Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Hiob-intencje dla transiarzy cierpienia [cierpiętników]

Biblijny Hiob i opis jego dziejów to dobry materiał na intencje, do przepracowania dla ofiar myślenie że cierpienie jest celem istnienia. Podobnie idee lansowane są w wielu religiach min w buddyzmie, w wielu sektach chrześcijańskich, w Tybecie i nie tylko tam. W tym zestawie zebrała je Agata P.
Art. pt. ,,Księga Hioba -intencje" Link
Pokrewny art. pt. ,,Technika uwalniania się od (48+5) ślubowań Amitaby" Link


1.naszego/cudzego bycia(nie) szczerymi(nie),uczciwymi(nie) doskonałymi(nie), bojącymi(nie) się Boga, odstępującymi(nie) od złego(nie), dobrego(nie) i naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), że jesteśmy(nie) my/inni wybrańcami Boga oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
2. naszego/cudzego rodzenia(nie) synów, córek, posiadania(nie) potomstwa wszelkich płci oraz naszego/cudzego posiadania(nie) pokaźnego(nie) dobytku, majątku , oraz naszego/cudzego bycia(nie) najbogatszymi(nie) , bogatymi(nie), majętnymi(nie), posiadającymi(nie) służących, pomocników, czeladź w wielkiej ilości oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
3. naszego/cudzego posiadania(nie) m.in. bliskich, krewnych, znajomych, przyjaciół, sąsiadów oraz dobrze(nie) wyposażonego, bogatego(nie) potomstwa, które m.in. organizuje(nie), urządza(nie), sponsoruje(nie) dla siebie i innych m.in. w swoich/cudzych domach , w lokalach, i nie tylko ,m.in. bogate(nie), wystawne(nie) przyjęcia, uczty, orgie, imprezy z udziałem wszystkich(nie) krewnych i nie tylko ich oraz naszego uczestniczenia(nie), organizowania(nie), sponsorowania(nie) takich uczt, przyjęć, rautów, imprez, orgii i nie tylko ich i naszego doświadczania(nie) tego skutków
4. naszego/cudzego trwałego(nie) przekonania, że grzeszą(nie) oraz naszego/cudzego czucia(nie) się winnymi(nie), oraz obwiniania(nie) siebie/innych za wszelką rozpustę i grzechy, bałwochwalstwo i rozpasanie naszego/cudzego potomstwa, krewnych, bliskich, i innych oraz naszego/cudzego składania(nie) ofiar , poświęcania(nie) siebie/innych za własne/cudze grzechy, a w tym grzechy naszego/cudzego potomstwa, krewnych, bliskich i nie tylko ich oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
6. naszego/cudzego bycia(nie) nieświadomymi(nie) karmy, praw karmy, boskich praw, prawa rozliczenia(nie) za dobre i złe oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
7.naszego/cudzego posiadania(nie) przekonania i wiary, oraz podtrzymywania(nie), kreowania(nie), kodowania(nie) , inicjowania(nie) nam samym i innym oraz w nas i w innych ludziach, duszach, istotach, bytach, tworach przekonania i wiary ,że jesteśmy(nie) my/inni doskonali(nie), szczerzy(nie), dobrzy(nie) , uczciwi(nie) ,bogobojni(nie) i unikający(nie) zła(nie), że nie mamy(nie) w tym równych sobie/innym na ziemi, w świecie, we wszechświecie oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
8.naszego/cudzego bycia (nie) bogobojnymi(nie), doskonałymi(nie), szczerymi(nie), unikającymi(nie) zła, dobra, uczciwymi(nie) ,odstępującymi (nie) od zła(nie) m.in. z powodu(nie) tego , co posiadamy(nie), z powodu(nie) bogactwa, dobrobytu, sławy, urody, wiedzy, władzy, dostatku , posiadanego szczęścia i odpowiednio ich braku oraz naszego/cudzego przekonania, że to wszystko co posiadamy(nie), co się nam/innym mnoży(nie) otrzymaliśmy(nie) od Boga m.in. jako jego, boscy(nie) wybrańcy(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
9. naszego/cudzego posiadania(nie) wątpliwości, oraz bycia(nie) niepewnymi(nie) tego, co my/inni posiadamy(nie), i uzależniania(nie) wiary(nie) w Boga, bogobojności(nie) od tego , co my/inni posiadamy(nie), czy czujemy(nie) się i czy jesteśmy(nie) bożymi(nie) wybrańcami ,czy też Bóg nas/innych odrzucił(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
10. naszego/cudzego złorzeczenia(nie) Bogu, boskim(nie) prawom, tracenia(nie) wiary, buntowania(nie) się ,kiedy tracimy(nie) wszystko(nie), co posiadamy(nie), a w tym majątek, rodzinę, zdrowie, władzę, przyjaciół, bliskich, oraz naszego/cudzego przekonania, że to Bóg wydał(nie) nas/innych w ręce zła, szatana, sprawiedliwości(nie),że nas opuścił(nie),odrzucił (nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
11. naszego/cudzego utracenia(nie), w krótkim(nie) czasie, w rozmaitych , a tym m.in. tragicznych(nie) okolicznościach całego naszego/cudzego majątku, bliskich, rodziny, władzy, przyjaciół i naszego/cudzego pozostawania(nie) bez tego wszystkiego zrozpaczonymi(nie), przerażonymi(nie), samotnym(nie), nieszczęśliwym(nie),opuszczonymi(nie) a w tym m.in. po stracie w takich sytuacjach, okolicznościach wszystkiego(nie), co my/inni kochaliśmy(nie), do czego my/inni byliśmy(nie) przywiązani(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków

12. naszego/cudzego traktowania(nie) wszelkich dotykających(nie) nas strat, tragedii, katastrof, cierpień jako dopustu bożego, na zasadzie Bóg dał(nie), Bóg wziął(nie), oraz jako kary bożej(nie) a siebie/innych jak zabawek w rękach Boga oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
13.naszego/cudzego przyjmowania(nie) trudnych(nie), tragicznych(nie), bolesnych(nie) doświadczeń z pokorą(nie) wobec Boga, okazywania(nie), odczuwania(nie) rozpaczy, rozdzierania(nie) szat, golenia(nie) głowy, upadania(nie) na ziemię, składania(nie) Bogu pokłonów , kłaniania(nie) się Bogu , mimo cierpień, bólu, oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
14.naszego/cudzego akceptowania(nie) doznanych(nie) w materialnym(nie) świecie strat, utraty bliskich, majątku i wszystkiego co posiadamy(nie), i godzenia(nie) się z tym, że wszystko(nie), co w życiu dostaliśmy(nie) od Boga, Bóg może(nie) nam odebrać(nie), ma prawo(nie) nam odebrać(nie) oraz naszego błogosławienia(nie) Boga, pomimo strat, cierpień i bólu i mimo naszej/cudzej nieświadomości(nie), dlaczego tak się stało(nie), dzieje(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
15 naszego/cudzego unikania(nie) błędów i grzechów, a w tym błędu odrzucania(nie) Boga, poprzez akceptowanie(nie) strat, bólu i rozpaczy i dziękowanie(nie) , okazywanie(nie) pokory wobec Boga, zamiast obwiniania(nie) Boga o to, co nas/innych złego(nie), dobrego(nie) ,tragicznego(nie), szczęśliwego(nie) spotyka(nie), spotkało(nie) w życiu oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
16. naszego/cudzego bycia(nie) szczerymi(nie) ,uczciwymi(nie) doskonałymi(nie), bojącymi(nie) się Boga, odstępującymi(nie) od złego(nie),dobrego(nie), nie mającymi(nie) równych sobie na ziemi ,pomimo trudnych(nie) , tragicznych(nie) doświadczeń, poniesionych(nie) strat, utracenia(nie) bliskich, kochanych i nie tylko ich oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
17. Naszego/cudzego przekonania, że wszystko(nie), co do tej pory w życiu utraciliśmy(nie), co zostało(nie) nam w tragicznych(nie) i bolesnych(nie) okolicznościach odebrane(nie) i cały doświadczany(nie) ból zaistniały(nie) bez przyczyny(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
18.naszego/cudzego akceptowania(nie), godzenia(nie) się m.in. z utratą bliskich, majątku, dobytku, władzy , bo nie czujemy(nie) tego bezpośrednio(nie) na własnej skórze, m.in. my/inni żyjemy, jesteśmy(nie) zdrowi, silni, sprawni , oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
19.naszego/cudzego bycia(nie) narażonymi(nie) na utratę własnego zdrowia, na choroby, na ból, cierpienie, słabość związane(nie) z naszym ciałem , z nami bezpośrednio(nie), jednak bez(nie) narażania naszego/cudzego życia oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
20.naszego/cudzego chorowania(nie) na ciężkie, długotrwałe, bolesne choroby, schorzenia, a w tym m.in. na takie, jakie powodują cierpienia, ból, są(nie) dla nas i innych uciążliwe(nie) tak, że my/inni sami sobie/innym i inni życzą(nie) nam/innym śmierci, jako wybawienia(nie) od bólu, cierpień oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
21. Naszego/cudzego cierpliwego(nie) przyjmowania(nie) doświadczanych(nie) , przejawianych(nie) nam/innym cierpień, chorób, oraz akceptowania(nie) ich m.in. z pokorą(nie) , cierpliwością(nie),,gniewem(nie) , zrozumieniem(nie) , bez narzekania(nie) , wzbudzania(nie) w innych współczucia, litości dla nas/innych oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
22.naszego przekonania i wiary , że złe(nie) doświadczenia, a w tym ból i cierpienie otrzymujemy(nie) od Boga tak samo jak dobro(nie) i tak powinniśmy(nie) je przyjmować(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
23.naszego posiadania(nie) m.in. przyjaciół, bliskich, krewnych , a w tym współczujących(nie), oddanych(nie), szczerych(nie), odwiedzających(nie) , wspomagających(nie) nas/innych w potrzebie, pocieszających(nie), żałujących(nie) nas/innych w naszych troskach, nieszczęściach, utrapieniach oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
24.naszego bycia(nie) zmienionymi(nie), poprzez nasze choroby, nieszczęścia, troski i utrapienia, tak, że nasi przyjaciele nie poznają(nie) nas, i rozpaczają(nie), rozdzierają(nie) szaty nad nami, nad naszym cierpieniem, zmianami, jakie w nas zauważyli(nie), nad naszymi nieszczęściami oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
25.naszego wzbudzania(nie) współczucia, litości i żalu w innych LDIBT , w Bogu m.in. naszym cierpieniem, boleściami, rozpaczą, narzekaniem szczególnie(nie) wzrastającymi(nie) , nasilającymi(nie) się, kiedy widzą(nie) to inni oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
- naszego znoszenia, doświadczania naszych cierpień, nieszczęść, bólu, niedoli, rozpaczy, strachu m.in. w samotnoci, samotnie, cierpliwie, bez narzekania, bez skarg
26.naszego słuchania(nie), powodowania(nie), przyczyniania(nie) się do tego, że inni LDIBT złorzeczą(nie) losowi, Bogu, narzekają(nie) , współczując(nie) nam/innym i wątpiąc(nie) we wszelką sprawiedliwość(nie) wobec naszych/cudzych nieszczęść i cierpień i niedoli, jakich woleliby(nie) nie oglądać(nie), nie chcieli(nie) by o nich wiedzieć(nie), z jakimi nie umieją(nie) się pogodzić(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
27.naszego współczucia(nie) , litowania(nie) się nad nieszczęśliwymi, chorymi, cierpiącymi, złorzeczenia(nie) na Boga, na los, dolę, na takie doświadczenia, oraz naszego utożsamiania(nie) się z cierpiącymi, oraz szukania(nie) i wybierania(nie) dla siebie/innych i dla nich innego losu, a nawet śmierci, jaka może ukrócić(nie) cierpienia nasze/cudze i ich cierpienia, rozpacz, i wobec której wg naszych/cudzych przekonań wszyscy(nie) są(nie) sobie równi, wolni i niewolnicy, biedni, bogaci i nie tylko oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
28.naszego posiadania(nie) możliwości zrozumienia(nie), uświadomienia(nie) nam/innym, co jest(nie) przyczyną naszych nieszczęść, cierpienia i bólu, jakich doświadczamy(nie), jakich się obawialiśmy(nie) kiedyś, jakie przeczuwaliśmy(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
29. naszego m.in. rozmawiania(nie), omawiania(nie), rozważania(nie), rozmyślania(nie), filozofowania(nie),słuchania(nie) na temat naszej/cudzej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, na temat naszego/cudzego życia i nie tylko, pomimo doświadczanych(nie) przy tym przykrości oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
30.naszego pomagania(nie) innym, wspierania(nie) innych, podnoszenia(nie) upadających, posilania(nie) słabych, wspomagania(nie) innych, karmienia(nie) ich i pocieszania(nie) w ich nieszczęściach , a w tym do czasu, kiedy podobne(nie) nieszczęścia nas dotykają(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
31. naszego m.in. tracenia(nie) cierpliwości, irytowania(nie) się, rozpaczania(nie), tracenia(nie) wiary w Boga, w boską(nie) pomoc, w siebie i tracenia(nie) nadziei wobec dotykających (nie) nas/innych , doświadczanych(nie) nieszczęść, cierpień, bólu, pomimo, że w podobnych (nie) sytuacjach wspieraliśmy(nie) innych oraz naszego w taki sposób pokazywania(nie) się otoczeniu, m.in. jako bezsilni(nie), wątpiący(nie) , przerażeni(nie) tym, co nas spotkało(nie) oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
32.naszego bycia (nie) pobożnymi(nie) i ufającymi(nie) Bogu m.in. na pokaz(nie) , nieszczerze(nie) , wówczas(nie), kiedy nam się dobrze(nie),źle(nie) dzieje, jesteśmy(nie) bogaci, szczęśliwi, nieszczęśliwi , bezradni, cierpiący, przerażeni oraz naszego doświadczania(nie) tego skutków
33.naszego zaakceptowania, akceptowania ,że nic nie dzieje się bez przyczyny, nic nie jest dziełem przypadku, a w tym m.in. tego, że nikt niewinnie nie ginie, ani uczciwi, niewinni ludzie, istoty, dusze, byty, twory nie ulegają destrukcji, że każdy zbiera plon z tego co posiał
34.naszego posiadania w nas ukrytej głęboko i budzącej grozę w nas wiedzy, świadomości tego, że nikt nie może być sprawiedliwszy niż Bóg, czystszy niż Bóg, doskonalszy niż Bóg
35.naszego bycia świadomymi i akceptowania ,że nawet uważani przez nas za doskonałych m.in. aniołowie, sługi boże , są wbrew naszym/cudzym przekonaniom niedoskonali, a tym bardziej człowiek tkwiący w materii daleki jest od doskonałości, nawet jeśli uważa się za doskonałego, dobrego, bogobojnego
36.naszego akceptowania tego i uświadomienia sobie tego, że nie ma świętych, mędrców, mistrzów, ani nikogo poza Bogiem, kto byłby doskonalszy niż Bóg, a do kogo moglibyśmy/inni się zwrócić
37.naszego kierowania się emocjami ,pomimo tego, co wynika z własnych i cudzych obserwacji i doświadczeń a w tym m.in. świadomości, że głupiego zabija gniew, a prostaka zawiść ,że one się rozrastają, rozkorzeniają potężnie, oraz wpływają na nas, na nasze potomstwo, na przyszłość, na innych oraz oddalają, blokują, ograniczają nas/innych, a w tym nasze przyszłe wcielenia oraz nasze potomstwo, krewnych, bliskich na światło, na Boga i nie ma nikogo, kto by je wyrwał, zlikwidował
38. naszego uświadomienia nam, sobie/innym tego, że nasze kłopoty i utrapienia, nieszczęścia nie pochodzą z ziemi, z prochu, z materii, ale człowiek rodzi się dla nich, już z ich iskrami, zalążkami
39.naszego szukania Boga, powierzenia Bogu naszych trosk, utrapień, nieszczęść, w Bogu szukania pociechy, lekarstwa, pomocy ,
40.naszego akceptowania ,że Bóg potrafi wszystko, czyni rzeczy wielkie i niezbadane, oraz posiada moc wywyższania pokornych, smutnych, i kierowania ich ku zbawieniu, Bóg wniwecz obraca myśli chytrych, przewrotne rady mądrych i chytrych prędko niszczy, powoduje, że błądzą oni w mroku i ślepną , szukając światłą w mroku, Bóg chroni ubogich, nieszczęśliwych od miecza, od słów, od ręki gwałtowników, dając nadzieję i otuchę na odejście nieprawości
Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań.
Art 800 intencji do oczyszczenia Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link

Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia bałwochwalcami, --nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, --nie bycia prostytutką--ależ skąd nigdy w życiu, to przecież są nie moje wzorce
-- To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.[-Mówi lub myśli o sobie dusza].


Dodano : 19-01-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 354 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • Natalia Wawrowska 15-08-2017 18:06:26

  naszego a przez nas i cudzego prześcigania/nie się w naszym cierpieniu, bólach, chorobach

  naszego a przez nas i cudzego chwalenia/nie się swoim cierpieniem, chorobami

  naszego a przez nas i cudzego tłumaczenia/nie wszelkich cierpiętników, transiarzy, mówienia/nie dlaczego cierpią

  naszego a przez nsa i cudzego bycia/nie królem cierpiętnictwa, królem, naczelnym transiarzy

  naszego a przez nas i cudzego wyszukiwania/nie w sobie/innych powodów by cierpieć

  naszego a przez nas i cudzego przekonywania/nie innych o swoim cierpieniu

  naszego a przez nas i cudzego wzbudzania/nie zachwytu u cierpieniętników

  naszego a przez nas i cudzego bycia/nie upartymi/nie, przekornymi/nie cierpiętnikami, pewnymi/nie swego, mającymi/nie rację we wszystkim

  naszej a przez nas i cudzej niemożności porzucenia cierpienia, bólu, chorób, nie widzenia innej drogi niż cierpienie