Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Egregory i Astrale Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk. Modlitwa uzdrawiająca.
Wymienione tu światy astralne i Egregory są wybrane na chybił trafił spośród ważniejszych.
Na światy astralne danego kraju składa się cała przeszłość, energetyczna pamięć tejże przeszłości i tworzona obecnie teraźniejszość. Istnieje też samoświadomość każdego narodu, (krainy) tzw. Egregor potrafiący myśleć, odczuwać i działać. Reprezentuje na ,,zewnątrz” całość energii, całość sukcesów i klęsk narodu. Można niekiedy uzyskać wsparcie od państwowego Egeregoru. Kiedyś dostałem energetyczne zaproszenie do odwiedzenia pewnego nieeuropejskiego kraju w którym moja Dusza miała pewne zasługi karmiczne. Po 2 dniach aklimatyzacji pojawiła się we mnie myśl, że zaproszenie nie było spontaniczne i Egregor oczekuje na moje działanie. Zapytałem i przyszła informacja o pretensjach do Jezusa, że ten całemu narodowi ,,kiedyś szkodził i dalej mu bruździ”. Poprosiłem o sąd boży pomiędzy nimi. Przez długi czas płynęło światło....
W lutym br. znajoma opowiadała o wyciecze do Paryża. Siedziałem nad przywiezionymi pamiątkami oraz mapą miasta, kiedy moja Dusza dogadała się z Egregorem Francuskim i minęła jej niechęć do tego języka i państwa. O tak, po prostu. Uraz został nabyty w XVIII wiecznej francuskiej inkarnacji czasu pogromów w Wandei, a ugruntowany w czasie republiki Rzymskiej i dokonanej tam francuskiej interwencji. Nie mogłem się go latami pozbyć, a teraz zaniknął w jednej chwili.
Jeśli ktoś w poprzednich wcieleniach narozrabiał lub ucierpiał w wielu krainach Ziemi, to jednego życia nie starczy aby je wszystkie objechać i dogadać się z nimi. Możemy to zrobić nie ruszając się z domu.


Boże proszę otwórz teraz moje serce aż po sam rdzeń i otwórz też moją Duszę aż po jej złotą matrycę. Proszę o pełną boską ochronę całej mojej istoty.
Proszę teraz o pełne otwarcie mnie i mojego serca na boże energie, na boże uwolnienie od wszystkich moich lęków, od cierpień ciała fizycznego, od cierpień mojej własnej Duszy pochodzących z doświadczeń przeżytych w Indiach, Chinach i obu indiańskich Amerykach.
Usuń teraz Boże z mojego ciała oraz z mojej Duszy to wszystko, co jest związane z Indiami, Chinami i obu indiańskimi Amerykami z ich Egeregorami oraz ich światami astralnymi.
Boże sił stwórczych Miłości, proszę otwórz moje własne serce, Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne, całkowite przekazanie Tobie wszystkich energii i wibracji we mnie, pochodzących z doświadczeń przeżytych w Indiach, Chinach w obu indiańskich Amerykach oraz ich światach astralnych.
Uczyń proszę Boże sił stwórczych Miłości z energiami i wibracjami we mnie pochodzącymi astralu i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, to wszystko co Ty uważasz za właściwe i słuszne.

Boże mego serca, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe moje uwolnienie od wzorców energii, kodowań, kotwic, presji, wibracji pochodzących ze światów astralnych oraz krain Indii, Chin i obu indiańskich Ameryk. Boże wszechmogący, oddaję teraz Tobie wszystkie moje cierpienia i wszystkie przywiązania jakie miałem do cierpienia oraz do boleści pochodzących z doświadczeń przeżytych w Indiach, Chinach i obu indiańskich Amerykach.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie od wzorców ulegania istotom, energiom ze światów astralnych i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich podłączonych do mnie wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych pochodzących lub inspirowanych ze światów astralnych i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk.
Proszę dla mnie ..... o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość Duszy, całego mojego ciała fizycznego i jego energii uwolnionych od karmy i wibracji pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk.
Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie -z bożymi energiami, z bożym planem dla mnie, tego co we mnie pochodziło ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnikiem światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk.
Nie muszę nigdy więcej zasilać ani wzmacniać światów astralnych Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od światów astralnych Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, przyciąganych do mnie poprzez ruchy i oddziaływania rozmaitych planet, gwiazd oraz ciał kosmicznych wszechświata. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich strażników i kontrolerów pochodzących i zasilanych ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców umierania, uśmiercania mojego ciała, mojej ziemskiej osobowości- wzorców wkodowanych i pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców bałwochwalstwa pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mojego serduszka od wszystkich energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk.

Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich szkodliwych energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, a docierających do mnie przez rozmaite nici Aka, przez rozmaite myślokształty, fale energetyczne, przez wielorakie energie moje i wszechświata.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, a podtrzymywanych jeszcze w moich tkankach, narządach, w organach ciała fizycznego i duchowego we wszystkich wzajemnych relacjach i połączeniach.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, energii podtrzymywanych na wszystkich warstwach moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz na wszystkich warstwach ciał aurycznych moich anielskich skrzydeł. (To ostatnie oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów. )
Oddaję Tobie Boże ból i wszystkie wyobrażenia na temat bólu, mającego swoje ?ródło w energiach, w Egregorach, w Astralach Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk. Oddaję Tobie Boże wszystkie moje wyobrażenia na temat Indii, Chin i obu indiańskich Ameryk. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, energii podtrzymywanych jeszcze po dziś dzień w moich kościach, w moich stawach i mięśniach.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, energii podtrzymywanych jeszcze na moich punktach akupunkturowych oraz w mojej kundalini, w promieniach mojego światła, na ich wszystkich przestrzeniach i poziomach.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, a jeszcze podtrzymywanych razem z nieprzytomnością i nietrzeźwością, ze wzorcami zatrucia i zanieczyszczenia. Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, energii podtrzymywanych jeszcze na moich łańcuchach DNA,RNA w ich strukturach i połączeniach.
Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, energii podtrzymywanych na moich czakramach zewnętrznych, czakramach pobocznych, na wszystkich moich czakramach ciała fizycznego, we wszystkich moich gruczołach dokrewnych. Oddałem już Tobie wszechmogący Boże wszystkie indiańskie, chinśkie, hinduskie Hierarchie, Struktury, Układy i Zależności w które uwikłała się kiedyś moja własna dusza oraz jej awatrowie.
Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz we mnie oraz w mojej własnej Duszy, wypełnienie bożym światłem, miejsc związanych dotąd jeszcze z Indiami, Chinami i obu indiańskimi Amerykami, z ich Egeregorami oraz z ich światami astralnymi.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii podtrzymywanych na moich kanałach energetycznych, energii pochodzących doświadczeń przeżytych w Indiach, Chinach i obu indiańskich Amerykach. Boże stwórczej siły Miłości, proszę dla mnie oraz dla mojej Duszy o pełną całkowitą opiekę i ochronę wobec energii i wibracji pochodzących doświadczeń przeżytych i zapamiętanych w Indiach, Chinach i obu indiańskich Amerykach.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, całkowite uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich żywych bogów, guru, ludzi i istot obojga płci, będących przy mnie strażnikami światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, oraz strażnikami działającym na rzecz ich twórców i istot nim zarządzających.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, docierających do mnie przez wszelakie piramidy, przez rozmaite energie i inicjacje Reiki, przez wszystkie inne inicjacje.

Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii we mnie pochodzących z Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, a wynikających z mojego uzależnienia się istot, żerujących na pomieszaniu energii i na cierpieniu. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, energii i wibracji jakie wchłonąłem kiedyś w w tamtejszych religiach i sektach, czcząc znane tam bóstwa i tamtejszy astralnych i żywych bogów.
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, docierających do mnie od strony fizycznych i energetycznych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów oraz wszelkich innych zbędnych we mnie a znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, wynikających z intencji, nawyków i potrzeb szkodzenia sobie i innych istotom. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, wzmacnianych poprzez niegodziwe i nieprawe działania tych istot, które wtargnęły kiedyś w obszar mojego ciała fizycznego, w energie mojej Duszy, od wszystkich, których w moje energie wpuściłem ja sam, moja Dusza i jej inni poprzedni ziemscy awatarowie. Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji pochodzących z astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, związanych jeszcze z blokowaniem we mnie jasnych i czystych bożych energii. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji pochodzących z astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, połączonych jeszcze z podtrzymywaniem we mnie energetycznej czerni, energetycznych ściemnień, zabrudzeń, rozmaitych odcieni szarości. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji z astralów, Egregorów Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, utrzymywanych jeszcze intencjami, nawykami i potrzebami ograniczania sobie niewinnych, prawych ,czystych doświadczeń seksualnych.

Boże twórczej siły, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji we mnie pochodzących z astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, a związanych jeszcze z uleganiem astralnym jaszczurom oraz z zależności od nich. ( Istnieje rasa niebieskookich / lub pomarańczowookich/ astralnych jaszczurów. Niektórzy mogą pamiętać je z czerwonymi oczami. )
Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji we mnie pochodzących z astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryku, podtrzymywanych jeszcze poprzez nieznane mi teraz moje intencje, nawyki, potrzeby, wszystkie moje misje, ślubowania, zobowiązania. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od energii i wibracji astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, podtrzymywanych jeszcze poprzez nieznane mi teraz moje energie walki, energie magiczne, transowe, narkotyczne i alkoholowe, oraz wszystkie wzorce zatrucia alkoholem i narkotykami.

Proszę udziel mi teraz Boże Twojego instruktarzu jak, co i kiedy, ja sam oraz moja Dusza powinniśmy uczynić wobec doświadczeń przeżytych w Indiach, Chinach i obu indiańskich Amerykach.

Proszę Boże wszystkich serc, uczyń teraz wobec astralu, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk to wszystko co chciałeś zawsze i co jako Bóg powinieneś uczynić.

Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji podobnych do energii światów astralnych i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, jakie wkodowałem sobie w inkarnacjach w Grecji, Tybetu, Indiach, na Atlantydzie, na Lemurii i w innych ziemskich krainach.
Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, utrzymujących we mnie choroby, dolegliwości, napięcia, cierpienia.
Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji pochodzących ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk, jeszcze korespondujących we mnie z energiami wężowych astralnych istot, oraz wężowych duchów ,,Lu”.
Oddałem Tobie Boże całą moją niewiedzę na temat światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z astrali, z Egregorów i krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, energii i zachowań wynikających z inicjacji i wibracji satanistycznych, lucyferańskich, biało-astralowych oraz z nimi współbrzmiących.

Boże sił stwórczych Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy od wszystkich szkód jakie powstały poprzez energie i wibracje pochodzące ze światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii światów astralnych, Egregorów i krain Indii, Chin oraz z obu indiańskich Ameryk a utrzymujących we mnie jeszcze pustkę, próżnię oraz nicość w rozmaitych formach i myślokształtach.
Pozwalam aby uzdrowione bożą Miłością wszystkie miejsca we mnie oraz w Mojej Duszy złączone do teraz z Indiami, Chinami i obu indiańskimi Amerykami, świeciły i zawsze promieniowały bożym światłem, jaśniejszym niż tysiące słońc.

Boże wszystkich serc, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wszystkich wzorców światów astralnych, Egregorów, krain Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk, utrzymywanych jeszcze na moich wszystkich fizycznych i energetyczny przestrzeniach, na wszystkich moich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, kanałach, na wszystkich moich połączeniach energetycznych, we wszystkich moich relacjach z wszechświatem.

Jakaż to ulga po kilkukrotnym przeczytaniu tekstu mieć świadomość, że nie trzeba tego ciężaru Indii, Chin oraz obu indiańskich Ameryk dźwigać dalej ze sobą.
Dodano : 25-03-2009 Przez: s_majda Przeczytano: 515 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.