Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Ład i porządek we mnie. Modlitwa
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że w pełni otworzyłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość na trwałe utrzymanie harmonijności, ładu i porządku zgodnego z Twoją wolą w całym moim życiu, we wszystkich moich energiach, w moich relacjach z bliźnimi. Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie misji, zobowiązań, posłannictw, powinności przyciągających do mnie wibracje nieporządku, bałaganu, energię chaosu i pomieszania. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w obu półkulach mojego własnego mózgu.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że w pełni otworzyłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość na doświadczenia życiowe, wolne od wszelkiego nieporządku, bałaganu, wolne od energii chaosu, od pomieszania.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w moim własnym mieszkalnym Domu, w jego najbliższej oraz tej dalszej okolicy. Skupiłem wszystkie moje myśli, całą energię mojego serduszka, oraz moc i uwagę mojej nieśmiertelnej Duszy na doświadczaniu trwałego, wzorcowego ładu, harmonijności oraz porządku zgodnego z planem Boga stwórczej Miłości. Jestem wdzięczny Tobie Boże doskonałej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład i porządek w moim własnym sposobie mówienia, wyrażania słowem moich myśli i boskich podpowiedzi.
Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie nawyków, przyzwyczajeń przyciągających do mnie wibracje nieporządku, bałaganu, energię chaosu i pomieszania. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w mojej własnej kundalini, w moich układach DNA, RNA.
Doskonałość Twoją Boże jasnej Miłości, Twoje uporządkowanie i harmonijność pragnę wyrazić całą moją istotą, całą moją własną Duszą, moim umysłem i osobowością.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład i porządek w mojej relacji z tymi co samych siebie ogłosili kiedyś żywymi bogami na tej ziemi, bogami astralnymi. Przebaczyłem wszystko tym wszystkim, którzy zachęcili mnie kiedyś do stworzenia w moim świecie nieporządku, chaosu, pomieszania, oddziałującego także na inne istoty. Pozwoliłem tym wszystkim aby odeszli ode mnie na zawsze.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność we wszystkich relacjach i połączeniach pomiędzy mną i moją własną nieśmiertelną Duszą.
Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie oczekiwań, planów, projektów, pomysłów przyciągających do mnie w moim życiu wibracje nieporządku, bałaganu, energię chaosu i pomieszania. Jestem wdzięczny Tobie Boże doskonałej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład i porządek w moim własnym sposobie modlenia się i medytowania w moim sposobie przyjmowania bożych odpowiedzi.
Ja to mam dobrze z Bogiem wszechmogącej Miłości, któremu oddałem skutecznie i trwale całe moje dawne przywiązanie oraz zachłanność na wibracje nieporządku, bałaganu, na energię chaosu i pomieszania. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że w pełni otworzyłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość na trwałe utrzymanie harmonijności, ładu i porządku zgodnego z Twoją wolą w moim sposobie zarabiania, gromadzenia, wyrażania, przyjmowania pieniędzy, bogactw i bożego dostatku.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład i porządek, w naszej relacji wzajemnej wobec tych wszystkich co nawołują do wojny, grabieżczych praktyk, do zabijania ludzi oraz zwierząt. Boża stwórcza Miłość zawsze i wszędzie ochrania mnie i moje własne serce, umysł, Duszę i osobowość od negatywnego wpływu wszystkich istot, wszystkich Dusz, które chciałyby abym ja istota bożej miłości, doświadczał dalej wibracje nieporządku, bałaganu, energię chaosu i wszelkie pomieszanie. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że również dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność na planecie Ziemi jak również w całym systemie słonecznym i we wszystkich energiach układu słonecznego. Jestem wdzięczny Tobie Boże, stwórczej Miłości, za to że uczyniłeś mnie, Duszę i moje serce wolnymi od wszelkiego przywiązania do nieporządku, wolnymi od energii chaosu, od pomieszania. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność pomiędzy górną częścią mojego ciała a dolną częścią mojego ciała.
Bóg, wszechświat i wszystkie istoty, zawsze wspierają mnie kiedy niewinnie, bezpiecznie, wypełniony miłością doświadczam z moją własną Duszą wolności od wibracji nieporządku, bałaganu, od energii chaosu i pomieszania. Jestem wdzięczny Tobie Miłości przyjaciółko moja za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłaś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność we wszystkich moich własnych czakramach, w moim kanale czakrowym, w moich gruczołach dokrewnych. Doskonałość Twoją Boże czystej Miłości oraz Twoje uporządkowanie i harmonijność chętnie i łatwo, bezustannie wyrażam całą moją istotą, całą moją własną Duszą, moim umysłem i osobowością. Taka jest moja prawdziwa natura ukochanego dziecka Boga stwórczej siły Miłości.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność we wszystkich moich własnych 12 głównych ciałach aurycznych, we wszystkich moich własnych płaszczach aurycznych. Ja to wiem i rozumiem, Dusza moja też to wie i rozumie, że nie musimy już podtrzymywać w moim ciele ani w naszych energiach wibracji nieporządku, bałaganu, energii chaosu i pomieszania.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w naszym sposobie komunikowania się z Tobą Boże. Jestem wdzięczny Tobie Boże za to, że uczyniłeś mnie, Duszę i moje serce wolnymi od nieprzytomności podtrzymującej kiedyś we mnie pociąg do rozmaitego nieporządku, potrzebę doświadczania chaosu i pomieszania. Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie, urzeczywistnianie i doświadczanie mechanizmów działania przyciągających do mnie w moim życiu wibracje nieporządku, bałaganu, energię chaosu i pomieszania.

Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w całym moim układzie trawiennym w moim układzie wchłaniania i wydalania. Mam już całkiem dosyć doświadczania i tworzenia wszelkiego nieporządku, wszystkich energii chaosu wszechświata, mam też dosyć pomieszania. Już tego pomieszania nie pragnę więcej przeżywać, inicjować, męczyć się tym całym chaosem z nie uporządkowaniem. Tak chaotycznie dalej już być nie musi, tak chaotycznie dalej już nie może. Dość Duszo moja. Nigdy więcej żadnego więcej nieporządku, żadnego więcej chaosu, żadnego więcej pomieszania. Oddałem Bogu doskonałej Miłości bezpowrotnie i trwale wszystkie zasilane dotąd moimi emocjami, moimi energiami wibracje nieporządku, bałaganu, całą energię chaosu i pomieszania.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność we wszystkich naszych relacjach z najbliższą rodziną z moją mamusią, tatusiem, żoną, (mężem) dziećmi, krewnymi. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że uczyniłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość wolnymi od intencji, nawyków i potrzeb dotyczących wytwarzania, utrzymywania nieporządku, chaosu i pomieszania.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w naszym sposobie żartowania, dowcipkowania, śmiania się. Jestem wolny od całego strachu przed doświadczaniem życia wolnego od wszelkiego nieporządku, bałaganu, wolnego od energii chaosu, od pomieszania. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w naszym sposobie postrzegania i doświadczania obecności Boga w życiu oraz boskiej rzeczywistości. Doskonałość Twoją Boże czystej Miłości oraz Twoje uporządkowanie zawsze i wszędzie wyrażam całą moją istotą, całą moją własną Duszą, moim umysłem i osobowością. Taka jest moja prawdziwa natura ukochanego dziecka Boga stwórczej siły Miłości.
Przebaczyłem sobie i mojej Duszy wszystkie intencje niszczenia samego siebie wibracjami nieporządku, bałaganu, energiami chaosu i pomieszania. Ta epoka niszczenia samego siebie skończyła się już bezpowrotnie.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład i porządek w naszym sposobie pojmowania sensu cierpienia, sensu doświadczania boleści i ograniczeń. Jestem człowiekiem, jestem a także istotą bożego światła, wyrażającą poprzez moje własne serce, Duszę, umysł i osobowość trwały, wzorcowy ład, harmonijność i porządek zgodny zawsze z planem Boga stwórczej siły Miłości.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność pomiędzy górną częścią wszystkich moich energii a dolną częścią wszystkich moich energii.

Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej siły Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w moim ciele fizycznym, w moim materialnym organizmie.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej siły Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w całej mojej własnej Duszy. Posłuż się mną Boże stwórczej siły Miłości, oto do Twojej dyspozycji są całe moje własne serce, Dusza, umysł i osobowość doświadczające wzorcowego ładu, harmonijności i porządku zgodnego zawsze z Twoim bożym planem. Do Twojej dyspozycji Boże stwórczej Miłości zawsze i wszędzie są wszystkie mojej Duszy i wszystkie moje własne energie, wszystkie nasze talenty i umiejętności.
Ja ... jestem wdzięczny Bogu jasnej Miłości za to, że odwrócił wszystkie skutki, konsekwencje i następstwa tego, że kiedyś przyciągałem do samego siebie i mojej własnej Duszy siły destrukcji, energię nieporządku, moce chaosu i pomieszania. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność we wszystkich promieniach naszego światła. Jestem wdzięczny Tobie Boże za to, że nie dopuszczasz aby jakiekolwiek niskie, ciemne energie nieporządku, bałaganu, energie chaosu i pomieszania miały szkodliwy wpływa na mnie oraz na moją własną Duszę. Ja to mam dobrze z Tobą Boże.

Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. i dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w moim własnym sercu oraz we wszystkich relacjach pomiędzy moim sercem a pozostałymi moimi energiami i całym wszechświatem. Ja to wiem i rozumiem, Dusza moja też to wie i rozumie, że wibracje nieporządku, energie chaosu, siły destrukcji nie są nam do niczego potrzebne. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność pomiędzy prawą częścią mojego ciała i moich energii a dolną częścią mojego ciała i moich energii.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz czystość i prawość w mojej własnej sypialni, w moim własnym łóżku. Zawsze i wszędzie harmonijnie wyrażam we mnie oraz w mojej Duszy Miłość i energie Boga, wolnym będąc ulegania wpływom tych wszystkich, którzy inicjowali nas oraz którzy inspirowali nas do nieporządku, bałaganu, do wprowadzania chaosu i pomieszania.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w naszym sposobie myślenia, w naszym sposobie postrzegania Boga, bożego porządku, bożego ładu we wszechświecie. Doskonałość Twoją Boże oraz Twoje uporządkowanie, harmonijność teraz i tutaj wyrażam całą moją istotą, całą moją własną szczęśliwą Duszą, moim umysłem i osobowością, gdyż właśnie taka jest moja prawdziwa natura ukochanego dziecka Boga stwórczej siły Miłości.

Jestem wdzięczny Tobie Boże jasnej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność we wszystkich moich związkach seksualnych we wszystkich moich relacjach seksualnych z istotami obojga płci. Zawsze i wszędzie harmonijnie wyrażam we mnie i Duszy mojej obecność wszechmogącego Boga stwórczej siły Miłości, przeto możemy i potrafimy dbać o siebie bez żadnej obawy, bez lęku, że wzmacniamy czy zasilamy moce nieporządku, bałaganu, energię chaosu i pomieszania.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność pomiędzy tym wszystkim co już było, pomiędzy tym co dzieje się właśnie teraz i tym co nastąpić ma w przyszłości dalekiej a także tej najbliższej. Przebaczyłem sobie całkowicie kreowanie, tworzenie ślubowań, przysiąg, nakazów, zakazów przyciągających do mnie w moim życiu oraz do mojej Duszy siły destrukcji, energię nieporządku, moce chaosu i pomieszania.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w moim własnym sercu fizycznym i energetycznym. Doskonałość Twoją Boże czystej Miłości oraz Twoje uporządkowanie, harmonijność lekko i łatwo zaakceptowałem całą moją istotą, całą moją własną Duszą, moim umysłem oraz osobowością. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność pomiędzy górną częścią wszystkich moich czakramów a dolną częścią wszystkich moich czakramów. Zaakceptowałem to, że podstawą mojego długiego radosnego życia na ziemi jest wyłącznie Bóg stwórczej siły Miłości, dbający o utrzymanie we mnie oraz w mojej Duszy wszelkiej harmonijności, ładu i porządku.

Jestem wdzięczny Tobie Boże wszechmogącej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek we wszystkich relacjach pomiędzy mną a wszystkimi bóstwami seksu tantrycznego obojga płci. Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w moich własnych anielskich skrzydłach, we wszystkich ich ciałach aurycznych, we wszystkich ich płaszczach aurycznych.
Doskonały ład, porządek i harmonijność ustanowione wolą Boga stwórczej Miłości, są zawsze dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy wzorem wszelkich naszych działań i przemyśleń.
Jestem wdzięczny Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że dla mnie …. oraz dla mojej własnej Duszy zaprowadziłeś już wzorcowy, trwały ład, porządek oraz harmonijność w mojej własnej pracy zawodowej, w moim własnym komputerze, na moim własnym biurku.
Boże stwórczej Miłości proszę Ciebie- nie wspieraj już żadnego nieporządku, energii chaosu i pomieszania w moim życiu, we mnie, w mojej Duszy, sercu, umyśle i osobowości.

Dodano : 11-05-2008 Przez: s_majda Przeczytano: 1196 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 21-11-2015 14:05:44

    Od dwóch miesięcy pracuję z modlitwą "Ład i porządek we mnie", Każde zdanie przerabiam z osobna w wersji żeńskiej i męskiej. A jeśli coś nie chce puścić, To odpowiadam sobie szczerze dlaczego nie chcę przebaczyć sobie, sobie samemu, być wdzięcznym, wdzięczną i kiedy to zdanie oddam Bogu, to dopiero wtedy właściwe zdanie niejako samo wskakuje. Teraz tę samą modlitwę przerabiam w wersji : zasługuję, jestem godzien, godna.W trakcie tej pracy wiele dowiedziałam się o swoich poprzednich inkarnacjach a raczej uwikłaniach, które równocześnie oddawałam Bogu. Sporo tego było, w wielu przypadkach w zrozumieniu ich pomogły mi artykuły zamieszczone na stronie Modlitwa inna... Dowiedziałam się między innymi, że ślubowania Amitaby były składane przez moich awatarów w Tybecie, starożytnym Egipcie i na Cejlonie.

    A jakimże zaskoczeniem dla mnie było, gdy zorientowałam się, że moja Dusza nadal czci Ra (teraz to już jest przeszłością). Dusza wierzyła - o zgrozo - że Ra jest dawcą życia, że ją stworzył, że całkowicie od niego zależy, bała się że ją spali wzrokiem. Wszystkie te i wiele innych takich bzdur oddałam Bogu i rozkodowałam, Mimo wszystko czuję że starożytny Egipt jeszcze mocno we mnie siedzi. Egipski panteon był liczny i trzeba się z nim rozprawić. Z otrzymanego listu.