Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Uniwersalny Leksykon Bóstw. Wykaz 18 000 bogów.

Uniwersalny Leksykon Bóstw. Wykaz 18 000 bogów.
Autorka Marjorie Leach
Oficyna Wydawnicza Atena. Stron 727

Kiedy modliłem się w sprawie uwolnienia pewnej istoty od mocno zaawansowanego raka, to z zewnątrz szło światło na fizyczne ciało oraz osobno na Duszę. Słowa modlitwy kierowane były do Boga. To jego Miłość ma własności kreacyjne. To boskie światło przemienia jedną substancję w inną, ciało chore czyni zdrowym.
Bóg i jego Miłość.
Bóg jedyny, wszechmogący, którego trzeba rozróżnić od istot podających się za Boga lub istot, które bogiem ogłoszono.
Przy założeniu, że reinkarnacja jest faktem to wiele wymiennych w książce postaci jest doskonale znane Twojej Duszy. Ogromnej liczbie z nich nasi ziemscy poprzednicy mogli oddawać cześć. Dziś z uśmiechem przeczytasz te imiona i cechy za które należało ich kiedyś wielbić.
Znamy te postacie z Chin, Indii z maleńkich wsypek i subkontynentów.
Część z nich z uwagi na reinkarnację przewija się na wielu stronicach pod rożnymi nazwami w wielu językach. Ta sama istota żyjąca na ziemi na Bali, była później panująca boginią o imieniu (………), z Angkor znamy ją jako nieśmiertelną Wielką Matkę (astralną) o imieniu ………, a teraz pisuje sobie na jakimś internetowym portalu pod nickiem……


Bogowie Gospodarstwa (fragmenty)
Goibniu boski kowal Tuatha De Danann, dla których wykuwabroń, bóg piwa i uczt w świecie zagrobowym uwalniających od chorób, starości i śmierci (Irlandia). W Wa­lii odpowiadamu Gowannon.
Gong Shu Lu Ban bóstwo czczone przez wytwórców zasłon, skórza­nych skrzyń, namiotów z mat, sto­łów i krzesełoraz stolarzy, kamie­niarzy i malarzy (Pekin; Chiny).

Gowannon, Gofannon celtycki bóg kowali, brat Gwyddona, Ama­theona i Arianrod (Walia). Jego irlandzkim odpowiednikiem byłł Goibniu.
Gu „żelazo”, bóg wojny, polowania, żelaza i robotników je obrabiających. Fonowie (Benin).
Gua bóg gromu i kowali. Ga (Gha­na).
Guan Yu Guan-di jako bóg zamożności czczony przez właścicieli skle­pów z tkaninami, węglem, futra­mi, wieprzowiną, atłasem, jedwa­biem i odzieżą używaną (Pekin; Chiny).
*Guan-xing zob. Lu Xing.
Gui-gu Zu bóg sprzedawców okularów (Chiny).
Gum zob. Kung.
Guszginbanda bóg robotników zajmujących się obróbką jasnych metali (Babilonia; Mezopotamia).
Haburi bóg wynalazków, budowni­czy łodzi. Wariant imienia: Abore. Warraułowie (Gujana, Wenezuela).
Hai-li·shem-mu bóstwo opiekuńcze wyrabiajacych paski lub rze­mienie do słomianych sandałów (Sichuan; Chiny).
Hajin bóg-mistrz budowlany „we­zwany z Egiptu” przez Baala (Uga­rit; Syria).
Hanisz akadyjski bóg burzy zwią­zany z przemysłem włókienniczym w Ur (Mezopotamia).
Haniyasu-hiko i Haniyasu-hime bóg i bogini ziemi (gliny), boska para patronów garncarzy (Japonia).
Han Yu bóstwo czczone przez cech wieszających papier (Pekin; Chi­ny).

Harosz fenicki bóg kowali utożsa­miany z Hefajstosem (Bliski Wschód).
*Haumea bogini położnych (Ha­waje).
*Hedi-hati „Dający Płótno” (później: „Dająca Płótno”), początkowo bóg (później bogini) tkaczy, patron(ka) białego płótna stosowanego w mumifikacji (Egipt).
He He „Zgoda i Jedność”, dwa bóstwa kupców i garncarzy, Tian Long („Guche Niebiosa”) i Di Ya („Niema Ziemia”). Inne nazwy: He He Er Sheng „Dwa Bóstwa He He”, He He Er Xian „Dwoje tych He He” (Chiny).
Hei-lian Zu-shi bóg sprzedawców grzebieni (Chiny).
Hefajstos kaleki syn Hery i Zeusa, małżonek niewiernej Afrodyty, bóg dobroczynnego ziemskiego ognia umożliwiającego istnienie garncar­stwa i sztuki obróbki metalu, pat­ron tych rzemiosł. Kojarzono go też z winnicami i płodnościągleb wul­kanicznych (Grecja).
Herkules bóg kupców, szczególnie wędrownych (Grecja).
Hermes syn Zeusa i Mai, który z powodu dawnego występku – kradzieży stada Apollona – uważany był za boga zysku, a stąd złodziei (jeżeli korzyść była nielegalna) i kupców (jeżeli była legalna), a nadto podróżnych, rynków miejskich, snu i marzeń sennych. Dusze zmarłych prowadził do Podziemia. Ponieważ pokajał się i oddał za trzo­dę Apollona, został posłańcem bo­gów, inteligentnym, przekonywającym i elokwentnym (Grecja).
*Hermu zob. Turms.
Hikosashiri-no kami bóg budow­nictwa i architektury (Japonia).
Hina-kuku-kapa bogini kijanek do prania kapa (Kauai; Hawaje).
Hina-ulu-„ohi”a bogini budowni­czych łodzi i wzrostu drzew ohia (Hawaje).
Hine-tu-a-hoanga „Piaskowcowa Panna”, córka Rangahuy, personi­fikacja źarna, bogini młynarzy. Maorysi (Nowa Zelandia).
Holda, Frau Holle germańska bo­gini przędzenia, która nagradza

(frag


Opublikowano: 09/12/2008
Autor: s_majda


Komentarze

Dodaj komentarz

Ten wpis ma 1 komentarz

 • Roksana pisze:

  Mam kolegę, który mówi, że wszyscy jesteśmy bogami bo kreujemy swoją rzeczywistość, okazało się potem, że moja koleżanka uważa podobnie. Odkryłam, że to pomieszanie ma również część naszej istoty gdyż mimo iż wiem, że jestem człowiekiem a Bóg jest jeden , takie przekonanie gdzieś we mnie tkwi, doszukuję się mimowolnie prawdy w ich słowach. Chcąc uwolnić się od tego, spisałam kilka intencji zainspiowana takimi i innymi poglądami, niech Bóg pokaże jak to jest naprawdę. 

  Bycia/nie, uważania/nie się za boga, Boga Dawcę wszelkiego Życia, bóstwo inkarnowane, żywego boga; myślenia/nie że się jest nim, wierzenia/nie w to

   uważania/nie, że wszyscy jesteśmy bogami kręującymi/nie swoją rzeczywistość

    przechodzenia/nie inicjacji ja boga, bóstwo inkarnowane, żywego boga
    mówienia/nie o sobie/innych bóg i wymagania/nie by inni tak min. myśleli/nie, uważali/nie, wierzyli/nie, mówili/nie
    uważania/nie, wierzenia/nie, myślenia/nie, że jeśli ktoą potrafi min czynić cuda, uzdrawiać, materializować rzeczy to jest min bogiem, bóstwem, Bogiem Dawcą Życia
    bycia/nie, pełenienia/nie funkcji bóstwa inkarnowanego, boga, żywego boga, Boga Dawcy Życia, boga zastępczego, guru dla siebie/innych
    posiadania/nie min wielkich mocy, zdolności boskich, uzdrowicielskich, ogromnej/boskiej wiedzy, zdolności oratorskich, narzędzi boskich
    Sprawiania/nie, że inni min. nie wychodzą z podziwu dla naszych min cudów, mocy, zdolności, możliwości, wiedzy, otwierają/nie buzie z wrażenia, klękają/nie przed nami, patrzą w nas jak obrazek, kłaniają/nie się nam, wielbią/nie nas
    używania/nie min. mocy, żywotności swoich nerek do min czynienia/nie cudów, materializacji
    picia/nie, spożywania, zażywania min ambrozji i wszelkich innych płynów, pokarmów, substancji dająych min nieśmiertelność, młodzieńczy wygląd, moce boskie
    zasiadania/nie w gronie min wszelkich bogów, bóstw, półbogów, guru, ważnych osobistości
    Posiadania/nie autorytetu jak bóg, żywy bóg, bóstwo inkarnowane
    Kończenia/nie z min downem, chorobami, kalectwami w następnej inktanacji jako min bóstwo, żywy bóg, bóstwo inkarnowane
    porównywania/nie innych min ze względu na urodę, talenty, możliwości, zdolności, właściwości do żywego boga, boga, bogini
    Czynienia/nie z innych bogów, bóstwa inkarnowane, żywego boga, boginie
    posiadania/nie min dużego/nie wpływu na losy min innych, ludzi, dusz, wszellich istot a w tym decydowania/nie o cudzym losie, życiu i śmierci, chorobach, zdrowiu jako min Bóg Dawca Życia, żywy bóg, bóg, bóstwo inkarnowane
    Naśladowania/nie, kopiowania/nie, utożsamiania/nie się z min żywymi bogami, bóstwami, Bogiem Dawcą Życia, boginiami
    Uświadamiania/nie sobie min. swojej boskiej natury, swoich zdolności, możliwości, talentów
    Posiadania/nie pragnienia/nie, potrzeby min stać się/nie, być/nie bogiem, żywym bogiem, Bogiem Dawcą Życia
    Prowadzenia/nie, brania/nie udziału w min. walkach, wojnach, bitwach min bogów, żywych bogów, bóstw, półbogów
    Bycia/nie, uważania/nie się za min dzieci, potomków, członków rodzin min bogów, bóstw, bogów inkarnowanych, żywych bogów, Boga Dawcy Życia
    Posiadania/nie jako min bóg, bóstwo inkranowane, żywy bóg min swoich świątyń, rzeźb, wizerunków, wyznawców, wielbicieli
    Wcielania/nie się na Ziemię jako bóstwo inkranowane, cudowne dziecko
    Popisywania/nie się min swoimi zdolnościami, możliwościami, mocami boga, żywego boga
    Obracania/nie się w kręgu min bogów, bogiń, żywych bogów, boskich rodzin