Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Niewolnicy- intencje cz.1.
Autorka Agata P.
Tematy pokrewne.
1)Link Niewolnik Boga. Intencje.
2)Link Segregacja rasowa. Rasizm-intencje.

1. Naszego bycia(-nie) m.in. schwytanymi(-nie), pojmanymi(-nie), zabranymi(-nie), zniewolonymi(-nie), pozbawionymi(-nie) wolności oraz przejętymi(-nie) pod władanie innych rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n ludzi, dusz, istot, bytów , tworów a w tym najeźdźców, agresorów, i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków (+ odwrotnie: naszego chwytania…
2. Naszego bycia(-nie) m.in. wiązanymi(-nie), pętanymi(-nie), skuwanymi(-nie), wszelkiego rodzaju powrozami, linami, sznurami, rzemieniami, łańcuchami, obręczami, kagańcami, kajdanami, sieciami i wszelkimi ich odpowiednikami oraz naszego bycia(-nie) m.in. m.in. przykuwanymi(-nie), przywiązywanymi(-nie), przyczepianymi(-nie), przymocowanymi(-nie) do rozmaitych min. słupów, pali, drągów, do ścian, do poręczy, do drzew, do wioseł, do zwierząt, do innych ludzi i nie tylko przez innych ludzi, dusze, istoty, byty, twory , jako wszelkiego rodzaju, rasy, płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków ( + odwrotnie : naszego wiązania…..
3. Naszego bycia(-nie) m.in. zamykanymi(-nie), zamkniętymi(-nie), trzymanymi(-nie), więzionymi(-nie) we wszelkiego rodzaju min. klatkach, lochach, piwnicach, ładowniach statków, wiatach, na dworze i nie tylko tam , oraz min na gołej ziemi, w chłodzie, wilgoci, w deszczu, w skwarze, na mrozie , o głodzie, bez napojów i nie tylko, a w tym m.in. jako rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n niewolnicy, jeńcy oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków ( + odwrotnie : naszego zamykania…
4. Naszego bycia(-nie) m.in. bitymi(-nie), chłostanymi(-nie), maltretowanymi(-nie), okaleczanymi(-nie), gwałconymi(-nie), zabijanymi(-nie) a tym jako wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n jako słabi(-nie), głodni(-nie), związani(-nie), okaleczeni(-nie), ranni(-nie), chorzy(-nie), zbuntowani (-nie), bezsilni (-nie) m.in. wszelkich płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków (+ odwrotnie: naszego bicia…
5. Naszego bycia(-nie) m.in. pozbawionymi(-nie) wszelkich praw, a w tym prawa głosu, prawa do obrony, prawa do godności, prawa do posiadania rodziny, prawa wychowywania dzieci, prawa do godnego życia, prawa własności, prawa głosu i nie tylko tego a w tym jako wszelkiego rodzaju, rasy, płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego wszelkich skutków ( + odwrotnie : naszego pozbawiania
6. Naszego bycia(-nie) m.in. traktowanymi(-nie) jak przedmioty, rzeczy, a w tym m.in. popychanymi(-nie), rzucanymi(-nie), deptanymi(-nie), oraz karconymi(-nie), wyzywanymi(-nie), upokarzanymi(-nie) i nie tylko jako wszelkiego rodzaju rasy, płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania (-nie) tego wszelkich skutków ( + odwrotnie: naszego traktowania
7. Naszego bycia(-nie) m.in. piętnowanymi(-nie), znakowanymi(-nie), a w tym poprzez min. rozmaite tatuaże, wypalanie, przypalanie, a w tym na czole, na twarzy, na kończynach, na innych częściach ciała a w tym jako wszelkich płci, rasy niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków (+ odwrotnie
8. Naszego pamiętania(-nie)min. bólu, cierpienia, szoków, związanych(-nie) z zadawaniem(-nie) nam bólu przy pieczętowaniu(-nie), znakowaniu(-nie) nas , przy wypalaniu(-nie) znamion, oraz cierpień i bólu związanych(-nie) z infekcjami powstałych ran ,a w tym jako wszelkich płci , rasy niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
9. Naszego bycia(-nie) m.in. i przymusu, obowiązku bycia(-nie) m.in. na każde zawołanie min. właściciela, pana, nadzorcy, i wykonywanie(-nie) wszelkich min. najlepszych i najgorszych, najcięższych, najbrudniejszych prac, wszelkich poleceń, nakazów, rozkazów i nie tylko, a w tym jako wszelkich płci, rasy niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
10. Naszego bycia(-nie) m.in. karanymi(-nie) za każde(-nie) uchybienie, za każdą (-nie)niemoc, za każdy(-nie) sprzeciw, bunt, i nie tylko za to a w tym jako wszelkiego rodzaju, rasy, płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego wszelkich skutków
(+ odwrotnie: karania
11. Naszego powodowania(-nie) ,że inni nasi i cudzy niewolnicy, jeńcy, i nie tylko oni , cierpieli(-nie) za nas, za nasze winy, bunty, ucieczki, byli (-nie) karani (-nie) za nasze/cudze przewinienia i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
(+ odwrotnie: karania innych za przewinienia jednego
12. Naszego m.in. dla uniknięcia(-nie) bólu, cierpienia, kary własnej/cudzej, godzenia(-nie) się na rozmaite min. jarzmo, niewolę, upokorzenia, rezygnowania(-nie) z siebie a w tym jako wszelkich płci , rasy niewolnicy, jeńcy i nie tylko jako oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
13. Naszego dokonywania(-nie) min. rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia mi.n kradzieży, przestępstw , zabójstw, rozbojów, przestępstw, kłamania, oszukiwania , zdradzania a w tym m.in. żeby przetrwać, przeżyć m.in. jako niewolnicy, jeńcy wszelkich płci, rasy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
14. Naszego podlizywania(-nie) się min. rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n panom, właścicielom, nadzorcom , upadlania(-nie) się m.in. żeby mieć lepsze(-nie) warunki życia, jedzenie i nie tylko a w tym jako wszelkiego rodzaju , rasy , płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
15. Naszego upadlania(-nie) się na wszelkie sposoby jako wszelkiego rodzaju, poziomu, rasy, płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego wszelkich skutków
16. Naszego na wszelkie sposoby bycia(-nie) m.in. głodzonymi(-nie), bitymi(-nie), katowanymi(-nie), zabijanymi(-nie),okaleczanymi(-nie) i nie tylko, do czasu całkowitego podporządkowania(-nie), wyrzeczenia(-nie) się siebie, wolności, rodziny, przekonań, majątku i nie tylko tego, m.in. jako wszelkiego rodzaju , rasy, płci, niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
(+ odwrotnie: naszego bicia…
17. Naszego bycia(-nie) m.in. i czucia(-nie) się niewolnikami i katami wszystkich naszych rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n oprawców, katów, właścicieli, panów, nadzorców , a w tym m.in. poprzez pamięć zadanego(-nie) nam przez nich wszelkiego bólu, krzywd, cierpień i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
18. Naszego odczuwania(-nie) wdzięczności(-nie) wobec rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n właścicieli, panów, nadzorców i nie tylko wobec tych, którzy uwolnili(-nie) nas, odkupili(-nie), wybawili(-nie) z rąk oprawców, zapewnili(-nie) lepsze warunki życia, okazali(-nie) serce i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
19. Naszego uciekania(-nie), organizowania(-nie) ucieczek z niewoli, od właścicieli a w tym skutecznie(-nie) i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego wszelkich skutków
20. Naszego bycia(-nie) m.in. zniewolonymi(-nie) , uprowadzonymi(-nie) w niewolę do obcych krain, miejsc, państw , bez znajomości (znając)języka, tradycji, warunków, zwyczajów , bez możliwości( z możliwością) porozumienia się z innymi i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków (+ odwrotnie: niewolenia
21. Naszego stania się niewolnikami , jeńcami we własnym kraju, miejscu zamieszkania, domu i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego wszelkich skutków ( + odwrotnie: posiadania niewolników w kraju, miejscu ich pochodzenia
22. Naszego min jako człowiek, zwierzę a szczególnie jako Dusza, istota, byt twór poruszania(-nie) się, chodzenia(-nie) , bycia(-nie) m.in. prowadzonymi(-nie) w kajdanach na rękach, nogach, w obrożach, na powrozach, linach, sznurach, łańcuchach, oraz bycia(-nie) m.in. zakutymi(-nie) m.in. w dyby, okowy, kajdany i nie tylko , jako wszelkiego rodzaju, rasy, płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków ( + odwrotnie : prowadzenia
23. Naszego posiadania(-nie) wszelkiego rodzaju infekcji, blizn, szram, niezagojonych , bolesnych ran i zranień pochodzących(-nie) od bicia(-nie) nas m.in. pejczami, batogami, batami, rzemieniami, łańcuchami , kijami i nie tylko tym oraz od wszelkiego rodzaju m.in. kajdan, łańcuchów, sznurów i nie tylko a tym jako wszelkich płci, rasy niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
24. Naszego bycia(-nie) m.in. przeznaczonymi(-nie) i wykorzystywanymi(-nie) do ciężkich(-nie), morderczych(-nie) robót, a w tym na plantacjach bawełny, trzciny cukrowej, kawy , w tartakach, kopalniach, n budowach, do rozmaitych eksperymentów i nie tylko tam a w tym jako wszelkiej rasy, płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania (-nie)tego skutków (+ odwrotnie:
25. Naszego bezskutecznego(-nie) buntowania (-nie)się przeciwko niewoli, wyzyskowi , wykorzystywaniu i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
26. Naszego rodzenia(-nie) się, urodzenia(-nie) się w niewoli, jako wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n dzieci niewolników , jako wszelkich płci, rasy niewolnicy, oraz bycia(-nie) m.in. niewolnikami wśród innych niewolników oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
27. Naszego bycia(-nie) m.in. jako wszelkich płci, rasy niewolnicy , rozdzielanymi(-nie) z rodziną, bliskimi, dziećmi a w tym m.in. z powodu sprzedania(-nie) przez właścicieli i nie tylko oraz naszego doświadczania (-nie)tego skutków ( + odwrotnie: sprzedawania, rozdzielania
28. Naszego bezsilnego(-nie) oglądania cierpień, upokorzeń, chorób, śmierci naszych bliskich jako niewolnicy zamknięci(-nie) m.in. w klatkach, zakuci(-nie) w łańcuchy, i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego wszelkich skutków ( + odwrotnie: katowania na oczach
29. Naszego harowania(-nie) od świtu do zmroku, w trudnych(-nie) warunkach, w chłodzie, upale, bez napojów, pożywienia, do utraty sił, a w tym na rzecz rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n właścicieli, panów i nie tylko ich , a w tym jako wszelkiego rodzaju, rasy , płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania (-nie) tego skutków
30. Naszego mszczenia(-nie) się, a także podejmowania (-nie) wszelkich misji, zobowiązań zemsty wobec naszych/cudzych rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n właścicieli, panów, nadzorców , katów i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
31. Naszego bycia(-nie) m.in. niewolnikami, jeńcami wszelkich płci, rasy, pozbawionymi(-nie) wszelkich praw i nadziei, a w tym nadziei na odzyskanie(-nie) wolności oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
32. Naszego odzyskania(-nie) wolności , a w tym przez zwrócenie(-nie) jej nam / innym przez rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n panów, właścicieli, i w każdy inny sposób oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
(+ odwrotnie: zwrócenie
33. Naszego pozostania(-nie) w miejscu niewoli po odzyskaniu(-nie) wolności, a w tym z powodu braku innych możliwości oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
34. Naszego zatrudniania(-nie) dawnych naszych rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n niewolników oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
35. Naszego wykorzystywania(-nie) rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n niewolników jako ofiary dla bóstw/bogów ,i nie tylko oraz naszego doświadczania (-nie) tego skutków (+ bycia ofiarą
36. Naszego bycia(-nie) m.in. tresowanymi (-nie) jako rozmaitych wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n niewolnicy, jeńcy, a tym jako i jak ludzie, zwierzęta, dusze, byty, twory do wykonywania (-nie) wszelkich wyuczonych, czynności wg narzuconych(-nie) nam m.in. zasad, humorów, gestów, pomysłów właścicieli, panów, treserów i nie tylko przez nich oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków (+ odwrotnie
37. Naszego oddania (-nie) się w niewolę innych z własnej/cudzej woli, a w tym m.in. dla seksu, dla pieniędzy, majątku i z wszelkich innych przyczyn oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
38. Naszego min. łapania(-nie) ,zniewalania(-nie) oraz handlowania(-nie) , kupowania(-nie) sprzedawania(-nie) , oddawania(-nie) ludzi, zwierząt , dusz, istot, bytów , tworów do niewoli, w niewolę, m.in. do pracy, na służbę, a w tym m.in. bliskich, obcych m.in. dla pieniędzy, dla majątku, z powodu pieniędzy , majątku i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków (+ odwrotnie: bycia
39. Naszego bycia(-nie) m.in. wystawianymi(-nie) na targach niewolników oraz m.in. oglądanymi(-nie) , upokarzanymi(-nie) , prezentowanymi i nie tylko jako wszelkich płci, rasy niewolnicy, jeńcy i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
40. Przebaczenia
41. Przeproszenia
42. Zwrócenia wolności
43. Oddania Bogu wszystkich atrybutów zniewoleń
44. Naszego posiadania(-nie) przekonania i wiary oraz tworzenia(-nie) , podtrzymywania(-nie) , inicjowania(-nie) , kreowania(-nie) , kodowania (-nie) nam samym i innym oraz w nas i w innych ludziach, duszach, istotach, bytach, tworach przekonania i wiary, że cokolwiek robimy(-nie) , ma służyć(-nie) innym/nam, że jesteśmy(-nie) wiecznymi sługami, niewolnikami innych ,że jesteśmy(-nie) tu dla innych i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
45. Naszego posiadania(-nie) przekonania i wiary oraz tworzenia(-nie) , podtrzymywania(-nie) , inicjowania(-nie) , kreowania(-nie) , kodowania (-nie) nam samym i innym oraz w nas i w innych ludziach, duszach, istotach, bytach, tworach przekonania i wiary, że byliśmy(-nie) , jesteśmy(-nie) i pozostaniemy(-nie) wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n niewolnikami i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
46. Naszego posiadania(-nie) w nas buntu, żalu, gniewu wobec własnych i cudzych oczekiwań, że jako wieczni wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n niewolnicy, jeńcy, więźniowie mamy(-nie) w nieskończoność służyć(-nie) innym, spełniać(-nie) cudze oczekiwania, działać(-nie) , pracować(-nie) , tworzyć(-nie) dla innych, na rzecz innych, i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
47. Naszego nierównego(-nie) traktowania(-nie) innych ludzi, dusz , istot, bytów , tworów w tym w zależności(-nie) od ich pochodzenia, płci, rasy, rangi, statusu, stopnia zależności, ich bycia min wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n wolnymi, niewolnikami, od urody, wiedzy, talentów , zdrowia, sił , sprawności, stopnia pokrewieństwa i nie tylko oraz naszego doświadczania (-nie) tego skutków (+ odwrotnie
48. Naszego zadawalania(-nie) się byle czym, m.in. byle jaką żywnością, domem, partnerem, strojem, statusem, pozycją, wiedzą , a w tym m.in. w przekonaniu, że na nic więcej nie zasługujemy(-nie), nic więcej się nam nie należy (-nie) , a w tym m.in. jako wszelkiego rodzaju, zakresu, rangi, poziomu, znaczenia, płci mi.n niewolnicy, jeńcy, służący wszelkich płci, rasy i nie tylko jako oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków(+ odwrotnie , dawania byle czego byle jak, bo się im nie należy
49. Naszego min. oddawania(-nie) , przeznaczania(-nie) wszystkich(-nie) uzyskanych(-nie) przez nas dochodów, zarobków, profitów, dóbr materialnych i niematerialnych m .in. na rzecz rodziny, bliskich, dzieci, mężów, rodzeństwa, właścicieli, panów, nadzorców, alfonsów, burdelmam, kościołów, kapłanów, władców i nie tylko dla nich m.in. jako wszelkiego rodzaju, rasy, płci niewolnicy, jeńcy i nie tylko oni oraz naszego doświadczania tego skutków(+ odwrotnie
50. Naszego przekonania i wiary, że do niczego się nie nadajemy(-nie) , jak tylko do wykonywania (-nie) min. cudzych [ a w tym nie pochodzących od Boga ]poleceń, rozkazów, nakazów a w tym jako niewolnicy, jeńcy, służący wszelkich płci, rasy oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków ( + odwrotnie: przekonania i wiary, że niewolnicy, jeńcy do niczego się innego nie nadają
51. Naszego przekonania i wiary, że nigdy nic nam się nie uda(-nie) samodzielnie(-nie) zrobić(-nie) , załatwić(-nie) , wykonać(-nie) i nie tylko, a w tym jako niewolnikom, jeńcom i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
52. Naszego oczekiwania(-nie) min. na mieszkanie, wyżywienie, odzienie, polecenia, pracę i nie tylko na to, ze strony naszych właścicieli, panów , nadzorców i nie tylko ich jako wszelkiego rodzaju min. niewolnicy, jeńcy, służba i nie tylko oni oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
53. Naszego zapewniania (-nie) min. niewolnikom, jeńcom, służbie mieszkań, wyżywienia, opieki, ubrania ,i nie tylko oraz naszego przejęcia(-nie) na nas odpowiedzialności za ich życie, zdrowie , rodziny i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
54. Naszego bycia(-nie) m.in. wolnymi od trosk, od odpowiedzialności za siebie, nasze życie, rodziny, za utrzymanie, wyżywienie i nie tylko oraz naszego doświadczania(-nie) tego skutków
Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań.
Art 800 intencji do oczyszczenia Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link

Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia bałwochwalcami, --nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, --nie bycia prostytutką--ależ skąd nigdy w życiu, to przecież są nie moje wzorce
-- To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].
Dodano : 06-01-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 776 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 16-02-2016 15:46:46

    Robię sobie też intencje niewolnika bo ten temat tez mnie gryzie i po którymś razie moja dusza mi się pokazała jak się puka palcem po czole :) nie zrozumiałam o co chodzi wiec się modliłam o to żeby się wyjaśniło no i się dowiedziałam, że sama nie chcę być niewolnikiem a w kolczykach chodzę. Z otrzymanego listu. 

  • Małgorzata Krata 25-03-2017 17:30:07

    Czasami jednak ograniczenia fizyczne narzucane ciału wyraźnie służą wyłączeniu pewnych jego funkcji do celów niewolniczych. Tak było w starożytnej Grecji i Rzymie, gdzie rozpowszechniony był zwyczaj kolczykowania genitaliów niewolników, i to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Gdy syn niewolnika wchodził w wiek dojrzewania, zakładano mu olbrzymi kolczyk z brązu na penisa, żeby nie przychodziła mu do głowy myśl o rozkoszach cielesnych. Sądząc po posągach rzymskich niewolników, które zachowały się m.in. w paryskim Luwrze, kolczyk wbijany był w trzon penisa, w pozycji pionowej lub horyzontalnej, zwykle tuż za żołędziem. Czasami, druga strona kolczyka przytwierdzana była do tułowia lub do cewki moczowej, co tylko zwiększało bolesność erekcji. Same zaś końcówki kolczyka były zgrzewane, by nie można było go zdjąć. Gdy chłopiec dojrzewał, nie był w stanie odbywać stosunku ani nawet myśleć o seksie, który kojarzył mu się z uczuciem wielkiego bólu. Tak zakolczykowani niewolnicy byli milej widziani na dworach panów niż eunuchy, ponieważ podobnie jak oni nie trwonili swojej siły życiowej na seks, nie stanowili zagrożenia dla ich żon i córek, a przy tym, w przeciwieństwie do eunuchów, byli silni i mniej podatni na choroby.

    Zwyczaj kolczykowania dotyczył również niewolnic. Niestety, trudno w tej chwili jest powiedzieć, jaką przybierał on postać. W literaturze klasycznej istnieją wszakże wzmianki o tzw. “łańcuchach czystości”, ale nie mamy pewność jak one wyglądały. Możemy co najwyżej przypuszczać że były to łańcuchy złożone z szeregu kolczyków przeszywających z obu stron wargi większe pochwy, lecz nasza wiedza ogranicza się do eksponatu znajdującego się w Muzeum Brytyjskim. Składa się on z trzech rzędów kolczyków o średnicy dwóch centymetrów i grubości półtora milimetra. Najprawdopodobniej, boczne rzędy przytwierdzane były do dwóch większych warg, a środkowy służył takiemu ich złączeniu, by niewolnica odczuwała ból przy każdej próbie zbliżenia się do swych genitaliów. Niewolnice kolczykowano najpewniej z tych samych przyczyn co niewolników. Eliminowano w ten sposób marnotrawstwo energii wydatkowanej na seks oraz zajście w ciążę. W obu przypadkach, u mężczyzn i u kobiet, obrączkowanie służyło jeszcze jednemu celowi – potwierdzeniu ich niewolniczego statusu. Tekst pochodzi z artykułu „MODYFIKACJE CIAŁA 4. NIEWOLNICY CIAŁA, CIAŁA ZNIEWOLONE” Link