Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Boska matka. Intencje do przepracowania

Czym są intencje, do czego służą, jak z nimi postępować? Informacje w artykule Link- „800 intencji„.

Posąg przedstawia Kybele z Efezu: boginię matkę, boginię pszczołę. Widać jej kilkanaście ,,matczynych” piersi dostępnych do ssania dla każdego chętnego ze środowiska ,,całego jej ula”. Mniej więcej widać też co i jak robi 3 panów umieszczonych powyżej jej kolan. Rzeźba ma wysokość ok. 3,5m, już z samej wielkości dla wielu wydawała się być godna czci. ”

1. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu w tym samozwańczymi i legalnymi boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
2. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby zapadania się w Ziemię i pod ziemię w piekła rozmaite z powodu naszego bycia każdego rodzaju i poziomu w tym samozwańczymi i legalnymi boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami, synami bożymi i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
3. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakim stawiają świątynie, posągi, malują obrazy z niezliczonymi ilościami piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków 
4. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakim stawiają świątynie, posągi, malują obrazy z dzieckiem lub mężczyzną lub kobietą przy piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
5. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia na wszelkie sposoby czczonymi, podziwianymi istotami m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki i nie tylko oraz naszego na wszelkie sposoby podziwiania, czczenia takich istot i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
6. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby posiadania wkodowań, blokad, obciążeń i odpowiednio ich nie posiadania m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki a w tym na Artemidę, Kybele, na boginię pszczołę, na matkę bożą Maryję, na wieczne niezaspokojone dziewice i nie tylko, oraz naszego kodowania innych na takie postacie, na im podobne i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
7. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia czczonymi, nie podziwianymi a nawet hańbionymi przez innych istotami m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki , boginie matki, królowe matki, matki nieba i nie tylko oraz naszego podziwiania, czczenia, ich nienawidzenia i nie czczenia ich, i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
8. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia przedstawianymi, pokazywanymi, uwiecznianymi m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki z dzieciątkiem na ręku, jako karmiące piersią i nie tylko oraz naszego uwieczniania i odpowiednio nie uwieczniania tak innych i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
9. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia czczonymi, podziwianymi istotami m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki i nie tylko oraz naszego podziwiania, czczenia, nienawidzenia i nie czczenia ich i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
10. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia czczonymi, podziwianymi istotami m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki i nie tylko oraz naszego podziwiania, czczenia, nie podziwiana, nie czczenia ich i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
11. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia inicjowanymi i naszego inicjowania i odpowiednio nie inicjowania , przyczyniania i nie przyczyniania się do tego że jesteśmy i inni są m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko poprzez opętywanie, skutki zażywania środków odurzających, układy z Lokesiem, dysponowanie ogromnymi mocami duchowymi, przez niską samoocenę naznaczaną pychą i samouwielbieniem i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
12. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia inicjowanymi i naszego inicjowania innych i odpowiednio nie inicjowania , przyczyniania i nie przyczyniania się do rozwijania i upadku kultów związanych z bożymi synami, z boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
13. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby klękania, kłaniania się przed bożymi synami, przed boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby wymagania aby inni klękali przed nami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
14. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia kapłanami, mnichami, związanymi z kultami m.in. każdego rodzaju i poziomu boskich matek, bożych synów, bogiń matek, królowych matek i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
15. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia inicjowanymi i naszego inicjowania innych i odpowiednio nie inicjowania , przyczyniania i nie przyczyniania się naszego do rozwijania kultów związanych z bożymi synami, z boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
16. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby stawania i odpowiednio nie stawania się m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko z racji naszego rozumu, urodzenia, z pozycji, z urzędu i naszego samozwańczego działania, a także z polecenia – ogłaszania się nimi i nie tylko oraz naszego podziwiania siebie, czczenia siebie i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
17. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby stawania i odpowiednio nie stawiania się m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko z racji naszych talentów uzdrowicielskich, z jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoodczuwania m.in. Dusz, z powodu talentów, również z potrzeb do ćpania i z bycia dilerami i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
18. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby stawania się i odpowiednio nie stawania szanowanymi, nieszanowanymi m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko z racji naszego pomagania i odpowiednio nie pomagania bliźnim tak, że rośliśmy, i odpowiednio traciliśmy w oczach innych i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
19. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia matkami rodzicielkami każdego rodzaju, poziomu, płci wszelkich bogów, mesjaszy, zbawicieli i nie tylko jakim puszczają emocje i ego bucha w górę tak i odpowiednio upada tak, że stajemy się że jesteśmy każdego rodzaju i poziomu bożymi synami, boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
20. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia bogobojnymi czcicielami i odpowiednio heretykami m.in. każdego rodzaju i poziomu wobec synów bożych, boskich matek , bogiń matek, królowych matek i innych istot jacy są spragnieni boskości, jacy chcą wprowadzić nas samych i innych do raju i odpowiednio pogrążyć w piekłach i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
21. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby błagania, o coś, o kogoś, o przychylność m.in. każdego rodzaju i poziomu synów bożych, boskich matek , bogiń matek, królowych matek i nie tylko i odpowiednio unikania tego oraz naszego wypełniania i odpowiednio ignorowania próśb naszych wiernych, ich samych i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
22. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby wyzywania od ch..k.. poje-ców, pizdolon, dupodajek, chujogromów, dupowłazów, lachociągów m.in. każdego rodzaju i poziomu synów bożych, boskich matek , bogiń matek, królowych matek i nie tylko i odpowiednio bycia tak wyzywanymi przez innych i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
23. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby szukania zbawienia i odpowiednio nowych, starych doświadczeń m.in. w posągach rosłych, dojrzałych seksualnie kobiet i odpowiednio niedojrzałych dziewczynek nie tylko, a w tym u boskich matek , bogiń matek, królowych matek poprzez m.in. bycie przytulanymi i odpowiednio odtrącanymi do matczynej piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
24. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie zbawiają i odpowiednio pogrążają innych poprzez oferowanie własnego ciała, piersi, pochwy, talentów, mocy duchowych i nie tylko każdemu chętnemu i odpowiednio wbrew czyjeś woli, jaki chce dostąpić zbawienia przez nas, oraz na nas leżąc i z nami samymi i odpowiednio pogrążenia ich i siebie przez nas i nie tylko w te sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
25. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie tulą i odpowiednio odtrącają nasze własne i cudze dzieci z rozmaitych racji i naszego doświadczania tego skutków
26. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie są przytomne, nieprzytomne, jakie potrafią i nie potrafią ocenić tego co się dzieje wokół nich i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
27. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie posiadają niespełnienia w seksie i problemy małżeńskie i które wierzą że mają spełnienie i dobre małżeństwa i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
28. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie posiadają więcej i odpowiednio mniej niż dwie kobiece piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
29. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie posiadają wielbicieli a także i opozycję wobec siebie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
30. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby oddawania hołdu m.in. figurkom, obrazom, ołtarzom i nie tylko przedstawiających m.in. wizerunek każdego rodzaju i poziomu matki boskiej, boskich matek, bogiń i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
31. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie posiadają wszelkiego rodzaju blokady orgazmu, blokady pochwy, sromu, piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
32. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie domagają się kastracji i wymordowania wszystkich mężczyzn, wszystkich ch.. i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
33. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby spędzania naszego życia i osiągania zbawianie przez wiszenie na pochwach i na piersiach, ssanie piersi, kopulowania m.in. z każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami, oraz naszego robienia, promowania podobnych działań i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
34. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby brania, doswiadczania i dawania wszelakich komunii, sakramentów, orgii, aktów seksualnych z m.in. z każdego rodzaju i poziomu bożymi synami, z boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami, oraz naszego zachęcania do podobnych działań i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
35. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby wyciągania, rąk po dary, błagania, modlenia się do m.in. każdego rodzaju i poziomu synów bożych, boskich matek, bogiń matek, królowych matek, oraz naszego robienia podobnych działań i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków


Opublikowano: 08/05/2013
Autor: s_majda


Komentarze

Dodaj komentarz

Ten wpis ma 3 komentarze

 • s_majda pisze:

  [11:19:36] Sławomir Majda: ojcowanie i matkowanie np. jako kapłan, w pracy itp
  [11:22:34] Mirka : ojcowanie i matkowanie- to wchodzenie w czyjeś życie gdzie nie jest się widzianym, branie za innych odpowiedzialności a kończy się kozłem ofiarnym i cierpieniem,także chęć ,,sprawdzania się,, jakim się jest ,,super,,
  chęć sprawdzania się jak to jest mieć ,,dorosłe,, dzieci
  [11:23:18] Sławomir Majda: dobry bóg…się z takiego człowieka robi
  [11:23:40] Mirka : tak, a to jest to podszyte, chęcią bycia docenionym, kochanym i koduje się że za miłość dostaje się od ludzi i od życia baty. bo tu ,,dobre serce się okazuje,, a oni te ,,niewdzięczne dzieci,, karzą za to albo wymagają ponad miarę. Mogą pożreć energetycznie i zajechać biednego dawcę.czyli dobry wzorzec na bycie nieszczęśliwym

 • s_majda pisze:

  Wczoraj robiłam sobie różne intencje, i naszło mnie, żeby oddać inp dot. posiadania i kumulowania czarnej negatywnej energi w piersiach i karmienie nią innych. Pojawił się obraz kobiety z ciemną karnacją, chyba Hinduski ok. 40-50 w dlugimi czarnymi włosami. Z otrzymanego listu.

  S. Majda To zapewne elementy czarnej tantry. 

 • s_majda pisze:

  Zupełnie inne aspekty bycia Boskimi Matkami  wydobyła znajoma, analizująca temat  skutków jakie przez setki lub tysiące lat wywierają ale i osobiście doswiadczają [modelki] kobiety portretowane  jako rozmaite Boskie Matki. Kiedy spojrzymy sobie na galerię postaci to modelkami do obrazów i rzeźb są tu ładne według sponosrów lub według malarzy rozmaite kobiety rude, blondynki lub czarnowłose. Link

  Rasy białej, czarnej i brązowej porteretują się jako Boskie Matki. 

  Mamy też grube i szczupłe Boskie Batki. Są też Boskie Matki portertowane jako kobiety ogolone na łyso. Są i takie które rozmaitym ascetom pokazują w świątyni i zaciszu jego eremu odsłoniętą pierś.  Jeśli zdejmie się z modelek nimb świętości, to te same  panie nader często mogłyby współcześnie znaleźć źródło utrzymania jako króliczki z rozkładówek Playboya.  I właśnie tym kwestiom  poświęcony  cały zestaw intencji.  

  Skróty  

  LIDBT-ludzie, dusze, istoty, byty, twory

  ŁK- ogolone na łyso kobiety  Link

  MB -matki boskie

  1.Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, płci znaczenia, wielkości m.in. MB, ŁK, wiedźmami i nie tylko, które są/nie dla wszelkich IDBT m.in. obiektem pożądania, kultu fizycznego/nie i każdego innego a także takimi które powodują u innych wszelkie uczucia, celibat, ascezę, odpowiednio pobudzenie a w tym min. seksualne, erekcje, masturbacje i przyczyniają się z własnej woli i odpowiednio bez niej, świadomie i nieświadomie do  tracenia przez nas i inne IDBT energii m.in. seksualnej, życiowe, czasu, wolności i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

  2.Naszego bycia/nie wszelkimi postaciami a w tym jak i jako MB, ŁK, wiedźmy, króliczki Playboya, aktorkami min. porno i nie tylko znajdującymi się/nie, pokazywanymi/nie na wszelkiego rodzaju m.in. świętych i nie świętych m.in. obrazkach, rzeźbach malowidłach, rozkładówkach i nie tylko które inne IDBT wykorzystują do wiadomych i nie wiadomych nam celów a w tym do zaspokajania ich i naszych wszelkich potrzeb m.in. seksualnych, życiowych [łącznie z toaletą w WC ]aby sobie i nam dogodzić, dać ujście seksualnej energii i obdarzać wszelkimi uczuciami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

  3.Naszego bycia/nie wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości, rangi jak i jako rozmaite MB,ŁK, wiedźmy z którymi wszelki IDBT uprawiają seks astralny/nie i fizyczny i nie tylko oraz naszego świadomego przyzwalania na to i odpowiednio nieświadomego a także naszego/nie bycia na wszelkie rozmaite sposoby w taki i inny sposób wykorzystywanymi/nie i bycia/nie rozmaitymi narzędziami w rękach wszelkich IDBT do spełniania ich wszelkich namiętności, żądz seksualnych, i innychpotrzeb oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

  4.Naszego jak i jako wszelkiej rangi, płci, znaczenia, wielkości, poziomu m.in MB, ŁK, wiedźmy i nie tylko bycia/nie na wszelkie sposoby dogadanymi, poumawianymi/nie z rozmaitymi IDBT na świadczenie im rozmaitych m.in. usług i powinności a w tym seksualnych, fizycznych, psychicznych, energetycznych i uczuciowych oraz naszego w związku z tym posiadania/nie wszelkich m.in. umów, kodowań,  intencji, obciążeń, posłannictw, powinności i nie tylko ich zawierania/nie i realizowania/nie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

  4.Naszego i cudzego w związku z naszą wszelką działalnością jak i jako wszelkiej rangi, płci, znaczenia, wielkości, poziomu m.in MB, ŁK, wiedźmy i nie tylko posiadania/nie, zbierania/nie w nas i przy nas wszelkich m.in. zbiorników, pojemników, basenów i nie tylko z m.in. spermą, wszelkimi wydzielinami, krwią i nie tylko pochodzącą/nie z naszej i cudzej masturbacji, seksualności i z wszelkich innych źródeł oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

  5.Naszego czerpania/nie i posiadania/nie wszelkich m.in. zysków i strat poprzez naszą działalność jak i jako wszelkiej rangi, płci, znaczenia, wielkości, poziomu m.in MB, ŁK, wiedźmy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

  6. Naszego widywania [-nie] sikających ludzi a w tym m.in. mężczyzn i inne postacie grzebiące sobie przy rozporku, lub genitaliach w rozmaitych celach i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków

  7. Naszego bycia modelkami, modelami służącymi jako  wzorce dla rozmaitych min. malarzy, rzeźbiarzy  i nie tylko min. malujących, rzeźbionych [i nie tylko] rozmaite, bóstwa, bogów, boskie matki, boginie świętych, Boga, Mesjaszy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków