Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Czarna tantra -intencje do przepracowania

 Inne pokrewne artykuły:
-Mój mąż. Modlitwa dla kobiet jeszcze samotnych. Link
-Ogolone na łyso kobiety Link
-Wiedźma jako żona-intencje. Link
-Palenie papierosów, szydełko i swetry robione na drutach. Aspekty braku seksu.Link
-Chłopcy w Rajtuzach. Wzorzec gejowskich obciążeń. Karma Duszy.Link
-Zachwyt dla bóstw, dla bogiń i bogów piękności, młodości, płodności, seksu. Modlitwa rozkodowująca. Link

Autorka Małgorzata Krata
1.Naszego poszukiwania/nie, wymyślania/nie, wdrażania/nie, podejmowania/nie, propagowania/nie drogi wyjścia z uwikłań, obciążeń karmicznych/nie moich, mojej duszy poprzez rozmaite szalone/nie, niedorzeczne/nie, destrukcyjne/nie, pomysłowe/nie metody, działania, pomysły a w tym poprzez tantrę, prostytucję, zoofilię, czarną tantrę, satanizm, lucyferianizm, bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2.Naszego uważania/nie, propagowania/nie, praktykowania/nie, wdrażania/nie w życie nasze i cudze rozmaitych prawd, kłamstw, haseł, twierdzeń a w tym że wszystko wolno, wszystko możliwe, czego dusza zapragnie a w tym w seksie i nie tylko oraz że wszystko/nie jest dozwolone, bez względu na to co myślą inni ludzie, dusze a nawet Bóg bez względu na koszty nasze i cudze  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3.Naszego myślenia/nie, propagowania/nie, wdrażania/nie w życie, istnienie nasze i cudze twierdzenia, że można robić wszystko/nie min w seksie i w życiu codziennym na co ma się ochotę, co tylko przyjdzie do głowy, co tylko wymyślą inni a także, że nie należy sobie niczego odmawiać oraz naszego zachwycania się rozmaitymi szalonymi/nie, destrukcyjnymi/nie, nieprzytomnymi pomysłami innych ludzi, dusz, aby być na odlocie i nie wracać z odlotu  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4.Naszego myślenia/nie, propagowania/nie, praktykowania/nie rozmaitych m.in. szalonych, destrukcyjnych, nieprzytomnych, złych, dobrych pomysłów, działań, praktyk jak m.in. czarna tanta, satanizm, lucyferianizm, sabaty, tworzenie rozmaitych piekieł, bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami i nie tylko oraz naszego w tym nie liczenia się kosztami, konsekwencjami, skutkami, opinia i wolą innych ludzi, dusz a także BDŻ  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
5.Naszego uważania/nie, propagowania/nie, że nie należy się czuć się winnym nawet jeśli przy okazji krzywdzimy innych, bo cel uświęca środki i liczy się tylko abyśmy to my byli m.in. szczęśliwi, zadowoleni, usatysfakcjonowani i osiągnęli własny cel a w tym praktykując m.in. czarna tantre, satanizm, lucyferianizm, uczestnicząc w rozmaitych sabatach, tworząc rozmaite piekła,orgiach, zabójstwach, rozbojach, wojnach i nie tylko, przez bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
6.Naszego wykorzystywania/nie seksu, seksualności, kundalini, inicjacji i nie tylko jak również do wyzwalania mocy, energii, witalności do rozmaitych praktyk inicjacyjnych, do inicjacji a w tym do praktyk czarnej tantry seksualnej, organizowania sabatów, orgii, w piekłach a także praktykując m.in. satanizm, lucyferianizm, bałwochwalstwo i nie tylko  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
7.Naszego doświadczania/nie rozmaitych fatalnych skutków poprzez praktykowanie/nie, propagowanie/nie rozmaitych działań, inicjacji, praktyk związanych/nie z m.in. destrukcją, zniszczeniem, ciemnymi mocami i nie tylko jak m.in. czarna tantra, satanizm, lucyferianizm, bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami i nie tylko  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8.Naszego wykorzystywania/nie seksu, i rozmaitych zjawisk związanych z seksem do osiągania rozmaitych zmienionych stanów świadomości, do jej rozszerzania, zmniejszania, zwiększania a w tym z udziałem narkotyków, alkoholi, używek, hipnoz i nie tylko podczas rozmaitych m.in. praktyk, zachowań, działań a w tym czarnej tantry, sabatów, orgii, rozmaitych transów i nie tylko oraz naszego na rozmaite sposoby w aspektach wyżej wymienionych i nie wymienionych używania energii seksualnej jako jednej z najsilniejszych aspektów energii jaką można dysponować  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
9.Naszego podnoszenia/nie do rangi cnót rozmaitych niegodziwości jak m.in. kłamstwo, nadużycia seksualne, orgie w rozmaitych układach, sabaty, zbrodnie m.in. w celu jedzenia mięsa, nasienia męskiego, obżarstwo, opilstwo, narkotyzowanie się, odurzanie się i nie tylko oraz naszego czynienia wbrew wszelkim przyjętym i znanym/nie nam zasadom rozwoju duchowego, normom społecznym  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
10.Naszego m.in. negowania rozmaitych znanych/nie nam praktyk rozwoju duchowego jakie nie dają/nie, nie dały nam i innym oświecenia tworząc ideę, że nie można osiągnąć oświecenia a jedynie wyzwolenie a w tym poprzez takie praktyki jak czarna tantra, bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11.Naszego uważania/nie, promowania/nie, że karmy nie da się spłacić i zmień poprzez prawe działania, modlitwę, boskie wsparcie a jedynie poprzez nasze i cudze wyzwolenie się od niej  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
12.Naszego szukania/nie, wymyślania/nie, wdrażania/nie rozmaitych sposobów wyzwolenia się od karmy poprzez m.in. takie obrzydzenie nami samymi i naszym postępowaniem, niegodziwościami, podłościami innym istotom, iż te istoty mają jakoby nas mieć tak dość, że przestaną nawet chcieć z nami już inkarnować i wspólnie doświadczać rozmaitych sytuacji, zdarzeń i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13.Naszego bycia/nie tak odrażającymi/nie, złymi istotami, że inni się od nas odsuwają i nawet już nie maja ochoty z nami inkarnować m.in. bojąc się nas, naszych działań, okrucieństw, podłości, zboczeń, psychopatii, niegodziwości, tyrani, szaleństwa  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14.Naszego obrzydzania/nie nas innym ludziom i istotom działając wobec nich w zgodzie ze ślubowaniami z tantrą, umowami jako rozmaici tyrani, despoci, socjopaci, dewianci, psychopaci, szaleńcy, zbrodniarze, zabójcy, ŁK, ŁCH, Link sataniści, czarnotantrycy, diabły, czarownice, modliszki, Goaudzi, gumbasy oraz naszego w taki sposób próbowania/nie i powodowania/nie naszego wyzwolenia się od czasów i półczasów, od naszej karmy i od przymusu dalszego wcielania się  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15.Naszego próbowania/nie wyzwalania się/nie się od karmy, od czasów i półczasów, i przymusu dalszego wcielania się poprzez zrywanie wszelkich norm społecznych, obyczajowych, moralnych, zniechęcanie do siebie innych IDBT poprzez zadawanie im i sobie rozmaitych min. cierpień, okrucieństw, obrażanie ich, pogardzanie nimi i równocześnie poprzez zatracanie siebie i szaleństwo oraz naszego poprzez takie działanie oczekiwania iż inni się na nas śmiertelnie obrażą i znienawidzą nas, tak iż już odechce się im z nami inkarnować i nie będą już niczego od nas oczekiwać, żądać  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
16.Naszego zrywania/nie i chęci zerwania/nie rozmaitych uzależnień i związków karmicznych, od czasów i półczasów, jako czynnika zmuszającego nas do inkarnacji poprzez stosowanie rozmaitych niegodziwych praktyk powodujących iż inni nas nienawidzą jak m.in. czarnej tantry, satanizmu, lucyferanizmu, tyranię, despotyzm, szaleństwo, socjopatię, rozmaite zboczenia, dewiacje, bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
17.Naszego obrażania/nie innych i obrzydzania im naszą osobą poprzez m.in. nienawiść, agresję, pogardę, ciągłe robienie im na złość, dołowanie, poniżanie, gnojenie, zadawanie bólu, cierpienia, presji, manipulacji, szantażu, kłótni, intryg, oszustw, całkowity brak szacunku a w tym praktykując czarną tantrę, satanizm, lucyferianizm, na rozmaitych sabatach, poprzez rozmaite inicjacje  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
18.Naszego na trzeźwo i przytomnie oraz w nietrzeźwości, nieprzytomności, transach odczuwania/nie m.in. zachwytu, radości, satysfakcji, bawienia się cudzym m.in. upodleniem, cierpieniem, poniżeniem i nie tylko a w tym jak i jako czarnotantrycy, sataniści, psychopaci, dewianci, tyrani, despoci, alkoholicy, narkomani, bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami oraz naszego zadowolenia, że tak oto kolejna istota ma nas dosyć  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
19.Naszego uważania/nie przywiązań seksualnych i w sferze seksualnej za jeden z podstawowych powodów naszego i cudzego inkarnowania oraz naszego uwalniania się od nich poprzez uprawianie seksu z wieloma partnerami, partnerkami, zwierzętami a nawet z wszystkim co się rusza i co się nie rusza oraz naszego ciągłego/nie wymieniania się partnerami, partnerkami w seksie po to aby jak najwięcej ich zaliczyć a w tym praktykują czarną tantrę, jako satanista, wiedźma, goaud na rozmaitych orgiach, sabatach  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
20.Naszego podawania/nie innym ludziom, duszom rozmaitych narkotyków, alkoholi a także odurzania ich/nie, hipnotyzowania/nie po to aby poznać ich m.in. czułe punkty, tajemnice, słabości i wykorzystać taką wiedze do naszych planów, projektów, celów  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
21.Naszego bycia/nie wyzwolonymi poprzez gromadzenia na własnym koncie coraz większej ilości, jakości, rozmaitych m.in. niegodziwości, dewiacji, grzechów, przewinień, okrucieństw, zboczeń i nie tylko jak i jako m.in. czarnotantryk, satanista, istota mroku, psychopata, socjopata, tyran, despota, przez bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami i nie tylko działając przy okazji pod wpływem m.in. odurzenia, nieprzytomności, transów  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
22.Naszego obiecywania/nie nam i naszego obiecywania/nie innym wyzwolenia poprzez m.in. czarną tantrę, szaleństwo i nie tylko oraz naszego powodowania u nas i u innych poprzez takie i podobne praktyki m.in. pomieszania, chaosu, degradacji duchowej i psychicznej
23.Naszego bycia/nie ofiarami/nie sprawcami/nie i ponoszenia/nie skutków naszych praktyk m.in. czarnej tantry, satanizmu, lucyferanizmu i nie tylko poprzez posiadania/nie i doświadczania/nie m.in. problemów z przytomnością, zaniżonej samooceny, niechęci do życia, obrzydzenia do życia, do siebie, do innych IDBT, do BDŻ, braku zaufania do siebie i do własnych zmysłów, braku szacunku do siebie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
24.Naszego bycia/nie ofiarami/nie, sprawcami/nie i ponoszenia/nie skutków naszych praktyk m.in. czarnej tantry, satanizmu, lucyferanizmu, bycie Gouadami i odpowiednio gumbasami i nie tylko poprzez emanowanie m.in. niskimi, odrażającymi, odpychającymi energiami do otoczenia i innych ludzi, dusz po to aby m.in. chronić się przed atakami, molestowaniem słownym bądź fizycznym, wykorzystaniem, przywiązaniem  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
25.Naszego urzeczywistniania/nie ideałów, założeń czarnej tantry poprzez dosłowne popadanie w szaleństwo, choroby psychiczne  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
26.Naszego uważania/nie że szalonemu wszystko wolno, wszystko uchodzi, że nie odpowiada za swoje czyny, że można się wtedy legalnie i za darmo naćpać rozmaitych m.in. psychotropów i nie tylko w rozmaitych ośrodkach, szpitalach  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
27.Naszego posiadania/nie wzorców i dążenia/nie do m.in. autodestrukcji, samozniszczenia, katastrofy życiowej, upadku, skutecznego zniszczenia własnego życia, umysłu, energii i nie tylko wyniesione z wcześniejszych praktyk m.in. czarnej tantry m.in. po to by obrzydzić sobie życie do tego stopnia, aby już nie chcieć inkarnować  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
28.Naszego bycia poddawanymi przez rozmaitych m.in. mistrzów, bóstwa czarnej tantry wszelkim m.in. hipnozom, autohipnozom, transom i nie tylko oraz przestawianiu sekwencji czasowych, karmicznych tak aby nie móc się zorientować co było najpierw, co potem, co się dzieje, gdzie jesteśmy, co robimy i nie tylko m.in. poprzez wprawianie nas w odpowiedni nastrój, narkotyki, rozmaite m.in. tablice do kodowania po to aby mieć pomieszany umysł a tym samym nie pozwolić czytać z niego władcom karmy  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
29.Naszego doświadczanie/nie rozmaitych skutków kodowania nam podczas inicjacji czarnotantrycznych, w Goauda, w gumbasa rozmaitych blokad i obciążeń a w tym brak myślenia przyczynowo-skutkowego, zaburzeń orientacji, przestrzeni, zapominania co robimy, jaki mamy dzień, wszelkiej amnezji, pomieszania, otępienia umysłu, zgłupienia, chorób psychicznych, niedorozwoju mózgu, paraliżu umysłowego, zaniku mózgu  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
30. Naszego wykonywania/nie sobie/nie i innym/nie, kolekcjonowania/nie rozmaitych m.in. rzeźb, odlewów, podobizn, wizerunków własnych i cudzych min. lingamów, yoni, ust, odbytnic i nie tylko prezentowania ich, handlowania nimi  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]  


Dodano : 25-03-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 746 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 29-03-2016 11:17:57

    31. Naszego bycia min. wszelkiego rodzaju, płci, rangi, znaczenia, rodzaju min uczniami, mistrzami, bóstwami, bogami  rozmaitych praktyk inicjacyjnych, a w tym min tantry, czarnej tantry i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków