Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Socjotechnika – intencje do przemodlenia

Autor Konrad Jaszowski

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie bycia biedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że proces tworzenia porządku społecznego wymaga świadomego wywierania nacisku na przyswajanie wzorców kulturowych, tworzenie podstawowych wartości czy akceptowania norm społecznych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
2. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnika w odniesieniu do grup społecznych bądź też całego społeczeństwa dotyczy racjonalnego działania ukierunkowanego na przywiązanie do określonego sposobu pojmowania rzeczywistości że ważnym aspektem omawianego zjawiska jest problem wartościowania i subiektywnego stymulowania właściwych postaw, celów godnych realizacji i idei, którą należy urzeczywistnić, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
3. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że pojęcie socjotechniki powstało z dwóch słów: technika oraz socjo - analogicznie jak termin socjologia, pochodzący od łacińskich słów societas - społeczeństwo oraz pochodnego socialis - społeczny, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
4. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnika odnosi się do sposobu działania, jak również do wiedzy o niej że socjotechniką nazywamy zatem:
-relatywnie konsekwentny sposób praktycznego oddziaływania społecznego - wywieranie wpływu na duże zbiorowości i na zachowania społeczne jednostek, sterowania układami i przekształceniami społecznymi. i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
-metodę działania, która jest typowa dla danego podmiotu ze względu na jego: ideologię, naturę i styl działania zdeterminowany przez naturę tego podmiotu, mentalne i emocjonalne predyspozycje.
-wiedzę naukową o warunkach efektywności działania społecznego, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
5. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że dziedziną socjotechniki są metody działania, strategie i taktyki postępowania w przypadkach nie tymczasowych oraz określone sposoby funkcjonowania, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
6. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że synonimem socjotechniki jest pojęcie inżynierii społecznej, która zajmuje się możliwościami przebudowy społeczeństwa że socjotechnika określana jest jako:
- techniczne możliwości nauk społecznych i planowania i skutecznego kreowania zmian społecznych ,
- celowe postępowanie, którego efektem mają być potrzebne systemowi sterującemu zmiany w obiekcie sterowanym,
- nauka praktyczna, której przedmiotem jest celowe postępowanie, a zadaniem projektowanie oparte na przyjętym systemie wartości uznanych twierdzeń teoretycznych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
7. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnikę można formułować z punktu widzenia zaradności zbiorowej zastanej i racjonalnej, a więc takiej, która funkcjonuje w życiu społecznym, oraz tej, która powinna być stosowana, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
8. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że można również definiować socjotechnikę rozumiejąc ją przez pryzmat klasyfikacji nauk, której celem jest uporządkowanie nagromadzonych doświadczeń, refleksji i badań z obszaru socjotechniki, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
9. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że termin inżynierii społecznej należy rozumieć, przez zespół dyrektyw dotyczących racjonalnych i celowych przemian społecznych mających podwaliny w ocenach i wartościach że celowość i racjonalność należy tu rozpatrywać punktu widzenia obiektu sterującego, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
10. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że w metodach socjotechnicznych chodzi o opracowane sposobów socjalizacji poszczególnych jednostek, grup i społeczeństw, jako metod budowania i przekazywania reguł oddziaływania na grupy i jednostki w celu nauczenia adaptacji cywilizacyjnej, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
11. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że oddziaływanie socjotechniki na grupy i jednostki jest środkiem walki o zdobycie, utrzymanie, umocnienie i rozszerzenie oraz przekształcenie kontroli i decydowania o losie innych jednostek, przez co zasługuje na miano władzy politycznej, gospodarczej, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
12. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnika pierwszego stopnia polega na tworzeniu zespołu bodźców, które skłaniają ludzi do określonych zachowań przy bezpośrednim wykorzystaniu systemu kar i nagród, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
13. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnikę drugiego stopnia definiuje się, jako sposób wytwarzania w ludziach określonej motywacji lub kształtowania odpowiednich cech osobowości, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
14. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnika drugiego stopnia polega na niebezpośrednim oddziaływaniu przy użyciu norm prawnych poprzez ich internacjonalizację w świadomości jednostki, grup i społeczeństw, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
15. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnika nie obejmuje wszystkich zmian społecznych, wynikających ze zbiorowej lub indywidualnej działalności ludzkiej, lecz tylko te które są wynikiem świadomej działalności że najbardziej interesujące są procesy, do których powstania przyczyniły się celowe działania stymulujące lub gdy omawiane zjawiska były spowodowane zamierzonymi zmianami społecznymi, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
16. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnikę polityczna można dzielić ze względu na przedmiot i zakres że wyróżnia się ja na dwa typy:
-kratocentryczne,
-socjocentryczne, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
17. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że pierwsze z nich określana jest jako opis i wyjaśnienie przez pryzmat mechanizmów władzy że skupia się na zasadach, normach ustrojowych oraz na działaniu instytucji państwowych i partii, na formalnych oddziaływaniach między nimi, jak również na nieformalnych zależnościach między nimi że głównie skupia się na czynnościach przywódców i zakresie kompetencji danych organów i agend, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
18. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że drugie ujęcie socjotechniki politycznej określa jej analizę i interpretację, uwzględniając współzależność interesów, poglądów i dążeń dużej ilości grup społecznych i ideowych że analizuje wzajemne oddziaływanie i układ sił między nimi, które mogą być typowo polityczne, jak również apolityczne, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
19. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że głównym zadaniem socjotechniki jest wywołanie nacisku na wywołanie pożądanych zachowań w obiektach wpływu że próby narzucenia zmian w porządku społecznym mają to do siebie, że zamierzone cele nie zawsze są możliwe do zrealizowania że często skutek działań socjotechnicznych może być odwrotny od zamierzonego, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
20. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że omawiane mechanizmy władzy ulęgając pewnym przekształceniom stały się użyteczne w polityce i ekonomicznie dochodowe że od tego momentu mikrotechnika władzy stała się narzędziem elit wykorzystywanym do manipulacji, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
21. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że wyższych sfer społecznych nie obchodzą przestępcy, ponieważ ich karanie i resocjalizacja nie ma większego sensu że natomiast z całości procesów pozwalających zachować kontrolę, karać, reformować przestępcę płynie pożytek związany z funkcjonowaniem systemu polityczno - gospodarczego jako całości, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
22. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnika stanowi proces, w którym bardzo trudno określić konkretne podmioty oddziaływania, ponieważ przenika przez cały organizm społeczny a funkcjonalnymi wobec niego mogą być elementy najniższego szczebla zainstycjunalizowania społecznego, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
23. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że uczestnictwo w procesie socjotechnicznym odbywa się na ogół bez wiedzy on samym fakcie manipulowanych podmiotów oraz bez świadomości o wywieraniu wpływu przez podmioty władz że zatem proces ten odbywa się mimowolnie, ponieważ podmioty, które mają wpływ na społeczeństwo wykorzystują relacje w nim zachodzące podtrzymując lub tworząc nowe instytucje z nim związane, bądź też wykorzystują wiedzę o łańcuchach przyczynowo skutkowych zjawisk społecznych, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
24. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że ujęcie efektywności, przewidywalności i świadomości wywierania wpływu w procesie socjotechniczny ma zasadnicze ograniczenia że dzieje się tak, ponieważ mamy świadomość zachodzenia pewnego procesu i dostrzegamy jego efekty, lecz opisanie przebiegu i jego głównych inspiratorów jest znacznie bardziej skomplikowane, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
25. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnika jest nauką praktyczną zajmującą się formułowaniem reguł działania wynikających z zależności przyczynowo - skutkowych i założenia określonych skutków społecznych że przedmiotem działania socjotechniki są wzory zachowań społecznych i postaw ludzkich, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
26. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że w klasycznym ujęciu przekaz socjotechniczny można sprowadzić do trzech form:
-działania perswazyjne - za pomocą, których system sterujący wpływa na zmianę poglądów oraz postaw jednostki manipulowanej że taki przekaz charakteryzuje duży stopień jawności intencji nadawcy a także wyrazistością wykładników perswazji,
-działania manipulacyjne - poprzez które usiłuje zmienić poglądy, zachowania i postawy wbrew woli jednostki sterowanej lub bez jej wiedzy,
-działania facylitacyjne - mające na celu stworzenie realnych sytuacji, które mogą ułatwić kształtowanie nowych poglądów i postaw ludzi, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
27. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że przekaz socjotechniczny zawiera informacje dotyczące sposobu przejmowania gry politycznej i reguł nią kierujących że w tym ujęciu jest bardziej uniwersalny i sprzyja stabilnej zmianie porządku społecznego, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
28. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że oprócz przekazu uniwersalnego związanego z długotrwałymi celami należy wyróżnić działania o celach specyficznych, które są charakterystyczne dla określonych nadawców i mieszczą się w ramach interpretacji reguł gry politycznej, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
29. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechnika jest nastawiona na dążenie do osiągnięcia optymalnego celu związanego z przekształceniem społeczeństwa zgodnie z założonymi wartościami że zatem możemy definiować ją, jako proces reprodukcji rozszerzonej, niezadowalający się kopiowaniem istniejącego porządku z wszystkimi mankamentami że socjotechnika zakłada możliwość poprawy świata, choć wizja wartości, które społeczeństwo powinno w tym celu zinternalizować może być różnorodna, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
30. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechniki opierają się więc na procesach mających skutkować zmianą postawy odbiorców komunikatu zgodnie z wolą nadawcy że są to działania wykorzystujące określone mechanizmy psychologiczne oraz społeczne, związane ze sposobem myślenia, odczuwania, zapamiętywania oraz podejmowania decyzji, a także bazujące na skryptach (wzorach) zachowań przypisanych do konkretnych typów sytuacji, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
31. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechniki stosowane są w sprzedaży, polityce, relacjach społecznych i nie tylko, że często socjotechniki okazują się nie być etyczne – w przeciwieństwie do wspólnie opracowanych rozwiązań, gdzie każda ze stron jest świadoma wszystkich faktów, okoliczności oraz otoczenia sprawy będącej przedmiotem dyskusji, negocjacji czy procesu sprzedaży, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
32. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechniki wiążą się z ograniczeniem dostępu do informacji, podawaniem fałszywej wiedzy, odwoływaniem się do nieprawdziwych autorytetów, generalizacją społeczeństwa na podstawie jego niereprezentatywnego fragmentu, wykorzystywaniem znajomości technik manipulacyjnych działających na zysk nadawcy kosztem niekorzyści odbiorcy, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
33. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechniki wykorzystują znajomość funkcjonowania ludzkiego umysłu w dwóch trybach:
-Systemie 1 – automatycznym, szybkim i spontanicznym, który równoznaczny jest niewielkiemu wysiłkowi poznawczemu, generalizacji, pochopności w podejmowaniu decyzji,
-Systemie 2 – analitycznym, powolnym i refleksyjnym, który wiąże się z myśleniem wieloznacznym, szczegółowym, logicznym, wymaga wysiłku poznawczego i stanowi krytyczne podejście do problemu, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
34. Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie i nie tylko że socjotechniki skupiają się na oddziaływaniu na system 1, który jest ,,domyślnym’’ systemem funkcjonowania umysłu, ze względu na wykazywaną przez ludzki mózg tendencję do minimalizowania wysiłku i skracania drogi dochodzenia do wniosków że wielu ludzi daje się wciągnąć w owe techniki, wierząc komunikatom nadawcy, którego intencje nie są do końca czyste, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,


Dodano : 23-07-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 603 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.