Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Samotność – intencje do przemodlenia

Autorka Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]

1. Naszego/cudzego bycia samotnymi, mieszkania, życia samotnie, w pojedynkę, bez bliskich, bez męża, żony, rodziny, dzieci, krewnych i nie tylko, a w tym z wszelkich przyczyn i powodów, m.in. oraz posiadania i odpowiednio nie posiadania do towarzystwa jedynie zwierzęta, a w tym m.in. jedno, więcej, m.in. koty, psy i nie tylko
2. Naszego/cudzego bycia samotnymi i jako tacy i tak jak oni bycia zdanymi na siebie, a także pozbawionymi wszelkiej pomocy w zakresie m.in. pomocy w domu, w rozmaitych sprawach, także wszelkiego wsparcia i oparcia, we wszelkich problemach, okolicznościach, sytuacjach i nie tylko
3. Naszego/cudzego bycia samotnymi i jako tacy i jak oni bycia zmuszonymi do radzenia sobie z wszelkimi problemami, sprawami, we wszelkich okolicznościach oraz radzenia sobie i odpowiednio nie radzenia sobie z tym
4. Naszego/cudzego bycia samotnymi i czucia się samotnymi z powodu m.in., że kiedyś wspieraliśmy innych, opiekowaliśmy się, troszczyli o innych, wspieraliśmy ich, chroniliśmy, m.in. rezygnując z własnego życia, z własnych spraw, z towarzystwa, domu, rodziny, oszczędności i nie tylko, a kiedy odeszli, pozostawili nas/innych, odrzucili, a w tym z wszelkich przyczyn i powodów, pozostaliśmy sami, ale z bagażem obciążeń, nieufnością, i brakiem widoków, szans na zmianę statusu samotnej istoty
5. Naszego/cudzego bycia samotnymi i czucia się samotnymi pośród innych m.in. z powodu trudnego charakteru, konfliktowości, narzucania innym własnego zdania, unikania kompromisów, mściwości, obrażania się na innych i obrażania innych i odpowiednio z powodu lęku przed tym, że inni nas zdominują, bo jesteśmy zgodni, łagodni, bezkonfliktowi i nie tylko
6. Naszego/cudzego bycia samotnymi i czucia się samotnymi z powodu braku zrozumienia, braku wspólnych tematów, zainteresowań z innymi, z powodu odmiennych poglądów a w tym politycznych, religijnych, filozoficznych i nie tylko
7. Naszego/cudzego bycia samotnymi i czucia się samotnymi z powodu rozmaitych dewiacji, a w tym seksualnych i nie tylko
8. Naszego/cudzego bycia samotnymi i jako oni i jak oni radzenia sobie, konieczności radzenia sobie we wszelkiego rodzaju sprawach i posiadania na to wystarczające siły, chęci i nie tylko
9. Naszego/cudzego bycia i czucia się samotnymi trwale, stale, czasowo, chwilowo i nie tylko
10. Naszego/cudzego bycia samotnymi i czucia się samotnymi, osamotnionymi oraz bycia świadomymi tego, że wokół nas jest pusto i nie tylko
11. Naszego/cudzego bycia samotnymi i takimi jak oni i bycia traktowanymi przez innych, jako zagrożenie dla ich związków i nie tylko
12. Naszego/cudzego bycia samotnymi i takimi jak oni i bycia uważanymi przez innych za szczęśliwe, żyjące bez problemów m.in. rodzinnych, jakie wszystko mogą, na wszystko mają czas, nikt niczego im nie zabrania, nikt ich nie ogranicza, jest im po prostu dobrze oraz naszego/cudzego wierzenia, że tak jest i nie tylko + odwrotnie
13. Naszego/cudzego bycia samotnymi i szukania samotności z powodu cierpień, bólu, zranień zadanych nam przez bliskich, obcych i nie tylko
14. Naszego/cudzego bycia samotnymi m.in. z powodu uciekania przez odpowiedzialnością związaną z rodziną, bliskimi, jakie wydają się nam/innym być zagrożeniem dla naszej/cudzej niezależności, wolności i nie tylko
15. Naszego/cudzego wybierania, wybrania samotności, aby uniknąć chaosu, zamieszania, hałasu, związanych z posiadaniem, prowadzeniem domu, rodziny i nie tylko
16. Naszego/cudzego bycia domatorami, introwertykami, zamkniętymi w sobie, unikającymi towarzystwa m.in. ludzi i wszelkich kontaktów, m.in. z powodu braku zaufania, nieufności, doświadczonych zranień, problemów, strat zaznanych przez nas/innych
17. Naszego/cudzego bycia samotnymi oraz takimi jak oni i bycia świadomymi, że są takie rzeczy, prace, których nie da się wykonać samemu, potrzebna jest, niezbędna jest pomoc innych, a w tym takich, którzy m.in. znają się na tym, mają np. siłę do wykonania tych prac, dobre pomysły, sposoby i nie tylko oraz naszego/cudzego, jako istota samotna bycia zmuszonymi do korzystania, udzielania takiej pomocy a w tym za wynagrodzeniem i odpowiednio bez i nie tylko lub też wykonywania takich prac samemu narażając się na straty, rozmaite dodatkowe koszty, problemy choroby i nie tylko
18. Naszego/cudzego bycia samotnymi i jako tacy wykonywania wielu rozmaitych czynności, prac, nawet takich, jakie normalnie wymagają pomocy innych, samemu i naszego/cudzego radzenia i odpowiednio nie radzenia sobie z tym, także pozostawiania tego, dokładania sobie pracy, kosztów, wymyślania rozmaitych praktycznych i odpowiednio niepraktycznych ułatwień, rozwiązań przy tym i nie tylko
19. Naszego/cudzego bycia samotnymi i jako tacy bycia traktowanymi, jak istoty mające zawsze czas i mogące być na każde zawołanie innych i traktowania tak innych, samotnych, uważając, że mogą zawsze być na nasze/cudze zawołanie
20. Naszego/cudzego bycia samotnymi i jako tacy, posiadania zwierząt i naszego/cudzego rozmawiania m.in. tylko ze zwierzętami, z samymi sobą, mówienia do siebie i nie tylko
21. Naszego/cudzego bycia samotnymi i naszego/cudzego, jako tacy ponoszenia w całości wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem, prowadzeniem, posiadaniem domu, mieszkania, domostwa, gospodarstwa i nie tylko oraz doświadczania, że te koszty są dla nas/innych m.in. nadmierne, przerastają nas, wystarcza nam na ich ponoszenie, nie stać nas, ograniczają nas i nie tylko
22. Naszego/cudzego bycia samotnymi i jako tacy, bycia świadomymi, że jesteśmy sami, nikt nam nie pomoże w niczym, nie zatroszczy się o nas, nie zaopiekuje się nami, nie mamy z kim porozmawiać, wymienić poglądy, podzielić się radością i smutkiem, wszelkie decyzje podejmujemy sami i nie tylko oraz wybierania, decydowania się na takie życie świadomie, nieświadomie, po rozmaitych trudnych doświadczeniach i bez nich, a także w młodości, później i nie tylko
23. Naszego/cudzego bycia samotnymi, samymi, jacy zrezygnowali z własnego życia, aby opiekować się rodziną, rodzicami, bliskimi, a w tym chorymi, nietrzeźwymi, a w tym, aby ich chronić, tracąc tym samym szanse na własne życie, spełnienie i nie tylko
24. Naszego/cudzego bycia samotnymi i takimi jak oni, przekonanymi, że damy radę, poradzimy sobie w życiu ze wszystkim, m.in., aby się sprawdzić, na ile sobie poradzimy i nie tylko
25. Naszego/cudzego bycia samotnymi oraz takimi jak oni z powodu tego, że zostaliśmy porzuceni, zdradzeni, osieroceni przez rodziców, mężów, żony, bliskich, owdowieliśmy i nie tylko
26. Naszego/cudzego bycia samotnymi i takimi jak oni z powodu należenia do gorszej i odpowiednio lepszej rodziny, środowiska nieakceptowanych przez ogół, przez otoczenie z wszelkich przyczyn i powodów i nie tylko
27. Naszego/cudzego bycia samotnymi z powodu niechęci do tworzenia bliskich więzi, relacji, aby nas nie skrzywdzono, abyśmy my nie skrzywdzili innych
28. Naszego/cudzego bycia samotnymi oraz izolowania się, ukrywania przed innymi, aby ukryć się przed karą, zemstą i nie tylko
29. Naszego/cudzego bycia samotnymi, oraz takimi jak oni, jakie zostały izolowane od otoczenia przez innych, a w tym bliskich, obcych, m.in. w więzieniach, celach, zakonach, izolatkach, wieżach i nie tylko, m.in. jako uznani za szkodliwych dla innych, abyśmy nie szkodzili, nie krzywdzili, nie mieli złego/dobrego wpływu na innych i nie tylko + odwrotnie
30. Naszego/cudzego bycia samotnymi oraz takimi jak oni z powodu bycia izolowanymi od otoczenia, środowiska przez rozmaitych m.in. mścicieli, inkwizytorów, porywaczy, kontrolerów, ochroniarzy, weryfikatorów, abyśmy nie mieli z nikim kontaktów, tylko z nimi, abyśmy żyli, pracowali, działali tylko dla nich + odwrotnie
31. Naszego/cudzego bycia samotnymi oraz takimi jak oni, a w tym eremitami, aby m.in. w samotności m.in. rozwijać się duchowo, kontemplować, medytować, nawiązywać kontakty z Bogiem, innymi LDIBT,ZK, z innymi światami i nie tylko
32. Naszego/cudzego bycia samotnymi oraz takimi jak oni z powodu braku zrozumienia, porozumienia, rozbieżności celów, planów, pochodzenia, z powodu barier językowych, kultur, religii i nie tylko
33. Naszego/cudzego bycia samotnymi oraz takimi jak oni i naszego/cudzego czucia się z tym dobrze, bycia zadowolonymi z takiego stanu, unikania towarzystwa, bliskości i nie tylko
34. Naszego/cudzego bycia samotnymi oraz takimi jak oni, przekonanymi, że wszelkie rodzaje relacji, związków służą jedynie do wymiany doświadczeń, energii, do żerowania, brania, dawania i naszej/cudzej niechęci by kontynuować takie doświadczenia i nie tylko
35. Naszego/cudzego bycia otoczonymi tłumem rozmaitych istot, ludzi, dusz, bytów, jakie są, jakie traktujemy, jak niewidoczne, nie dostrzegamy, nie postrzegamy ich, a w tym celowo, niecelowo
36. Naszego/cudzego bycia samotnymi i czucia się samotnymi, osamotnionymi pośród bliskich, innych, gdzie każdy żyje własnymi /cudzymi sprawami
37. Naszego/cudzego odczuwania samotności, jako subiektywnego zjawiska, stanu emocjonalnego, jaki wynika najczęściej z braku pozytywnych, satysfakcjonujących relacji z innymi oraz często ma wydźwięk negatywny i nie tylko
38. Naszego/cudzego doświadczania samotności, jako stanu chronicznego, lub odpowiednio przejściowego, m.in. w chwilach zerwania więzi emocjonalnych, a w tym m.in. w warunkach straty bliskiej osoby
39. Naszego/cudzego doświadczania krótkich /długich stanów samotności, pomimo posiadania związków z innymi
40. Naszego/cudzego doświadczania samotności spowodowanej sztucznymi i płytkimi interakcjami międzyludzkimi, niepełnymi relacjami interpersonalnymi z innymi, a także z powodu powierzchownych kontaktów, przypadkowych i urywanych i nie tylko
41. Naszego/cudzego doświadczania samotności, jako osoba, a w tym młoda, starsza, jaka nie może, nie umie, nie potrafi znaleźć swojego partnera życiowego
42. Naszego/cudzego doświadczania samotności, jako osoba, która nie ma dobrego kontaktu z innymi, należącymi do innego niż my pokolenia,
43. Naszego/cudzego doświadczania samotności mimo posiadania silnego związku z inną osobą, m.in. przy związkach, miłości na odległość, kiedy fizycznie jesteśmy sami
44. Naszego/cudzego doświadczania samotności, jako i jak osoba zamknięta w sobie, nieposiadająca umiejętności otworzenia się przed innymi, nieufna, oraz niedoceniana przez partnera, przez bliskich i nie tylko
45. Naszego/cudzego doświadczania samotności z powodu słabego poczucia własnej wartości, powodującego unikania kontaktów z innymi, z obawy przed odrzuceniem, a także z powodu wynikających z tej niskiej samooceny m.in. braku zaufania do innych, do siebie, do własnych możliwości i nie tylko, a co skutkuje unikaniem kontaktów i utrwala niską samoocenę
46. Naszego/cudzego doświadczania samotności powodując tym samym poczucie wyobcowania, zwiększanie dystansu do otoczenia i lęk przed kontaktami z innymi
47. Naszego/cudzego doświadczania samotności i uruchamiania przy tym mechanizmów obronnych mających na celu redukowanie cierpienia, bólu i lęku, a w tym m.in. pod postacią zaprzeczenia, stłumienia, wyparcia, bądź uzależnienia, nawet choroby, powodującej wtórne korzyści dla nas, m.in. opieka
48. Naszego/cudzego doświadczania samotności, która narasta, a mechanizmy obronne zawodzą i wówczas uciekania w świat nierzeczywisty, tzw. fuzję złudzeń, czyli zlanie w wyobraźni z konkretnymi osobami, żyjącymi realnie lub istniejącymi w fantazji, co może prowadzić w kierunku schizofrenicznej izolacji
49. Naszego/cudzego życia w ciągłym zamęcie, w tłoku, chaosie, w tłoku, bez odrobiny prywatności, a w tym m.in. w ulu, w mrowisku, w wojsku, burdelu, w rozmaitych obozach, zgromadzeniach i nie tylko oraz dążenia do odosobnienia, do odrobiny prywatności, samotności
50. Naszego/cudzego życia w tłoku, w dużej gromadzie, rodzinie, w ciasnocie, żyjąc stale cudzymi sprawami, problemami, w okolicznościach, kiedy nie ma żadnych tajemnic, sekretów, ani naszych, ani cudzych, wszyscy wszystko słyszą, widzą, komentują, pouczają i nie tylko oraz naszego/cudzego dążenia do izolacji, do odrobiny prywatności, do ciszy, spokoju i nie tylko


Dodano : 21-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 720 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.