Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Wstępna modlitwa

Wstępna modlitwa otwierające dłuższe teksty. Możemy ją dać na początek z uwagi na potencjalny opór duszy, lub na możliwość jej przekręcenia, lub odbicia skutków bożych darów jakie mogą nadejść po modlitwie.

Modlitwa wstępna, przełamująca opór

Proszę Ciebie Boże Sił Stwórczych Miłości o to aby zawsze i wszędzie, wszystko działo się według Twojej woli Stwórco, a nie według kaprysów, pomysłów, transów, kodowań, moich, mojej Duszy, całej naszej istoty. Prosimy aby już od teraz nastąpiło pełne, trwałe zharmonizowanie naszej woli z Twoją Światłości.
Jeśli Boże Dawco Życia są jakieś niedociągnięcia, luki, nieodpowiednie sformułowania w tej oto modlitwie to prosimy wspólnie z moją duszą i całą naszą istotą o natychmiastową korektę według Twoich kryteriów Stwórco dla dobra naszego i bliźnich. Z uwagi na szkodliwość działań m.in. istoty /duszy Lokesia wobec nas i z uwagi na szkodliwość naszych własnych umów z tą istotą i nie tylko z nią, wymierzonych przeciwko nam i bliźnim, z uwagi na złą wolę m.in. istoty -duszy Lokesia wobec nas, podważamy i bezpowrotnie w sposób nieodwracalny, wraz z ich skutkami, anulujemy teraz wszystkie umowy, ślubowania tej istoty i innych istot zawarte z nami, z naszą istotą, z moją duszą, prosimy abyś je wszystkie również Stwórco w Twojej łaskawości anulował, skasował i rozkodował teraz w sposób nieodwracalny wraz z ich skutkami i abyś chronił nas trwale przed wszelkimi podobnymi i wszelkimi innymi szkodliwymi, destrukcyjnymi działaniami ze strony m.in. istoty – duszy Lokesia oraz innych ludzi, dusz, istot, bytów tworów. Z uwagi na najwyższe dobro moje, całej naszej istoty, oraz mojej duszy i bliźnich, prosimy o interwencję według twoich kategorii Twoją Stwórco tak, aby nie było cofania, nanoszenia blokad, kreowania zmian na niekorzyść naszą, naszych twórczych modlitw i ich skutków, oraz aby zostały rozkodowane i cofnięte wszelkie blokady, opory jakie według Twoich kategorii Stwórco działają przeciwko nam, na niekorzyść naszą, naszych twórczych modlitw i ich skutków. Prosimy Stwórco o pokazanie nam całej prawdy o nas, o sytuacji, o uwikłaniach w jakich żyjemy, skąd one wynikają- ku czemu nas i bliźnich prowadzą, i czy my działamy tak naprawdę według naszej, lub cudzej woli. Światłości prosimy otwórz teraz moje serce, duszę, całą naszą istotę, prosimy także o Twoją Stwórco ochronę dla mnie i dla mojej Duszy, dla całej naszej istoty w czasie, a także po ukończeniu tej oto modlitwy we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, również aby nie było ze strony głównie mojej duszy cofania, nanoszenia blokad, kreowania zmian na niekorzyść naszą, naszych twórczych modlitw i ich skutków.
Prosimy Stwórco wspólnie z całą naszą istotą, z moją Duszą o kasacją teraz, wraz z wszelkimi obciążeniami i wzorcami naszego działania, wszystkich obcych wpływów, podpięć, kodowań, przekierowań nie pochodzących od Stwórcy a pochodzących od (i kierowanych do) innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów, abyśmy mogli już teraz mieć trwały, swobodny, niewinny kontakt z Tobą Stwórco według Twoich kryteriów. Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą prosimy abyś teraz wytłumaczył nam według Twoich kategorii wszelkie słowa, pojęcia, zwroty, metafory jakie są niezrozumiałe, a nawet i zrozumiałe dla części naszej istoty, dla całej istoty, dla mojej Duszy, aby mogło nastąpić rzeczywiste, trwałe uwolnienie z wszelkich naszych ograniczeń. Prośmy aby to tłumaczenie dokonało się we wszelkich odpowiednich językach świata, wszechświata, we wszelkich formach komunikacji między istotami, bytami, tworami wraz z myślokształtami, przesyłaniem energii i nie tylko- jakie Stwórca uważa tu za kluczowe. Prosimy także o to, aby trwale a nawet chwilowo nikt i nic nam nie przeszkadzało (w przytomnym kontakcie z Tobą Stwórco) teraz i w ciągu tego dnia, oraz w całym naszym istnieniu, w obecnym i w późniejszym przytomnym oddawaniu Tobie Światłości intencji, obciążeń i nie tylko ich, w przytomnym przejawianiu pozytywnych tego rezultatów i w przytomnym przyjmowaniu wszystkich darów Stwórcy we wszelkich wymiarach naszej egzystencji.
Prosimy Stwórco wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o kasację teraz wraz z wszelkimi obciążeniami i wzorcami naszego działania, wszystkich naszych umów, przysiąg, próśb i wszelkich im pochodnych ograniczeń, a także spraw z nimi powiązanych, w tym porozumień min. z istotą-duszą Lokesia, jakie zostały (zostają) zawiązane nawet z Tobą Światłości i z innymi, m.in. we wszelkich szkodliwych celach, m.in. po to, aby same modlitwy i schemat kasujący intencje nie działały na nas, nie przynosiły żadnych i odpowiednio dawały częściowe, niesatysfakcjonujące nas, bliźnich i Stwórcy – skutki w materii a także poza nią.
Prosimy Stwórco, aby ta oto modlitwa uwalniająca, od teraz trwale wpływała na mnie, na moją Duszę, na całą naszą istotę, tak abyśmy zostali już teraz objęci, zaangażowani w nią bez żadnych naszych, a głównie mojej Duszy i m.in. istoty Lokesia i innych istot przekrętów, polegających m.in. na naszym uciekaniu a w tym w sen, w nieprzytomność, na chowaniu się, na zatykaniu uszu, przedrzeźnianiu, na głupich minach, zaprzeczaniu, wyrzucaniu na nas samych i na wszystkich wokół -złości, buntu a w tym wobec Ciebie Światłości, na kierowaniu uwagi na coś innego, na przekręcaniu słów modlitwy, na słuchaniu innych aniżeli Ty Stwórco i nie tylko na takich wzorcach. Prosimy w imieniu mojej Duszy, całej naszej istoty o pewność i Twoje Stwórco bezpieczeństwo dla nas, o gwarancję że wszystko odbywa się zgodnie z Twoją wolą, na twoją Stwórco odpowiedzialność, oraz prosimy o to by docierała zawsze i wszędzie informacja do mnie i do nas o poczynaniach mojej Duszy, całej naszej istoty, tak aby konsekwentnie, ostatecznie, prawdziwie i niepodważalnie już dokonało się całkowite, ostateczne uwolnienie nas przez Ciebie Światłości z naszych wszystkich ograniczeń tak, aby wszystkie pozytywne skutki według Twoich Stwórco kategorii, już od teraz w sposób trwały były widoczne i doświadczane przez nas w całym naszym istnieniu, w materii, w energiach i nie tylko.
Jeśli tkwi we mnie, w mojej Duszy, całej naszej istocie jakikolwiek opór, zakłamanie m.in. w relacji z Tobą i wypełnianiu Twej woli Stwórco, w uwalnianiu się z wszelkich uwikłań, z karmy, z zależności to prosimy Stwórco o ukazanie i danie nam teraz bezpiecznej, niewinnej, łatwej drogi wyjścia, według Twojej definicji- Twoich kryteriów Stwórco, z tych i wszelkich innych, nie wymienionych przez nas pomieszań, ograniczeń, uwikłań.
Prosimy Boże Dawco Życia wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą, także o naszą trzeźwość i przytomność według Twoich kategorii Stwórco, abyśmy wiedzieli i już zrozumieli dokąd prowadzą nas nasze opory, nieprzepracowane motywy oraz intencje np. te z Lokesiem i nie tylko te, a także abyśmy zobaczyli, poczuli teraz co i jakie zmiany na lepsze przyniesie i przynosi nam chętne, trwałe współtworzenie z Tobą Światłości, jakie są korzyści z obecnej inkarnacji dla mojej duszny i dla całej naszej istoty. Prosimy też o danie nam, o pokazanie nam i odczucie, doświadczanie już od teraz całej naszej egzystencji wolnej od wszelkich obciążeń, od uwikłań karmicznych w czasie i przestrzeni a także poza czasem i przestrzenią, we wszelkich wymiarach, w teraźniejszości, przeszłości, przyszłości oraz w jakichkolwiek innych (w tym w relacji m.in. z istotą -duszą Lokesia i nie tylko z nim).
Prosimy Stwórco wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o to, abyśmy zawsze od teraz trwale pamiętali, przejawiali stan trzeźwości, przytomności, doświadczania współtworzenia z Tobą Światłości, nawet w stanach niemocy, w nieprzytomności, w transowych i jakichkolwiek innych, abyśmy od razu mogli interweniować i prosić Ciebie Stwórco o pomoc. A jeśli mimo to nie uczynimy nic, nie zwrócimy się do Ciebie Światłości, jeśli nie byłoby w nas zupełnej woli przyjęcia pełni bożych łask, to dla najwyższego dobra naszego i wszystkich prosimy Ciebie Światłości o wsparcie i pełną ochronę dla nas m.in. w czasie trwania wszelkich blokad, nieprzytomności, transów, aby nie dochodziło do dalszych uwikłań i aby nastąpiło trwałe, łatwe i szybkie zjednoczenie naszej woli z TWOJĄ. Jeśli Boże Dawco Życia jest to możliwe i korzystne według Twoich kryteriów, to prosimy, aby wszelkie transy, niemoc, nieprzytomność, hipnozy i im podobne blokady-wzorce, stały się od teraz dla nas trwale zbędne, a my od nich wolni i aby rozumienie wszystkich konsekwencji naszych obecnych, przyszłych i dawnych czynów stało się dla nas jasne, klarowne, zupełne, tak aby cała egzystencja moja, mojej Duszy, całej nasze istoty przebiegała zawsze i trwale w sposób trzeźwy, świadomy według wyłącznie Twej Światłości woli i kryteriów.
Stwórco jeśli, części istoty mojej Duszy, moja Dusza, cała nasza istota mimo to, chcą doświadczać szkodliwych wzorców działania, obciążeń, a także życia bez Ciebie Boże Dawco Życia, ( ale za to w buncie m.in. z istotą Lokesia)to prosimy o ukazanie, danie nam już teraz wszystkiego doskonalszego, lepszego od naszych rozkodowywanych intencji i obciążeń, od zniewoleń w kategorii Stwórcy doświadczanych m.in. z istotą Lokesia. wszystkiego co zadowoli nas i Ciebie Stwórco według Twoich kryteriów.
Prosimy Stwórco wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą na zachętę, o wszystko co jest najlepsze- niewinne, bezpieczne, twórcze dla mnie, dla mojej Duszy, całej naszej istoty, tak abyśmy łatwo, zawsze i trwale współpracowali w harmonii, zgodnie z Twoją wolą Światłości.
Prosimy Stwórco wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o to, abyśmy na drodze naszej egzystencji spotykali już od teraz tylko istoty, ludzi, byty, twory jakie chętnie współtworzą w Światłości dla najwyższego dobra naszego i innych, tak m.in. aby wszystkie części istoty mojej Duszy, sama Dusza, cała istota, aby obecni i dawni członkowie naszej rodziny, bliższej i dalszej a w tym żony, i odpowiednio mężowie, dzieci , rodzice oraz inne niewymienione przez nas istoty, byty, twory, ludzie, dusze, w tym istota-dusza Lokesia nigdy nie blokowały a wręcz w sposób niewinny, bezpieczny od teraz zawsze wspierały (bez tworzenia m.in. zależności, współuzależnień, pretensji, żalów) nasze i nie tylko nasze oświecenie według Twoich kryteriów Stwórco.
Prosimy także Stwórco wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą, o ukazanie nam wszystkich przyczyn, powodów między innymi wszelkich naszych uwikłań wymienionych nie tylko w tej oto modlitwie, abyśmy mogli ze zrozumieniem natychmiast rozpocząć proces uwalniania się i przemiany zgodnie z Twoją wolą Stwórco, i ostatecznie, trwale zostać przez Światłość uwolnionymi od wszelkich ograniczeń, niespełnień i karmy, a tym samym, abyśmy mogli trwale i doskonale doświadczać, rozumieć, wypełniać Twoją wolę Stwórco i doświadczać wszystkich bożych błogosławieństw pochodzących od Ciebie Światłości, prosimy też o instruktaż jak ma się to dokonać.
Prosimy Stwórco, aby ta modlitwa stała się wstępem i kontynuacją do rozkodowania, do pełnej kasacji nie tylko tych tematycznych intencji, naszej karmy, obciążeń, wzorców naszego działania i tego wszystkiego co uważasz Stwórco za konieczne do pozbycia się przez nas w naszym rozwoju, dokonywanym wyłącznie w Twoim świetle, miłości, opiece i wsparciu.
Jeśli Światłości w czasie rozkodowywania moich, mojej Duszy, całej naszej istoty jakichkolwiek, a nawet pojedynczych intencji i współuzależnień przejawi się pomimo to opór w rozkodowaniu wymienianych a także przeciwnych, pokrewnych, kolidujących, niezdefiniowanych przez nas wzorców naszego działania i obciążeń, to prosimy Stwórco o natychmiastową interwencję, o wskazanie nam wyjścia ze stanu oporu, z nieprzytomności i zaangażowania nas a szczególnie Duszy w ten proces uwalniania się z niego, tak aby uwolnienie i przemiana były zupełne według Twoich kryteriów Stwórco.
Prosimy o Twoją Stwórco ochronę dla mnie i dla mojej Duszy, dla całej naszej istoty w czasie, a także po ukończeniu tej oto modlitwy -we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, aby nie było cofania, nanoszenia blokad, kreowania zmian a szczególnie przez moją Duszę na niekorzyść naszą, naszych twórczych modlitw i ich skutków.
Prosimy Stwórco wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o kasacją teraz, wraz z wszelkimi obciążeniami i wzorcami naszego działania, we wszelkich językach świata, wszechświata pojęć, wyrazów, słów zawartych w wymienianych intencjach i obciążeniach, oraz ich odpowiedników i wszystkich obcych wpływów, podpięć, kodowań, przekierowań nie pochodzących od Stwórcy, a pochodzących od (i kierowanych do) innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, kosmitów, abyśmy mogli już teraz mieć trwały, swobodny, niewinny kontakt z Tobą Stwórco według Twoich kryteriów.


Opublikowano: 24/05/2013
Autor: s_majda


Komentarze

Dodaj komentarz

Ten wpis ma 5 komentarzy

 • Marek Dzida pisze:

  Modlitwa jest rewelacyjna, ( wstepne odczucia ) ale trzeba ja odczytać samemu i to kilkakrotnie. Podczas pierwszego czytania dostawałem chrypki, traciłem glos, zasychało mi w gardle, na szczeście już moje myśli nie odbiegaly od treści i nie powstrzymywały mnie werbalne problemy przed odczytaniem do końca. Czułem jak wypełnia mnie światlo. Dziekuje

 • Sławomir M. pisze:

  [12:45:53 PM] Krzysztof: robiłem intencje i mi przerwano (a czytałem modlitwę wstępną)

  [12:47:16 PM] Mirka: mogą przerywać, zwłaszcza jeśli coś od ciebie chcą, lub kimś się zajmujesz w domu i nie jesteś sam
  nawet z ciekawości przychodzą, pokazałam i powiedziałam raz osobie z rodziny która przerwała mi INP (intencje), co robię. Zachęciłam do pracy.
  [12:48:17 PM] Krzysztof: no i?

  [12:48:18 PM] Mirka: od tej pory nie przychodzi jak robię INP

  [12:48:27 PM] Krzysztof: haha

  [12:48:34 PM] Krzysztof: skomentowała coś?

  [12:48:41 PM] Mirka: nie- osoba zdziwiona była, to nie był nawet nastolatek

  [12:49:17 PM] Krzysztof: takiemu chyba najłatwiej wytłumaczyć

  [12:49:25 PM] Mirka: niekoniecznie
  [12:49:36 PM] Mirka: raz pokazałam mu pokłon uzdrawiający relacje, wygłupiał się, ale zrobił i dwa dni później zmieniła się sytuacja między jego mamą i nim
  Z kolei inna osoba z rodziny przyszła do mnie i pokazała mi jakiś ,,amulet,,powiedziałam co robi-
  wtedy osoba słuchała nagrań (modlitw uwalniających) jakieś dwa/trzy dni i wystarczyło. To egzorcyzm, to też zdrowie ciała. Skojarzyła ta osoba sama, że odkąd pojawił się amulet to stan zdrowia się pogorszył- ostatecznie osoba wyrzuciła tą rzecz w końcu.

 • s_majda pisze:

  od polowy modlitwy musialam szeptac bo mi sie juz glos zalamywal i poczulam cieplo w splocie i zaczelam plakac oddawalam caly smutek czje sie jak male dziecko ktore bylo dlugo same w ciemnosci

  jeszcze dochodze do siebie

  jakby mnie przecisnieta przez wyzymaczke

  Marlena: juz dawno tak nie plakalam

  jakbym sie skarzyla albo oddawala swiatlosci wszystkie moje ciezary smutek poprostu nie do opisania

  jakbym przezyla cala traume w przeciagu pieciu minut

  jakby mnie jak cytryne wycisnieto i jest mi goraca w brzuchu

  akbym oddawala wszystko to co juz nie mam sily sama dzwigac

  to bylo tak intensywne ze nie moglam odroznic mnie od duszy

  [2013-05-29 23:03:27] Marlena: to byla calosc i intensywnosc

  [21:41:33] Sławomir Majda: czyli działa, a dla nas to tylko wstęp do pracy z intencjami w schemacie kasujacym

 • s_majda pisze:

  Czytałam teraz modlitwę i cały czas ziewałam, teraz trochę kręci mi się w głowie i oczywiście drapałam się. Co TY na to?

  [14:51:54] Sławomir Majda: ziewa się przy nieprzytomności, niektóre osoby cały czas ziewają. Przydało by się zrobić sesję regresingu. To dotlenia doskonale

 • s_majda pisze:

  Mieszkam sama z moją towarzyską i przemiłą kotką. Kiedy zaczęłam czytać na głos ten tekst ona uciekła w popłochu z pokoju. Chowa się pod łóżkiem w sypialni i za nic nie chce siedzieć ze mną kiedy pracuję z intencjami, modlitwami.

  Ruszyłaś u niej- u jej duszy jakieś wzorce, których kocia DUSZA nie chce za nic zmieniać. Proponuję porozmawiajmy Skype osobiście i na pewno warto by przerobić intencje dot m.in. zoofilii. Na stronie jest kilka tematycznych tekstów, łącznie z zestawem intencji. Kotka wyraźnie próbuje się od zmian uchylić.

  Może trzeba ją jednak przypilnować, aby nie mogła uciekać w czasie twojej pracy.