Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Klakierzy, przyklaskiwanie-intencje

Zestawiła Gosia Krata

Skróty: MD-moja dusza
BDŻ Bóg dający życie
LDIBT-ludzie, dusze, istoty, byty, twory, kosmici, zwierzęta  
1.Naszego bycia/nie m.in. za pieniądze/nie, dla rozmaitych korzyści, na zlecenie/nie, z własnej/cudzej woli, pod przymusem/nie, na polecenie/nie wszelkich IDBT rozmaitymi wszelkiej rangi, poziomu, płci, wielkości najemnymi/nie m.in. klakierami, przyklaskiwaczami, lizusami, wazeliniarzami, oportunistami, prześmiewcami, krytykantami, najemnikami i nie tylko jacy m.in. przytakują/nie, oklaskują/nie, wiwatują/nie, wychwalają/nie i odpowiednio wygwizdują/nie, dyskredytują/nie i nie tylko cudze m.in. przemówienia, występy, koncerty, dokonania, osiągnięcia, plany, pokazy artystyczne i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
2.Naszego m.in. tworzenia/nie, powoływania/nie rozmaitych IDBT a w tym biedaków, bezdomnych, bezrobotnych, mało inteligentnych i nie tylko na rozmaitych wszelkiej rangi, płci, znaczenie, wielkości m.in. klakierów, przyklaskiwaczy, lizusów, wazeliniarzy, prześmiewców, krytykantów, najemników i nie tylko oraz organizowania/nie z nich wszelkich legalnych/nie grup działających/nie na nasze i cudze zlecenie a w tym naszego bycia/nie szefami, zarządcami, właścicielami takich grup i ich odpowiedników oraz naszego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
3.Naszego bycia/nie zatrudnianymi/nie przez wszelkie IDBT jako wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości m.in. klakierzy, przyklaskiwacze, lizusi, wazeliniarze, prześmiewcy, krytykanci, najemnicy do m.in. wychwalania, oklaskiwania, wiwatowania, składania wszelkich podarków i czynienia aktów uwielbienia i aprobaty dla wszelkich IDBT a w tym podczas rozmaitych m.in. występów, przemówień, spektakli, kabaretów, sztuk, teatrów, inscenizacji, oper, religijnych liturgii ich odpowiedników, i nie tylko oraz naszego należenia/nie do takich grup i czerpania/nie wszelkich korzyści materialnych/nie, duchowych/nie, energetycznych/nie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
4.Naszego bycia/nie zatrudnianymi/nie przez wszelkie IDBT jako wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości m.in. klakierzy, przyklaskiwacze, lizusi, wazeliniarze, prześmiewcy, krytykanci, najemnicy do m.in. wygwizdywania/nie, obrażania/nie i ośmieszania/nie i zdyskredytowania/nie innych, dezaprobaty i wywoływania oznak niezadowolenia dla wszelkich IDBT a w tym podczas rozmaitych m.in. występów, przemówień, spektakli, kabaretów, sztuk, inscenizacji, oper, religijnych liturgii ich odpowiedników i nie tylko oraz naszego należenia/nie do takich grup i czerpania/nie wszelkich korzyści materialnych/nie, duchowych/nie, energetycznych/nie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
5.Naszej posiadanej/nie, wyuczonej/nie, wkodowanej/nie nam umiejętności i potrzeby wpływania na wszelkie IDBT a w tym na tłumy, grupy, widownie, obserwatorów i nie tylko jak i jako m.in. wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości m.in. klakierzy, przyklaskiwacze, lizusi, wazeliniarze, prześmiewcy, krytykanci, najemnicy i nie tylko, którzy potrafią/nie tak m.in. zmanipulować i przekręcić odbiór racjonalny/nie rozmaitych min wydarzeń, przedstawień, wystąpień, przemówień, faktów aby był/nie on taki jak sobie my i inni życzą jaki został nam zlecony, zamówiony i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
6.Naszego bycia/nie m.in. manipulowanymi/nie i naszego ulegania/nie wszelkim m.in. sugestiom, nakazom, zakazom, poleceniom, emocjom i przyłączania/nie się do sugestii i emocji wywoływanych przez wszelkiej rangi, płci, znaczenie, wielkości m.in. klakierów, przyklaskiwaczy, lizusów, wazeliniarzy, prześmiewców, krytykantów, najemników i nie tylko działających/nie z cudzego polecenia oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
7.Naszej niemożności/nie, nieumiejętności/nie by samodzielnie, na trzeźwo i przytomnie m.in. analizować, wyciągać wnioski, dokonywać wyborów, decyzji, pokazywać własne zdania bez korzystania z m.in. sugestii, podpowiedzi, manipulacji i kierunków myślenia nadawanych przez wszelkiej rangi, płci, znaczenie, wielkości m.in. klakierów, przyklaskiwaczy, lizusów, wazeliniarzy, prześmiewców, krytykantów, najemników i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
8.Naszego wynajmowania/nie rozmaitych i korzystania/nie z usług rozmaitych wszelkiej rangi, płci, znaczenie, wielkości m.in. klakierów, przyklaskiwaczy, lizusów, wazeliniarzy, prześmiewców, krytykantów, najemników i nie tylko m.in. po to aby nam przyklaskiwali/nie, pokazywali naszą wielkość, talent, z powodu chęci napełnienia naszego ego oraz aby umiejętnie zmanipulować odbiór naszej osoby, postawy, dokonań, wypowiedzi i zamącić w głowach, umysłach, energiach wszelkich IDBT oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
9.Naszego dorabiania się/nie i pięcia się w górę/nie, robienia/nie kariery, zyskiwania/nie m.in. popularności, sławy, siły, majestatu, kariery wykorzystują/nie i wynajmując wszelkiej rangi, płci, znaczenie, wielkości m.in. klakierów, przyklaskiwaczy, lizusów, wazeliniarzy, prześmiewców, krytykantów, najemników i nie tylko jacy w sposób m.in. sztuczny, fałszywy, zmanipulowany tworzą i nadają kierunek w postrzeganiu nas przez inne IDBT a nawet przez BDŻ i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
10.Naszego na rozmaite sposoby wytwarzania/nie, czynienia/nie, doświadczania/nie, zwalczania, pomnażania min negatywnej i pozytywnej klaki m.in. naszej konkurencji, rywalom, przeciwnikom, wrogom i nie tylko z wykorzystaniem wszelkiej rangi, płci, znaczenie, wielkości m.in. klakierów, przyklaskiwaczy, lizusów, wazeliniarzy, prześmiewców, krytykantów, najemników i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
11.Naszego działając jak i jako wszelkiej rangi, poziomu, płci, znaczenia, wielkości m.in. klakierzy, przyklaskiwacze, lizusi, wazeliniarze, prześmiewcy, krytykanci, najemnicy i ich odpowiedniki i nie tylko wywoływania/nie u innych IDBT zaplanowanego/nie, zleconego/nie m.in. płaczu, śmiechu, bisów, wszelkich emocji a w tym wyśmiewania i upokarzania wszelkich IDBT, wydarzeń, faktów i nie tylko oraz naszego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne
12. naszego wiwatowania, wykrzykiwania min. na cześć innych lDIBT ZK bogów, bogiń, bóstw rozmaitych min. słów, zwrotów, twierdzeń min. pochwalnych takich jak ,,wiwat!, niech żyje!, wszelka chwała i cześć dla osoby....!” i nie tylko tak oraz naszego doświadczania/nie tego skutków/+ wzorce odwrotne

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.


Dodano : 23-01-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 445 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.