Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Mesjasze – wstępny przegląd

E. Cayce w kilku swoich odczytach podał, że było wielu mesjaszy i będą też następni. Określił czas wystąpienia Mesjasza Końca Świata na lata 1945-1980. Bazując na wglądach i zwyczajnej wiedzy książkowej. można by podzielić Mesjaszy na wiele grup.
-Pierwszy podział to Mesjasze prawdziwi, dani od Boga i Mesjasze urojeni. Tu można by wymienić Mesjaszy urojonych przez osoby trzecie, jak i tych, którym to się wydawało. Przykładem ostatnich mogą być trzej Mesjasze chasydzcy, działający w XVIII stuleciu m.in. na terenie Polski, Turcji. Osoby te słyszały głos przedstawiający się im jako Bóg. Jeden z nich ogłosił się bratem Boga, a później samym Bogiem.
-Mesjasze nominowani i wyznaczani przez kogoś. Przykładem jest jeden z w/w Mesjaszy chasydzkich, który został nim, kiedy 12 kolegów potwierdziło, że to jest właśnie On.
-Mesjasz Pierwszy- to ten, który nakreślił ideę mesjanizmu.
-Mesjasz końca świata – osoba żyjąca w końcu jakiegoś dłuższego czasu, np. hinduskiej kalpy. Mahabharata wylicza wiele kalp, łącząc je z rozmaitymi postaciami. Kilka kalp poświęconych było Brahmie, kilka Sziwie. Budda opowiadał uczniom, że cztery razy sam cofnął czas. W rozumieniu Indyjskiej filozofii, inkarnował w czterech kalpach. Mitologia hinduska wymienia wiele bóstw, będących władcami czasu. Można domniemać, że pod koniec danego okresu taka postać może mieć mesjanistyczne dążenia zarówno te najwyższych lotów, jak i te urojone. Mesjasz ten ma rozmaite nazwy; w Indiach jest to Kalkin, w Islamie Mahdi. Z uwagi na to, że świat boski ma budowę fraktalną, to może istnieć nieskończona ilość kalp i wymiarów. Zatem Mesjasz przenikający dużą ilość czasów, półczasów (jak kalpy nazwali żydzi) mógłby być postrzegany jako ponadczasowy, z uwzględnieniem faktu, że Bóg zawsze wyznacza czas dany trwanie jakiegoś procesu lub zjawiska a nawet pelnionych funkcji. 
-Mesjasze działający na niwie duchowej jak Jezus, Bab, Mirza Ghulam Ahmad, Mírzá ‘Alí Muhammad oraz w/w trzej chasydzi.
-Mesjasze wojenni np. Szymon Syn Gwiazdy.
-Mesjasze królewskiego rodu np. jeden z Herodów.
-W krajach Orientu co jakiś czas pojawiał Mesjasz zapowiadany przez Mahometa, a określany tam mianem Mahdi. Jednego z nich opisał H. Sienkiewicz w książce pt. „W pustyni i w puszczy”. Postać ta nie została potwierdzona historycznie, w kontekście fabuły książkowej.
-Mesjasze od czegoś….. Np. od spraw gejów, od ślimaków itp. Widoczne jest tu wyraźne podobieństwo do świętych chrześcijańskich i do innych bóstw specjalizujacych się np. w ochronie przed pożarem, w znajdywaniu zagubionych przedmiotów, w szukaniu męża itp. 
-Mesjasz utożsamiający się z kimś innym. W Izraelu rocznie odwozi się wielu mężczyzn, pielgrzymów na szybkie leczenie do klinik psychiatrycznych. Obcokrajowcy ci wpadają w trans mesjanistyczny i twierdzą na ogół, że są zbawcą świata Jezusem Mesjaszem.

Lista znanych historycznych Mesjaszy Żydowskich obejmuje co najmniej 7 osób. W Islamie opisano co najmniej 10-u Mesjaszy. Wielu innych działało na gruncie pozostałych religii. Pośród tak licznej grupy znaleźli się wielcy Mistrzowie, jak również jednostki niepoczytalne oraz rozmaici bałwochwalcy. Warto tu wyliczyć najbardziej znanych historycznych Mesjaszy takich m.in. jak:
1. Szabetaj Cewi ur. w 1626r w Smyrnie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Szabetaj_Cewi
2. Baruchja Ruso ur. 1676 Saloniki http://www.jhi.pl/psj/Baruchja_%28Berachja%29_Ruso
3. Jakub Frank ur. 1726 w Korolówce na Podol.u http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Frank
4. Mirza Ghulam Ahmad ur. 1835. http://pl.wikipedia.org/wiki/Mirza_Gulam_Ahmad
5. W 1819 roku urodził się Mírzá ‘Alí Muhammad, znany historii jako Báb. http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1b
6. Szymon Bar-Kochba zm. 135 r. http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Bar-Kochba


Opublikowano: 29/06/2018
Autor: s_majda


Komentarze

Dodaj komentarz

Ten wpis ma 2 komentarze

  • Małgorzata Krata pisze:

    Wiele religii oczekuje takiego Mesjasza, który poklepie po ramieniu i powie; „To właśnie Wy macie rację, czyńcie zatem tak dalej”. Każda religia wypatruje własnego Mesjasza, a zatem jest oczekiwany drugi Jezus (Paruzja), drugi Zaratustra, drugi Mahomet (Mahdi), drugi Budda (Maitreya), który nadejdzie, aby podtrzymać lub skorygować dotychczasowe przekonania. Żadna religia nie przyznaje, że droga wskazywana wiernym nie koniecznie prowadzi do Boga, że potrzeba czegoś innego. Wszyscy zaś oczekują potwierdzenia od Mesjasza, że się nie mylą. Wiedzie to nie uchronnie do sytuacji, w której Mesjasz podważający religijne dogmaty i przekonania, będzie widziany tym nieprawdziwym i będzie „nie naszym Mesjaszem”. 

  • s_majda pisze:

    Wołodymir Zełenski deklarujący się jako żyd, jest kolejną inkarnacją Mesjasza chasydzkiego Baruchja Ruso. Zastanowiło mnie, że wojna z Rosją zaczęła się po objęciu przez niego władzy na Ukrainie. Baruchja ogłosił się wtedy Bogiem Izraela, choć w głosowaniu wybrany został na Mesjasza.