Wyższym Ja. Czytelniku postaraj się to zrozumieć dobrze. Zgodnie z wykładnią Huny oraz jej nauczycieli a szczególnie użytkowników, każdy z nas ma osobiste Wyższe Ja. Dokładnie wyjaśnia to J.F. Long w cytacie zamieszczonym na Str 62, a ja się z tym nie zgadzam. Widzę to bowiem zupełnie inaczej, pokazując czytelny rysunek oparty na informacjach …. M.F. Long`a.

Str 67 Long książka pt ,,Magia Kahunów”. Średnie Ja staje się z dnia na dzień coraz bardziej ,,godne zaufania” i tak powoli zbliża się chwila, kiedy może podnieść się na następny szczebel świadomości i stać się Wyższym Ja. To jest pogląd bałwochwalczy, bowiem nazywając duszę, czy mieszając w to osobowość, mają one stać się czymś na podobieństwo Boga (WJ)lub nawet samym Bogiem w procesie domniemanej ewolucji wszystkich istot naszego potrójnego JA (NJ, ŚJ,WJ).

Inna perełka a nawet czysty diament, dotyczący zakręcenia terminologii i nierozumień w Hunie.
Str 62. Long książka pt ,,Magia Kahunów” Kahuni byli bardzo logiczni i mądrzy; zrozumieli niemożność uchwycenia przez średnie Ja natury Wyższego Ja ,oraz jego sposobu myślenia. Wynikało z tego, że skoro nie jesteśmy w stanie zrozumieć Wyższego Ja będącego przecież cząstką naszego własnego człowieczeństwa (i to zaledwie o jeden szczebel rozwoju ponad średnim Ja), to możliwość rozumienia jeszcze Wyższych Istot czy Ostatecznego Boga jest doprawdy nieosiągalna. Nauczali oni, że wszystkie modlitwy muszą być najpierw skierowane do Wyższego Ja, z tej prostej przyczyny, że tylko ono znajduje się na drugim końcu nici aka, wobec czego żadnej innej Wyższej Istoty nie możemy osiągnąć. Jednakże wierzyli, że jeśli Wyższe Ja nie jest w stanie doprowadzić do upragnionego stanu, o który się prosi w modlitwie, to przynajmniej może ono według swego uznania przekazać modlitwę dalej, do Wyższych Istot. Ponadto Wyższe Jaźnie nie istnieje odosobnione. Mają one bliskie, przyjazne i kochające się, Zjednoczenie Wspólnoty Aumakua czyli Poe Aumakua gotowe do wszelkiej wzajemnej pomocy, a specjalnie gotowe do pomocy swoim niższym Jaźniom czyli fizycznemu człowiekowi oraz wszystkim jednostkom, nad którymi zjednoczone Wyższe Ja sprawuje pieczę.
***
Tłumaczenie na język polski, dokonane przeze mnie, jest następujące.
Wyższe Ja NIE jest cząstką naszego własnego człowieczeństwa. Ta wykładnia jest przecież zgodna z pierwotną Huną. Wszak to sama jasnozłota ŚWIATŁOŚĆ czyli Bóg (patrz pierwsze zdanie art.).
Możliwość rozumienia jeszcze Wyższych Istot czy Ostatecznego Boga jest doprawdy nieosiągalna. Nie ma wyższych istot niż Bóg zwany w pierwotnej Hunie Wyższym Ja. Wyższe istoty o których wspomina J.F. Long to tylko rozmaite i wcale nie boskie astralne grupy np. archanioły, grupa fioletowego płomienia, grupa Beliala, czy 12 astralnych bogów. Te istoty jednak mogą mieć i często posiadają kontrolę nad zniewoloną duszą.
Nauczali oni, że wszystkie modlitwy muszą być najpierw skierowane do Wyższego Ja, z tej prostej przyczyny, że tylko ono znajduje się na drugim końcu nici aka, wobec czego żadnej innej Wyższej Istoty nie możemy osiągnąć.
Logiczne -zobaczmy sobie na kanał czakrowy powyżej głowy z jego 5-ma czakrami. Co tu za wiele można tłumaczyć? Na końcu jest tylko światłość. Nie ma żadnych istot kontrolnych, sędziów, pośredników, półbogów itp.
Jednakże wierzyli, że jeśli Wyższe Ja nie jest w stanie doprowadzić do upragnionego stanu, o który się prosi w modlitwie, to przynajmniej może ono według swego uznania przekazać modlitwę dalej, do Wyższych Istot. Dostaliśmy kaszankę informacyjną, komu bowiem WJ-Bóg przekazuje te nasze modlitwy? Od kiedy to Bóg sobie nie radzi z dostarczoną Jemu modlitwą? Ja widzę tylko w podobnych opiniach biało-astralny i bałwochwalczy chaos myślowy z podpięciami astralnymi.
Ponadto Wyższe Jaźnie nie istnieje odosobnione. Mają one bliskie, przyjazne i kochające się, Zjednoczenie Wspólnoty gotowe do wszelkiej wzajemnej pomocy. Nie ma czegoś takiego jak wspólnota WJ. Jest jedna światłość ponad wszystkimi duszami i ponad wszystkimi osobowościami. Wszystko zawsze i wszędzie toczy się w boskim jasnym złotym świetle. Jest za to wspólnota celów astralnych archaniołów z istotami fioletu, belialem itp.

Str 66. Aumakua polinezyjskie słowo znaczy rodzic- wskazuje, że Wyższe Ja towarzyszy Niższemu Ja i Średniemu Ja przez całe życie jako przewodnik.
To prawda bo przecież boska światłość nigdy nie zanika, jest z nami zawsze i wszędzie.

Archaci wprowadzili chaos w nauki Buddy zaraz po jego śmierci.
Terminologia współczesnej Huny, lecz nie sama Huna wprowadza chaos w doskonałą, przystępnie podaną kiedyś wiedzę.
,,Znawcy” Huny zniszczyli pod wpływem astralu, to co ustalił na początku jakiś genialny jej odkrywca- jasnowidz.
Zauważ Czytelniku, że w Hunie całkowicie zanikł Bóg jako taki. Nie ma Boga w Hunie, jak nie ma go też w buddyzmie. W Hunie nie mówi się od Duszy ale o tzw. Podświadomości lub o średnim Ja.
Napisz sobie kilka modlitw w których odwołujesz się do Wyższego Ja, dla dobra swojego Niższego Ja, oraz Ja średniego. Spróbuj uwolnić kogoś w 5 dni od raka tą techniką. Nic z nich nie będzie, nic się tobie wówczas nie uda. To jest kompletna dezinformacja, gdzie ludzka dusza nie wie o co tobie chodzi. Ale w Hunie zakłada się, że sam Stwórca musi doskonale rozumieć treść w takiej inwokacji i jeszcze ją spełnić. To nie jest możliwe, kiedy modlitwa jest bełkotem myślowym. Dlaczego jednak rak znika, gdy modlimy się do Boga, dla pożytku duszy oraz chorującej osobowości?
Dzieje się tak, ponieważ jest nazwany właściwy adresat modlitwy- Bóg.
Ponieważ jest nazwany właściwie poszkodowany-czyli osobowość.
Ponieważ są nazwani właściwie sprawcy choroby-pospołu osobowość i dusza.

Rysunek nr 1 przedstawia poza ziemskimi osobowościami dwie ludzkie dusze. Za nimi jest tylko złota boska światłość czyli Wyższe Ja z pierwotnej Huny. ŚWIATŁOŚĆ JEST JEDNA DLA WSZYSTKICH ISTOT, wszystkich ludzi, wszystkich dusz. Światłość Boga informuje oraz wspiera wszystkich równocześnie. Ochrania też wszystkich zawsze i wszędzie.
Dusze ludzi ukazują się nam w płci obecnej ziemskiej osobowości, lub w płci odmiennej. Wiek prezentowanych w danej chwili przez duszę(np. dziecko lub osoba starsza) jest tylko chwilowy. Za parę minut ta sama dusza, może ukazać się już jako postać zapamięta z innej inkarnacji, mająca inną liczbę lat. Dusza pierwsza od lewej strony rysunku ma męską osobowość(inkarnuje jako mężczyzna- w ciele mężczyzy) i sama posiada wzorce męskich energii.
Druga dusza, po prawej stronie ma kobiecą osobowość (inkarnuje jako kobieta, w ciele kobiecym), chociaż sama posiada wzorce męskich energii.
Skup się też na relacjach osobowości, duszy ze światłością czyli …Bogiem. Jak według Ciebie wygląda Bóg? Jest materialny czy jest np. polem świetlistej energii?
Rysunek nr 2 przedstawia okładkę książki o Hunie, gdzie pokazano stojące za sobą NJ, ŚJ, WJ. Znowu brak tu Boga i jego światłości, która zgodnie z książkowym opisem pana Longa jest PONAD trójcą NJ, ŚJ, WJ.(patrz pierwsze zdanie art.), a nawet ponad całymi grupami wszystkich Wyższych Jaźni.
Jeśli przyjmiemy nie siebie człowieka, ale swoją duszę jako istotę ważniejszą w planach Boga niż osobowość daną tejże duszy na tylko 1 wcielenie, to ona (Dusza) staje się średnim Ja w Hunie. To ona blokuje ludzkie modlitwy lub przesyła je dalej i niekoniecznie do Boga.
Wszystko staje się proste, gdy nazwiemy coś, zrozumiale i zawsze działa natychmiast. Nie ma nic łatwiejszego do spełnienia jak skierowana do Boga wspólna prośba, świadomych siebie duszy i osobowości.
Hunę słusznie przedstawia się jako niezwykle skuteczny system uwalniania od kłopotów, chorób trosk. Udaje się to jednak tylko nielicznym a sukcesy Mistrzów jakoś nie są oszałamiające. Adeptom pozostaje czekanie latami na własny cud. Dusza znanego mi osobiście Mistrza Huny ma kikuty własnego spalonego, czarnego skrzydła. Ciągle powracam do podstawowych informacji o stanie energii duszy, oraz informacji widocznych gołym okiem. Mistrz opowiada o sobie, że z Panem Bogiem jest już za pan brat (prawie mówią sobie po imieniu lub Panie Bracie). Nic z tych jego opowieści nie wynika, gdy czerń na plecach świadczy o trwaniu w upadku i wieloletnich zatrzymaniu w rozwoju energetyki. Gdyby ten Mistrz Huny był Mistrzem prawdziwym, a jego sukcesy oparte na światłości, to światłość widoczna była by za nim, tak samo jak przed nim.
Z rysunku pierwszego dokładnie wynika coś przeciwnego niż sugeruje p. JF Long oraz inni nauczyciele, nie mówiąc o poglądach Satya Sai Baby. Nie istnieje nic takiego jak awans- pionowe wznoszenie się w górę świadomości z poszczególnych poziomów ,,Ja” na kolejny wyższy, aż do boskiego. NJ, Pś, ŚJ nie staną się nigdy Bogiem.
Rozwój osobowości -to tylko rozwój osobowości ziemskiej. Kresem najwyższym z możliwych będzie dla każdego pogodzenie z Bogiem lub nawet oświecenie. Może nie spektakularne jak Buddy, ale jednak połączone z życiem bez uwarunkowań, pełnym przebaczenia oraz zgody.
Rozwój duszy -to rozwój duszy. Kresem jej ziemskiej podróży nigdy nie jest śmierć ciała, ani pochówek. To zakończenie tylko 1 wcielenia. Końcem jej rozwoju na Ziemi, czyli kresem wszystkich ziemskich podróży, jest trwałe wyjście do światłości, poza potrzebę kolejnych (jej)inkarnacji. Dusza akceptuje Boga na jego warunkach, lecz nigdy Bogiem nie będzie. To widać na rysunku, gdzie wszystko jest już dane. Jest dusza, jest też boskie światło i niczego tutaj nie brakuje. Stając się TYM-samym boskim światłem jakie już widać, dusza utraciłaby swoją indywidualność. Stając się identyczna jak istniejące już boskie światło, dusza byłaby konkurentem wobec Boga. Zatem po Oświeceniu się 1000 osób mielibyśmy zatem 1000 różnych bogów + jednego głównego. Na Ziemi żyje teraz 6,5mld ludzi czyli 6 500 000 000 potencjalnych bogów. Taki pogląd jest bałwochwalczy i sprzeczny z ustaleniami osób jasnowidzących czy nawet mistyczek kościoła twierdzących, że przychodzi do nich Jezus. Oni widzą duszę Jezusa, rozmawiają z duszą Jezusa. Nikt z nich jednak nie widzi Jezusa jako Boga.
Dusza nie może ewoluować tak, aby stać się samą światłością. Może i powinna wypełnić się nią, poddać jej, zharmonizować z nią. Huna jest prosta i skuteczna o ile ktoś stosuje ją ze zrozumieniem.

Inne cytaty pseudohuny i tego co z Huny rozumieją jej użytkownicy.
1 Energie, Pochodzenie, Dusze, Wyższe Jaźnie Dział wiedzy na jakimś blogu.
-Wyższa Jaźń pływa w stawie będącym zbiorowością, kolektywem – ale z umiejętnością wychodzenia z tej zbiorowości, konkretnego samostanowienia o sobie (tylko ona wchodzi w jeszcze inny staw). W samej zbiorowości Wyższych Jaźni, WJ stanowi rolę przywódczą/nadrzędną.
2. Przez serię głębokich oddychań gromadzi się energię, którą podświadomość wraz z obrazem, np. zdrowej części ciała, przesyła do Ojca, określanego jako Nadświadomość i znajdującego się w siódmej czakrze.
Wikipedia


Opublikowano: 23/02/2011
Autor: s_majda


Komentarze

Dodaj komentarz

Ten wpis ma 3 komentarze

 • s_majda pisze:

  "Niestety, podświadomość NIE WIE, jak dojść do wielu celów, które przed nią stawiamy. Wyższe Ja wie, ale nie podświadomość! Podświadomość (Niższe Ja) musi mieć dokładną instrukcję albo bez zastrzeżeń wierzyć / ufać Wyższemu Ja". To jest zapis słów mistrza Huny. Mam całkowicie inne wglądy i skutki działań za tym idące. P¦-Dusza zwykle doskonale wie czego chce. Tylko nie zna wszystkich tego skutków. (Choć bywają też ludzkie dusze zagubione i bezradne ).

  Znów kolejny mistrz zapomniał, że to dusza ma chwilowo na ziemi kolejną osobowość a nie człowiek ma jakąś tam duszę.

 • s_majda pisze:

  Mirku. Takie sensacyjne stopienia dzieją się u większości osób z forum. Tylko trwają znacznie dłużej i bywają częściej niż raz na całe życie. Znam takich którzy w ciągu godziny mogą ich mieć do woli.

  Sensacja jest zatem tylko na twoją miarę skrojona.

  Oprócz początkujących pisują tu też bardziej zaawansowani i zanim zaczniesz pouczać to sam zdobądź więcej praktyki.

  Marek.

  Akceptuję że może ktoś kiedyś stopi swoją świadomość ze świadomością własnej duszy. Dopóki jednak nie urzeczywistni i nie POKAŻE że to posiada na trwałe, to mamy jedynie cząstkowe przebłyski i nic więcej. A opowieści że się miało cuda na kiju snuć można do woli, by na ich bazie budować kolejne wyobrażenia o własnej potędze czy o własnej boskości.

  ***

  Nie dążę zatem do stopienia świadomości duszy z moją własną bo nikt tego nie osiągnął a gonić za cudzymi urojeniami nie myślę.

  Jednoczenie woli własnej z wolą duszy we wspólnym realizowaniu planu Boga -jest moim pragnieniem. To całkiem możliwe i osiągalne.

  2011-05-20 13:33 MarekB (m)

  #

  SM,

  "Marek tą opinią zaprzeczasz i Hunie i Bogu jako samodzielnej myślącej istocie"

  – nie zaprzeczam temu, tylko Ty wyciągasz dziwne wnioski.

  Tak samo to, że Ty nie potrafisz pernamentnie zjednoczyć sie świadomością osobowościową ze świadomością duszy, to nie znaczy że inni tego nie potrafią. Sprobuj swoich obciążeń nie tratować jako prawdy ostatecznej.

  Leszek podobno bywa u ciebie Jezus. Większość żyjących bez zaburzenia poczucia upływu czasu zrozumie, że jest to dusza Jezusa a nie on sam. Jest sporo zapisów mówiących, że taki człowiek kiedyś żył na Ziemi ¦więtej, a potem umarł. Spotykasz jego duszę a nie Jezusa człowieka. Polecam też książkę p Leszka Żądło. ,,Egzorcyzmy" gdzie świetnie opisano wizyty opętujących dusz ludzi umarłych np Frediego Mercury.

  Sam też opisałeś jakiegoś hindusa który ciebie odwiedził ostatnio z błogosławieństwem. Nie widziałem tego, ale obstaję, że to była dusza a nie sam człowiek. On wysłał duszę lub raczej przyszła bez jego wiedzy.

  Co tu zatem jest do definiowania kiedy sam widzisz dusze i piszesz o duszach książki?

  2011-05-20 10:24 Sławomir Majda (m)

  #

  Marek tą opinią zaprzeczasz i Hunie i Bogu jako samodzielnej myślącej istocie. Ok.

  Oświecenie -jak nazwa wskazuje jest wypełnieniem się boskim światłem. Dusza ani człowiek nie staje się samym boskim światłem. Realizuje tylko boski program bez grymaszenia. Dowodzi to przykład Jezusa i Buddy którzy żyli i umarli jako ludzie.

  Stopienie się jaźni -jak na razie nikt nie doświadczył ani nie opisał. Obaj oświeceni umarli jak wszyscy a z ich nieśmiertelnymi duszami da się skontaktować, i robią to nawet regreserzy. Ani Jezus ani Budda nie stali się Bogiem-zaś opiniować że tak jest każdy może.

  2011-05-20 09:24 MarekB (m)

  #

  SM,

  "Konkludując -WJ nie jest jaźnią, którą ja mogę osiągnąć-stać się nią, a jaźnią (nie moim intelektem) o którego wsparcie zabiegam, prosząc o informacje, ochronę i oczyszczenie moich energii. "

  – możesz swoją świadomością osobowości stopić się ze swoją Jaźnią (WJa) w sensie objąć ją swoją świadomością na stale, co powoduje że energia Jaźni całkowicie przenika Twoją osobowość. To samo możesz zrobić ze świadomością swojej duszy, a ona może to zrobić z Jaźnią. Pełne takie przetopienie, zjednoczenie tych trzech świadomości jest oświeceniem.

  2011-05-19 20:57 Sławomir Majda (m)

  #

  Marek

  Sporo osób upiera się, że pamięta WŁASNE i wyłącznie jego doświadczenia z poprzednich wcieleń. Taką informację podaje już od kilku lat wielu regreserów. Nie ma zatem mowy o uproszczonej interpretacji. To powszechnie obowiązująca wykładnia. Pewność bazująca na wewnętrznych przekonaniach i braku rozróżnienia poziomu napływającej wiedzy. Przez kilka lat napisano nt. wiele ognistych tekstów.

  **

  Jeśli przemyślimy kwestię <Jaźni rozumianej jako Wyższe Ja> to przecież WJ nie jest częścią intelektu człowieka ani nie należy do intelektu jego duszy.

  WJ – w opisach Huny jawi się jako Bóg.

  Bóg który myśli.

  Bóg który odczuwa, analizuje podejmuje samodzielne decyzje.

  Modlimy się do Boga z nadzieją że wysłucha, zatem On musi myśleć.

  Nie właściwym jest oczekiwanie na to że WJ,¦J. NJ staną się jednością. Dusza nie będzie Bogiem. Osobowość człowieka jego Ja nie jest Ja duszy i nigdy nią nie zostanie. Po śmierci doświadczenie ziemskiej osobowości stanie się pamięcią duszy. Konkludując -WJ nie jest jaźnią, którą ja mogę osiągnąć-stać się nią, a jaźnią (nie moim intelektem) o którego wsparcie zabiegam, prosząc o informacje, ochronę i oczyszczenie moich energii.

  ***

  Mariusz. Pobieżne myślenie może podsuwać takie wnioski. Zobacz jednak energetykę dowolnego bałwochwalcy lub człowieka z ciężką karmą duszy. Na nich widać to bardzo dokładnie. Uświadomisz sobie, że każda osobowość jest kontynuacją kilku poprzednich z różnych wcieleń duszy.

  Jeśli ktoś katował innych to nieprędko następna osobowość jego duszy będzie gotowa na przyjęcie miłości od swych ofiar. To boskie prawo decyduje o losach takiej jednostki i o tym, że 10 lat afirmowania sobie szczęścia lub seksu niektórym nie wystarczy na przemyślenie i spłatę długu.

  2011-05-19 06:36 Mariusz (m)

  #

  W takim razie twój "Bóg" jest****em tworząc osobowości doświadczające regularnie cierpień, wyrzeczeń, głupoty, braku mocy itp itd…

  2011-05-18 21:28 Sławomir Majda (m)

  #

  To chyba oczywiste, że stwórca.

  Na dobrą sprawę np pies posiada duszę, która też inkarnuje. Logiczne jest, że na dane 1 wcielenie psia dusza posiada 1 osobowość, stworzoną (wydzieloną prawami karmy) przez tego samego Boga.

  2011-05-18 19:25 Mariusz (m)

  #

  "Ja …. jestem osobowością mojej duszy"

  a możesz powiedzieć kto stworzył osobowość duszy, czyli Ciebie??

 • s_majda pisze:

  Jeśli uznamy Wyższe Ja za Boga przez to że w nieskończenie wysokich wibracjach jest w jedności z Bogiem to tak.

  Ale na poziomie łączności z naszą Duszą można powiedzieć że działa samodzielnie mimo że poprzez wyższe poziomy jest w jedności ze wszystkimi WJ.

  Ale to jest na potrzeby doświadczania nauki.

  Odp S.M

  Sławomir Majda (m)

  #

  Wiele wcieleń temu mojej duszy umknęły niuanse językowe i zatarła się u niej różnica słowna pomiędzy:

  przewianiem boskości { przewianiem energii pochodzących od Stwórcy (czyli miłości, światła, dostatku )}

  a przekonaniem, że to są jej własne moce i Bóg to mały pikuś, skoro ONA przejawia już boskość.

  ****

  Dziś ONA -dusza pilnuje, abym nawet przypadkiem nie afirmował czegoś takiego ponownie jak napełnianie się boskością, jak przejawianie boskości przez osobowość lub samą duszę. Na skuteczność boskiego wsparcia nie narzekam- jest zadowalające.

  ****

  Jeśli każdy ma własne WJ to one zawsze współpracują ze sobą. Jest to oczywiste i WJ zawsze działają dla najwyższego dobra.

  Ale nie ma żadnego odwodu, że tak jest naprawdę.

  Powiem- że tak być nie może. W historii świata jest wiele dowodów że jeśli ktoś ma władzę nieskończoną to kiedyś użyje jej -lub może użyć do celów nieszlachetnych.

  Jeśli przyjmiemy za tobą, że każdy ma WJ to we wszechświecie samych WJ jest np tryliard tryliardów. W takiej masie zdarzy się kilka miliardów WJ które mają inne zdanie niż Bóg. I to jest ich święte prawo podejmowania samodzielnych decyzji.

  Chyba w to nikt nie wątpi że takie prawo ma każdy.

  Jeśli WJ sie zbuntuje to co sie z nim dzieje ? Inkarnuje gdzieś na planecie?

  Inkarnuje jako dusza czy jako człowiek?

  Wiemy jednak, że to nie człowiek inkarnuje ale dusza. czyli byłaby to dla WJ degradacja w hierarchii boskiej.

  Nikt niegdy sobie nie przypomniał ze był kiedyś WJ- aczkolwiek opętani strzgowcy ze portalu ¦wiata Dusz twierdzą że powstali pierwsi przed Bogiem.

  Co zatem ?

  WJ staje się skałą osadową? Rybą? Nie bo ryba też ma duszę.

  Wracamy do pierwotnej myśli, że nie ma mnogości WJ. Jest jedno dla wszystkich i ta konstatacja pozostaje w zgodzie z Huną.