Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Nazewnictwo; intencje do przemodlenia

Wstęp Sławomir Majda.
Nader często na forum rozważamy znaczenie rozmaitych słów i pojęć, które dla jednych są w pełni zrozumiałe, ale u innych budzą wesołość z uwagi na konteksty, jakie dostrzec można, dopiero po przemodleniu danej kwestii, słowa, lub zwrotu językowego. Czym bowiem są takie ``NIEBIOSA``? Dla jednych to siedziba Boga, dla innych chmury a nawet galaktyki pełne kosmitów, a jeszcze inni powiedzą, że to są domy bogów, bóstw i boskich matek.
Zrozumiały w chrześcijaństwie termin trójca święta, nie jest tym samym dla osób znających już obrazy, przedstawiające tę trójcę, ani dla tych którzy np. w Swarożycu widzą takie uosobienie Link.
Ludzka Dusza nie jest podświadomością, pomimo tego, że adepci Huny tak ją nazywają. A wiemy to, patrząc na krzywe miny owych Dusz, o których człowiek tak się wyraża Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Autorki zestawienia Małgorzata Kulupa, Jolanta Dębiec
1. Naszego nadawania/nie czemuś/komuś nazwę, określenia zgodną/nie z wolą Boga i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego zmieniania/nie nazw kogoś/czegoś na inne i kolejne m.in. synonimy, antonimy, wyrazy bliskoznaczne i podobne/nie, a także o innym znaczeniu/nie, a w efekcie naszego sprawiania/nie, że nie mówimy już o czymś/kimś innym w wyniku tych zmian i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego nadawania/nie w wyniku nazywania czemukolwiek/komukolwiek m.in. określoną wartość, osadzenie w rzeczywistości, a także wyrażanie poprzez nazwę, że to istnieje/nie i następnie naszego określania nastawienia/nie to tego i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszej świadomości, że dopiero jak czemuś/komuś nadamy nazwę, to dopiero wtedy możemy uświadomić sobie i innym, z czym/kim mamy do czynienia i rozpoczynamy proces radzenia/nie sobie z tym, osadzamy siebie i innych względem tego zjawiska i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszej świadomości/nie i stosowania tego na co dzień, że Bóg jest dosłowny/nie, a więc naszego precyzyjnego/nie wyrażania się/nie i wyczerpującego/nie dopowiadania/nie tego, co chcemy powiedzieć Bogu i innym, tak byśmy m.in. byli zrozumienia/nie i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego nadawania/nie nazw komuś/czemuś zgodnie z posiadanymi/nie wzorcami, blokadami energetycznymi, przekonaniami na trzeźwo/nie, przytomnie nie i w efekcie prawidłowo/nie wg BDZ i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego zwracania/nie uwagi jakimi słowami my i inni określamy/nie dane zjawisko m.in. by rozpoznawać cudze i własne, intencje, nawyki, wzorce i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego powrotu/nie do pierwotnego/nie, prawidłowego/nie, zgodnego z prawdą/nie nazewnictwa i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszej świadomości, że każde kolejne określenie kogoś/czegoś rozszerza/nie definicję tego czegoś, dopuszcza/nie jednocześnie możliwość dodania kolejnych znaczeń, a na końcu możemy rozminąć/się z pierwotnym znaczeniem kogoś/czegoś i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego mieszania i przenoszenia nazewnictwa, teorii, definicji z innych dziedzin życia do pracy z intencjami, z nasza duszą, co m.in. powoduje/nie niezrozumienie/nie, przez Duszę naszych zamiarów, bunt/nie, niechęć/nie duszy do pracy, pomieszanie i blokady w uwalnianiu wzorców i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszej zgody/nie i chęci/nie, by Bóg nam podpowiadał, dopowiadał i korygował nasze wypowiedzi m.in. ustne i pisemne, modlitwy, intencje, a także podpowiadał najlepsze nazewnictwo kogoś/czegoś i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego doświadczania/nie, że słowo/nazwa/termin ma rozmaite znaczenia/nie i często określa całkiem odmienne rzeczy, zjawiska, osoby, czynności i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 12-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 199 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.