Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
99 Imion Boga; intencje do przemodlenia

Na podstawie Arabskiego zestawienia Agata Pająk napisała Intencje, które oddajemy Bogu do oczyszczenia, nasze intencje takiego nazywania Boga, dawania Jemu takich i innych określeń.
W tekście użyto skróty; LDIBT,ZK co oznacza-ludzie, dusze, istoty, byty, twory, zwierzęta, kosmici.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Allah, Dziallah, Dzialuh, będącego w całym Majestacie, jako Miłosiernego, Litościwego, jako Króla, jako Najświętszego, jako Pokój, jako Źródło Pokoju, jako Najdokładniejszego, jako Strażnika Wiary i Bezpieczeństwa i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec postrzegania, widzenia, rozumienia, traktowania w taki sposób Boga oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest oraz naszego doświadczania tego wszelkich skutków
2. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Trudno Dostępnego, Łatwo i Zawsze Dostępnego dla szukających kontaktu i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec dostrzeżenia, dostrzegania, postrzegania, rozumienia, widzenia go w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
3. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Nieodpartego, Wielkiego, Wspaniałego, jako Stwórcę, Twórcę, Formującego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec postrzegania, widzenia, traktowania, rozumienia go w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
4. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Zawsze Wybaczającego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, rozumienia, traktowania Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
5. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wszechzmuszającego, jako Zawsze Dającego, Zawsze Zaopatrującego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób
6. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Otwierającego Serca, jako Dawcę Zwycięstwa i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
7. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wszechwiedzącego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
8. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Ograniczającego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
9. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako al-Basit, Ekspansywnego, Szczodrego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
10. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Obniżającego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
11. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Podniesionego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
12. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Zaszczytnego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
13. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Uniżającego, Degradującego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
14. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wszechsłyszącego, Wszechwidzącego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
15. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Arbitra, Sprawiedliwego, Łagodnego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
16. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wszechświadomego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
17. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Pobłażliwego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
18. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Bezkresnego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
19. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wybaczającego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
20. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Podwyższającego Wartość i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
21. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Najwyższego, Wielkiego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
22. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Zabezpieczającego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
23. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Żywiciela i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
24. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wszechobliczjącego i odpowiednio naszej/cudzej niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
25. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Majestatycznego, Hojnego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
26. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Czuwającego, Odpowiadającego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
27. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wszechobejmującego, Mądrego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
28. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Kochającego, Życzliwego, Najwspanialszego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
29. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wywołującego Śmierć i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
30. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Świadka i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia go w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
31. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Prawdziwego, Realnego, Absolutnego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg taki jest i odpowiednio nie jest
32. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Niezawodnego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
33. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Silnego, Mocnego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
34. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Opokę i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia go w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
35. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Patrona, Pomocnika, Obrońcę i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
36. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Najbardziej Chwalebnego, Godnego Wszelkiej Chwały i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
37. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Uważającego, Wyliczającego, Tego, który Wszystko Policzył i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
38. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Inicjatora, Stworzyciela i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
39. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Przywracającego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
40. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Dawcę Życia i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
41. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Sprowadzającego Śmierć i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
42. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Żyjącego, Żywego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
43. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Potwierdzającego, Samoistnego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
44. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Odkrywcę, Niezawodnego, Wszystko Posiadającego, Wspaniałego, Jedynego, Wszechobejmującego, Niepodzielnego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
45. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Samowystarczalnego, Niezachwianego, i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
46. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Potężnego, Rozstrzygającego, Decydującego o wszystkim, i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
47. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Promującego, Przyspieszającego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
48. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Opóźniającego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
49. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Pierwszego, i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
50. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Ostatniego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia go w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
51. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Jawnego, Zewnętrznego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
52. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wewnętrznego, Ukrytego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
53. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Patrona, Władcę i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
54. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Nieprześcignionego, Wywyższonego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
55. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Dobrego, Dobroczynnego, Praworządnego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
56. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Zawsze Powracającego, Zawsze Ustępującego, Opanowanego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
57. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Mściciela i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
58. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Zamazującego Grzechy i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
59. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Współczującego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
60. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Króla Królestwa, Króla Królów i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
61. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Właściciela Majestatu i Szczodrości, Chwalebnie Hojnego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
62. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Sprawiedliwego, Wynagradzającego lub Karzącego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
63. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Jednoczącego, Zbierającego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
64. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Najbogatszego, Niezależnego, Samowystarczającego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
65. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Wzbogacającego, Wyzwalającego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
66. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Ochraniającego, Obrońcę, Powstrzymującego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
67. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Szkodzącego, Krzywdzącego, Doświadczającego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
68. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Dobroczyńcę, Dobrotliwego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
69. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Światło i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
70. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Przewodnika i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
71. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Niezrównanego, jako Twórcę i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
72. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Niezmiennego, Wiecznego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
73. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Dziedzica, Spadkobiercę i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
74. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Nieomylnego Nauczyciela i Znawcę i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
75. Naszego postrzegania, widzenia Boga, traktowania Boga, rozumienia Boga, jako Cierpliwego, Ponadczasowego i odpowiednio niemożności, oporu wobec widzenia, postrzegania, traktowania, rozumienia Boga w taki sposób oraz bycia przekonanymi i wierzenia, że Bóg takim jest i odpowiednio nie jest
76. Naszego nadawania , przypisywania cech boskich, boskich atrybutów innym ludziom, LDIBT,ZK, samym sobie
77. Naszego powodowania, że inni LDIBT,ZK wierzą, są przekonani, rozumieją , traktują , postrzegają Boga w aspektach boskich atrybutów, boskich cech , postrzegają , traktują tak innych, nas samych i nie tylko


Dodano : 05-02-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1247 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.